Zajímavé...

Proč se Bůh při milování manželů nečervená

Unsplash, CC0 Public Domain Představte si, že Bůh vás s manželským partnerem při "tom" vidí. I vám stoupá ruměnec do tváře? Pokud ano, možná to znamená, že stále vnímáte Boha jako někoho, kdo na vás hledí zvenčí, pozoruje vás. Pravdou však je, že Bůh je přítomen v nás, v nejhlubším jádru naší bytosti, a proto jeho přítomnost při čemkoli, co děláme, je tou nejpřirozenější věcí na světě.

A proč se nečervená, když se manželé milují? Protože během milostného aktu on sám koná v nich, rozmnožuje v nich svůj život a naplňuje je ovocem Ducha. Milostný akt je totiž aktem, který manžele posvěcuje, tedy připodobňuje Bohu.

Samozřejmě, ne každý milostný akt je posvátný. Na to, aby takovým byl, je třeba, aby byli manželé nasměrováni na růst v čistotě.

Čistota jako průzračnost bytí

Čistotu srdce v manželství si můžeme představit jako průzračnost bytí. Manželé se vzájemně vystavují pohledu na sebe, jakoby byly průhlednými křišťály. Říkají: "Nic před tebou neskrývám, žádnou myšlenku, žádnou touhu. Nechci tě zneužít. Netoužím po nikom jiném než po tobě. Ve své průzračnosti jsem celý tvůj, celá tvá." Samozřejmě, k tomuto druhu čistoty manželé dozrávají postupně. V důsledku zranění, chyb ve výchově či nesprávných vzorů, které nás obklopují, vstupuje většina z nás do manželství "zakalená" sobectvím. Právě manželský vztah je však úžasným prostorem k růstu v sebedarování a očišťování našeho sobectví. Postupně, jak manželé rostou v čistotě, dosahují stále vyšší a vyšší nebeské výšiny.

Sexem k nebeským výšinám

Správně chápaná sexuální morálka církve totiž zvedá manžele do závratných výšin - sexuálních i nebeských.

Nebeské výšiny jsou ty, kde manželé prožívají své milostné spojení jako nejplnější výraz své vzájemné jednoty. Svátost manželství je totiž uskutečněna v každodenní manželské všednosti - při rozhovoru, společném úklidu, péči o děti ... nejplněji se však uskutečňuje právě při sexu, protože to je moment největší intimity, nejhlubšího spojení muže a ženy - jejich těl i srdcí.

Manželé, kteří mají čisté srdce, se při sexu dotýkají tajemství lásky Nejsvětější Trojice, kde se osoby vzájemně darují jedna druhé. Takto se vlastně sex stává modlitbou. Ne, není třeba před ním, během něj nebo po něm odříkat nějakou slovní modlitbu. Sex je modlitbou - ať už uvědomělou nebo neuvědomělou - svou povahou, tedy vzájemným láskyplným obdarováváním se manželů v kontextu svátosti manželství. Jak to výstižně popisuje polský kapucín, páter Ksawery Knotz: "Manželé slaví svou svátost - jejich život s Kristem - i během sexuálního aktu."

Sexuální uspokojení pochází od Boha

Sexuální výšiny jsou ty, kde se manželé plně těší ze vzájemné blízkosti. Jak řekl papež Pius XII. v jednom ze svých projevů: "Sexuální uspokojení provází setkání milujících se manželů. Bůh, který vymyslel sexuální uspokojení, v plnosti akceptuje tento lidský pocit, dovoluje těšit se z něj v manželském aktu." V ložnici věřících manželů proto není důvod na přítomnost jakéhokoli pocitu studu či viny. Věřící manželé si mohou plně užívat ty nejslastnější pocity provázející vzájemné sexuální obdarovávání.

Bylo by však chybou považovat potěšení, které zažívají manželé při sexu, jen za čiré tělesné uspokojení. Spolu s ním přichází i psychické uspokojení. Manželé pociťují spokojenost, radost, vnímají mezi sebou větší jednotu, intimitu, blízkost. Jak to vystihla jedna moje kamarádka: "Obávám se, že když naše děti povyrostou, budou přesně vědět, kdy jsme měli s manželem dobrý sex, protože po něm ještě několik dní záříme."

JulieMimages, CC0 Public Domain, pixabay


A právě svou duchovní povahou přináší sex i duchovní naplnění. Sex manželů posvěcuje, tedy připodobňuje Bohu a rozmnožuje v nich ovoce Ducha Svatého: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost, zdrženlivost.

Co je dovolené a co ne

Věřící manželé někdy prožívají svou manželskou sexualitu s úzkostnými pocity: Je ještě toto dovoleno? Nepáchají teď těžký hřích? Páter Knotz píše: "Když manželé přistupují k něžnostem se záměrem uskutečnit plný sexuální akt (výron semene má místo v pochvě ženy), tehdy každé chování (druh něžností, sexuálních poloh), jehož cílem je vzájemné roztoužení, je dovolené." V pořádku je manuální i orální stimulace, v pořádku je jakákoliv poloha, pokud je oběma manželům pohodlná a příjemná. Pokud dosáhne manžel orgasmus dříve než manželka, je v pořádku, když ji přivede k orgasmu stimulací klitorisu.

Za hranicí toho, co je dovolené, je jakýkoliv způsob umělého zneplodnění milostného aktu (přerušovaný sex, kondom, antikoncepce, anální sex).

Manželská povinnost - čí vlastně?

Pojem manželské povinnosti má původ ve slovech svatého Pavla: "Neodpírejte se jeden druhému, pouze se vzájemným souhlasem na čas, abyste se mohli věnovat modlitbě, a opět buďte spolu, aby vás satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost" (1 Kor 7, 5) . V rané Církvi se totiž vyskytovaly excesy, když některé zbožné ženy nesprávně chápaly Pavlova slova o brzkém druhém příchodu Krista a potřebě zaměřit se na věci Páně. Odmítaliy sexuální soužití se svými manžely, což pak vedlo v některých případech k nevěře ze strany manželů. V Církvi se časem vyvinul pojem manželská povinnost, chápaný mezi věřícími spíše jako povinnost manželky vůči manželovi ve věcech sexuality.

Ve skutečnosti se pojem manželská povinnost stejně týká obou manželů. Na oba manžele klade stejně radikální nárok - udělat péči o vzájemný manželský vztah zahrnující sexuální oblast prioritou. U manžela a manželky má tato povinnost různou náplň. Manželovi říká, že na to, aby se s ním jeho manželka mohla milovat, potřebuje jeho pozornost, citlivost, potřebuje jeho naslouchání, ale i pomoc s dětmi a v domácnosti - a to nejen bezprostředně večer před milováním, ale během celého měsíce, stejně během plodných jakož i neplodných dní. Manželce zase pojem manželské povinnosti říká, že v manželském slibu darovala celou sebe manželovi a že součástí tohoto sebedarování je i darování svého těla. Uvědomění si této skutečnosti ji může vést ke kreativním řešením při sexuální nechuti, kterou může pociťovat ať už během neplodných dní, nebo jako součást života vyplněného péčí o malé děti, nebo pro stres v práci nebo pro různé zdravotní potíže.

Metody přirozeného plánování rodičovství

Pro harmonický sexuální život mohou oba manželé udělat minimálně to, že se budou důkladně zajímat o přirozené metody odpovědného rodičovství. V rámci seminářů, na nichž se tyto metody přednášejí, se manželé hodně dozvědí nejen o fungování plodnosti, ale i o psychologických rozdílech muže a ženy. Poznání těchto rozdílů může velmi napomoci vzájemnému pochopení se manželů a předejít zraněním pramenícím v nepochopení odlišného fungování muže a ženy.

Z přirozených metod odpovědného rodičovství si můžete vybrat Billingsovu metodu, symptom-termální metodu nebo Craightonský model.
Na Slovensku je možné absolvovat kurzy všech těchto metod, stejně jsou dostupné různé vzdělávací materiály.

A co když ... to prostě nedokážeme žít?

Krásná teorie, těžká praxe. Ano, je to tak. Výšiny, které manželům církev předkládá, se někdy mohou zdát při nesení břemene naší manželské každodennosti nedosažitelné. Únava, manželské problémy, strach před dalším otěhotněním, naopak problém otěhotnět, potíže při sledování ženského cyklu, zdravotní problémy, manžel odcházející na služební cesty a další okolnosti v nás mohou vyvolávat pocit, že všechno to, co Církev říká o sexu, jsou jen hezké slova, ale realita je jiná.

Ano i ne. Vzpomeňte si na tento příběh: Ježíš jednou po svém zmrtvýchvstání potkal své učedníky, ale oni ho nepoznali. Kráčeli s ním hodný kus cesty, zavolali ho k sobě na nocleh a stále nevěděli, kdo to je. Poznali ho až později při lámání chleba. Ježíš jim neřekl ani slovo výčitky. Potkal je tam, kde se právě nacházeli - smutní, nejistí, možná až bez naděje - vždyť jejich Učitel byl mrtvý. Ježíš se k nim prostě přidal a doprovázel je tak dlouho, jak to potřebovali, až do momentu, kdy byli schopni poznat ho.

Road to Emmaeus 8, Emmaus, CC BY 2.0,www.flickr.com


Ježíš potkává manžele tam, kde se právě nacházejí. Ve všech těch výše zmíněných náročných okolnostech. Nesoudí, nevyčítá. Přidává se k manželům a doprovází je na jejich cestě. Je při tom velmi trpělivý, je ochoten kráčet s nimi tak dlouho, jak to oni budou potřebovat. Jediné, co od manželů očekává, je nepřestat kráčet. Nehodit flintu do žita. Kráčet dál tím směrem, kde jim chce dát zažít nebeské výšiny manželského sexuálního života, které pro ně připravil. Jakkoliv už budou vypadat. Vždy by je však měl provázet hluboký pokoj - pokoj, který manželům bude chybět, pokud se na své cestě zastaví a otočí se výšinám zády.

Růst ve svatosti se totiž uskutečňuje v čase. Svatými se nerodíme, ale stáváme. Naše cesta ke svatosti je někdy jako sprint na rovince, jindy se sotva potácíme přemoženi únavou a nechutí. Ježíš nás však během cesty nikdy neopouští. Vždy je při nás, v našich srdcích, kde koná, nabízí nám Eucharistii jako posilu na cestě, osobní modlitbu, společenství a zvláště svátost smíření. Po jakémkoliv pádu v oblasti čistoty třeba vstát, vrátit se k Otci prostřednictvím svátosti smíření a Eucharistie a kráčet dál.

Andrea Mikolášiková


U článku byla použita kniha Ksawery Knotz: Sex jak ho neznáte. Pro manžele, kteří milují Boha. Familiaris 2010.

Článek byl původně publikován v časopise Slovo mezi nami, číslo 9, ročník 17, listopad 2016 jako 3. část série o evangelijních radách v manželství.
Předchozí části si můžete přečíst zde:
Je manželství nejtěžší řehole?, Poslušnost v manželství, Rodinná regula


Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 23. 5. 2017 naleznete zde.

volné dílo, commons.wikimedia.orgSdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 05. 2017 | 5921 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace