Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021

www.werim.sk Šestá středa:
Smrt svatého Josefa.
"Vzácná je v očích Hospodinových smrt jeho svatých". (Ž 115, 15)

Rozjímej o tom, jak sv. Josef, sloužíc Ježíšovi a Marii tolik let s neúmornou věrností, blížil se svému konci. V nazaretském domku vypustil duši v přítomnosti Ježíše, svého Soudce a Spasitele, a Panny Marie, své nejčistší manželky, tedy ve společnosti nejsvětější a nejvznešenější, v jejich přítomnosti však byla jeho smrt sladká a vzácná. A jak by mohlo být trpké jeho umírání, když usínal v náručí Života! Kdo popíše a pochopí tu čistou radost, tu útěchu a blahou naději, tu odevzdanost i žhavou lásku, které v Josefově srdci vzbudila Ježíšova a Mariina slova! Právem tedy má svatý František Saleský myšlenku, že svatý Josef zemřel z čisté lásky k Bohu.

Dobrý konec dobrého života lze srovnávat s krásným večerem po horkém, namáhavém letním dni. Ale i takový večer se svou posvátnou náladou je jen slabým obrazem onoho nadpřirozeného pokoje, který do Josefova srdce přinesla blížící se hodina smrti, a který se vesele odrážel na jeho čele. Smrt svatých duší dělají drahocennou zvlášť dobré skutky, které vykonali, když žili. A nekonal svatý Josef dlouhá léta skutky, nezastával úřad, který byl v úzkém spojení se vznešeným tajemstvím vykoupení? Všechno, cokoli Josef myslel, říkal, dělal, bylo čisté a svaté, a utrpení dodalo všemu, co dělal i nedělal, tím větší záslužnost. V pravdě: "blahoslavení jsou ti, kteří v Pánu umírají, protože jejich skutky jdou s nimi." (Zj 14, 13)

Josefova smrt byla celkem pokojná, tichá a bez smrtelné úzkosti, protože i jeho život byl vždy svatý.

Ale taková nemůže být smrt těch, kteří Boha mnohokrát urazili a zasloužili si pekelné tresty. Zato však nám bude velkou útěchou vědomí, že umíraje, jsme pod ochranou svatého Josefa. Jak by mohly odolat nepřátelé naší spásy tomu, kterému ráčil být poddán i Syn Boží, až se objeví při našem smrtelném loži se svou ochranou!

Proto šťastná ta duše, které se v rozhodném okamžiku dostane pomoci tohoto mocného přímluvce! On, který zachránil božské Děťátko v nebezpečí života útěkem do Egypta, a který dokonal v přítomnosti Ježíše a Marie, dostal za to za odměnu výsadu, že je pro své ctitele patronem blažené smrti.

Modlitba.

Svatý Josefe, Tobě se právem dostalo blažené smrti, protože jsi byl po celý život svatě živý. Ale já! Oh, jak se děsím a třesu, jestliže pomyslím na svůj poslední okamžik, kdy se rozhodne můj osud pro celou nekonečnou věčnost!

Kdo mi dá záruku, že smrt mě nezastihne nepřipraveného, ​​ale naopak ve stavu milosti Boží? Ty, slavný světče, Ty mi můžeš vyprosit šťastný konec.

Pro své četné hříchy si sice zasloužím nešťastnou smrt, ale pokud mi ty přispěješ, potom nezahynu na věky. Vždyť jsi byl ochráncem a živitelem Toho, který mě bude soudit, a Ježíš mě nezavrhne, pokud se mě Ty ujmeš!

Proto Ti s plnou důvěrou doporučuji svůj konec a prosím tě pro onu útěchu, kterou Ti v posledních chvílích tvého života poskytli Pán Ježíš a Panna Maria, aby ses mě ujal v mých posledních okamžicích, abys mě potěšil a posílil ve smrtelném zápase, mou duši přijal a dovedl ji k mému Pánu a Spasiteli, Ježíši Kristu. Amen.

Nejsvětější Panno, moje naděje, Ty víš, že doufám, že pouze pro zásluhy Tvého božského Syna a na Tvou mocnou přímluvu zemřu blaženou smrtí a budu blažený. Ach, Matka moje, neopouštěj mě! Ale přispěj mi zejména v rozhodném smrtelném okamžiku! Vypros mi milost, abych odešel ze světa se svatými jmény: "Ježíš, Maria, Josef."

Ty však, nejdobrotivější Spasiteli, který jednou budeš mým soudcem, odpusť mi všechny viny, kterými jsem Tě tehdy urazil a zarmoutil a které celou duší lituji. Ale odpusť mi je prosím už nyní, spíše než mě zastihne hodina smrti, kde budeš mým soudcem!

Nejsladší Ježíši, buď mi Spasitelem a ne Soudcem! Ach, mne ubohého, který ztratil tolik let a Tebe nemiloval! Propůjč mi milosti, abych Tě miloval, a to nade všechno, alespoň v té době, ať kratší či delší, která mi ještě zbývá! A až se přiblíží hodina mého odchodu z tohoto světa a otevře se mi věčnost, dej, abych odtud odešel s horkou láskou k Tobě!

Můj Spasiteli, můj Bože, moje lásko, moje všechno, miluji tě a nežádám si jiné milosti, než abych Tě miloval celou bytostí! Toužím po nebi jen proto, abych Tě tam z celé své síly a po celou věčnost miloval!

Ježíši! Maria! Josefe! Dopřejte mi, bych zesnul ve vaší společnosti. Amen.


Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 9. 3. 2021)


Sdílet

Související články:
Tajemství poznání velikosti sv. Josefa odhaleno (19.03.2024)
Křížová cesta se svatým Josefem (19.03.2024)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (17.03.2024)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (17.03.2024)
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 03. 2021 | 1675 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace