Bude a zveme!

Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013

soluňácké logo k přípravě na jubileum CM 2013 Přinášíme informace o probíhajících přípravách na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013. V následujícím textu naleznete zajímavosti a základní údaje k připravovaným projektům týkajících se sv. Cyrila a Metoděje a 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

Další informace najdete na www.velehrad.eu

DEN STUDENTSTVA 2013 NA ZÁKLADĚ VELKÉ MORAVY
Realizace projektu je plánována na dny 14. – 17. 11. 2013
Řešitel projektu
vus.upce.cz

Idea projektu
Povedení díla člena Umělecké Besedy na téma Slovanských věrozvěstů, ve spolupráci tří sborů zemí místně příslušných území bývalé Velké Moravy.

Cíl:
- Připojení se k oslavám 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Konstatína a Metoděje v roce 863.
- Oslava Dne studentstva 2013
- Založení Umělecké Besedy v Praze v roce 1863
- Oslava 10. výročí vzájemné spolupráce Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství

Hudební dílo:
Jan Hanuš - VII. Mše – Hlaholská, op. 106

Účastníci projektu:
VUS Pardubice – Česká republika
Apollo Bratislava – Slovenská republika
Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu - Polská republika

Varhany Michal Hanuš
Narozen ve Vrchlabí v roce 1980.
Svá hudební studia začal na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě Václava Rabase (1998-2004).
Od roku 2004 studoval na Akademii múzických umění v Praze u Jana Hory (2004-2007) a Pavla Černého (2007-2008).
Během studia se zúčastnil interpretačních kurzů v Praze (Martin Sander), Německu (Harald Vogel, Martin Sander) a Norsku (Guy Bovet) a také dvou zahraničních stáží ve Stuttgartu (Ludger Lohmann) a v Oslu (Terje Winge).
Na mezinárodní soutěži varhaníků na festivalu „Pražské jaro 2006“ obdržel Čestné uznání. V současné době působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře, v chrámu sv. Jakuba a sv. Barbory. V chrámu sv. Jakuba natočil své první CD. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Kutné Hoře a v Hostinném.

Plánované koncerty:
Čtvrtek 14. 11. 2013 večer – v jednání Chrudim arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 15. 11. 2013 večer – nabídka k provedení na Pardubicku
Sobota 16. 11. 2013 dopoledne – nabídka k provedení Matiné
Sobota 16. 11. 2013 večer – Praha FESTA ACADEMICA 2013
Neděle 17. 11. 2013 dopoledne v jednání - zpívaná mše svatá v Kutné Hoře
Neděle 17. 11. 2013 17:00 Dům hudby Pardubice


Otevřené brány 2012

Blížící se jubileum 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (spolupatronů Evropy) na Velkou Moravu je příležitostí přiblížit veřejnosti duchovní dědictví regionu. Zlínský kraj připravil a realizuje na svém území projekt Otevřené brány, který ukazuje bohatství historie a její stále živé působení v současném životě. Projekt Otevřené brány zpřístupňuje významné sakrální památky ve Zlínském kraji, které mají svoji cenu v poznání, historickou, duchovní a architektonickou. Od 1. května do 30. září jsou k dispozici školení průvodci, kteří seznamují návštěvníky s historií místa i se sakrálním prostorem. Každý z kostelů je jedinečný a každý z nich zaujme svým geniem loci.


Informace o publikaci Petra Piťhy „Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“

MŠMT v rámci dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2011 podpořilo vznik publikace Petra Piťhy „Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu“. Jedná se o informativní materiál pro všechny učitele škol, kteří se v rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu budou zabývat cyrilometodějskou problematikou při výuce. Kniha byla distribuována v květnu 2012 zdarma do všech základních škol. Na základě četných dotazů ze škol sdělujeme, že publikace je také ke stažení na stránkách www.noviny-robinson.cz.


Literární a historická soutěž Cestou dvou bratří

Literární a historická soutěž je určena starším žákům základních škol, dále gymnázií a středních škol. Žáci a studenti se při psaní příběhu mohou inspirovat nabízenými tématy a zvolit libovolný žánr. Soutěž pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Soutěž probíhá od září 2012 do konce února 2013.


Informace pro školy k cyrilometodějským oslavám

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. Cyrilometodějská misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátků naší státnosti. Tyto hodnoty jsou pro společnost 21. století velmi aktuální a zejména mladé generaci by se měly připomínat. Žákům je třeba význam a odkaz věrozvěstů přiměřenou formou přibližovat a pomáhat jim pochopit souvislosti. Vzhledem k významu a šíři cyrilometodějského díla a odkazu budou oslavy pestré a budou mít mezinárodní rozsah.

Aktuální informace o aktivitách k výročí CM jsou a budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MŠMT, České biskupské konference, Arcibiskupství pražského a Arcibiskupství olomouckého, na stránkách Zlínského kraje a na Metodickém portálu www.rvp.cz.

MŠMT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou pořádá ve dnech 20. - 21. září 2012 dvoudenní odborný vzdělávací seminář pro učitele na téma „Odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje pro 21. století“.


Cyril a Metoděj ve filmu

U příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vzniká ve spolupráci s Českou televizí vůbec první české doku-drama ve stylu BBC s názvem „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“. Premiéra je očekávaná na podzim 2013. Čtyřdílné doku-drama zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a to především naučnou formou. V delším horizontu proto může být využito také jako výukový nástroj ve školách.

První klapky filmu padly začátkem července v okolí Velehradu, v archeoskanzenu v Modré, a to i přes doslova tropická vedra. Podrobné informace o filmu, zajímavosti, fotografie z natáčení, videa a mnoho dalšího naleznete na stránkách filmu.


KONFERENCE

Cyrilometodějská misie a Evropa - 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu

První konference je plánována na 13. – 18. května 2013 na Velehradě. Zaměří se na období mezi 9. a 18. stoletím a přednášející do hloubky objasní cyrilometodějské misie a tradice, státní i duchovní. Přednášky povedou významní odborníci na danou problematiku z Akademie věd ČR, Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kromě Velehradu je plánovaný i výjezd do Mikulčic, obce, v jejímž blízkém okolí stávalo v 9. století jedno z nejvýznamnějších středisek velkomoravského státu.


Cyrilometodějská tradice v dějinách: Období rozkvětu i snah umlčení

Od 3. do 9. června naváže na cyrilometodějské téma druhá konference, tentokrát týkající se období od 19. do 20. století. Přednášející pohovoří o možnostech oživení cyrilometodějského kultu a jeho vlivu na utváření středoevropského rámce. Odborníci v dané oblasti vysvětlí význam sv. Cyrila a Metoděje z hlediska dialogu mezi Východem a Západem, zohlední přitom rozvoj teologického bádání a odpor proti nacistické a komunistické totalitě a sepětí s univerzálním rozměrem církve.


VÝSTAVY

Slovanský unionismus a Velehrad poutníků

Od 7. září do 31. prosince 2012 budou v prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje zpřístupněny dvě vzájemně se doplňující výstavy. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. září v 16.30 hodin.
První z nich s názvem Slovanský unionismus představuje veřejnosti unionistické snahy v Evropě v 19. století a v 1. polovině 20. století. Velehrad tady vystupuje jako jedno z důležitých center těchto snah. Autorkou výstavy je Anežka Kindlerová ze Slovanské knihovny v Praze.
Druhá výstava Velehrad poutníků připravená Petrem Hudcem pohlíží na Velehrad jako na poutní místo. Dokumentuje vznik a proměny velehradské poutní tradice v dějinách. Obě výstavy čerpají z bohatého obrazového materiálu uchovávaného ve velehradském archivu.

Výstava Cyrilometodějská tradice na Valašsku
(Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

Výstava přibližuje cyrilometodějský odkaz na Valašsku, který se odráží jak v užitém umění místních tvůrců, tak především ve slavné kapli Cyrila a Metoděje stojící na vrcholu bájné hory Radhošť. Velkomoravské nálezy a šperky doplňující výstavu ukazují bohatou kulturu 9. století na Moravě. Pro dětské a školní kolektivy je možné objednat lektorský program. Termíny jsou naplánovány:
termín (Valašské Meziříčí, kostel sv. Trojice): 9. 6. – 31. 8. 2012
termín (zámek Vsetín): 9.9. - 2. 12. 2012

K hlavním událostem oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu patří krom dvou konferencí i dvě tematické výstavy. Uskuteční se v průběhu roku 2013. První z výstav si budou moci návštěvníci prohlédnout již v lednu v Brně.

1) Výstava "863. Cyril a Metoděj na Velké Moravě 1150. výročí příchodu věrozvěstů"

První z výstav začne v lednu 2013 v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea v Brně a bude složena z několika dílčích „podvýstav“:

Sv. Cyril a Metoděj – doba, život, dílo (Moravské zemské muzeum, Brno)

Historicky orientovaný výstavní projekt se vztahuje k Velké Moravě před, během i po působení sv. Cyrila a Metoděje. Zpřístupněn bude od ledna do června 2013.

Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře

místo konání: Moravské zemské muzeum, Brno
čas konání: leden až červen 2013
Cyrilometodějské mise (Velehrad, Modrá) Obsah velehradské výstavy bude vycházet z prvního projektu „Sv. Cyril a Metoděj – doba, život, dílo“, rozsah však bude viditelně zúžen. Termín je naplánován na letní měsíce červenec a srpen 2013.


863. Cyril a Metoděj – historie a umělecká reflexe (Praha)

Výstava bude probíhat od října do prosince 2013 v prostorách Parlamentu České republiky v Praze a bude takovým shrnutím uplynulých dvou výstav v Moravském zemském muzeu v Brně. Novinkou pak bude výstavní projekt Muzea umění v Olomouci věnovaný odrazům cyrilometodějské tradice ve výtvarném umění. Expozice připravují Moravské zemské muzeum v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Muzeum umění Olomouc, Slovácké muzeum a další paměťové instituce.


2) Výstava "Mezi Východem a Západem.Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění českých zemí"

Druhá výstava má premiéru v dubnu 2013 v Olomouci a potrvá až do července téhož roku. Na reprízu se pak mohou těšit obyvatelé Prahy (srpen až říjen) a Zlína (listopad 2013 až leden 2014). A o čem výstava bude? 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je v Olomouci spojeno s 950. výročím obnovení olomouckého biskupství. Samotné počátky v 9. století jsou pak také spojeny s velkomoravským obdobím. Olomouc s biskupstvím patřila k významným velkomoravským hradištím. Obsah výstavy začne už v počátcích cyrilometodějského fenoménu a skončí v roce 1990, kdy navštívil Velehrad papež Jan Pavel II. Pozornost bude vedle historických, církevních a kulturních souvislostí zaměřena na umělecké objekty a další historický a dokumentační materiál. Expozice připravují Muzeum umění Olomouc, Moravské zemské muzeum v Brně, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Senát PČR, Arcibiskupství olomoucké a Biskupství brněnské, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.


2012 sobota2012 sobota

Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 23. 09. 2012 | 14644 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace