Zajímavé...

Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984

Mám tu promluvu Matky Terezy z roku 1984... Je sice starší ale pořád aktivní....


Matku Terezu uvedl v Lechovicích administrátor diecéze prelát Ludvík Horký těmito slovy: Milé ctihodné sestry! Jedině vaše kongregace v tomto společenství a hrst sester sv. Karla Beromejského mají tu čest uvítat ve svém středu naší milou Matku Terezu z Kalkaty. Omlouvám se, že jsme nedošli odpoledne, poněvadž byla změna v našem programu, ale Matka Tereza svolila večer až bude klid, že se obětuje a přijede mezi vás. Tak ji máme mezi sebou. Srdečně ji vítám a pripomínam slova sv. Františka: Můj Bůh a mé všechno. Tak jako váš život zaměřen na Pána Boha, všechno pro lásku, oběť života, oběť lásky, tak i její život misie lásky je vyjádřen láskou k Bohu a k bližnímu.

Sloužívaly jste vždycky v nemocnicích nemocným trpícím a zde si pomáhate ještě navzájem ve svém stáří a ony slouží těm nejubožejším v Kalkatě. A máme zde sestry sv. Karla Beremejského. Ony mají letos 400 roků od úmrtí tohoto slavného Biskupa milánského a jistě také plny jsou duchovní pýchy z tohoto velikého ducha a velikána biskupa Církve svaté. I my chceme jim popřát hodně trpělivosti a jeho síly ducha a odvahy, s níž pomáhal reformovat tehdejší Církev svatou, aby ony také svým životem a plodnou prácí pomáhaly v dnešní době Církev udržet v síle milosti a Boží lásky.

Nyní předám slovo Matce Tereze, aby ona vám, svým spolusestrám, pověděla něco... Jedna žena byla velmi, velmi nemocná. Řekla jsem jí: To je pouze polibek Ježíšův. Je to znamením, že jste se dostala tak blízko kříži, že vás, Matko Terezo, řekněte Ježíši, aby mě přestal líbat. A jaksi těch polibků Ježíšových, říkala, že už jí stačí, že už jich má dost.

Služba nemocným je nejkrásnější apoštolát a vy jste se staly pokladnicí Církve. Nebo klenotníci Církve. Protože vy jste vlastně součástí skutečného utrpení Kristova.

My nikdy neuděláme dost proto, abychom Boha milovali. A Církev nepotřebovala nikdy více obětí a modliteb, jako je tomu právě nyní. A toto je potom skutečná klenotnice, pokladnice Církve, Váš dům. My máme dům pro umírající. Sbíráme lidí po ulicích. Z ulic Kalkaty jsme již sesbíraly 45 tisíc lidí. A 22 tisíc jich u nás zemřelo. A umírají tak krásně! A než zemřou, my jim dáme lístek pro svatého Petra.

Jednou jsme přinesly muže z ulice. Když jsem ho zvedla, byl plný špíny a plný červů. Donesla jsem ho do našeho domu. A on mi řekl: Žil jsem na ulici jako zvíře, ale umírat budu jako anděl. Láska, milosrdenství a péče. My jsme prostě ho očistily, zbavily červů - to trvalo tři hodiny. A podíval se na sestru a řekl: Sestro, já jdu domů, k Bohu. A zemřel. A měl krásný, usmívající se obličej. Šel domů, k Bohu.

To je něco velice krásného a skoro se to ani nedá pochopit, jak ten člověk mohl být plný radosti, ale šel prostě domů, k Bohu. A my tyto zkušenosti zakoušíme každý den. Něžnost Boží lásky. Takovými krásnými způsoby a na tolika místech.

Ve všech svých domech máme Velebnou Svátost. A lidé k ní chodí. A spousta jich nejsou katolíci. Jsou to hinduisté. Ale oni si uvědomuji, že Ježíš je tady přítomen. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste se modlily zvláště, aby Bůh pomáhal dílu, které má za úkol naše kongregace. Abychom sloužily nejubožejším u ubohých. Máme lidí, kteří nemají žádný domov, nemají žádné příbuzné, jsou zmrzačení, mentálně defektní, nemocní, prostě nejrůznějším způsobem postižení. Mnoho jich zemřelo v mých rukách pouze hladem. A nyní v Etiopii 5 milionů lidí se divá tváří v tvář smrti hladem. Proto proste za to a modlete se za to, aby milosrdenství Boží se dotklo mnoha srdcí, aby pomohli těmto lidem, aby nemuseli umírat hlady. Jinde jsem zase sebrala na ulici malé dítě. Z obličeje tohoto dítěte jsem poznala, že je hladové. Dala jsem mu kousek chleba. Děvčátko vzalo ten kousek chleba a jedlo pomaloučku, drobeček po drobečku. Já jsem ji řekla: Jez ten chleba, vždyť jsi hladová. A ona odpověděla: Já se bojím, že když ten chleba sním, že budu opět hladová. Proto vás prosím, abyste se modlily za všechny hladové, nahé a bez domova, a nejenom v Indii, ale i v Africe a v celém světě. Ubozí trpí velmi mnoho. A proto je svěřují vám. Pro ně je Ježíš jediná záchrana. A modlete se také za nás, aby naše dílo rostlo a aby pokračovalo zdárně dál a abychom splnily se vší pokorou svatý zákon Ježíšův. Já se budu za vás modlit na stejný úmysl. Abychom byli pokorní jako Maria a byli svatí jako Kristus Pán. A dala bych tam takovou malou radu: Ježíš v Nejsv. Svátosti. Opravdu živé tělo našeho života. Do roku 1973 jsme mívaly adorace jednou týdně. V 1973, když jsme měly generální shromáždění, každý chtěl, abychom měly adoraci každý den. Ale řekla jsem sestrám: Sestry, vždyť my máme tolik práce! Ale sestry tu adoraci chtěly. Zkusily jsme to a začaly s adoracemi každý den. Nemusely jsme práci omezit a udělaly jsme stejně tolik práce jako předtím. Od té doby jsem shledala, že naše láska ke Kristu je důvěrnější. A naše láska pro bližní má více porozumění. A naše láska k chudým, chudobným je soucitnější, milosrdnější. A máme dvakrát více povolání.

Proto vás prosím ještě o jednu věc. Církev nikdy nepotřebovala víc než dnes svaté kněze. Proste proto naší paní, Pannu Marii, o kněžská povolání. Aby rostli ve svatosti a dávali Ježíše Krista nám všem.

/podle překladatelky/


Sdílet

Související články:
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH) (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 30. 06. 2013 | 6613 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace