Zajímavé...

Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení.

La Coronacion de Espinas de Cieza Francisco Romero Zafra, Camacho94,CC BY-SA 3.0, commons... Pán Ježíš se zjevil sestře Marii Magdaléně z řádu sv. Kláry v Římě. Prosila Ho, aby jí oznámil - jestliže On chce - jaké jiné skryté bolesti prožíval, když ho soudili. Pán Ježíš její touhu splnil. Řekl jí, že podstoupil 15 strašných bolestí v noci ještě před svou smrtí na kříži.

Řekl jí: "Židé mě považovali za nejhoršího člověka na světě, který kdy žil."

Proto:

1. Když se mě po odsouzení ve veleradě nauráželi, svázali mi nohy provazem a strhli mě po schodech do sklepa, který byl hrozně špinavý a zapáchající.

2. Svlékli mne a píchali ostrými špicemi po celém těle.

3. Uvázali mi provaz kolem těla a nemilosrdně mě vláčeli po podlaze sklepa po všech ostrých předmětech.

4. Připevnili mě na dřevo a nechali mě na něm viset, až jsem se vyklouzl a padl na podlahu. Při této bolesti jsem plakal krvavé slzy.

5. Připevnili mě na kůl a propichovali mé tělo různými zbraněmi, házeli do mě kameny a připalovalo mě rozpálenými předměty a pochodněmi.

6. píchali mě šídly a špicemi a strhávali mi místy kůži a kousky těla tak, že mi místy obnažili žíly.

7. Přivázali mě na sloup a kladli mě na rozpálený plech.

8. Vtlačovali mi na hlavu železný kruh a zavazovali mi oči velmi špinavými hadry.

9. Posadili mě na židli, na níž byly natlučeny hřebíky, které mi nadělaly rány na těle.

10. Polévali moje rány rozpáleným olejem, olovem a smolou. Potom kopli do židle, takže jsem spadl na zem.

11. Zapichovali mi jehly do dírek po vytržených vousech na bradě, což strašně bolelo.

12. Hodili mě na kříž, na který mě tak silně přivázali, že jsem nemohl vydechnout.

13. Šlapali mi po hlavě. Jeden z nich stoupl na moje prsa a propíchli mi velkým trnem jazyk.

14. Lili mi do úst nejodpornější splašky.

15. Častovali mě ošklivými slovy a ponižujíce mě uráželi. Svázali mi ruce za záda a vyváděli mě z tohoto špinavého vězení, přitom mě nemilosrdně šlehali pruty.

Potom sestře Marii Spasitel řekl:

"Moje milá dcero, velmi si přeji, abys tyto moje neznámé bolesti a utrpení předložila lidem a seznámila je s nimi.
Chci, aby je lidé uctívali a uvažovali o nich.
Kdo mi denně některou z těchto neznámých bolestí s láskou obětuje a pomodlí se následující modlitbu v upřímné zbožnosti, toho v den soudu obdaruji věčnou blažeností.
"

MODLITBA:

Coronación de Cieza, Antonio Camacho García, CC BY-SA 4.0, commons.


Pane můj a Bože můj! Je mou nezlomnou touhou klanět se Ti, uctívat Tě a chválit na základě patnácti neznámých bolestí a krvavých utrpení.

Kolik je zrn písku na mořském břehu, zrn v půdě, tráv na zemi, kolik je plodů na stromech, lístků na větvích, květin na loukách, hvězd na obloze, kolik je andělů v nebi a stvoření na zemi, tisíckrát tolik ať je oslavený, chválený a uctěný nejdražší Pán Ježíš, Jeho Nejsvětější Srdce, Jeho předrahá Krev, Božská Oběť mše svaté, nejvznešenější Svátost Oltářní,

Nejsvětější Panna Maria, devět slavných sborů andělů a vznešený zástup svatých - ode mě a od všech lidí až na věky.

Tolikrát ti toužím, nejdražší Ježíši, děkovat, sloužit Ti a zadostučiňovat za všechnu potupu a zcela Ti patřit tělem i duší.

Tolikrát lituji i své hříchy a prosím Tě, Pane můj a Bože můj, o odpuštění. Obětuji nebeskému Otci všechny Tvoje zásluhy na odpuštění mých hříchů, chyb a trestů.

Dělám si pevné předsevzetí polepšit se ve svém životě. Prosím o šťastnou hodinku smrti. Zároveň vroucně prosím o vysvobození ubohých duší z očistce. Tuto pobožnost chci obětovat každý den (každou hodinu) a v tom vytrvat až do smrti. Prosím Tě, o dobrý a nejmilostivější Ježíši, aby si tuto mou upřímnou touhu z nebe posílil a nedopusť, aby mi ji kdokoli z lidí oslabil a zničil - a tím méně můj odvěký nepřítel. Amen.


Tato pobožnost byla potvrzena a doporučená Kongregací pro šíření víry i samotným papežem Klementem XII. (1730-1740)

Zdroj:
https://jezismaria.weebly.com/patnact-neznamych-bolesti-pana-jezisa-krista.html?fbclid=IwAR0-.....
Medžugorie, 22. 4. 2016

Cristo de la Preciosa Sangre. Huelva, Esculturayfotografía, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 02. 2021 | 2653 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace