Zajímavé...

Poklad manželství a rodiny

Promluva jáhna Ladislava Kince Poklad manželství a rodiny ze svátku Svaté Rodiny.

V katedrále po udílení svátosti kněžství novokněží děkovali svému biskupovi za nezaslouženou milost. Jako výraz poděkování a úcty mu darovali kytici. Jáhen, který stál blízko při pohledu na kytici si v duchu rouhavě řekl: „No nazdar, to je koště.“ Biskup kytici přijal, chvíli se na ni díval, rozzářil se a řekl: „Děkuji, tak krásnou kytici jsem ještě neviděl. Je mě líto, že nemohu jít ke každému z vás a ukázat vám ji. Je krásná a dokonce jsou zde i kočičky.“ Biskup otevřel rouhajícímu jáhnovi oči a snad i srdce.

Bratři a sestry – to co uslyšíte – je také taková kytice, kterou jsem natrhal na Boží louce myšlenek kazatelů Božího Slova a událostí života. Duchovních otců, kteří svěřené duše milují a chtějí je skrze dar dobře žitého manželství a rodiny přivést do nebe. Mnohým z vás se na první pohled možná líbit nebudou, ale mějte na paměti výše uvedený příklad a snažte se je přijmout očima víry, věřícím srdcem.

Pán Ježíš – pán a král pro svůj příchod na tento svět zvolil naprostou chudobu – jedno bohatství, poklad si neodepřel – rodinu. Když máš otce, matku, rodinu jsi nesmírně bohatý. Pokud tvůj otec matka, rodina mají víru, pak jseš bohatý dvojnásob.

V jednom kostele jsem se podíval do Betlémské jeskyně a místo tří osob jsem tam uviděl jen dvě. Kdo tam chyběl? Svatý Josef. Tak je to mnohdy i v našich rodinách – chybí tam manžel a otec. Někdy uteče, utíká sám, jindy je vyhnán, vyháněn. Mnohdy – žel – i když je přítomen, jako by tam nebyl. Za malou chvíli budeme obnovovat před Bohem své manželské sliby – buď společně nahlas nebo sami v duchu. Jsou to silná slova – odevzdání se, přijetí druhého člověka se vším co k němu patří, láska, úcta, věrnost, nést dobré a zlé až do smrti, nikdy tě neopustím.

K tomuto nám všem malá nabídka několika poučných textů. Když budete chtít tak na mé e-mailové adrese: kinc@biskupstvi.cz – si je můžete vyžádat.

Max Kašparů: 12 rad koho si do manželství nebrat (případně jak to s ním vydržet).

Ladislav Simajchl: 12 rad jak vychovat z dítěte zločince

Roman Kubín: 15 vědecky půodložených důvodů, proč je nesezdané soužiží (na hromádce, na psí knížku) špatné pro následné manželství a rodinu.

Různí autoři: Poznávací otázky pro kandidáty manželství. (Stále se doplňuje)

Největším ničitelem, nepřítelem manželství a rodiny je jedno z moderních náboženství – jájismus. Křesťané mají základní pravidlo života: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Jájismus má také pravidlo: JÁ; jenom JÁ; jenom a jenom – nikdo jiný jenom JÁ.

Papežský kazatel P. R. Cantalamessa: Co mohou nejcennějšího dát rodiče dětem? Víru. Jak ji předat? Zásadní tajemství každé výchovy v evangeliu: Ježíš poslouchal své rodiče, protože jeho rodiče poslouchali Boha! K tomu jsou nutné dvě zásadní podmínky:

1. Zdravý duchovní život, který rodinu udržuje v Boží přítomnosti, v jeho světle a požehnání. Když říkáme duchovní život, myslíme tím osobní i společnou modlitbu, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí, vzájemnou lásku a lásku k bližnímu.

2. Další zásadní podmínkou je vzájemná láska a porozumění mezi rodiči. Největším darem, kterým mohou rodiče obdarovat své děti, je jejich vzájemná osobní láska.

Babička pláče v domově důchodců: „Proč mě sem děti dali, vždyť jsem jim dala všechno? Právě proto.

Střípky ze života:
Kolik má mít katolická rodina dětí? Manželé mají svobodu a zodpovědnost před Bohem. Je na nich, ale je možné se zamyslet nad číslem 4 – jedno pro Pána Boha, jedno pro tatínka, jedno pro maminku a jedno pro ostatní (společnost).

Děti, kdy je maminka nejhodnější? Nebudete tomu věřit – možná až později - , ale maminka je nejhodnější, když je nejpřísnější.

Otec (jáhnův nedostižný vzor): Život bez víry v Boha si nedovedu představit. Mým cílem je obstát před Božím soudem, chci se sejít se svou ženou a dětmi v Božím království. U věčného soudu budu odpovídat na otázku: Kde je tvoje žena a děti, které jsem ti svěřil? Ne vždy se mně vše daří, ale to co ve své hlouposti nebo lenosti zkazím, Bůh doplní nebo napraví. Víra a zbožnost našich dětí – na kterou jsem hrdý – považuji za velký Boží dar a ne svou zásluhu.

Nedávno v naší zemi našlo ohlas tzv. Velké varování, proti kterému vystoupil moravský metropolita. Bratři muži, otcové – jedno vážné varování, s kterým by snad arcibiskup souhlasil – pokud se stane a Vaše žena bude toužit po dítěti (v dnešní antikoncepční době) neříkejte ne. Vaše ANO k této touze se vyplatí vám i celé Vaší rodině.


Co dodat na závěr? Četl jsem nedávno s našimi nejmladšími knihu – román o životě Svaté rodiny: Ve stínu Otce. Jako červená nit se celou knihou vine víra Matky Boží Panny Marie. Vždy když je sv.Josef v rozpacích, neví kudy kam, hrozí velké nebezpečí, Panna Maria pozvedá zrak k nebi a říká: ON ví, ON pomůže.

Když půjdeme touto mariánskou cestou, cestou pokorné víry, věřím že naše manželství a rodiny budou nádhernými květy jedné překrásné kytice Kristovy Církve, světa naší krásné vlasti. Amen.


LM Partutovice

Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 10. 01. 2013 | 5397 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace