Zajímavé...

Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti

svíčka Téma potracených dětí je v křesťanské i sekulární komunitě někdy až přehnaně omíláno a mnozí ji vnímají jen jako politickou nebo filozofickou propagandu bez hlubšího spirituálního významu.

Já sama pro-life vs. pro-choice debaty už nevyhledávám, protože mám pocit, že nic nového nepřinášejí a spíše burcují povrchní vášně, než vzbuzují skutečný zájem o člověka. Ať už počatého nebo těhotného.

Náhodou jsem ale díky letošním Bratislavským Hanusovým dnům objevila pro-life aktivistku Sue Thayer, která v pořadu "Unbelievable" diskutovala s pro-choice orientovanou ředitelkou britské potratové charity BPAS, Ann Furedi. Je to první pro-choice aktivistka, která mě šokovala svou přímostí. Nepopírá, že život začíná početím a přesto je pro časově neomezené právo na potrat, t. j. dokud se dítě samo při porodu poprvé nenadechne. (Ibid. 23.18 s, 41.44 s a 54.42 s) Zatímco je tedy dítě součástí matčina těla, měla by mít matka podle ní právo na potrat. Nevidí smysl ve stanovení hranice ukončeného 12. týdne těhotenství, jak je to uzákoněno ve slovenské legislativě, nebo 24. týdne, jak platí ve Velké Británii. Je totiž zastánkyní úplného práva matky na rozhodnutí o svém životě a těle a v tom tedy nehraje roli stanovení týdne těhotenství. Ann Furedi si mě něčím získala. Ve svých argumentech je koherentní a žádný slovenský pro-choice aktivista neříká "svou pravdu" tak přímo jako ona. Ann se nestydí říct, že počatý plod je život nebo nemá problém ho nazvat dítětem. Ann nechrání život počatého dítěte, právě naopak, nemá problém o něj přijít, pokud má nějaké právo za určitých okolností přednost. Právě tyto životní okolnosti těhotné ženy jsou rozhodujícím determinantem, jestli se dítě narodí nebo potratí. (Ibid 21.18 s) Počaté dítě má totiž život, který není až tak hodnotný jako život těch, kteří mají vyšší stupeň vědomí. (Ibid. 54.54 s) Když masové potraty nazve v diskusi Sue Thayer holocaustem, Ann je velmi dotčena a zeptá se, jak vůbec může přirovnat zabíjení dospělých lidí v plynové komoře, kteří měli vlastní život, rodiny a osudy, k potratům nenarozených dětí, které jsou jen "počaté", nemají dokončený vývoj těla, neuvědomují si, že žijí a tedy hodnota jejich života je rozdílná od hodnoty života lidí usmrcených v genocidě. (Ibid. 49.13 se Ibid. 48:51 s) Ann jako hlavní argumenty používá teorii rozdílné hodnoty života a teorii sebeuvědomění se..

Uvědomění si vlastní existence je při její argumentaci irelevantní, protože dítě si začne uvědomovat sebe sama až mezi 12. a 24. měsícem svého života a přesto má do tohoto okamžiku garantované právo na život. (Test zrcadla a rtěnky, kterým se proslavil vědec Beulah Amsterdam v 1972)

Jaká je ale hodnota života nenarozeného dítěte? Je skutečně rozdílná od žijícího člověka? Roste s přibývajícím věkem?

Proč nám nenarozené děti tedy chybí? Proč mají pro nás tak velkou hodnotu, že se přes jejich ztrátu nedokážeme přenést? Proč po nich truchlíme dny, měsíce, roky, když jsme je ani nepotkali a ony si ani neuvědomovali vlastní existenci? Čím bylo toto malé počaté stvoření pro nás speciální, když nemělo ani vědomí ani údajně velkou hodnotu? Proč pak trpí ženy postabortivním syndromem a své potracené děti slyší, vidí, cítí?

My ženy, které jsme přišly o potracené dítě, ať už spontánním nebo umělým potratem, my jsme svědky ztraceného kontaktu se životem, který měl hodnotu.

Ano, mé dítě, o které jsem přišla ve čtvrtém měsíci těhotenství, mi chybí, přesto, že jsem se s jeho ztrátou vyrovnala. Nemohu říct, že bych na něj zapomněla nebo jeho ztrátu nepociťovala. Přemýšlím, jak by bylo staré, vzpomínám ho mezi jinými lidmi. A je zajímavé, že osobně znám více než 30 žen po spontánním potratu a každé z nich toto nenarozené dítě chybí. Bez ohledu na to, jestli zemřelo v šestém týdnu těhotenství nebo při porodu.

Možná si říkáte, že ženám chybí potracené děti proto, že toužily po dítěti jako po naplnění své prokreační funkce. Ale pak, proč jim právě toto konkrétní nenarozené dítě chybí, když už mají své další děti?

Jedna ze správných odpovědí je, že hodnotu nenarozenému dítěti dává jeho duše. A tato hodnota je neměnná. Duše, která zde byla a měla s námi vazbu, která nás ovlivnila, žila s námi a my s ní. Duše, která se nás dotkla. Duše, která přebývala v našem nitru. Po té duši truchlíme.

Na smutek z této ztráty však existuje lék. Ježíš byl v hrobě jen tři dny, ale je tu s námi po všechny dny, až do konce světa. Láska Boha Otce dokáže zaplnit všechna bolavé místa po ztrátě našich drahých. Nebojte se odevzdat Bohu Otci svůj smutek a bolest a nechat ho naplnit novou radostí vycházející z jeho pramene. Bůh Otec dělá zázraky. Vždyť není to, že cítíme duši našich nenarozených dětí s námi, jeden z nich? Uznávám, že jde o specificky nadpřirozený spirituální zážitek, ale je skutečně možné zažít dotek jiné duše, tak jak se našeho srdce dokáže dotknout Bůh.

Nyní, když se blíží Památka zesnulých a my věříme v jejich nesmrtelnou duši, nepopírejme, že tu byly s námi duše našich nenarozených dětí. Naše děti nás potřebují. Jak během života, i po smrti. Nezapomínejme tedy na ně. Nezapomínejme ani na ty duše, na které jiní zapomněli nebo které pro ně neměli hodnotu.

Dovolme Bohu Otci zaplnit prázdné místo po ztracené duši. Zapalme spolu Svíčku za nenarozené děti.

Jana Javorská

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 29. 10. 2019 naleznete zde.

KreativeHexenkueche, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 10. 2019 | 3221 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace