Adoptivní farnost

Pěší pouť Praha – Jeníkov 2020, o tom, jaké bylo letošní putování

Vydat se letos na pěší pouť? Není to bláznovství a nezodpovědnost v této době? Půjde vůbec někdo? Tak to bylo několik otázek, které jsem v sobě řešila do chvíle, než jsem se rozhodla, že je třeba pouť i letos udělat a to i přesto, že podmínky nejsou zrovna ideální, ale…..

Pěší pouť z Prahy do Jeníkova je pro mě taková srdeční záležitost a vždycky se na ní moc těším, i když teď poslední dva roky jsem na ní nebyla. O to víc, jsem se těšila na tento rok. Jenže přišel koronavirus a vše bylo úplně jinak. Byl to samý zákaz a omezení a naděje, že by se pěší pouť mohla uskutečnit se pomalu rozplývala. Navíc otec Nik, který pěší pouť vždy vede si zlomil nohu a bylo jasné, že letos nepůjde. A co teď? Najde se někdo, kdo by se ujal vedení? Vypadá to, že ne. Květen se pomalu blíží a o pouti se vůbec nemluví, a tak si jednou dodám odvahu a zeptám se o. Marka, jak to s tou letošní poutí vypadá. A on říká, že není nikdo, kdo by se toho ujal a tak, že asi pěší pouť letos nebude, i když to bude škoda. Něco uvnitř mě, mě říká, že by bylo potřeba pěší pouť udělat, i když podmínky budou asi ztížené. Říkám o. Markovi, že se zkusím poptat, jestli by vůbec někdo šel a případně to začnu organizovat. Radost z toho, že by se přece jen pěší pouť mohla jít najednou střídá několik otázek. Jak lidi oslovit, když se veřejně nic nemůže pořádat, ubytují nás tam, kde většinou přespáváme? A jak to bude s rouškami? Za jaký konec to vzít a začít to nějak organizovat? Rozhodnu se, že zavolám na faru do Libochovic, kde už několik roků přespáváme a zkusím se zeptat, jestli by to bylo možné i letos. Pokud bude odpověď kladná a přespaní bude možné, pustím se do další organizace. Volám tedy na faru a pan farář se mě ptá, jestli i v této době skutečně chceme jít a jestli budeme mít sebou kněze nebo alespoň jáhna. Kněze mít nebude, jáhen je nejistý, ale jít chceme a to třeba i v omezeném počtu. Pan farář říká, že u něho přespat budeme moci. Bohu díky za to. Pro mě je to známka, že pouť má být. Potom napíšu všem bývalým poutníkům a čekám na jejich odpověď. Přišly jen asi tři odpovědi, ale za to se přihlásilo asi 6 poutníků z Moravy, kteří by šli. Další známka pro mě, že pouť se má jít. Potom ještě ubytování v Nelahozevsi, tam mě také vycházejí vstříc a dokonce nabízejí i možnost nám zatopit, pokud to bude potřeba, a to je další známka, že se pouť má uskutečnit. A pak, aby to nebylo tak lehké, to přijde. V Praze ubytování není možné, stejně tak ani v Kostomlatech. Ale co, oboji se dá vyřešit jinak, i když to bude trochu komplikované. Nakonec však i ubytování v těchto dvou místech máme zajištěné, a tak teď už nezbývá nic jiného než se začít balit a na pouť vyrazit.

Scházíme se ve středu 20.5. 2020 kolem 18:00 hodiny v Praze. Já přijíždím z Jeníkova, ostatní většinou doprovodným vozidlem z Moravy a ještě Josef autobusem z Chomutova. Jdeme se ubytovat a už tam na mě čeká milé překvapení. Původně nás mělo spát asi deset lidí v jedné malé místnosti, ale nakonec se rozdělujeme na kluky a holky a získáváme tak velmi luxusní ubytování na dvou místech, za které patří velký dík sestrám boromejkám.
Je pomalu čas se vydat k pražské katedrále, kde máme pouť zahájit Mariánskou pobožností, ale i to letos bude jinak. Volají nám totiž dva poutníci, že se snaží dostat ke katedrále, ale všechny vchody jsou uzavřené a není možné se tam dostat. Tak na tuto situaci jsem vůbec nepomyslela a jsem ji zaskočena. Co teď? Domlouváme se, že se sejdeme před arcibiskupským palácem a zahájíme pěší pouť tam. A jak tak někteří z nás už čekají na smluveném místě, najednou přichází dva reportéři a mají na nás několik otázek. Prvně si říkám, že to bude ohledně pouti, ale vyjde z toho úplně něco jiného. Reportéři se zajímají spíše o politiku a současnou situaci s koronavirem. Někteří poutníci začnou odpovídat na jejich otázky, ale jiní se zvedají a odcházejí pryč. Když konečně dorazí i zbytek poutníků, kteří se ještě šli podívat na Staroměstké náměstí na Mariánský sloup, zahajíme společně pěší pouť modlitbou a zpěvem a požehnáním od našeho jáhna Františka, který nakonec jde s námi. A když už tak odcházíme směr ubytování, najednou někdo říká, že tam po chodníku jde pomocný biskup Wasserbauer. Všichni poutníci k němu hned zamíříme a prosíme o požehnání na cestu. Myslím, že to všechny velmi potěšilo a jsme za to moc rádi. Vnímám to jako takovou náhradu od Pána Boha za to, že jsme se nedostali ke katedrále. Pak už se jen pomodlíme večerní chvály a kompletář a ještě si přečteme první kapitolu z listu Efezanům a chystáme se ke spánku. Ještě také musím podotknou, že nás přes mobil pozdravil a pár slov k pouti řekl i o. Marek z Vranova nad Dyjí.

Ve čtvrtek 21.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně jsme to letošní putování z Prahy do Jeníkova zahájili mší svatou v kostele sv. Karla Boromejského spolu se sestrami již v 5:30 hodin. Potom jsme se nasnídali, sbalili a vyrazili směr Strahov, kde jsme se pomodlili modlitbu Vesel se nebes Královno a dostali jsme požehnání a vyšli jsme směr Nelahozeves. I přesto, že jsem se již doma dívala do mapy i do navigace, jak se co nejrychleji dostat z Prahy, opět jsme bloudili a nakonec jsme vyšli z Prahy úplně novou cestou než kdykoliv předtím. Ale Bohu díky jsme se sešli v Horoměřicích s doprovodným vozidlem a byla zde i první zastávka. Z Prahy nás vycházelo sedm poutníků a v Horoměřicích se k nám přidal ještě další poutník, takže nás pěších bylo osm + doprovodné vozidlo. Po krátkém odpočinku jsme pak pokračovali již polní a lesní cestou do Tuchoměřic. Společně jsme se modlili růženec a také se pomalu začali rozezpívávat. Z Tuchoměřic jsme pak po krátké přestávce pokračovali na Okoř, kde jsme měli delší pauzu, kterou někteří využili i k jistým sportovním výkonům. Samozřejmě nechybělo ani tradiční focení. Za zpěvu a modlitby Korunky k Božímu milosrdenství jsme přešli na Budeč, kde jsme se pomodlili modlitbu během dne a dál směřovali do Kralup nad Vltavou. Cestou jsme se ještě zastavili v kapličce v Otvovicích, jak už to bývá zvykem, a pomodlili jsme se Mariánské litanie. A pak už jsme se vydrápali na vysoký kopec a po hřebeni směřovali do Kralup, kde jsme se mohli podívat do farního kostela a potom už jsme pokračovali po Dvořákově stezce až do Nelahozevsi, kde jsme našli ubytování v místím kulturním domě a kde pro nás byla připravena výborná večeře, se kterou jsme letos vůbec nepočítali. Ale Bohu díky za ní a také za setkání s některými místními lidmi. Byl to poměrně náročný den, kdy jsme v nohách měli skoro 37 km, ale na radosti z putování nám to nic neubralo. Při večeři jsme se také sdíleli o svoje zážitky během dne, četli jsme další kapitolu z listu Efezským a také přišla řada na hesla, která jsme během dne na první kapitolu vymysleli. Pak už byl opět čas na večerní modlitbu chval a kompletář.V pátek ráno se přidává další poutník – Václav. Poděkujeme za ubytování, zazpíváme písničku a vyrážíme do místního kostela, který nám otevřel sám pan starosta. Krátce se zde pomodlíme a novou cestou se vydáváme směr Velvary. Ještě dříve, než vyjdeme z Nelahozevsi, zastavujeme se na místním hřbitově, kde se modlíme za zemřelé, zvláště za pana Štefana, který nás před pár lety v Nelahozevsi vždy velmi mile přijal a hostil. Potom už se přes polní cestu stále více blížíme do Velvar. Bohu díky, za krásné počasí, za tu úrodu na polích a přírodu kolem nás vůbec. Po cestě mezi poli přidáváme ještě litanie za déšť, neboť je vidět, že všude kolem nás je velké sucho a déšť by byl skutečně potřeba. Ještě než dojdeme do Velvar, tak se pomodlíme ranní chvály a také si něco zazpíváme. Spolu s doprovodným vozidlem se potkáváme na náměstí a pokračujeme nakonec Velvar, kde jsme pozváni na malé občerstvení do jedné rodiny. Díky i za toto milé přijetí i za pohostinnost. Ještě než budeme pokračovat v cestě, tak si uděláme na zahradě památečné foto a pozveme rodinku, aby se příští rok přidali k nám a putovali s námi do Jeníkova. Pak už vycházíme směr Hospozínek. Dříve, než do něj dojdeme, tak se společně pomodlíme růženec. Máme dost dobrý čas, a tak si zde dopřáváme delší pauzu. Hned při příchodu do vesnice se u nás zastavuje auto a pán se nás ptá, jestli se budeme chtít podívat do kaple sv. Jana Nepomuckého, která se díky některým dobrodincům postupně opravuje. Také zde vzpomínám na dva starší pány, kteří za námi vždy přišli, protože právě v Hospozínku jsme vždy měli mši svatou. Jenže jsem na ně neměla tel. číslo a tak jsem jim letos nemohla dát vědět, ale Pán Bůh se postaral. Jak tak odpočíváme u kaple, najednou přijde jeden mladší pán a ptá se, jestli se tu budeme i modlit, když říkáme, že ano, tak nám říká, že si jen něco odveze domů a přijde za námi se také modlit. V tomto kraji nás to trochu překvapuje, ale jsme rádi. A za chvíli skutečně přichází, ale není sám. Spolu s ním přicházejí také ti dva starší pánové, co tu bývají každý rok. Mám z toho velkou radost. V kapličce se pak modlíme novénu k seslání Ducha Svatého a také polední modlitbu Vesel se nebes Královno. Pak se rozloučíme s místními a pokračujeme dál v cestě do Lázně Mšené, kde se v lázeňské kapli modlíme polední modlitbu z breviáře a také jsme společně zazpívali píseň k Panně Marii. Po krátkém odpočinku, kde jsme také trochu občerstvili tělo, se vydáváme opět lesní cestou do Libochovic, kde bychom rádi v 17:00 hodin stihli mši svatou společně s místními farníky. Na začátku Libochovic se také dostáváme na hranice, kde končí pražská arcidiecéze a začíná diecéze Litoměřická. Do kostela přicházíme v 16:55 hodin a jsme účastni mše svaté a ještě potom i Mariánských litanii a modlitby korunky k Božímu milosrdenství. Po mši svaté se jdeme ubytovat na faru a všichni s velkým nadšením využíváme i možnost se osprchovat. Večer se pak scházíme na společnou večeři, kterou nám připravil místní pan farář, a také si společně chvíli povídáme. Na závěr dne se společně ještě pomodlíme večerní chvály a kompletář a jdeme spát, protože bychom rádi v sobotu vyrazili na další část naší pouti opravdu v 7:00 hodin, jak je to naplánované. Pan farář, ale tomu nevěří, prý to říkáme každý rok a nikdy se to nepovede, vždy vycházíme později. Jestli se to letos povede, tak to bude zázrak a bude mít pan farář v neděli o čem kázat…. (následuje smích). Když objednávám snídani na 6:15 hodin, tak se mnozí poutníci moc nadšeně netváří, ale nakonec to všichni nějak příjmáme a dokonce se domlouváme, že pana faráře překvapíme, když budeme na snídani už v 6:10 hodin.

V sobotu ráno nás budí poutnice známou písní „poupata“ a někteří poutníci z řad mužů dokonce na ní i cvičí. V 6:10 hodin se skutečně všichni potkáváme na snídani. Pan farář se skutečně diví, jak je to možné. Po snídani nakládáme věci do doprovodného vozidla a připojují se k nám další tři poutníci. Jeden už přijel z Prahy večer – byl to Lukáš a další dvě poutnice přijeli ráno z Jeníkova – Maruška a Amálka. Za pět minut sedm jsme už nachystaní k odchodu. Děkujeme za ubytování, zpíváme písničku a prosíme o požehnání, po kterém opouštíme farní dvůr a vydáváme se na další úsek naší pouti. Bohu díky, zázrak se podařil. Dokonce odcházíme ještě před sedmou hodinou. Pán farář jen nevěřícně kroutí hlavou. Na dnešní den nám předpověď počasí slibovalo deštivé počasí a vypadá to, že se to i naplní. Za slabého mrholení opouštíme Libochovice a směřujeme do Třebenic, do kterých docházíme za dost výdatného deště. Na faře nám pan farář uvaří čaj a domlouváme se, jestli letos půjdeme s Monstrancí do Teplé, nebo to vzdáme. Jáhen František se jde podívat ven a hlásí, že prší, ale že je ochotný jít i s deštníkem, pokud jej máme. Začínáme se pomalu zvedat a přesouvat se do kostela a v tom to přišlo. Když vyjdeme z fary ven, najedno není po dešti ani památky. V kostele si vyzvedneme Monstranci s Pánem Ježíšem a za zpěvu písní a modlitby jdeme v Eucharistickém průvodu do Teplé, kde máme v kapličce mši svatou. Za celou cestu nespadne ani jediná kapka deště. V Teplé spolu s místními farníky máme mši svatou, kterou nám slouží otec Vojtěch z Libochovic. Během mše svaté se k nám připojuje další poutnice – Maruška. Potom jsme všichni zváni na bohatou hostinu do rodiny Haufových. Teplá polévka nám všem přišla velmi vhod. Pak ještě následoval guláš a zákusek. Jako každoročně, ani letos se nám nechce moc zvedat a pokračovat v cestě. Cítíme se tu dobře, ale čas je neúprosný, a tak se začínáme pomalu přesouvat na zahradu, kde nesmí chybět společná fotka. Opět děkujeme za výborné pohoštění a možnost odpočinku. A vydáváme se na další úsek dnešní pouti. Na část cesty se k nám také připojují naší hostitelé a tak se náš počet rozrůstá o dalších asi 7 poutníku, kteří nás doprovodí do Vlastislavy, kde se u křížku společně pomodlíme. Oni se vrací domů a my pokračujeme do Milešova, modlíme se korunku k Božímu milosrdenství a modlitbu během dne. V Milešově - v místní hospůdce, která je sice zavřená si děláme krátkou přestávku, kterou nám zpříjemnila naše pani řidička doprovodného vozidla, když nám zde připravila k osvěžení těla – pivo. Po chvíli se pak rozdělujeme na dvě skupiny. Ta zdatnější odchází na vrchol Milešovky a ostatní se vydávají po silnici směr Kostomlaty. A opět začíná docela hustě pršet. Ale Bohu díky za to. I když chůze v pláštěnce není zrovna pohodlná, shodujeme se na tom, že déšť je potřeba. V Kostomlatech jsme ubytovaní v místní tělocvičně. Než dojdou poutníci z Milešovky, modlíme se my, kteří jsme už na místě růženec. Potom dáváme společně večeři a povídáme si o zážitcích z dnešního dne. Večer opět přijdou na řadu hesla na 3 kapitolu listu Efezkým a pak už modlitba večerních chval a kompletář.

V neděli ráno si můžeme trochu přispat, protože odchod je až v 7:30 hod. přidávají se k nám další dva putníci. Loučíme se s Kostomlaty a vydáváme se přes lesní cestu do Ohniče a dále pak do Křemýže, kde nás čeká zastávka ve farním kostele. Při cestě do Ohniče se v jedné chvili zastavujeme a krátce se modlíme a poklekáme, protože ačkoliv je to ještě asi 10 km do Jeníkova, vidíme zde poprvé jeníkovský kostel. V Ohniči se pak od nás odpojuje poutnice Lenka, která potřebuje stihnout vlak v půl jedné z Teplic, ale do Jeníkova chce dojít pěšky. Nabírá svoje rychlé tempo, aby to stihla. My ostatní pokračujeme dál do Křemýže. Jen jsme všichni přišli do kostela, spustil se prudký dešť. V kostele jsme se pomodlili modlitbu během dne a napili se teplého čaje a déšť najednou ustal a tak se vydáváme dál na naší cestě. Další zastávkou jsou Všechlapy, kde se na místě zbořeného kostela modlíme. Zároveň přichází sms zpráva že poutnice Lenka je již v cíli. A tak i my se vydáváme do Hudcova, kde se u kříže a na místě zbořené kaple modlíme novénu k seslání Ducha Svatého. Někteří z poutníků si sundávají boty a další úsek cesty jdou bosí. Za zpěvu písní, kterých se ujali mladší poutnice přicházíme do kapličky v Lahošti, kde nás vítají zvony. Modlíme se zde litanie k Panně Marii a po společném focení se vydáváme na poslední 2 km naší pouti. Další poutníci si sundávají boty. Dozdobujeme náš poutní kříž a za zpěvu písní se blížíme do cíle – jimž je Mariánské poutní místo Jeníkov. U cedule s názvem Jeníkov se zastavujeme. Vždy nás u něj vítá duchovní správce otec Nik, ale letos s námi nejde, takže místo uvítacího slova zazpíváme chvalozpěv Bože, chválíme Tebe. Spojujeme se při tomto chvalozpěvu i s o. Markem, který jede za námi do Jeníkova, aby nám mohl odsloužit odpoledne mši svatou na závěr naší pouti. Pak za zpěvu písně a zvonění zvonů přicházíme do jeníkovského kostela, před obraz Panny Marie – Matky Důvěry. Zde poklekáme a za doprovodu varhan zapíváme všech deset slok písně Tisíckrát pozdravujeme tebe. Pak se společně pomodlíme modlitbu k Panně Marii – Matce Důvěry. Potom nás na faře čeká pohoštění, které pro nás připravili místní farníci. Spolu s nimi se setkáváme na faře a jsme rádi, že jsme v cíli. V půl čtvrté jdeme ještě jednou do kostela, kde se modlíme růženec a v 16:00 hodin je na ukončení pěší pouti slavena mše svatá. Po ní se poutníci začínají rozjíždět do svých domovů.Bohu díky, za tu letošní pěší pouť. Bohu díky, že se mohla uskutečnit, že se našli poutníci, kteří na pouť šli a že nám Pán Bůh dopřál, abychom všichni došli. Pán Bůh, odplať všem, kteří nás na naší cestě hostili, díky, kterým jsme měli vždy kde spát a kteří nás provázeli svými modlitbami.

Sdílet

Související články:
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (30.01.2023)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (02.01.2023)
Jeníkovský kalendář 2023 (31.12.2022)
Vánoční mše svatá v Jeníkově (25.12.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (18.12.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.11.2022)
Svatý Leonard a Jeníkov (06.11.2022)
Velká výprava na faře v Jeníkově (02.11.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.10.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (22.09.2022)
Jeníkov - pomoc (18.09.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (27.08.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.07.2022)
Mše svaté v adoptivní farnosti Jeníkov v týdnu od 26.7. do 31.7. 2022 (22.07.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (19.06.2022)
Boží Tělo v Lahošti (16.06.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (23.05.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.04.2022)
Adorační den v Jeníkově (23.04.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.03.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (16.02.2022)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (09.01.2022)
Vánoční mše svatá v Jeníkově (29.12.2021)
Jeníkovský kalendář pro rok 2022 (29.12.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (19.12.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (16.11.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (26.10.2021)
Jeníkov - dřevo - brigáda (21.10.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (16.09.2021)
Pozvánka na moravskou automobilovou pouť do Jeníkova 2021 (15.09.2021)
Žehnání pamětního kříže v Oldřichově u Jeníkova (12.09.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (22.08.2021)
Přehled mší svatých ve farnosti Jeníkov - v době od 27.7.do 1.8.2021 (25.07.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.07.2021)
Prázdninový zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2021 (09.07.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany - změna termínu (08.06.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (27.05.2021)
Velikonoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2021 (09.05.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (21.04.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (26.03.2021)
Poutní místa severních Čech - Filipov (08.03.2021)
Kaplička Staré Verneřice 28.02.2021 (08.03.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (22.02.2021)
Výklenková kaple Staré Verneřice v soutěži Památka roku 2020 (27.01.2021)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (10.01.2021)
Betlémské světlo na Štěrbině (01.01.2021)
Modlitba za naše adoptivní farnosti v Čechách (30.12.2020)
Vánoční mše svatá v Jeníkově (27.12.2020)
Jeníkovský kalendář pro rok 2021 (27.12.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (17.12.2020)
Hodiny v kostele v Křemýži znovu odbíjejí čas (15.12.2020)
Betlém v Jeníkově (05.12.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.11.2020)
Uvítací řeč pro otce biskupa Mons. Jana Baxanta v Jeníkově (17.10.2020)
Poděkování - Jeníkov (16.10.2020)
Brigáda Jeníkov (14.10.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (13.10.2020)
Teplický deník: Biskup požehnal obnovené kapličce (12.10.2020)
Možnost vstoupit do KPJ - klub přátel Jeníkova (30.09.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (20.09.2020)
Zasypaný kostel (13.09.2020)
Jeníkov -prosba o pomoc (24.08.2020)
Oprava kapličky u Jeníkova (20.08.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (04.08.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.07.2020)
Boží Tělo v Lahošti – jiný pohled…. (07.07.2020)
Ohlédnutí za XV. cyklopoutí z Přímětic do Jeníkova k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry (21.06.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (16.06.2020)
XV. Cyklopouť do Jeníkova (03.06.2020)
Mše svatá + Boží Tělo v Lahošti (01.06.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (18.05.2020)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2020 - AKTUALIZACE (09.05.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (21.04.2020)
Jak paníslečna zloděje potkala (20.03.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (02.03.2020)
Výsledky Tříkrálové sbírky ve farnosti Jeníkov (26.02.2020)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova 2020 - aktualizováno! (26.02.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (11.02.2020)
Teplický deník: Veřejnost rozhodla. Nejvíce peněz půjde na záchranu výklenkové kaple (03.02.2020)
Záchrana kapličky u Jeníkova (20.01.2020)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (02.01.2020)
Jeníkovský kalendář 2020 (31.12.2019)
Vánoční mše svatá v Jeníkově (28.12.2019)
Betlémské světlo v Jeníkov (17.12.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (17.12.2019)
Teplický deník: Záchrana kaple (11.12.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (26.11.2019)
Mše svatá v Lahošti - kaple Panny Marie (08.11.2019)
Benefiční koncert pro Jeníkov (27.10.2019)
Sestra Božena Čermáková (24.10.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (09.10.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (24.09.2019)
Jeníkov - dřevo- brigáda (24.09.2019)
Chaloupka pro Jeníkovké holky ve Štítarech (22.09.2019)
Kdo daruje FATYMu auto? (06.09.2019)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova 2019 -aktualizováno (02.09.2019)
Žehnání varhan otcem biskupem Janem Baxantem v Jeníkově (20.08.2019)
Teplický deník: Na opravy varhan chybí lidi (20.08.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (13.08.2019)
Prázdninový zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2019 (05.08.2019)
Oprava varhan v Jeníkově je u konce (31.07.2019)
Mše svaté v adoptivní farnosti Jeníkov a Zabrušany v červenci 2019 (24.07.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (21.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - úterý (18.07.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (28.06.2019)
Velikonoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2019 (25.06.2019)
Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Lahošti (25.06.2019)
Vánoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2018 (24.06.2019)
Mše svatá + Boží Tělo v Lahošti (24.06.2019)
Dokument o mosteckém kostele (10.06.2019)
Z Prahy do Jeníkova v roce 2019 (09.06.2019)
Článek o kapli sv. Anny v Jeníkově v časopise Naše rodina (24.05.2019)
Kaple sv. Anny v Jeníkově obsadila 2. místo (22.05.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (26.04.2019)
Mše svatá v Jeníkově - DĚKOVNÁ (19.04.2019)
Jeníkov - brigáda - dřevo (19.04.2019)
Teplický deník: Jeníkov ve Fontáně ukazuje svoji historii i současnost (10.04.2019)
Výstava s názvem Jeníkov, kam se rád vracím (10.04.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.03.2019)
Mše svatá v Lahošti (18.03.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (09.03.2019)
Mše svatá ve farnosti Jeníkov, pozor změna času mše svaté (24.02.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (18.02.2019)
Vandalové udělali z kaple u Teplic ruinu, místní ji opravili (06.02.2019)
Jaké zásluhy měl náš bývalý pan vikář? (04.02.2019)
V Teplickém deníku psali o opravené kapli v Jeníkově (04.02.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (18.01.2019)
Teplický deník: Koledníci prošli Duchcovem, připojily se k nim i místní děti (11.01.2019)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (02.01.2019)
Modlitba za naše adoptivní farnosti v Čechách (30.12.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (15.12.2018)
Betlémské světlo pro farnost Jeníkov a Zabrušany (15.12.2018)
Jeníkovský kalendář pro rok 2019 (11.12.2018)
Dušičkový zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2018 (10.12.2018)
Mše svatá ve farnosti Jeníkov (24.11.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (06.11.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.10.2018)
Prosba - Jeníkov – komín - kotel (18.10.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (04.09.2018)
Zbořené kaple v okolí Jeníkova (28.08.2018)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova 2018 (18.08.2018)
Mše svatá v Lahošti (16.08.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (09.08.2018)
Proběhla mše svatá ve Štěrbině (02.08.2018)
Mše svaté v adoptivní farnosti Jeníkov v červenci 2018 (23.07.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (22.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: čtvrtek, pátek turnus A (12.07.2018)
Irča vstoupí do noviciátu (10.07.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (01.07.2018)
Začal tábor pro děti z Jeníkova a okolí (01.07.2018)
Boží Tělo v Lahošti (18.06.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (01.06.2018)
Mše svatá v Lahošti (26.05.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany - změna datumu (17.05.2018)
Mše svatá v Lahošti (29.04.2018)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (29.04.2018)
Jeníkov - příležitost ke společné modlitbě (16.04.2018)
Prosba: pomozte vyhrát finanční podporu na opravu varhan v Jeníkově (14.04.2018)
Farnost Jeníkov (06.04.2018)
O soutěži Bible a my v Teplickém deníku (05.04.2018)
Adorační den v Jeníkově (05.04.2018)
Mše svatá ve farnosti Jeníkov (24.03.2018)
Jeníkov- duchovní program (21.03.2018)
Velikonoční mše svatá v Křemýži (21.03.2018)
Jarní brigáda v Jeníkově (16.03.2018)
Teplický deník: V celostátní výtvarné soutěži bodovaly děti z Teplicka (10.03.2018)
Vánoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2017 (19.02.2018)
Vánoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2016 (31.01.2018)
Dušičkový zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2017 (30.01.2018)
Velikonoční zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany (29.01.2018)
Prázdninový zpravodaj pro farnost Jeníkov a Zabrušany 2017 (29.01.2018)
Teplický deník: Tři králové projdou Duchcovem (04.01.2018)
Modlitba (04.01.2018)
Zpravodajství z farnosti Jeníkov za měsíc prosinec (31.12.2017)
Jeníkov aneb co nás čeká od 2.1. do 5.1. 2018 (30.12.2017)
Betlémské světlo v adoptivní farnosti Jeníkov (16.12.2017)
Zpravodajství z farnosti Jeníkov za měsíc listopad (30.11.2017)
Mše svatá v Lahošti (26.11.2017)
Pozvánka na faru do Jeníkova (23.11.2017)
Jeníkovský kalendář 2018 (15.11.2017)
Zpravodajství z farnosti Jeníkov za měsíc říjen (31.10.2017)
Výlet s dětmi z Jeníkova (30.10.2017)
Poděkování všem, kteří nám pomohli uskutečnit tábory pro děti z Jeníkova, Duchcova a okolí (18.10.2017)
Oprava varhan v Jeníkově (08.10.2017)
Jeníkov - nabídka, prosba (28.09.2017)
Moravská automobilová pouť do Jeníkova 2017 (15.09.2017)
Teplický deník: V kostele zasahovali hasiči. Jen cvičně. (10.09.2017)
Soluňáci v Jeníkově (06.08.2017)
Po deseti letech opět v Jeníkově aneb, jaká byla cyklopouť 2017 (07.07.2017)
Sezóna na Starém zámku v Jevišovicích (16.06.2017)
Zasypaný kostel v Radovesicích (28.05.2017)
Benefiční koncert -pozvánka (15.05.2017)
Adorační den - Jeníkov (21.04.2017)
Jeníkov - fara - AKTUALIZOVÁNO (19.04.2017)
Modlitba (27.01.2017)
Teplický deník: I díky vám darujeme na projekty 3,7 miliónu korun (25.01.2017)
Děkujeme dárcům! (22.01.2017)
Jak vypadal dříve kostel v Zábrušanech? (04.01.2017)
Jeníkov aneb co nás čeká od 3.1. do 6.1. 2017 (01.01.2017)
Vánoce v Jeníkově (30.12.2016)
Betlémské světlo ve farnosti Jeníkov a Zábrušany (18.12.2016)
Adventní setkání na faře v Jeníkově (17.12.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (17.12.2016)
Teplický deník: Startuje soutěž pro neziskovky, každoročně přinese miliony korun (12.12.2016)
Jeníkovský kalendář 2017 (12.12.2016)
Prosba: pomozte vysoutěžit pomoc pro záchranu varhan kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově (06.12.2016)
Záchrana varhan v Jeníkově - ČSOB pomáhá regionům (03.12.2016)
ČSOB pomáhá regionům: Záchrana varhan kostela sv. Petra a Pavla ve finále (28.11.2016)
Rozsvícení vánočního stromu v Lahošti (19.11.2016)
Jak pokračuje oprava varhan z kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově? (31.10.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (27.10.2016)
Podzimní pobyt na faře v Jeníkově (18.10.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (08.10.2016)
Teplický deník: V Jeníkově opravují varhany (12.09.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (10.09.2016)
Pěší pouť na Velehrad očima poutnice z Jeníkova (06.09.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (13.08.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (25.06.2016)
Boží Tělo v Jeníkově (24.06.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (09.06.2016)
Pěší pouť k Panně Marii - Matce Důvěry (29.05.2016)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (08.05.2016)
Adorační den v Jeníkově (18.04.2016)
XII. pěší pouť k Panně Marii, Matce Důvěry v Jeníkově (27.03.2016)
Farnost Jeníkov a Zabrušany v roce 2015; srpen - prosinec (16.01.2016)
Farnost Jeníkov a Zabrušany v roce 2015; leden - červenec (16.01.2016)
Filmové večery na faře v Jeníkově (05.01.2016)
Bohoslužba slova + adorace + zastavení u betléma (05.01.2016)
Modlitba (29.12.2015)
Vánoční mše svatá v Jeníkově (27.12.2015)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (17.12.2015)
Betlémské světlo v Jeníkově (16.12.2015)
Prosba (07.12.2015)
Prosba o pomoc (28.11.2015)
Hudební odpoledne k oslavě svátku sv. Cecilie (25.11.2015)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (14.11.2015)
Misijní neděle (20.10.2015)
Modlitba za farnost Jeníkov a Zabrušany (08.10.2015)
Poděkování všem, kteří nám pomohli uskutečnit tábory pro děti z Jeníkova a okolí (05.10.2015)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí vranovský turnus - pátek - poslední den (15.08.2015)
Mše svatá na poděkování za přijatá dobrodiní na jeníkovských táborech a za dobrodince (30.07.2015)
Tábor pro děti z Jeníkova - pondělí, úterý (09.07.2015)
Přípravy na jeníkovské tábory vrcholí - prosíme pomozte nám je zrealizovat (06.07.2015)
Začal jeníkovský tábor (04.07.2015)
Poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlovi v Jeníkově a táborák (25.06.2015)
Mše svatá v Jeníkově v rámci kněžské rekolekce (06.06.2015)
O pěší pouti z Prahy do Jeníkova v Teplickém deníku (18.04.2015)
Jarní prázdniny v Jeníkově (26.02.2015)
Byl ukraden meč a poškozena socha sv. Pavla v Jeníkově (14.02.2015)
O betlémech v Jeníkově také v Teplickém deníku (04.01.2015)
Koncert k 290.výročí narození J.L.Oehlschlägela (22.11.2014)
Týden v Jeníkově završený mší svatou v Zábrušanech (03.11.2014)
Koncert skupiny Nezmaři v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (16.10.2014)
Mše svatá ve farnosti Jeníkov - POZOR ZMĚNA (25.09.2014)
Mariánská obožnost se soluňáky ve Štěrbině (05.08.2014)
Tajemství dvou bust (17.06.2014)
Článek v Teplickém deníku o Noci kostelů 2014 v Jeníkově (07.06.2014)
IX. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova (23.04.2014)
Besídka pro seniory a následné setkání tříkralových koledníku. (19.02.2014)
Moje volné dopoledne při soutěži Bible a my. (18.02.2014)
Mše svatá v Lahošti a setkání nad Písmem svatým na faře v Jeníkově (17.02.2014)
Mše svatá v Lahošti (10.02.2014)
Mše svatá a čtení z Písma svatého ve farnosti Jeníkov (15.01.2014)
Paní Salačová se vrátila z nemocnice (13.01.2014)
Svatba marianky Moniky z Duchcova - gratulace přijímá na
tel.čísle:720 599 054
(13.01.2014)
Mše svatá v Lahošti (12.01.2014)
Navštívili jsme paní Salačovou v nemocnici (06.01.2014)
Prosba o modlitbu za dobrou paní Salačovou (04.01.2014)
Tříkralová sbírka Zábrušany a Želenky (04.01.2014)
Tříkralová sbírka Zábrušany a přilehlé obce. (04.01.2014)
Teplická základní škola se zapsala do české knihy rekordů (03.01.2014)
Mše svatá a setkání na Písmem svatým ve farnosti Jeníkov -POZOR CHYBA V ČLÁNKU (29.12.2013)
Mše svatá a čtení z Písma svatého ve farnosti Jeníkov (24.11.2013)
Projekt s názvem "Misie naživo, aneb naděje pro Jeníkov"- Lidečko a Velké Karlovice (07.11.2013)
Mše svatá v Lahošti (03.11.2013)
Dušičková mše svatá a procesí ve farnosti Jeníkov (03.11.2013)
Článek o opravených sochách v Jeníkově v týdeníku 5 plus 2 (23.10.2013)
Webovky pro záchranu církevních památek (12.10.2013)
Týdeník 5 plus 2: Sochy v Jeníkově se dočkaly obnovy (12.10.2013)
Teplický deník: V Jeníkově vzpomínali na prázdniny (11.10.2013)
Prosba o hmotnou pomoc - aktualizováno (01.10.2013)
Po táborové setkání v jeníkovské farnosti (01.10.2013)
Moravská autobusová pouť se svatými křty - zveme vás (22.09.2013)
Čtení z Písma svatého ve farnosti Jeníkov (04.09.2013)
Mše svaté ve farnosti Jeníkov (26.08.2013)
Jeníkovský tábor v Olbramkostele 2013 (10.07.2013)
Jeníkovský tábor ve Vranově n. Dyjí 2013 (10.07.2013)
O pěší pouti z Prahy do Jeníkova v Teplickém deníku (01.07.2013)
Pouť ke sv. Petrovi a Pavlovi v Jeníkově (29.06.2013)
Kterak jsme jeli na zábavné odpoledne na Moravu - Vraťšou (11.06.2013)
Ohlédnutí za Noci kostelů v Jeníkově (11.06.2013)
Restaurování soch na faře v Jeníkově (01.06.2013)
Boží Tělo ve farnosti Jeníkov (01.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha _ Jeníkov (22.05.2013)
Program Noci kostelů v Jeníkově (20.05.2013)
Starosta Jeníkova převzal záštitu nad Nocí kostelů 2013 v Jeníkově (20.05.2013)
Mše svatá a příprava na svátosti ve farnosti Jeníkov (26.04.2013)
O farnosti Jeníkov na rádiu Proglas (05.04.2013)
Slavnost sv. Josefa ve farnosti Jeníkov (18.03.2013)
Mše svatá v Lahošti a příprava na svátosti ve farnosti Jeníkov (10.03.2013)
O dění na Jeníkovsku v Teplickém deníku (18.02.2013)
Jak jsme chodili na tři krále v Jeníkově (24.01.2013)
Mše svaté ve farnosti Jeníkov (11.01.2013)
Prosba o modlitbu za jednoho tatínka (09.01.2013)
NÁVŠTĚVA ADOPTIVNÍ FARNOSTI JENÍKOV (19.12.2012)
Adventní koncert: Duchcovský pěvecký sbor v kostele sv. Petra a Pavla Jeníkov a dětské divadlo (15.12.2012)
Co se chystá v teplickém vikariátě? (11.12.2012)
Příprava na svátosti, mše svatá a koncert ve farnosti Jeníkov (08.12.2012)
Rozsvícení vánočního stromu a mše svatá v Lahošti (29.11.2012)
Výroba adventních věnců a svatý Mikuláš v Jeníkově (29.11.2012)
Slavnost Ježíše Krista Krále s dětmi v Jeníkově (27.11.2012)
Dětský karneval v Oldřichově (23.11.2012)
Zveme na mši svatou a dušičkovou pobožnost ve farnosti Jeníkov (01.11.2012)
Článek o tesařích v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (01.11.2012)
Pozvánka na mši svatou do Lahoště (17.10.2012)
Teplický deník psal o nových sochách v Jeníkově (07.10.2012)
Mše svatá v Lahošti (01.10.2012)
Autobusem z Moravy do Čech (21.09.2012)
Sochy ze stromů v parku v Jeníkově (18.09.2012)
Jak jsme s dětmi v Jeníkově trávili poslední prázdninový týden (11.09.2012)
Zveme na mši svatou do Lahoště (28.08.2012)
Jeníkov - pomoc na faře (20.08.2012)
Jeníkov - týden pro všechny, aneb jak se žije na faře v Jeníkově (23.07.2012)
Šestý a sedmý den Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (13.07.2012)
Čtvrtý a pátý den Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (12.07.2012)
Třetí den Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (10.07.2012)
Tábor Jeníkovských dětí ve Vranově n. D. 2012 (08.07.2012)
Článek v týdeníku 5+2 (04.07.2012)
Boží Tělo v jeníkovské farnosti (03.07.2012)
Dokument o adoptivní farnosti Jeníkov (02.07.2012)
Adoptivní farnost Jeníkov - televizní dokument (30.06.2012)
Prosba o pomoc - aktuální, naléhavá (30.06.2012)
Jak jsme prožili Noc kostelů v Jeníkově (29.06.2012)
Boží Tělo ve farnosti Jeníkov (21.06.2012)
Tábor ve Vranově nad Dyjí pro jeníkovské děti (20.06.2012)
Brigády v Jeníkově - co se nám s Boží pomocí podařilo (17.06.2012)
Petropavelská pouť v Jeníkově 2012 (15.06.2012)
Jeníkov - přidá se někdo??? (13.06.2012)
Rekolekce v Jeníkově (24.05.2012)
Jeníkov - historické foto (17.05.2012)
Biřmování v Jeníkově - další foto (12.05.2012)
Jeníkov - brigáda (10.05.2012)
Sláva v Jeníkově - fotky (08.05.2012)
Přípravy na den "D" v Jeníkově (04.05.2012)
Noc kostelů 2012 v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (03.05.2012)
Zveme na mše svaté ve farnosti Jeníkov (21.04.2012)
Slavnostní den 5. 5. 2012 (18.04.2012)
Opomíjené památky přispěly na obnovu mariánského křížku v Jeníkově (23.03.2012)
Příprava na Biřmování a jiné svátosti ve farnosti Jeníkov- 6. a 9. přikázání (08.03.2012)
Radostné události ve farnosti Jeníkov (08.03.2012)
V Jeníkově proběhla další příprava na Biřmování a jiné svátosti (27.02.2012)
Andílkové odpoledne (09.02.2012)
Výsledky tříkrálové sbírky ve farnosti Jeníkov (03.02.2012)
Rozhovor o naší adoptované farnosti (30.01.2012)
Příprava na Biřmování a malá oslava narozenin o. Marka (20.01.2012)
Hravé odpoledne v Jeníkově (17.01.2012)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Jeníkov (12.01.2012)
Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově má novou další část střechy (04.01.2012)
Betlémské světlo v Jeníkově, aneb jak jsem objevovala Jeníkov (23.12.2011)
Adventní benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ (21.12.2011)
Adventní benefiční koncert (17.12.2011)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov (10.12.2011)
Adventní koncert v Jeníkově (10.12.2011)
Odhalení Mikuláše (09.12.2011)
Příprava na Biřmování a jiné svátosti ve farnosti Jeníkov (06.12.2011)
Mikulášova návštěva v Jeníkově (05.12.2011)
Vyrábění adventních věnců na faře v Jeníkově (30.11.2011)
Rozsvícení vánočního stromu v Lahošti (24.11.2011)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov (24.11.2011)
Kalendář 2012- podpora adoptované farnosti Jeníkov (09.11.2011)
Jeníkov –ohlédnutí za brigádou s názvem „před zimou je ještě…“ (06.11.2011)
Jeníkov – návštěva ze zahraničí (04.11.2011)
Zpravodajství z Jeníkova (29.10.2011)
Výlet na Moravu (27.10.2011)
Příprava na biřmování a jiné svátosti (24.10.2011)
Fara Jeníkov – před zimou je ještě… (20.10.2011)
Proběhl dětský karneval v jeníkovské farnosti (13.10.2011)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov (26.09.2011)
Dětský karneval v Oldřichově (26.09.2011)
Další setkání biřmovanců na faře v Jeníkově (26.09.2011)
Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově a jeho areál (17.09.2011)
Kaple sv. Anny v Jeníkově opravena (17.09.2011)
Zvon v Jeníkově zapsán jako kulturní památka (15.09.2011)
Jeníkov - brigáda, najde se někdo na pomoc??? (13.09.2011)
Jeníkov, aneb jak… 1. díl (09.09.2011)
Příprava na svátost Biřmování a jiné svátosti (15.08.2011)
Jeníkov - nabídka k pomoci (15.08.2011)
Jeníkov - prázdninový pobyt soluňáků (14.08.2011)
Ora et labora v severních Čechách (08.08.2011)
Pouť ke svaté Anně a žehnání vitráží v Jeníkově (04.08.2011)
Jeníkov - brigáda (28.07.2011)
Červnová tradiční vikariátní schůze kněží v Jeníkově (23.07.2011)
Ola ze severu Čech (21.07.2011)
Moravská pouť do Jeníkova u Duchcova (21.07.2011)
Setkání dětí v Litoměřicích (20.07.2011)
Jeníkov - prosba (16.07.2011)
JENÍKOV - aneb nejen pracovní dovolená... (11.07.2011)
JENÍKOV – PETROPAVLOVSKÁ POUŤ + FARNÍ DEN - jaké to bylo? (08.07.2011)
JENÍKOV – PETROPAVLOVSKÁ POUŤ + FARNÍ DEN (27.06.2011)
Jeníkov - kaple svaté Anny (23.06.2011)
Jeníkov - fara (11.06.2011)
Kaple svaté Anny v Jeníkově (10.06.2011)
Příprava na Biřmování a jiné svátosti (06.06.2011)
Noc kostelů v Jeníkově (23.05.2011)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov (15.05.2011)
Příprava na Biřmování a jiné svátosti (05.05.2011)
Jak proběhl adorační den v Jeníkově? (04.05.2011)
Diecézní setkání s otcem biskupem Janem Baxantem v Litoměřicích (27.04.2011)
Velikonoční pondělí strávené v Jeníkově. (25.04.2011)
Adorační den v Jeníkově (25.04.2011)
Zakupte si okno pro kapli sv. Anny v Jeníkově (16.04.2011)
Další setkání biřmovanců na faře v Jeníkově (13.04.2011)
Jeníkov - pracovní pobyt (12.04.2011)
Zveme na přípravu na svátost Biřmování a jiné svátosti (10.04.2011)
O zvonu v Jeníkově psali v Teplickém deníku (06.04.2011)
Jak jsem strávil dny v Jeníkově a na Moravě (04.04.2011)
Přehled bohoslužeb v kapli P. Marie Nanebevzaté v Lahošti a v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (30.03.2011)
Stokilový ciferník je opět v Jeníkově (24.03.2011)
Jarní prázdniny v Jeníkově (19.03.2011)
Jeníkov - pozvánka na faru (18.03.2011)
Mše svatá v Lahošti a příprava na sv. Biřmování a jiné Svátosti (11.03.2011)
Jarní prázdniny v Jeníkově (11.03.2011)
Srdečně zveme na mše svaté do Lahoště a další přípavu na sv.Biřmování a jiné svátosti (07.02.2011)
O Tříkrálové sbírce psali v Teplickém deníku (17.01.2011)
Mše svatá v Lahošti a další příprava na sv. Biřmování a jiné svátosti (13.01.2011)
Jak jsme prožili silvestr na faře v Jeníkově (12.01.2011)
Tříkrálová sbírka v Duchcově 8.1. 2011 (06.01.2011)
Silvestr na faře v Jeníkově (30.12.2010)
Přehled Bohoslužeb slova v Lahošti a v Jeníkově (27.12.2010)
Ze slůvka pro děti v Lahošti 21.12.2010 (23.12.2010)
V Jeníkově proběhla 4. příprava na sv. Biřmování a jiné svátosti (23.12.2010)
Další příprava na sv. Biřmování a jiné svátosti (15.12.2010)
Předvánoční koncert v Jeníkově (15.12.2010)
Kalendář 2011 (13.12.2010)
V Jeníkově proběhla už třetí příprava na sv. Biřmování a jiné svátosti (01.12.2010)
Žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu v Lahošti (26.11.2010)
Zveme na další přípravu na sv. biřmování a jiné svátosti (15.11.2010)
Zveme na mše svaté do Lahoště (10.11.2010)
Dušičkový zpravodaj FATYMu 2010 pro farnost Jeníkov a Zábrušany (07.11.2010)
O opravě hřbitovní kaple sv. Anny v Jeníkově v TD (24.10.2010)
Srdečně zveme na mši svatou do Lahoště a na další přípravu na sv. Biřmování (22.10.2010)
Proběhla první příprava na sv. Biřmování v adoptivní farnosti Jeníkov (19.10.2010)
O záchraně jeníkovského kostela v tisku (18.10.2010)
Poutní mše svatá v Zábrušanech (14.10.2010)
Jeníkov - prosíme o pomoc, aneb pracovně - relaxační pobyt (13.10.2010)
Srdečně zveme na mši svatou do Lahoště (04.10.2010)
Jeníkov - "vzpomínka" (22.08.2010)
Jeníkov - jak vyčistit kostelní podlahu (21.08.2010)
Kostel Jeníkov - opravy pokračují (13.08.2010)
Jeníkov - opravená kaple svatého Leonarda (12.08.2010)
Jeníkov - rohovor s paní Salačovou (10.08.2010)
Jeníkov - rozhovor s Janou a Pepou (10.08.2010)
Jeníkov...? Žádná flákarna (pokračování) (10.08.2010)
Jeníkov...? Žádná flákarna (08.08.2010)
Putování do země zaslíbené aneb Jeníkovský tábor 2010 (30.07.2010)
Jeníkov - "Soluňáci" (29.07.2010)
Jeníkov - "Soluňáci" (28.07.2010)
Jeníkov - zveme - pomozte (28.07.2010)
Tábor dětí z Jeníkova a okolí na faře ve Vranově nad Dyjí - foto (25.07.2010)
Zveme do Jeníkova (21.07.2010)
Jeníkovská pomoc misiím (05.07.2010)
Střecha kaple sv. Anny v Jeníkově (03.07.2010)
Petropavlovská pouť - Jeníkov (03.07.2010)
POSLEDNÍCH PÁR MÍST NA JENÍKOVSKÝ TÁBOR (25.06.2010)
Petropavelská pouť v Jeníkově (22.06.2010)
Prohlídka zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově (19.06.2010)
ZVEME NA JENÍKOVSKÝ TÁBOR (08.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; středa 12.5.2010 (31.05.2010)
Diecézní setkání dětí v Litoměřicích (25.05.2010)
Pěší pouť: Praha - Jeníkov (26.04.2010)
Budování přípojky kanalizace na faře v Jeníkově (19.04.2010)
Adorační den v Jeníkově (15.04.2010)
Jarní prázdniny v Jeníkově - středa (05.03.2010)
Jarní prázdniny v Jeníkově - úterý (04.03.2010)
Jarní prázdniny v Jeníkově - neděle a pondělí (04.03.2010)
Seznamte se: Simona Masopustová - jeníkovská farnice (25.02.2010)
Adventní víkend v Jeníkově (15.12.2009)
Svatý Mikuláš v Jeníkově (08.12.2009)
Pojďte s námi navštívit mateřskou školku v Jeníkově (03.12.2009)
Žehnání adventních věnců v Jeníkově (01.12.2009)
Znovu naléhavá prosba - hledáme pomocnici pro Jeníkov (26.11.2009)
Farní ples v Teplicích (21.11.2009)
Základní kámen kaple v Hudcově (16.11.2009)
Dušičkový průvod v Jeníkově (03.11.2009)
Týden v Jeníkově aneb Když holka z Moravy jede na sever. (02.11.2009)
Výlet z Jeníkova do Mstišova (01.11.2009)
Podzimní prázdniny v Jeníkově (30.10.2009)
Moravská pouť do Jeníkova (08.10.2009)
Prosba o pomoc pro Jeníkov - naturální sbírka (13.09.2009)
Moravská pouť do Jeníkova 2009 (06.09.2009)
Cyklopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova 2009 - fotografie (28.06.2009)
Cyklopouť Vranov nad Dyjí - Jeníkov 2oo9 ( úterý, středa), druhá část (28.06.2009)
Završení roku svatého Pavla v Jeníkově (22.06.2009)
IV. cyklopouť do Jeníkova (20.06.2009)
Prosba o finanční pomoc pro farnost Jeníkov (18.06.2009)
10. výročí adopce farnosti Jeníkov (07.05.2009)
Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích (09.04.2009)
Jarní prázdniny v Jeníkově (18.03.2009)
Zprávy z Jeníkova a z litoměřické diecéze: ples a biskupské svěcení (24.11.2008)
Nepřehlédněte zajímavý rozhovor s novým otcem biskupem (18.11.2008)
Víkendová brigáda v Jeníkově (02.10.2008)
Kostel v Jeníkově (17.09.2008)
Další křest v Jeníkově (29.08.2008)
Boží Tělo v Zábrušanech 2008 (29.08.2008)
Moravská pouť do Jeníkova s novoknězem P. Janem Bezděkem (03.08.2008)
Křest Simony a Ivety z Jeníkova (25.07.2008)
Křest Simony a Ivety z Jeníkovské farnosti (27.06.2008)
Rekolekce v Jeníkově (25.06.2008)
Spuštěn nový web FATYMu: Jeníkov.net (www.jenikov.net) (23.06.2008)
Zúčastnili jsme se ekumenické modlitby (05.06.2008)
Jarní hejbání v Bohosudově (15.04.2008)
Vzpomínáme na prázdniny jeníkovských na faře ve Vranově (27.03.2008)
IV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova - připojte se... (18.03.2008)
Předvánoční setkání na Jeníkovské faře (30.01.2008)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 06. 06. 2020 | 2880 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace