Zajímavé...

Proč homosexuálové odcházejí z církve?

foto Brian Talbot, CC BY-NC 2.0, flickr.com Mluvil jsem se už s doslova stovkami homosexuálů.

Tak jako já, i oni se kdysi řadili mezi katolíky, byli vychováváni v křesťanských rodinách a navštěvovali místní církevní školy. Otázka, kterou jim položím po zjištění těchto skutečností, zní: "Jsi stále katolíkem?" Odpověď je jednomyslnou: "Ne!" A tak se dále ptám: "Proč?" Odpovědi jsou až překvapivě podobné.

A nemají absolutně "nic" společného se slovem "porucha", o níž katolíci obvykle hovoří jako o zarážející v souvislosti s homosexuálním chováním. Ve skutečnosti, nikdo z nich něco takového ohledně katolíků ani homosexuálů neslyšel.

Hlavní důvod proč se rozhodli odejít z této víry je jednoduchý a platí to i pro heterosexuály i pro homosexuály v mém věku: apatie. Obzvlášť to platí pro homosexuály, kteří cítí "lásku" a přijetí v jejich vlastním světě, zatím, co se církev k nim staví lhostejně. Jak by mohl konkurovat úplný pocit naplnění se životem v izolaci a prázdnotě?

Vzpomínám si na dobu, kdy jsem se vzdal své věrnosti ke Kristu a Jeho Církvi. Nestalo se to ze dne na den, byl to proces, který začal v dětství. A právě proto tvrdím, že homosexuálové neodcházejí z církve, protože by byla příliš konzervativní, ale proto, že je příliš liberální.

Homosexuály, kteří jsou během dospívání spíše zmateni a izolovaní v dospělosti instinktivně přitahují přikázání a společenství: svědčí o tom i jejich chorobná úzkostlivost a vztah k fašistické hierarchii mužské dominance, kterou je vidět všude, od porna po místní taneční kluby. Stejně upoutávají pozornost nekonečným množstvím společenských a politických událostí: průvody, manifestace, pouliční trhy - kde jakoby se i přes zúčastněný dav, znal každý s každým a všichni se navzájem objímají. V kombinaci s tím, je láska ke kráse téměř nezničitelná. Uprostřed nateklých a flekatých těl umírajících na AIDS, homosexuálové i nadále uctívají mužský rod. Je to vidět v každém pornu. Proto, protože jsem tomu uvěřil, po příchodu do San Francisca jsem tento jev očekával. Nepotkal jsem však nikoho, kdo by byl takto nemocný.

Po 60-tých letech v období Druhého vatikánského koncilu, se chození do kostela stalo zážitkem, přinejmenším v Kalifornii, kde byly mše tak trochu sentimentální a lidovou záležitostí. Všichni si zvykli držet se za ruce. V pozdních 80. letech mě fascinovali někteří bývalí katoličtí homosexuálové, o kterých jsem věděl, že často navštěvují anglikánské mše, kde si vychutnávají krásu hudby a půvabná gesta obřadu. Katolicismus kdysi oplýval architektonicky zajímavými interiéry kostelů. Přepychové poly-chromové sochy světců, byly obzvláště odstraněny ve prospěch čistšího a rozhodně nemorálnějšího zevnějšku. Na ozdobný typ italského katolicismu, na který jsem byl zvyklý doma, by člověk v okolních kostelech nenatrafil.

V pozdních 70. letech a počátkem 80. let, začala homosexuální kultura do jisté míry dosahovat svého vrcholu spolu s Madonnou a jejím hudebním videem "Like a Prayer" ( "Jako modlitba") .. Lstivý, ale na druhé straně ohromný kousek propagandy, která spojuje starý svět katolického zobrazování a pornografii. Madonna vyzdvihla slavnou ikonografii, o kterou již katolická víra neměla více zájem. Velmi mě to zaujalo. Co mi přišlo však neuvěřitelně falešné byla povinnost zpívat únavné texty písně "Sounds of Silence" ( "Zvuk ticha") během mše v naší škole.

S muži, se kterými jsem mluvil, jsme se shodli na tom, že jako mladí kluci jsme neměli absolutně žádnou představu o církevním učení v souvislosti s homosexualitou. I když lidé si myslí leccos, v církevním prostředí jsem se nikdy nesetkal s kritikou homosexuality. Ani mě nikdo nestrašil peklem nebo mi nikdy nedali pocítit, že bych byl narušený. Pokud něco, tak jsem uvěřil, že homosexuální chování je bez následků; jako např. masturbace, soukromá záležitost, o které jsme nediskutovali.

Vzpomínám si, že během dvanácti let, které jsem strávil v katolické škole, se téma sexuality zmínilo jen jednou: byl to poměrně mohutně vypadající pastor a člen našeho sboru, který nás vyučoval "náboženství." Během této hodiny se naše učitelka, která je specializovaná na jiný předmět, někam vypařila. Když se vrátila, uprostřed jeho přednesu o zlu, které způsobuje masturbace, jsem jasně viděl, že ji to rozzlobilo. Po tomto incidentu pastora ze školy vyhodili a naší učitelce to začalo být nesmírně líto. Minimálně jeden den byl z toho pořádný skandál. Pamatuji si, že po skončení vyučování jsem slyšel ostatní děti jak o incidentu diskutují: všichni si z toho dělali legraci a kněze považovali za šílence.

Zatím, co katolická církev navenek působila zmateně, beznadějně a jakoby byla zachycena v jakémsi podivném hipisáckém období, homosexuální kultura vypadala pevně a nabízela odpovědi na všechno. Poté, co jsem promarnil dětství v katolické škole, jsem nejenom byl o své homosexuální identitě přesvědčen, ale jsem tomu i věřil a smýšlel jsem tak. Objevil jsem vlastní identitu a filozofii. Když jsem začal školu navštěvovat, teologie homosexuálů byla stále založena na přežití a poptávce po výzkumu nemoci AIDS. V raných 90. letech, byl každý unavený ze zápachu ze smrti a chtěli se znovu bavit. Později se pozornost přesunula na homosexuály v armádě. Záchranou pár nakažených jedinců, homosexuálové zažívají své nejlepší období, vrátili se ke kořenům disco éry, dokud to jednoho dne všechno neexplodovalo a v třicítce jsem už nestačil s celou situací držel krok. Padl jsem na zem a vůbec se mi nechtělo vstát.

Muži, kteří v dnešní době uvažují o hlubším významu svého života, v souvislosti se svou "homosexuální orientaci", si uvědomují, že jsou vším přesyceni. Jako já, i oni jsou v sexuální oblasti dostatečně zkušení, ale i přesto se stále cítí neuvěřitelně prázdní. Zvyknu se jich ptát, jestli má ještě Ježíš v jejich životě místo. Odpověď zní většinou "ne", protože jim v paměti utkvěly události katolické církve v období jejího vnitřního neklidu v 70. a 80. letech.

I dnes je jejich názor stejný. Webové stránky, které píší o homosexuálech, jsou plné titulků jako např. "Belgický biskup říká, že katolická církev by měla párům stejného pohlaví žehnat" a "Mexický katolický biskup tvrdí, že nemocné jsou osoby s homofobními postoji a ne homosexuálové" a "Katolický biskup, který cituje knihu Leviticus, prohlašuje, že homosexuálové si zaslouží smrt." Na mnoho lidí církev působí zmateně a chaoticky. V kombinaci s tím, co se píše o skandálních poměrech kněží, většina homosexuálů vidí církev jako skříň plnou latentních homosexuálů, kteří jsou konfliktní a zcela posedlí svým vlastním světem byrokratického dialogu.

A odpověď je: čestné a odvážné odhalení pravdy. Přesto, co si někteří myslí, katechismus a jeho znění není ani odrazující ani nepastorační. Homosexuálům nabízí pocit jistoty. Odpověď si v něm najdou i všichni hledající. I když je složitá a náročná, ale je to odpověď.

Přiznávám, že mi to trhá srdce, že většina homosexuálů se začne zabývat otázkou týkající se "homosexuality," když se dostanou do kritického stádia: někdo zemře, vícekrát je vyhodí z práce, nebo vážně onemocní. Když to na nich celé dolehne, přicházím já, abych se s nimi popovídal.

Vzápětí by měla převzít svou otcovskou odpovědnost církev. Stejně jako marnotratný syn, i homosexuálové si uvědomují, že se rozhodli špatně a, že jsou doslova unavení z toho, že musí spát při prasatech. Potřebují Otcovu lásku.

Církev by jim měla poskytnout: sílu silného, rozhodného a mužského muže. Protože takoví opravdu existují. V dubnu tohoto roku, jsem se setkal se dvěma františkány v trochu chladný den v San Francisku. Na sobě jsem měl svůj nejtěžší zimní kabát. Venku mrzlo kolem minus 60 až 65 stupňů a bratři působící v New Yorku chodí na boso. Jsou to opravdu stateční muži, jací v dnešní církvi občas chybí.

To je důvod, proč se tolik ztracených a osamělých chlapců uchýlí ke homosexuální kultuře. Navzdory "pohádkovému" stereotypu je homosexuální svět plný vystrašených mužů. Z mého mládí si pamatuji, že kněží se vždycky cítili ohroženi a okleštěni. Pravá a nebojácná církev nabízí odvahu a nikoli sjednocení, jak je to v případě homosexuálních primadon. Je to opravdu tak.

Pozoruhodné je, že všechno to do sebe zapadá: překvapilo mě, když jsem viděl tyto navenek drsné a silné muže jak se radikálně změnili na zářivě krásné během obětování mše svaté. Muži se změnili. A spolu s nimi i jejich možnosti.

Ze srdce si to přeji.

Zdroj: https://churchpop.com, 3. 10. 2016

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.


Sdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 01. 2017 | 5716 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat,sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace