Zajímavé...

Postižené dítě?

Kdyby rodiče některých zdravých rozmazlených tyranů mohli zakusit něžnost, vděčnost, přítulnost a zářící úsměv a radost ze života oněch postižených, nakonec by jejich rodičům mohli velice, velice závidět.

Článek z časopisu Světlo 36/2012 najdete ZDE


V Německu, Rakousku a Švýcarsku získali rodiče možnost krevním testem těhotné matky zjistit, zda počaté dítě není postiženo Downovým syndromem. Dosud používané metody přinášely s sebou riziko ohrožení plodu. Toto riziko nyní odpadá. Nová metoda už neohrožuje dítě přímo, zato silně ohrožuje nepřímo, protože nepříznivě ovlivňuje lidskou mentalitu.
V Baden-Badenu si k natáčení svého šotu v jedné poradně pro těhotné vybral reportér hezkou mladou maminku ve třetím měsíci těhotenství. Řekla před kamerou, že by byla ráda, kdyby nový „test“ byl již k dispozici. Proč? „Je mnoho žen, jako jsem já, které prostě říkají: Vedu a chci vést takový a takový život. Potřebuji svou jistotu. Něco negativního, například nemocné dítě, to by se mi nehodilo. A kdyby ten test zde už byl, měly by tyto ženy jednu možnost.“
(Touto „možností“ se nerozumí nic jiného než „přerušení těhotenství“.) „Nechtějí, pokud možno, žádné postižené dítě.“ Tato sympatická žena dala přitom zcela jasně najevo, že plod, který nosí pod srdcem, pokládá nikoli za embryo, ale za skutečného člověka. Přiznala dokonce, že „zbavit“ se takovým způsobem dítěte, je vlastně druh selekce. Uznávala, že každý člověk má právo na život. Nicméně trvá také na tom, že „každý člověk má také své rozhodování, jaký život by chtěl vést. A takové právo mají i rodiče.“ Jinými slovy: Když se dítě nehodí rodičům do jejich způsobu života, dítě musí ustoupit.

Tento konkrétní příklad dokládá, že panující mentalita je mocnější než tradiční a věčně závazné mravní zákony. Většinový názor jako by omlouval a ospravedlňoval i tak hrubý zločin, jakým je vražda. Společenská konvence zcela klidně připouští, ne-li přímo požaduje usmrcení postiženého dítěte, protože dítě s tělesnou či duševní vadou se stalo společensky nežádoucí, a pokud se narodí, bude se muset celý život zodpovídat, jak to, že se narodilo, když „není normální“. Některé z těchto dětí se dokonce jednou dovědí, že za jejich narození vysoudili rodiče vysoké odškodné. Veškeré vysvětlování je sotva potěší a bude asi těžko pochopitelné i pro jejich eventuální zdravé sourozence.

Málokdo si uvědomuje, jak tato mentalita ve skutečnosti ohrožuje vůbec všechny děti, i ty, které jsou fyzicky a duševně zcela v pořádku. Postihuje je tím, že rodiče je od samého jejich početí nemilují bezvýhradně, „jako sebe samého“, milují je natolik, nakolik jim vyhovují. Je zde velká pravděpodobnost, že jejich „způsob života“ bude mít po celý život přednostní právo a povedou ho vlastně na úkor svého dítěte. A co se bude dít, když se jeho „bezvadnost“ náhle v důsledku nemoci nebo úrazu zcela změní?

Žijeme ve společnosti, která manifestačně hlásá, že bojuje proti diskriminaci. Je to úplné farizejství, protože současně praktikuje nejen diskriminaci a přímo selekci vůči těm svým členům, kterým naopak dluží mimořádnou pozornost, a to jsou děti vůbec a děti postižené zvláště. Vyhledávání postižených za účelem jejich rychlé likvidace, jak je tomu v případě tohoto testu, připomíná nechvalně známý rasismus Německé říše. Kdo však měl příležitost a zájem seznámit se s nositeli Downova syndromu, musí si položit otázku, proč je proti nim společnost tak zaujatá. Skoro to vypadá, jako by právě tyto „nežádoucí“ děti přicházely na svět proto, aby nám připomínaly onu zapomínanou a přímo potlačovanou přirozenou lidskost, která v našich srdcích rychle vysychá. Handicapované děti, které potřebují ke svému učení zvláštní pomoc, se na druhé straně samy stávají učiteli, kteří nás dokonce nesmírně zahanbují. Kdyby rodiče některých zdravých rozmazlených tyranů mohli zakusit něžnost, vděčnost, přítulnost a zářící úsměv a radost ze života oněch postižených, nakonec by jejich rodičům mohli velice, velice závidět.

Neprokazuje maličký Gigi přímo neuvěřitelný stupeň vnitřní, Bohem darované intuice dobra, štěstí a lásky, když se celý šťastný raduje z toho, jak se maminka a tatínek objímají? Tito „chudáčci“ brání svou existenci nikoliv silou svých paží, ale silou úsměvu, který na rozdíl od mnoha „zdravých“ jim zcela očividně vychází přímo ze srdce.
Bůh, který nás stvořil ke svému obrazu, je také obrazem toho, jak máme milovat: čistou a nezištnou, do krajnosti obětavou láskou. Jenom z lásky nás stvořil. Nikoho z nás nepotřebuje ke své blaženosti. S každým z nás si vlastně „přidává“ mnohem více starostí, než kolik musí věnovat rodiče postiženému dítěti, protože všichni jsme v jeho očích postiženi.
Rodiče jsou proto rodiči, aby byli obrazem Boha Otce, který dává svítit slunci na dobré i zlé a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé. Takové dítě je vlastně darem právě proto, že je mimořádnou příležitostí k prokazování lásky. Co je to za matku, která se bojí, že bude muset vynaložit více lásky pro své dítě, protože je jiné?

Ty postižené bytosti se na rozdíl od mnoha nepostižených vyznačují tím, že nikomu neubližují, nikoho neohrožují. Potřebují od svých rodičů více péče, aby se naučily to, co potřebují stejně jako zdravé děti. Na tuto zvýšenou péči je možno se dívat jako na nežádoucí zátěž, která překáží, nebo ji také přijímat jako vzácnou příležitost prokázat svému dítěti lásku, ke které jsou vlastně svou lidskou přirozeností jako rodiče přímo disponováni, a tuto prokázanou lásku odměňuje nejen Bůh, ale již sama přirozenost. Je to projev nejen bezcitnosti, ale naprosté zabedněnosti těch, kteří by tyto zvláštní Boží posly chtěli zde na zemi přímo vyhubit jako škodnou.

Ředitelka divadla Ramba Zamba v Berlíně si neumí představit horší situaci, než kdyby tito milí, pro všechny otevření lidé měli z tohoto světa vymizet. Nikdo tak ne umí ztělesnit roli Desdemony v tragédii Othello jako Juliana Götzeová právě díky Downovu syndromu. V jedné inscenaci této scény, kde vystupují herci s trisomií 21, můžete zhlédnout zdramatizovanou alegorii, ve které „normální“ společnost je společnost úchylných a domnělí blázni jsou ti poslední normální. K „normálu“ člověka patří také úcta ke svému Stvořiteli a Pánu.
Tak mě napadlo, jak by to vypadalo, kdyby se situace obrátila, a nikoliv rodiče, ale budoucí děti by si mohly otestovat své nabízené rodiče, zda se jim budou hodit. Obávám se, že mnoho rodičů dnešního typu by se marně domáhalo nějakého potomka. Skutečný problém pro současnou společnost nepředstavuje postižená menšina, ale „zdravá“ většina, která ztratila schopnost osvědčovat základní lidské vlastnosti.

-lš-


Hluboké Mašůvky 2019-Král David

Sdílet

Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (Počet hlasů: 2154)
(17.08 %)

Něco jsem zaslechl (Počet hlasů: 1687)
(13.38 %)

Je to bláznovství (Počet hlasů: 1670)
(13.24 %)

Zpovzdálí to sleduji (Počet hlasů: 1685)
(13.36 %)

Dost se o to zajímám (Počet hlasů: 2225)
(17.65 %)

Aktivně spolupracuji (Počet hlasů: 1699)
(13.47 %)

Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (Počet hlasů: 1489)
(11.81 %)Celkem hlasovalo: 12609
Související články:
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 25. 01. 2022 | 369 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 36/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace