Zajímavé...

Patříš do Božího království nebo satanovi? - ohlédnutí za Duchovní obnovou za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem 6. – 8. 6. 2014 v Brně + FOTOGALE

P. James Manjackal Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem, které jsem se měl tu milost zúčastnit, byla opravdu hlubokým duchovním zážitkem a povzbuzením. Promluvy otce Jamese, i přesto, že je v současné době odkáznán na invalidní vozík a pomoc svých blízkých, byly - jak jsme u něho zvyklí - jasné, výstižné, energické a nekompromisní hlásání Božího slova.

- Jasné, výstižné, energické a nekompromisní hlásání Božího slova, které jako dvojsečný meč proniká až k rozdělení duše a ducha .... a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.

Jeho slova byla jasně řečené ano, ano - ne ne. A modlitby, modlitby za uzdravení - jak tělesné, ta i duchovní, modlitby za vylití Ducha Svatého, mše svaté, adorace .... v tom ve všem bylo cítit opravdu silné Boží působení.

Nezanedbatelný, ba velmi silný byl důraz na - ale opravdu dobrou, dobře vykonanou svátost smíření, ke které otec James jasně několikrát vyzýval. S poukazem na to, že: Bůh nemůže odpovídat na modlitbu hříšníka..., že modlitba musí vycházet z čistého srdce. (srov: Jan 3,3; Jan 15,7; Iz 59,9)

A opravdu se před částí haly určené pro svátost smíření, tvořily dlouhé fronty kajícníků, kteří - jak dosvědčovali zpovědníci, vykonali opravdu dobré, důkladné a kající zpovědi.

Velká důležitost -odpuštění, výzva k prosbám k Duchu Svatému, abychom byli schopni odpustit a na spolehnutí se na nekonečnou milost mše svaté...
Důležitost pokory, neboť Bůh nemůže tolerovat pyšné. Otec James hovořil sám o sobě, že byl pyšný, když kázal v Perském zálivu, uzdravoval a obracel muslimy. Pak se mu to stalo. Je odkázán na invalidní vozík. Můj život není nic, řekl.

Hovořil i o svých mystických zážitcích, které prožil v průběhu nemoci, kdy byl na pokraji smrti... - viděl peklo, očistec i nebe. Setkal se se satanem...Ten mu řekl:"Nenávidím tě, Jamesi, protože se snažíš zničit mé království, které chci vybudovat ve světě a hlavně v Evropě...".
(Tyto zkušenosti popisuje ve své nejnovější knize Viděl jsem věčnost)

Otec James zdůraznil, že opravdu existují dvě království - království Krista, kde jsou pravidla Ducha Svatého a království satana, který je vrah od počátku. A tato dvě království spolu bojují. Nejen Ježíš žízní po duších, ale i satan, snaží se svést, uchvátit duše.

Otec James se ptal:

Do kterého království patříš ty?


Žiji v síle Ducha Svatého, ze svátosti křtu...? Nemylme se: Jsi pokřtěný, patříš do Církve - to ještě neznamená, že patříš do království Ježíše Krista. Pokud žiješ jako pohan, pokud žiješ v hříchu, nepatříš do Ježíšova království.

Svatý Pavel jasně píše: ...smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci... lidé, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království.(Gal 5, 19-21)

.... nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. (1Kor 6, 9-10)

Pokud nejsi ženatý (vdaná) a žiješ sexuálním životem, neříkej tomu láska. Je to smilstvo - těžký hřích. A to i pokud se chcete vzít, před svatbou. O lásku se jedná pouze v případě sezdaných manželů.... Pokud se neoženíte, nemáte moc nad tělem toho druhého,, výslovně řekl otec James.

Dále jmenoval cizoložství (sexuální vztah vedle manželství), masturbaci, homosexualitu a pornografii...

.... pokud takové věci děláš, pak nejsi v království Božím.

Ale jde to změnit:

"HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ"

- říká Pán Ježíš
a bylo to i jako moto duchovní obnovy...

Foto: Prawny, CC0 1.0,  http://pixabay.com/cs


Zde najdete fotografie z duchovní obnovy:

FOTOGALERIE - www.duchovniobnova.cz

FOTOGALERIE - www.jmanjackal.netČlánky o duchovní obnově s o Jamesem v Brně:

Duchovni obnova s otcem Jamesem Manjackalem v Brně

Tisíce lidí vzývaly Ducha svatého


Stránky otce Jamese Manjackala:
www.jmanjackal.net

Brno-2014

Sdílet

Související články:
P. James Manjackal a P. George Biju v Medžugorje + Poselství pro Evropu (15.11.2017)
Misionář Božího milosrdenství P. James Manjackal přijede na Slovensko tisková zpráva (24.05.2016)
* Pozvánka na mši svatou za P. Jamese ve Zlíně
* Info o duchovní obnově v Košicích
(05.05.2016)
DUCHOVNÍ OBNOVA NA PODPORU NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM (04.10.2015)
P. George Biju VC přijede do Staré Bělé (08.04.2015)
Obnovený ráj křesťanská rodina je nebe na zemi (16.12.2014)
Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno (27.05.2014)
Video: Otec James Manjackal - Půst (2014) (19.03.2014)
Nanebevzetí 2013 od Otce Jamese Manjackala (15.10.2013)
Otec James Manjackal - Letnice a křest ohněm Ducha svatého (2013) (23.05.2013)
ČR pro Ježíše - Samopše 2012 - P. Patrick Collins CM (02.08.2012)
ČR pro Ježíše 2012 - aktuální informace (16.06.2012)
P. Manjackal ve Slavkově, byl jsem tam (22.10.2011)
P. James Manjackal přijede do Slavkova u Brna (02.10.2011)
Svědectví o. Dokládala o evangelizaci o Jamese Manjackala v České republice (03.07.2011)
Ohlédnutí za akcí Česká republika pro Ježíše (22.06.2011)
Program Modlitebního festivalu ČR pro Ježíše 2011 (14.06.2011)
P. James Manjackal: Mše svatá za obrácení ČR - Kácov 2010 (03.05.2011)
Seminář Kácov 2010 (01.05.2011)
ČR pro Ježíše - změna místa konání! (23.04.2011)
Poselství o. Jamese Manjackala pro ČR (20.04.2011)
Modlitební festival Česká republika pro Ježíše 2011 (27.03.2011)
Exercicie P. Jamese Manjackala na TV- MIS (02.03.2011)
Česká republika pro Ježíše 2011 (06.01.2011)
Velký evangelizační den - video (01.10.2010)
Velký evangelizační den v Koclířově u Svitav (28.08.2010)
Jaké byly a co přinesly červnové exercicie v Kácově Česká republika pro Ježíše 2010 (28.08.2010)
Česká republika pro Ježíše 2010 aneb evangelizační dny "Jirsíkův Kácov" (04.06.2010)
Autobus na exercicie otce Jamese Manjackala (28.05.2010)
Exercicie Koclířov 2009 - P. Manjackal - na TV-MIS (31.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 06. 2014 | 12080 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace