Zajímavé...

Poslušnost v manželství

AdinaVoicu, CC0 Public Domain, pixabay.com Poslušnost v manželství může být zejména pro ženy jako otlak na noze. Spontánně si pod ní představujeme podřízenost ženy muži. Ve skutečnosti je však téma poslušnosti v manželství mnohem hlubší, krásnější a přitažlivější, než jsme na to možná zvyklí. Její podstatou je důvěryplný vztah s nebeským Otcem. Tento vztah by se měl projevovat společnou podřízeností manželů Otcově vůli. Velmi důležitou pomocí při růstu této poslušnosti je duchovní doprovod manželů.

Vyčištění stolu - podstata poslušnosti v manželství


K tomu, abychom správně pochopili tuto hloubku, krásu a přitažlivost, musíme si nejprve "vyčistit stůl", tedy mysl od nesprávných představ o poslušnosti. V první řadě, podstata poslušnosti v manželství nespočívá v podřízenosti ženy muži. Podstata poslušnosti křesťana žijícího jakékoli povolání spočívá v milujícím, důvěryplnou vztahu k Bohu.

Máme doma malou dvou a půl roční dcerku Dobromilku. Vzpomínám si na dobu, kdy byla ještě miminko. Nosila jsem ji blízko svého srdce v bejbyšátku. Nevěděla, kam jdeme, co budeme dělat. Tak sladce mi důvěřovala a zůstávala klidná. Mezitím roste a ptá se, kam jdeme a co budeme dělat, a proč je tráva zelená a měsíc svítí. Ta důvěra však přetrvává. Při jakékoliv nepohodě se vrací do mého náručí, k tlukotu mého srdce. Při pohledu na Dobromilku mě Bůh učí, co znamená poslušnost a ještě spíše důvěra v něj. Zůstat klidná a nevzdalovat se od tlukotu jeho srdce.

Ne, poslušnost Bohu neznamená slepé akceptování souboru pouček. Poslušnost Bohu znamená žít ve vztahu s někým, kdo je nekonečně Moudrý a Dobrý. Někdy nerozumíme, proč Církev něco učí tak a ne jinak. Ani Dobromilka vždy nerozumí mým dospěláckým odpovědím. Někdy se zlobíme a bouříme. I naše dcerka se umí z nepochopení naštvat a je to v pořádku. Každý upřímný zápas o pravdu, pokud jej nepřestáváme žít ve vztahu, má smysl. I prostřednictvím otázek, krizí, bouření ... rosteme. Bůh dává poznání těm, kteří ho hledají - ve vztahu s ním.

 
Sdílená poslušnost manželů Otcově vůli


Pokud je podstatou křesťanské poslušnosti vztah s nebeským Otcem, čímž se pak vyznačuje poslušnost v manželství?

V křesťanské spiritualitě se obvykle zdůrazňovala identifikace muže s Kristem a ženy s Církví. Úkolem muže bylo tedy být hlavou, vůdcem rodiny, úkolem ženy bylo podřídit se muži. Zatímco toto pojetí má své opodstatnění, na poslušnost v manželství lze nahlížet i jinak.

Muž a žena se ve svátosti manželství stávají v Kristu jedním tělem a jednou duší. Na základě této skutečnosti lze říci, že jejich úkolem je společné hledání a podřízení se Otcově vůli v Kristu. Oba jsou povoláni, aby se zříkali své vůle, společně jako jedno tělo hledali Otcovu vůli a žili ji.

Toto chápání chrání muže před pokušením falešného vůdcovství, při kterém si násilím vyžaduje ženinu podřízenost. Ženu toto chápání zase chrání od pasivity a alibismu, když nechává všechna rozhodnutí na muže a sama se zříká odpovědnosti. Zároveň je to vzrušující a náročná výzva - budovat takovou společnou poslušnost zve společně se modlit, mluvit spolu, společně se nalaďovat na Boží vůli a vzájemnou podporu v jejím přetavování do praxe.

"Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu" (Ef 5, 22)


Ano, i tento verš je součástí Božího slova. Tvoří celek s jiným, mnohem těžším veršem: "Muži, milujte své ženy, jako Kristus miluje Církev a vydal sám sebe za ni" (Ef 5, 25). Oba verše spolu úzce souvisí a vzájemně se vysvětlují. Církev, která se cítí být milována Kristem až po moment vydání jeho života za ni, s láskou mu odpovídá svou poslušností. Kristus, vida poslušnost své Nevěsty, nachází v ní zvláštní zalíbení. Podobně je to mezi manželi. Žena, která zažívá obětavou lásku svého manžela, snadněji přijme jeho rozhodnutí v důležitých oblastech. Mužova láska k ženě roste, když vidí, že si ho žena ctí a bere vážně jeho názory a rozhodnutí.

Nelze však čekat na to, že začne ten druhý. Pokud tedy mluvíme o poslušnosti v manželství, Bůh zve ženu, aby vykročila první. Nenechává ji v tom však samu. Jak píše Jo Croissant v knížce Kněžství ženy, kněžství srdce: "Podřízenost je myslitelná pouze tehdy, pokud náš život už nepatří nám, ale Bohu, pokud jsme mu ho darovali v oběti, která navazuje na Ježíšovu podřízenost Otcově vůli." Žena, která se podřizuje svému manželovi, má před očima Ježíše, který se podřizuje svému Otci, její podřízenost má účast na Ježíšově podřízenosti, a proto je spásná.

Čeho se má podřízenost týkat? Určitě ne toho, zda si má ráno manželka namazat chleba s jahodovým nebo meruňkovým džemem. Jisti zkušení manželé to pěkně shrnuli: "Na všem se snažíme dohodnout. Ve věcech, na kterých se nedokážeme dohodnout, rozhodne manžel."

Tady jsme se dostali k bodu, který přemosťuje společnou poslušnost manželů Otci se ženinou poslušností muži. Manželé jsou povoláni společně hledat Otcovu vůli a přijímat ji za svou. Za toto nesou před Bohem oba stejnou odpovědnost. V momentech, kdy těžce přicházejí ke vzájemnému konsenzu, je žena povolána podřídit se muži.

Duše, které mají duchovní doprovod, postupují rychleji


Prohlubování důvěryplného vztahu k Bohu a zároveň společné manželské poslušnosti Otcově vůli může v manželství velmi pomoci duchovní doprovod. V křesťanské tradici máme množství svědectví zdůrazňujících důležitost praxe vedení či doprovázení. Svatá Faustyna například ve svém Deníčku píše: "Zmocňuje se mě strach, když nejednou slyším, jak některá duše říká, že nemá zpovědníka, čili duchovního vůdce. Neboť vím, jak moc mi uškodilo, když jsem neměla tuto pomoc. Bez duchovního vůdce lze snadno sejít z cesty"(62).

Kdo je vlastně duchovní průvodce a jaká je jeho úloha? Duchovním průvodcem bývá obvykle kněz a slouží člověku zároveň jako zpovědník. Avšak například ignaciánská spiritualita či prelatura Opus Dei znají i praxe duchovního doprovázení laikem. Duchovní průvodce je člověk, který dokáže vysledovat působení Boží milosti v duši člověka, ačkoli jemu samému může zůstat toto působení skryté. Bůh nás často vede ve tmě (žeby právě tehdy budoval naši důvěru?). Abychom v té tmě tmoucí dokázali růst v důvěře a nevrátili se nejkratší cestou zpět na start, je velmi nápomocné, když máme u sebe někoho, kdo nás dokáže na této cestě povzbuzovat, protože vidí víc než my. Duchovní průvodce nám také může otázky, které si v sobě nosíme, odpovídat adresněji, právě proto, že nás zná. Stalo se vám už, že jste stejnou otázku položili třem různým kněžím a dostali jste tři různé odpovědi? Způsobilo to ve vás zmatek? Je to přirozené. Na řadu otázek totiž neexistují univerzální odpovědi. Kněz, který vás zná osobně, dokáže vám dát přesnější odpověď, lépe vám dokáže poradit.

Jak si najít duchovního průvodce


Toužíte po duchovním průvodci, nevíte však, jak ho najít? Tyto tipy vám mohou pomoci při jeho hledání:

1. Modlete se za to, aby vás Bůh přivedl k tomu správnému člověku. Může to být kněz, řádová sestra, vedoucí společenství ... (Pro zjednodušení, protože nejčastěji je průvodcem kněz, budu dále mluvit o kněžích.)

2. Zeptejte se ve svém okolí na dobré zpovědníky.

3. Hledejte. Zkuste udělat práci navíc a zajděte ke svaté zpovědi do jiného kostela, než jste zvyklí. Pokud bydlíte na vesnici, zajděte do nejbližšího města.

4. Pokud se vám zdá, že tento konkrétní kněz vám radí dobře, zajděte k němu znovu.

5. Pokud se vám zdá, že vás dobře vede k Bohu, oslovte ho s prosbou o duchovní doprovod. Pokud bude kněz ochotný, mělo by se doprovázení dít mimo svaté zpovědi. Může být spojeno se svatou zpovědí, obvykle však na něj není prostor ve zpovědnici, když venku čekají další věřící, a je třeba domluvit si speciální čas a místo (například v návštěvní místnosti kláštera, v sakristii po mši svaté, na faře a podobně).

6. Vytrvejte. Duchovní doprovod někdy bolí. Duchovní průvodce vám může někdy "šlapat na otlak". Jindy vám může klást otázky, které byste nechtěli slyšet. A naopak, může nechávat aktivitu na vás a nezeptá se vás na nic, spíše čeká, s čím přijdete vy. Duchovní doprovod není příjemný čas u kávy s přítelem. Je to jistý druh namáhavé práce, ve kterém vás Bůh vyzývá vstoupit do sebe, zaposlouchat se do jeho hlasu a následovat ho.

Podle čeho poznáte, že jste našli dobrého duchovního průvodce?

Mimo jiné i podle toho, že si všimnete, že se prohlubuje váš vztah s nebeským Otcem, ale také s manželským partnerem.

****************


Článek je pokračováním série o evangelijních radách v manželství. 1. část série si můžete přečíst ZDE - Je manželstvo najťažšia rehoľa?

Článek byl původně publikován v časopise Slovo medzi nami, číslo 7, ročník 17, září 2016.

Autor Andrea Mikolášiková

Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 6. 2. 2017 naleznete zde.

 CC0 Public Domain, maxpixel.freegreatpicture.com

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 02. 2017 | 5569 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace