Zajímavé...

Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout

Unsplash, CC0 Public Domain Ze své podstaty jsou mýty nebezpečné, protože kalí pravdu a deformují skutečnost. Jsou mýty, které jsou obzvláště nebezpečné, protože kalí pravdu o něčem posvátném a podstatném pro manželský život. Takovými jsou mýty o sexu. Zde je 5 mýtů o sexu, které mohou manželům bránit prožívat intimní život tak, jak ho Stvořitel zamýšlel.

Každý člověk si přináší do manželství určité vnímání sexu, které někde přijal. Přijímáme primárně v rodině. Dá se říci, že tak jako dítě nasává mateřské mléko, stejně nasáváme podvědomě a nereflektovaně vnímání sexu našimi rodiči a blízkými příbuznými. To, jak vnímají sex naši rodiče, se do nás hluboko vrývá. Později má na nás velký vliv parta kamarádů, časopisy a filmy, v lepším případě snad i křesťanská formace ve společenstvích, na formačních kurzech a předmanželské přípravě. S touto výbavou přicházíme do manželství a stojíme před výzvou nechat se uzdravit z mýtů, kterým věříme, prohlubovat to pravdivé, co o něm víme a žít intimní život jako úchvatný způsob vzájemného darování se v lásce.

Seznam mýtů nabízených v tomto článku nemá ambici být vyčerpávající, spíše chce být takovým "naťuknutím", chce vyrušit, vyvolat otázky, inspirovat hledání a touhu po uzdravení.

Nepatří se,
aby žena odmítla muži sex


Která žena by neznala pojem "manželská povinnost"?
Která však přesně ví, co znamená?

Pojem manželská povinnost má původ ve slovech sv. Pavla: "Neodpírejte se jeden druhému, pouze na čas se vzájemným souhlasem, abyste se mohli věnovat modlitbě, a opět buďte spolu, aby vás satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost" (1 Kor 7, 5). V rané církvi totiž docházelo k excesům, když některé zbožné ženy nesprávně chápaly Pavlovo učení o brzkém příchodu Krista a potřebě zaměřit se na Pánovy věci a odmítaly sexuálně žít se svými manžely. To vedlo v některých manželstvích k nevěře. Proto Pavel usměrňuje manžele a jasně říká, že manželská zdrženlivost je namístě jen načas (např. během půstu; dnes bychom dodali také během plodných dnů v případě, že manželé mají vážné důvody k oddálení dalšího početí) a po vzájemné dohodě. Více i v článku Proč se Bůh při milování manželů nečervená.

Manželská povinnost tedy v žádném případě neznamená, že manželka je povinna být (hrubě řečeno) k dispozici manželovi kdykoliv on projeví zájem o sex. Je spíše povinností obou manželů udělat péči o vzájemný vztah prioritou. Pro ženu to může znamenat, že pokud vnímá, že má v této oblasti vážné zranění nebo bloky, bude věnovat prioritní pozornost jejich přeléčení. Možností je několik. Dostupnou pomoc je možné najít prostřednictvím našeho seznamu doporučených psychologů a psychiatrů, na uzdravujících seminářích jako Otcovo srdce, různých modlitbách za vnitřní uzdravení.

Mimo vážných zranění v sexuální oblasti mohou být častou příčinou sexuální disharmonie mezi manžely jednoduše únava nebo pokulhávající komunikace. V takových případech je třeba zaměřit se na ně. Manželská povinnost se stává v tomto smyslu potvrzením manželského slibu milovat se a ctít a potvrzovat tento slib každodenní péčí o vztah.

 
Nepatří se,
aby žena sváděla muže


Dalším běžným mýtem je představa, že jedině muž je ten, jehož úkolem je být aktivní. Muž má ženu svádět a dobývat. Žena má jako jemná květinka s ruměncem na bledých tvářích čekat na svého dobyvatele, trochu stydlivě uhýbat a pak, pak podlehnout.

Zatímco je tato představa krásná a nádherně funguje v romantických filmech a snad i v počáteční fázi vztahu - ve fázi svádění - v manželství může nadělat pořádný malér a mrzutosti. Především tehdy, pokud je za ní podvědomá či vědomá představa, že ono se vlastně nepatří, aby žena sváděla muže. Konkrétně se ženy často obávají být v intimní oblasti aktivní, dát manželovi najevo, že po něm touží, stydí se obléci si svůdné prádlo, vytvořit romantickou atmosféru se svíčkami a hudbou, napsat manželovi sexy sms-ku. Mnohé ženy se potýkají s představou, že svádění manžela je něco nečistého, hříšného. Podvědomě se obávají, že manžel si o nich bude myslet, že se podobají "lehkým ženám" a nebude si jich vážit.

Skutečností je, že manželé často touží po tom, aby jejich manželky byly aktivní a vášnivé. V manželstvích, kde funguje otevřená komunikace, dokáží své touhy v tomto směru otevřeně komunikovat. A když na to přijde a manželka se projeví jako vášnivá a svádějící, oběma to pomůže prožít krásné, něžné chvíle.

Nepatří se,
aby si ctnostná žena sex užívala


Dalším častým mýtem je představa, že ctnostná žena, dobrá křesťanka nebo jakkoli ji už nazveme, by si neměla sex příliš užívat. Měla by si splnit svou manželskou povinnost, obětovat se, darovat se manželovi, být otevřená početí, ale nepatří se, aby si sex příliš užívala, natož, aby byla příliš vášnivá a hlučná.  

Mám chuť napsat, že ctnostnou ženu bychom měli nechat před dveřmi ložnice. To by však bylo hlubokým nepochopením, protože ctnostná žena a vášnivá žena vůbec nejsou v konfliktu. Konflikt se děje mezi upjatou ženou, chce se mi napsat mezi zraněnou ženou a zralou, svobodnou, vášnivou ženou, jakou jsme povolané být.

Hodnotný vhled do této oblasti můžeme získat při pohledu na jednotlivá období, kterými žena během života prochází a role, které s nimi souvisejí: dcera, manželka, milenka, matka, chytrá stařenka. Tyto role hovoří o tom, že každá další fáze života, našeho osobnostního zrání, je podmíněna tou předchozí. Pokud si neodžijeme naplno fázi milované dcery otce / Otce, můžeme mít potíže být v manželství manželkami a - milenkami. Záměrně odděluji roli milenky od manželky, protože mnohé manželky váhají s sebepřijetím jako milenek.

Problémem je, že v naší západní společnosti žijeme "v hlavě", jsme spíše racionální než emocionální, intuitivní a živočišní. Náš rozum je bez jakýchkoliv pochybností dar. Stejně jsou však darem naše emoce a intuice a živočišnost, jakkoli to může znít. Totiž právě při prapůvodních lidských skutcích, jakými jsou milování či porod, potřebujeme v sobě obejmout to živočišné v nás a nechat se vést, běžet, uvolnit se. Bůh nás stvořil jako krásné, vášnivé, svůdné ženy a povolal nás být manželkami a milenkami našich manželů. Sex stvořil Stvořitel tak, že "funguje" nejlépe právě když jsou oba manželé uvolnění a odevzdání v důvěře jeden druhému a když si slastné pocity oba užívají.  

Orální sex k sexu věřících manželů nepatří


Orální sex není žádné "must", které nevyhnutelně patří k harmonickému intimnímu životu manželů. Závisí na manželích, zda jim orální stimulace pohlavních orgánů vyhovuje nebo ne.

Je však dobré vědět, že z morálního hlediska je orální sex či manuální stimulace genitálií v pořádku v rámci předehry. To znamená, že pokud mají manželé úmysl intimní akt "dokonat" splynutím, v rámci předehry se mohou vzájemně potěšit orálně nebo manuálně. Zároveň je orální sex v pořádku, pokud muž vyvrcholil během milování první, manželka při samotném milování nedosáhla orgasmu a má o něj zájem, má právo být uspokojena následně právě orálně nebo manuálně. Koho by tyto řádky pohoršily, může si prohlédnout skripta už zemřelého otce biskupa Františka Tondry k morální teologii. Také knihu kapucína P. Ksaweryho Knotze Sex, ako ho nepoznáte

Nepatří se,
aby žena mluvila o tom, co se jí líbí


Možná jste si všimli, že jednotlivé mýty, které jsem vybrala, spolu vzájemně souvisí. Spojivkami mezi nimi je nějaký druh lpění, nesvobody v intimní oblasti. Tento poslední mýtus možná ani není tak mýtem jako jednoduše zábranou vyplývající ze studu nebo dokonce i z neznalosti vlastního těla. Přitom tato napohled nevinná zábrana může mít na intimní vztah devastující vliv.
Muž, který neví, co se jeho manželce líbí, jí to jen těžko dá, a manželka, která během milování nedostává to, co se jí líbí (a naopak, pokud navíc trpí to, co se jí nelíbí v neschopnosti odkomunikovat to manželovi), v sobě jen živí odpor vůči sexu a tím i vůči manželovi. Amen, tma.
Očekávat od manžela, že "na to přijde sám" je vůči němu neférové a navíc je to dost nerealistické očekávání. Břemeno harmonického vztahu přesouvá neférově na ramena manžela.

Pro harmonický intimní život je klíčové, aby žena znala vlastní tělo, vlastní cyklus, vlastní psychiku. Aby byla jednoduše se sebou v kontaktu. To je první dobrý předpoklad k tomu, aby sebe pak dokázala komunikovat manželovi. Taková komunikace může probíhat během klidného rozhovoru, ideálně i v předem vymezeném čase, ale důležité je umět spolu komunikovat i během samotného milování - pouhým dotykem, posunutím manželovy ruky na požadované místo nebo naopak odsunutím jeho ruky z nežádoucího místa.

Stvořitel se nestyděl "vymyslet" sex jako ten nejintimnější, nejdůvěrnější způsob vzájemného sebedarování manželů. Nemusíme se ani my stydět nechat se uzdravit z mýtů, které jsme kdysi nasály a žít jako svobodné a vášnivé ženy.

Andrea Mikolášiková

Převzato z https://zastolom.sk/, článek naleznete zde.

manželé, láska, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 06. 2019 | 4143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace