Zajímavé...

Poslouchat Boha spolu s dětmi

Superden 2011 Každý, kdo někdy měl to privilegium doprovázet děti v jejich náboženském prožívání, ví, že děti a dospělí prožívají víru úplně jinak. Jsou to dva odlišné světy. Dospělí lidé už nemají klidný a jednoduchý vztah s Bohem, který je pro děti tak přirozený. Pro dospělé je naopak normální prožívat v duchovním životě i potíže a boje...

Pro dospělé je naopak normální prožívat v duchovním životě i potíže a boje, časy "útěchy" i "neútechy" (jak říká sv. Ignác), období, kdy cítíme radost z Boží lásky, ale také období, kdy cítíme neochotu a nehodnost předstoupit před Boží tvář.

Kromě toho, dospělí jakoby ve vztahu s Bohem ztratili schopnost zůstávat u podstaty, což je naopak charakteristické pro dětské prožívání víry. Sofia Cavalletto, zakladatelka Katechezí Dobrého pastýře, se v knize The Religious Potential of the Child (Náboženský potenciál dítěte) zamýšlí nad tím, co může udělat dospělý člověk, když chce provázet životem víry dítě, které, jak se zdá, žije svůj vztah s Bohem způsobem mnoheh odlišným od toho, co zná on sám.

V tomto článku vám nabízím pár konceptů, které Cavalletto předkládá ve své knize a které nám pomáhají nahlížet pravdivě a s úctou na vztah mezi dítětem a Bohem.

Ohlašovat radost

Na začátku se podívejme na rozdíl mezi katechezí a kerygmou.

Zatímco katecheze je systematické vyučování doktríny víry, kerygma je prvotní hlásání radostné zvěsti. Jejím obsahem je radost, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro nás a že Boží království je přítomné na zemi. Katecheze je vysvětlení, výklad kérygmatu, katecheze se buduje na kerygmatu. Sofia Cavalletto nás tedy zve být pro děti v první řadě hlasateli kérygmatu, radostné zvěsti. Neboť katecheze je účinná pouze tehdy, pokud stojí na kerygmatu.

Je také důležité si uvědomit, že příjemci kérygmatu jsou dítě a dospělý. Radostná zvěst je důležitá nejen pro dítě, které poznává nové věci, ale i pro dospělého, který potřebuje proniknout hlouběji do tajemství, aby nezůstávali na povrchu. "Být oznamovatelem kérygmatu," píše Sofia Cavelletti, "neznamená zaujmout pozici učitele, ale jen nabídnout jistou službu. Tato služba nemění postoj, který by měl mít člověk vždy, když stojí tváří v tvář Božímu slovu: postoj člověka, co se s radostí, úžasem a vděčností otevírá daru, který se před ním stále více a více odhaluje."

Pokud se dospělý dá do role "spolunaslouchajícího", děti mu svojí jednoduchostí a upřímným žasnutím pomohou obnovit v sobě citlivost na velikost kérygmatu, která nás přesahuje. Děti nám svým vztahem s Bohem připomínají, že tento vztah je především o radosti, a ne o úzkostech, jak ho často prožívají dospělí. Pokud chceme dítěti pomoci přiblížit se k Bohu, musíme se postupně zbavovat struktur a nadbytečných prvků v našem vztahu s Bohem a spolu s dětmi obracet naši pozornost na podstatu, na radost z Kristovy lásky, který vstal z mrtvých a přinesl nám Boží království. Sofia Cavalletto píše: "Samotné dítě nám bude učitelem podstaty, pokud víme, jak ho pozorovat." Právě pro tuto vzácnou schopnost jít ke kořenu věci je rané dětství privilegovaným časem k přijetí kérygmatu.

Velké tajemství víry patří maličkým

Zatím jsme si načrtli rozdíl mezi katechezí a kerygmou, postoj "spolunaslouchání" spolu s dětmi a důležitost učit se od dětí jít k podstatě věci. Nyní se zaměříme na obsah kérygmatu. Dospělý má tendenci být proaktivní, vše si naplánovat v souladu se svými zkušenostmi a očekáváním. Cavalletto zde však opět zdůrazňuje význam pozorování dětí, které nám sami naznačují, které elementy víry jsou v tom kterém období připraveny přijmout.

Senzitivní období, o kterých píše Marie Montessori, nejsou přítomny pouze v oblastech jako matematika či jazyk, ale i v náboženském prožívání. V našem atriu (prostor, kde se realizují katecheze Dobrého pastýře) jsem to už zpozorovala mnohokrát. Jeden pětiletý chlapec měl asi dvouměsíční senzitivní období na podobenství o kupci a perle. Každý týden, jakmile přišel do atria, si z poličky vyndal domek, kupce, perly, vzácnou perlu a dokola si vizualizoval obsah podobenství. Po několika měsících si tento materiál zcela přestal brát. Další šestiletý chlapec začal stále vyrábět papírové hostie, kreslit monstranci, kalich, ve kterém naznačil víno a vodu. Na každém setkání v atriu mě prosil, abych mu ukázala nové gesto, které dělá kněz během mše sv. Zjevně má senzitivní období na mši sv., zvláště na Eucharistii. Zdá se, že nyní, když má tak velkou touhu po Eucharistii, je připraven začít přípravu na první svaté přijímání. Opět se vracíme k tomu, že pozorováním zjistíme, že samotné dítě nám ukazuje, které aspekty víry je připraveno přijmout.

Také je důležité přiznat si naši tendenci považovat dítě za neschopné přijmout pravdy víry takové, jaké jsou. Cavalletto si však myslí, že je to opačně: To my nejsme schopni podat tyto skutečnosti dětem ve své podstatě a jednoduchosti. "Je pro nás mnohem jednodušší," píše Cavalletto, "vyprávět dětem o andělu strážním než o Kristu, který za nás zemřel a vstal z mrtvých." Teologie však nepatří pouze moudrým a vzdělaným, není záležitostí elit. Je pro všechny bez rozdílu. Pokud zůstaneme u podstaty, děti nám budou se zájmem naslouchat a přijmou semínka, která v nich budou růst. Pokud jim předáme podstatu, ta v nich bude otevírat nové horizonty a bude dobrým základem pro duchovní život dospělého člověka. Tak jako v montessori prostředí, i zde platí Danteho: "Počítej slova." Zvlášť u nejmenších dětí je důležité, aby bylo našich slov málo, ale aby směřovaly k podstatě.

Být jako děti

Pán Ježíš řekl: "Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království." (Mt 18, 3) Děti nepochybují o Boží lásce a dobrotě, jejich vztah s Bohem je klidný a jednoduchý. Doprovázet děti při jejich prožívání tohoto vztahu je pro nás pozváním obrátit se, být jako děti a žít Boží království už zde na zemi.

Katarína Kostyálová

Převzato z http://zastolom.sk/, článek ze 17. 7. 2017 naleznete zde.

http://pochodprozivot.cz/

Sdílet

Související články:
Dušičkové verše pro děti (28.10.2022)
Pomůcka pro výuku náboženství - program pro interaktivní tabuli (09.10.2022)
Hledáme slečnu katechetku do Jeníkova! (19.11.2021)
Fotografie z prvních slibů sestry M. Heleny (11.02.2021)
Informace Diecézního katechetického centra - červen (11.06.2020)
Jistá paní katechetka nás povzbudila svědectvím ze školy. (10.06.2020)
Hledá se spolupracovnice FATYMu (21.05.2020)
Přestaňte učit naše děti antikatolické mýty (14.01.2019)
Nejskvostnější klenot lidské civilizace (30.03.2018)
Stránky Studia Vox - MP3 nahrávky z knihy P. Čeňka Tomíška Dětským duším. (28.03.2018)
V Lucembursku se nebude vyučovat náboženství, nýbrž hodnoty (15.07.2017)
X. celostátní katechetický kongres (28.09.2016)
Slečna katechetka Kamila Staňková bude skládat věčné sliby (04.08.2016)
FATYM má novou slečnu katechetku (04.09.2015)
Učitel, který má Ducha (04.06.2015)
Sestra Luisa Ščotková píše o svém povolání (16.03.2015)
Námět, jak prožívat postní dobu ve farnosti + prosba o spolupráci (16.02.2015)
Zemřela slečna Marie Votoupalová (21.07.2014)
Kněz učil o pekle. Propustili ho! (15.07.2014)
O KATECHETICKÉ SLUŽBĚ S katechetkou Markétou Matlochovou (17.12.2013)
František katechetům: Neobávejte se vyjít ze zavedených schémat (02.10.2013)
Věčné sliby s. M. Luisy Ščotkové (03.08.2013)
Život s nevěstami Kristovými - článek o klariskách (12.04.2013)
První sliby sestry Marie Kláry (s.k. Petry Vaňkové) (24.01.2013)
Časné sliby sestry Kláry (10.12.2012)
Diecézní setkání katechetů (12.11.2012)
Diecézní setkání katechetů (10.10.2012)
Bible hrou (18.06.2012)
Jakým jazykem mají křesťané mluvit s těmi, kdo jsou víře vzdáleni, (26.05.2012)
Teolog Bux : Dospělost ve víře neznačí emancipaci od učení církve (20.05.2012)
Pastorace musí být kreativní a hledět kupředu (12.03.2012)
Kongres katechetů na Velehradě (27.10.2011)
RADIO PROGLAS: Katecheze v dějinách a současnosti (12.10.2011)
Zemřela Anna Pospíšilová (27.09.2011)
Kurz Katecheta 2011/2012 (23.09.2011)
Ozvala se nám slečna katechetka Markéta z pobytu v USA (14.08.2011)
Beseda o Švýcarsku na faře ve Štítarech (20.02.2011)
Projekt Vstupy do škol seznamuje děti s křesťanským poselstvím (09.12.2010)
Volná chvíle (30.07.2010)
Petra vstupuje do kláštera - prezentace (18.05.2010)
Teologický kurz (14.05.2010)
Důvěra v Mariinu přímluvu (01.05.2010)
Narozeniny (29.04.2010)
Veronika vstoupila do manželství (29.03.2010)
72 hodin v klášteře (09.02.2010)
Naděje - věčný život (07.02.2010)
Slečna katechetka Petra vstupuje do kláštera klarisek (06.02.2010)
Loučíme se se slečnou katechetkou Petrou Vaňkovou (02.02.2010)
Radujte se spolu s námi: naše slečna katechetka Magdaléna se vdala. (02.11.2009)
Máme novou katechetku... (13.10.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 07. 2017 | 4226 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace