Zajímavé...

Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou

Pán Ježíš,zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ "Buď takový, jaký jsi, a buď jím pořádně."
- Sv. František Saleský

Obdivovali jste už někoho do takové míry, že jste se jím chtěli stát?

Je tomu již několik let, co obdivuji, ba dokonce uctívám G. K. Chestertona, nejen pro jeho skvělé knihy, ale pro to, jakým byl chlapem. Přesně takovým, jakým bych chtěl být: vtipným, plným radosti, pokorným, nesmírně bystrým, vynalézavým, s básnickým talentem a lehkým perem, dětsky jednoduchým, pro-life aktivním, chodící encyklopedií, přátelským ke všem, dokonce i k jeho intelektuálnímu či duchovnímu nepříteli.Tak bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Právě proto, že Chestertona velmi obdivuji, jsem se často snažil ho v denním životě napodobit. Nedávno jsem si však uvědomil, jak jsme rozdílní. On byl vysoký a při těle, já nízký a štíhlý. Vždy z něj sršela bezedná energičnost, zatímco já jsem melancholický a introvertní. Bez námahy bleskově napsal knihu, já přemýšlím nad každým slovem. Měl vnímavou mysl, zatímco já stále zapomínám na zcela základní detaily.

Věc se má tak, že nejsem a nikdy Chesterton nebudu. Už od malička měl geniální mysl s jedinečným charismatem svatosti, kterou já nikdy nezískám. Na druhé straně, co je pro mě snadné a zvládám bez problémů, mohlo být pro něj hříchem a nedostatkem. Totéž platí pro mnohé následované světce - všichni jsou zcela odlišnými lidmi a to je dobře.

Důvod, proč tyto věci vzpomínám, je, že z uctívání se dá nepozorovaně sklouznout do závisti. Až tak někoho obdivujeme, že přestaneme být spokojeni sami se sebou, se svými jedinečnými dary a osobností od Boha. Místo toho, abychom se snažili stát se svatými podle Božího záměru, chceme být svatými k obrazu někoho jiného. Jinými slovy, podlehneme pokušení obdivovat osoby více než jejich svatost.

Pravdou je, že Kristovo tělo je z mnoha členů a každý má jedinečné dary a poslání. Ačkoli všichni svatí zazářili stejnými, Bohem danými ctnostmi, každý je zobrazil po svém, v různé síle. Sv. Pavel jasně vysvětluje tuto problematiku v Prvním listě Korinťanů 12,4-6.

Dary jsou různé, ale tentýž Duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A různé jsou i účinky, ale Bůh, který působí všechno ve všech, je tentýž.

Celá dvanáctá kapitola je rozšířeným rozjímáním na tuto myšlenku a velmi vám doporučuji si ji celou přečíst. Je však zajímavé, že po hloubání o hojnosti darů v Církvi následuje slavná třináctá kapitola zaměřená na dominanci lásky, 1 Kor 13. Pavel pokračuje nití svých myšlenek a čtete, že napomíná korintské křesťany, aby nezáviděli dary jeden druhému, ale aby usilovali o první a nejlepší dar ze všech, o opravdové milosrdenství. Jedině ono nás přitáhne blíže ke Kristu a připodobní nás Jemu.

Je dobré a správné mít ve světcích vzory, inspiraci na cestě k větší svatosti. Musíme ale být opatrní, abychom se nade všechno snažili napodobit Krista, neboť právě na něj ukazují životy svatých, přesně jako značky při cestě. Na závěr, naučme se být spokojeni sami se sebou a zušlechťujme unikátní dary od dobrého a nekonečně nás milujícího Boha.

Autor: Sam Guzman, překlad: Martin Kubáň

Převzato ze zastolom.sk, 19. května 2015, článek naleznete zde.

radost, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


srdce (láska), zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Na našich farách zavlály černé prapory (02.01.2023)
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 19. 05. 2015 | 4871 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace