Zajímavé...

Poselství k I. Světovému dni dětí

Přinášíme poselství papeže Františka k I. Světovému dni dětí, který bude 25.-26. května 2024 v Římě. Doporučujeme k prorozjímání a předání dětem. Poselství ke stažení zde! Download...

Milé holky a milí kluci,
blíží se váš první světový den, který se bude konat v Římě 25. a 26. května. Proto vám posílám toto poselství a jsem rád, že ho můžete přijmout, děkuji všem, kdo vám ho zprostředkují.
Především se obracím na každého osobně, na tebe, drahé děvče, na tebe, drahý chlapče, protože „jsi vzácný“ v Božích očích (Iz 43,4), jak nás učí Bible a jak to mnohokrát ukázal Ježíš. Zároveň posílám toto poselství všem, protože jste všichni důležití a protože společně, blízcí i vzdálení, projevujete touhu každého z nás růst a obnovovat se. Připomínáte nám, že jsme všichni dětmi, bratry a sestrami, a že nikdo nemůže existovat bez toho, že by ho někdo přivedl na svět, ani růst, aniž by měl bližní, které může milovat a od nich přijímat lásku (srov. Enc. Fratelli tutti, 95).

A tak vy, holky a kluci, jste radostí pro vaše rodiče a vaše rodiny a také pro lidstvo a církev, v níž jsme každý článkem dlouhého řetězu, který jde z minulosti do budoucnosti a pokrývá celou zemi. Proto vám doporučuji, abyste vždy pozorně poslouchali vyprávění dospělých – vašich maminek, tátů, prarodičů a praprarodičů! A zároveň nezapomínali na ty z vás, ještě tak mladé, kteří se již potýkají s nemocemi a těžkostmi, v nemocnici, nebo doma, na ty, kteří jsou obětí války a násilí, na ty, kteří trpí hladem a žízní, na ty, kteří žijí na ulici, na ty, kteří jsou nuceni být vojáky nebo utíkají jako uprchlíci, odloučeni od svých rodičů, na ty, kteří nemohou chodit do školy, na ty, kteří jsou obětí zločineckých gangů, drog nebo jiných forem otroctví a zneužívání. Zkrátka všechny děti, kterým je dětství i v této době krutě ukradeno. Naslouchejte jim, vlastně naslouchejme jim, protože ve svém utrpení k nám promlouvají o skutečnosti, očima očištěnýma slzami a s houževnatou touhou po dobru, která se objevuje v srdci těch, kdo skutečně viděli, jak ošklivé je zlo.

Moji malí přátelé, abychom obnovili sebe i svět, nestačí, abychom byli spolu mezi sebou. Je třeba být sjednoceni s Ježíšem. Od něho dostáváme velikou odvahu, on je vždy nablízku, jeho Duch nás předchází a doprovází na cestách světa. Ježíš nám říká: „Hle ‒ všechno tvořím nové!“ (Zj 21,5). To je verš, který jsem vám vybral jako ústřední téma 1. Světového dne dětí. Tato slova nás vyzývají, abychom se stali obratnými jako děti, které chápou novoty, jež v nás a kolem nás probouzí Duch Svatý. S Ježíšem můžeme snít o novém lidství a usilovat o společnost, která bude bratrštější a pozornější k našemu společnému domovu. Začněme od jednoduchých věcí, jako například pozdravit, požádat o dovolení, omluvit se nebo poděkovat. Svět se proměňuje především skrze malé věci, nestyďme se dělat jen malé kroky. Naše nepatrnost nám naopak připomíná, že jsme křehcí a potřebujeme jedni druhé, jako údy jednoho těla (srov. Řím 12,5; 1 Kor 12,26).

A je toho ještě víc, drahé děti, člověk vlastně ani nemůže být šťastný sám, protože radost roste do té míry, do jaké ji sdílíme. Přichází s vděčností za dary, které jsme dostali a o které se na oplátku dělíme s ostatními. Když si to, co jsme dostali, necháváme jen pro sebe, nebo dokonce děláme scény, abychom dostali ten či onen dárek, zapomínáme, že největším darem jsme my sami, jedni pro druhé. Jsme „Božím darem“. Ostatní dary jsou potřebné, to ano, ale jen proto, abychom byli spolu. Pokud je k tomu nepoužijeme, budeme stále nespokojení a nikdy nebudeme mít dost.
Ale když jsou lidé spolu, je všechno úplně jiné! Pomyslete na své přátele – jak je hezké být s nimi doma, ve škole, ve farnosti, v oratoři, všude... hrát si, zpívat, objevovat nové věci, bavit se, všichni společně, nenechat nikoho stranou. Přátelství je nádherná věc a roste jen tím, že se sdílíme, odpouštíme si, trpělivě, odvážně, kreativně, s fantazií, beze strachu a bez předsudků.
A nyní vám chci svěřit jedno důležité tajemství. Abyste byli opravdu šťastní, musíte se modlit, hodně a každý den, protože modlitba nás spojuje přímo s Bohem, naplňuje naše srdce světlem a vřelostí a pomáhá nám dělat všechno s důvěrou a pokojem. I Ježíš se stále modlil k Otci. A víte, jak mu říkal? Ve svém jazyce mu jednoduše říkal Abba, to znamená Tati (srov. Mk 14,36). I my to tak dělejme! Budeme ho cítit stále nablízku. Sám Ježíš nám to přislíbil, když řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20).

Milé holky a kluci, jistě víte, že se v květnu sejdeme v Římě v hojném počtu s vámi, kteří přijedete z celého světa! A tak, abychom se dobře připravili, doporučuji, abychom se modlili stejnými slovy, jaká nás naučil Ježíš – Otče náš. Modlete se ho každé ráno a každý večer a pak také v rodině, se svými rodiči, bratry, sestrami a prarodiči. Ale ne jako říkanku, to ne! Myslete přitom na slova, která nás Ježíš učil. Ježíš nás zve, abychom spolu s ním byli hlavními hrdiny tohoto Světového dne dětí, abychom s ním tvořili nový svět, lidštější, spravedlivější a pokojnější.

On, který se obětoval na kříži, aby nás všechny shromáždil v lásce, on, který zvítězil nad smrtí a smířil nás s Otcem, chce skrze nás pokračovat ve svém díle v církvi. Přemýšlejte o tom, zejména ti z vás, kteří se připravujete na první svaté přijímání.

Drazí, Bůh, který nás odjakživa miluje (srov. Jer 1,5), na nás shlíží pohledem lásky jako nejlaskavější z tatínků a nejněžnější z maminek. On na nás nikdy nezapomíná (srov. Iz 49,15) a každý den nás provází a obnovuje svým Svatým Duchem.

Spolu s Pannou Marií a svatým Josefem se modleme:
Přijď, Duchu Svatý,
ukaž nám svou krásu,
která se odráží ve tvářích dětí země.
Přijď, Ježíši,
který tvoříš všechno nové,
ty jsi cesta, která nás dovede k Otci,
přijď a zůstávej s námi.
Amen.

Řím, Sv. Jan v Lateránu 2. března 2024
FRANTIŠEK
Sdílet

Co ty a papežské encykliky?

Ani nevím, že papežové takovéto dopisy píšou. (Počet hlasů: 17)
(16.83 %)

Encykliky ze zásady nečtu. (Počet hlasů: 4)
(3.96 %)

Občas slyším o některé papežské encyklice, ale ještě jsem si žádnou nepřečetl. (Počet hlasů: 34)
(33.66 %)

Alespoň jednu encykliku jsem přečetl celou. (Počet hlasů: 15)
(14.85 %)

Přečetl jsem alespoň tři papežské encykliky. (Počet hlasů: 5)
(4.95 %)

Encykliky čtu a snažíme se je nepromeškávat. (Počet hlasů: 26)
(25.74 %)Celkem hlasovalo: 101
Související články:
Novéna Děti za děti (21.05.2024)
Ježíškova pošta s FATYMem (01.12.2023)
Uskutečnilo se: Setkání pro děti z náboženství v době adventu na faře ve Štítarech (07.01.2023)
Vyrábění vánočního svícnu ve Vratěníně (21.12.2022)
Podzimní setkání pro děti z náboženství (19.12.2022)
Vyrábění adventních věnců s dětmi ve Vranově nad Dyjí (19.12.2022)
Existuje život po porodu...? (28.09.2022)
Májové setkání s dětmi z náboženství (19.05.2022)
Bylo a zároveň zveme na další: setkávání s dětmi v Onšově (19.05.2022)
Velikonoční pobyt pro děti z náboženství na faře ve Štítarech (19.04.2022)
Postní misijní kalendář pro děti 2021 (18.02.2021)
Leporela a omalovánky pro děti (06.12.2020)
Zacházení s médii při výchově (29.11.2020)
Setkání prvokomunikantů v Brně (07.10.2020)
Aplikace Bible pro děti (30.05.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce poslední 3. část (06.05.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce 2. část (30.04.2020)
Dopis jednoho starostlivého otce 1. část (31.03.2020)
Povídky z vánoční kapsy V. (01.01.2020)
Povídky z vánoční kapsy IV. (30.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy III. (28.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy II. (27.12.2019)
Povídky z vánoční kapsy (25.12.2019)
Den před vánocemi (23.12.2019)
Proběhly podzimní prázdniny ve Štítarech (14.11.2019)
Výroba dušičkových věnečků v místní knihovně Vranov nad Dyjí (08.11.2019)
Máš i ty jasno v tom, že chceš být prospěšný? (10.10.2019)
Ohlédnutí za výletem pro děti z náboženství (13.07.2019)
Leporela pro nový školní rok (04.11.2018)
Děti z náboženství jely na výlet (28.06.2018)
Leporela a omalovánky pro děti (20.05.2018)
Dětský vranovský karneval v Lančově (04.02.2018)
Kdo udělal...? (03.01.2018)
Vyrábění dušičkových lampiček v Lančově, Vranově a Vratěníně (23.10.2017)
Výlet s dětmi, které pravidelně chodily do náboženství (28.06.2017)
Proč (i malé) děti patří na mši svatou (01.06.2017)
Uskali umeleho oplodneni: Olomouc 18.3. (17.03.2017)
Pohádka: Syn dvou matek (06.12.2016)
Nabídka vánočních a mikulášských leporel od kapucínek ze Šternberka (17.11.2016)
OASIS - tábor pro děti o 13 do 18 let (27.07.2016)
Informace o iniciativě založit křesťanskou základní školu (08.03.2016)
Biblická puzzle (02.12.2015)
Děti a internet (07.07.2015)
Děti třebíčského děkanství kreslí (28.05.2015)
Příběhy Josefa Janšty (22.03.2015)
Muž si musel vybrat: Syna s Downovým syndromem, anebo rozvod. On si vybral dítě. (12.02.2015)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (02.02.2015)
Jsme vůči mediálnímu násilí imunní? (10.01.2015)
Nabídka tiskovin pro děti (22.11.2014)
Dvojčata narozená týden před koncem britské lhůty na potrat, oslavila první narozeniny (28.10.2014)
Královna v blátě (21.10.2014)
Dítě jako další produkt na zakoupení......a vyhození (22.08.2014)
Hledá se zdravotník pro dětský tábor u Velkého Meziříčí (18.07.2014)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – z aktuálního dění (10.04.2014)
Jak udržet pozornost dítěte při mši svaté? (03.04.2014)
Křesťanská mateřská školka - prosba (13.03.2014)
Adopce...Je mnoho způsobů, jak udělat radost někomu a nebo jak šířit dobro... (26.11.2013)
Svatý Mikuláš zavítá do Křtin (23.11.2013)
Jeden skutečný příběh z metra (08.11.2013)
Aktuální dění v PMD (02.10.2013)
Země Kore II. – Cesta kolem světa (11.09.2013)
Tábor Olbramkostel - Mše svatá na Šimperáku (23.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - pondělí (23.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - úterý (17.07.2013)
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUALITY (07.06.2013)
Modlitba na prstech ruky (01.06.2013)
GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 – Řím (19.05.2013)
Soutěž Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravské dobrodružství 2013 (17.05.2013)
Odpoledne ve Vratěníně 2013 aneb ukažte, jak je vaše obec plná života (27.04.2013)
Křesťanské mravy - pravidla slušnosti pro mládež (26.04.2013)
Katolická věrouka pro děti Mini Kid Kat (20.04.2013)
Prázdninový tábor pro děti z Jeníkovska (08.04.2013)
Pomozte sbíráním víček od pet láhví Michalce (20.03.2013)
Další příprava na biřmování bude v pátek 1. 3. 2013 (26.02.2013)
KARNEVAL 3. 2. 2013: FATYM VRANOV NAD DYJÍ (17.02.2013)
Z mé vlastní tvorby č.3 (24.01.2013)
Další příprava na biřmování bude 4. 12. 2013 na Šumné (02.01.2013)
Biskup Jan Vokál ministrantům: Víru si uchováte, když se ji naučíte obhájit (29.12.2012)
Další příprava na biřmování bude 18. 12. 2012 v 18,06 ve Štítarech (13.12.2012)
SOS modlitba proti zavedení potratové tablety RU-486 v ČR (12.12.2012)
Další příprava na biřmování bude 7. 12. 2012 (28.11.2012)
Nabídka omalovánek od sester kapucínek ze Šternberka (06.11.2012)
Podzimní prázdniny v Jeníkově (02.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 18. 9. 2012 (15.09.2012)
Zajímavé citáty (31.08.2012)
Bohoslužba k začátku školního roku (28.08.2012)
Hodnocení tábora ve Vranově nad Dyjí jeníkovskými dětmi (07.08.2012)
Antiolympiáda s Antiochií (21.07.2012)
Druhý den Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (09.07.2012)
Táborák ve Vratěníně (25.06.2012)
Tajemství Petrova (06.06.2012)
10. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A 7. MISIJNÍ DEN DĚTÍ (28.05.2012)
10. celostátní misijní pouť a 7. misijní den dětí (03.05.2012)
Další příprava na biřmování bude 4. 5. 2012 ve 20 na Šumné (27.04.2012)
Celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí (19.04.2012)
Soutěž pro děti Čenda hledá supertalent (18.04.2012)
Bůh ponechává všechno lidem na vůli (13.03.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově 17.2. - 19. 2. 2012 (03.03.2012)
Větrníky v Jeníkově 12.2. 2012 (02.03.2012)
Jeden den na Petrově (JDP) (13.02.2012)
Beseda s o. Markem v ŠD Krupka (08.01.2012)
Pohádka Vánoční panenka (06.01.2012)
U Betléma (25.12.2011)
Dům Bible - aktuální nabídka (13.12.2011)
Papírový betlém pro děti (29.11.2011)
Potáborové setkání vedoucích (27.10.2011)
Adoptoval jsem tři čínské holčičky (26.10.2011)
Správné chování dětí v domě Božím (21.10.2011)
Adoptoval jsem tři čínské holčičky (19.10.2011)
Netradiční blahoslavenství (23.09.2011)
Omalovánky o sv. Anežce a sv. Mikulášovi (14.09.2011)
Chaloupky pro děvčata i kluky v Prosiměřicích (17.07.2011)
Prázdniny s o. Milanem na faře v Olbramkostele (16.07.2011)
Konec tábora Jeníkovských dětí (16.07.2011)
Předposlední den Jeníkovských dětí na faře ve Vranově n./D. (16.07.2011)
Šestý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (15.07.2011)
Pátý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (14.07.2011)
Čtvrtý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (13.07.2011)
Třetí den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. (12.07.2011)
Druhý den Jeníkovských dětí ve Vranově n./D. - neděle 10.7.2011 (11.07.2011)
Příjezd Jeníkovských dětí na tábor do Vranova n./D (10.07.2011)
Dárek Jarka Nohavici ke konci školního roku (28.06.2011)
Fotbalový turnaj nejen pro ministranty! (10.06.2011)
Májové pobožnosti pro děti (03.06.2011)
Společenská hra Cesta do nebe (26.05.2011)
9. Celostátní misijní pouť dětí (17.05.2011)
Odpoledne pro vítěze (06.05.2011)
Postní doba ve Štítarské farnosti (25.04.2011)
Nabídka tábora v Mašovicích (11.04.2011)
Nové www stránky Josefa Janšty pro rodiče a katechety (23.01.2011)
Chudoba a práce dětí (07.01.2011)
Tragická situace dětí ve světě (06.01.2011)
Děti, které oficiálně neexistují (05.01.2011)
Vánoční koncert scholy Paprsek 2010 (21.12.2010)
Pouť ke sv. Anežce České v Hrádku (18.11.2010)
Výlet dětí z náboženství na Templštejn (18.11.2010)
Školní výlet pro děti z náboženství (08.11.2010)
Pouť ke svaté Anežce České v Hrádku (08.11.2010)
Najdou se další spolupracovnice? (14.10.2010)
Zabraňme ničení našich dětí (30.07.2010)
Hry (29.05.2010)
Vysvědčení z náboženství (11.05.2010)
Diecézní setkání dětí v Litoměřicích (25.04.2010)
Malujeme s Cyrilem a Metodějem (22.04.2010)
Velikonoční dílna na DDM Šumná (01.04.2010)
DENAF aneb Den na faře ve Vranově nad Dyjí 5.3.2010 (10.03.2010)
Vydařený fatymský karneval ve Vranově (08.02.2010)
Výlet s náboženstvím (04.02.2010)
Vyučování náboženství (22.01.2010)
Třikrálové setkání ve školní jídelně v Lubnici (21.01.2010)
Svatý Mikuláš v Šumné a Štítarech (07.12.2009)
Nedělní odpoledne s dětmi ze Štítar (11.10.2009)
Potáborové setkání vedoucích v Hlubokých Mašůvkách (05.10.2009)
Tynafy o letošních prázdninách (22.08.2009)
První pomoc dorazila na faru... (07.08.2009)
Příběh o duze od paní Fily Langerové (25.07.2009)
Výlet s dětmi do Mikulova - 27.6.2009 (29.06.2009)
Zveme na TYNAF do Štítar - 29. červen - 3. červenec 2009 (25.06.2009)
Chaloupky pro kluky a holky (02.06.2009)
Děkanátní kolo soutěže se blíží! (28.04.2009)
Lidové misie - Bory - další foto z neděle 9. 3. 2008- hra pro děti (01.03.2009)
Křesťanské omalovánky (07.02.2009)
Výlet s o. Nikem (06.09.2008)
Super den (01.07.2008)
Chaloupky na faře v Prosiměřicích (16.06.2008)
Aktuální heslo (13.05.2008)
Tábor dětí ve Vranově nad Dyjí (04.05.2008)
Zveme na Misijní den dětí (07.04.2008)
Nové heslo (25.03.2008)
Divadlo "Plamínek" v Praze (07.03.2008)
Víkend na faře v Lančově (01.03.2008)
Nové heslo (08.02.2008)
Děti pomáhaly misiím (26.01.2008)
Starší HESLA (14.04.2007)
Heslo od 8.4.2007 (08.04.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 12. 05. 2024 | 86 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace