Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021

www.werim.sk Druhá středa Poslušnost svatého Josefa a jeho odevzdanost do vůle Boží.
"Anděl Páně se ukázal ve snu Josefovi a řekl: Vstaň, vezmi Dítě i Jeho Matku a uteč do Egvpta" (Mt 2, 13).

Když Herodes poznal, že se Mudrci k němu nevrátili, rozhněval se a rozkázal, aby byli usmrceni všichni chlapečci od dvou let a níže v Betlémě i celém okolí. Bůh však nechtěl, aby jeho Syn byl nyní vydán smrti; a dal Josefovi skrze anděla sdělit, aby s děťátkem a Jeho Matkou utekl do Egypta. To bylo dílo božské moudrosti a lásky; kdyby byl Bůh dopustil, aby Ho Herodes zabil, co by bylo z našeho vykoupení? Kromě toho se mělo splnit to, co anděl řekl od Pána skrze proroka slovy: "Z Egypta jsem povolal svého syna." (Mat. 2, 15.)

Všechno tedy muselo napomoci tomu, aby se splnila vůle Boží a úmysly Prozřetelnosti. I Herodes svým ukrutným pronásledováním byl nástrojem nebes, tak jako císař Augustus svým rozkazem o sčítání lidu.

Uvažuj teď o živé víře a ochotné poslušnosti svatého Josefa! - Věří pevně andělovu slovu. Ačkoli hodina jeho cesty nebyla určena, je hned připraven na cestu, bez nejmenšího odmlouvání, neptá se, kdy ani kde se má v Egyptě usadit.

Neprodleně oznamuje rozkaz Panně Marii, sbírá skromný majetek a vydává se samotný s Marií, svou manželkou, a s Dítětem na dalekou cestu do Egypta, nemaje průvodce, - přes hory, po strmých chodnících, většinou osamělou, vyprahlou pouští. Jak rychlá to poslušnost!

Ale jak velký byl Josefův zármutek, když viděl, co všechno na tomto těžkém útěku zakouší jeho Snoubenka i s útlým děťátkem, nevěda jim pomoci! Jídla se jim asi nedostávalo; často ne-li stále, přenocovávali pod širým nebem a velmi trpěli horkem pouště.

Svatý Josef se jistě podrobil vůli Boží dokonale, když věčný Otec chtěl, aby Jeho Syn začal trpět už jako dítě k odčinění lidských vin. Ale i tak bylo Josefovo něžné, milující srdce nadmíru sklíčené, když viděl svaté Děťátko vystaveny tolika útrapám.

A dále rozjímej o jejich utrpení během víceletého pobytu uprostřed cizího a modlářského lidu. Podle sv. Bernarda se sv. Josef musel velmi namáhat, aby uživil svou ubohou Manželka i božské Dítě, které přece živí všechny pozemské tvory. A pokud někdy nenašel nikde výdělek a pokud nedostal svou skromnou mzdu, bída byla tím citelnější, zvláště proto, že rodiče více bolelo, když se nedostávalo božskému Dítěti, než že sami trpěli tuto bídu.

Z ustavičného protivenství, které stíhalo Josefa od té doby, co se stal Ježíšovým strážcem, se učme, že takový poklad nelze uchovat bez bolesti a je třeba být připraven na utrpení, pokud chceme zůstat věrni Bohu.

Modlitba.

Svatý můj přímluvce, jako jsi Ty vždy tak rychle poslechl vůli Boží, tak i mně vypros od Pána Ježíše milost, abych jeho přikázání plnil rychle a dokonale; opatruj mě na pouti do věčnosti, na níž se setkám s tolika nepřáteli. Dej, abych vždy zůstával ve společnosti Ježíše a Marie, protože, když mu mě doprovodí oni, bude mi i všelijaká životní námaha, i sama smrt sladká a líbezná. Amen.

Panno Maria, Matko Boží, pro ony útrapy, které jsi vytrpěla jako útlá panna na cestě do Egypta, vypros mi milost, abych snášel všelijaká protivenství a kříže s trpělivostí a odevzdaností.

Milovaný Ježíšku, smiluj se nade mnou! Ty, který jsi "můj Pán a Bůh můj", ráčil jsi už jako dítě za mě hodně nevinně trpět.
Já však, který jsem si už tolikrát zasloužil peklo, bývám tak netrpělivý a mrzutý, i když musím trpět jen dost málo!
Chci tedy nadále snášet každé protivenství, které na mě sešleš. Ale rač mi pomoci svou milostí, neboť jinak nevytrvám věrně!
"Miluji Tě, Ježíši, Bože můj, nad všechno" a chci Tě stále milovat, a abych se Ti líbil, budu trpět, jak se Ti zlíbí. Amen.


Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Zasvěcení sebe svatému Josefovi (02.05.2024)
Tajemství poznání velikosti sv. Josefa odhaleno (19.03.2024)
Křížová cesta se svatým Josefem (19.03.2024)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (17.03.2024)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (17.03.2024)
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 02. 2021 | 1856 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace