Zajímavé...

P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti

P. Petr Piťha, foto: www.apha.cz P. Prof. Petr Piťha zde upozorňuje na dvě nebezpečné a nepřijatelné skutečnosti, které spojuje nepřirozený zásah do lidského těla: První je ta, že se Praha stala centrem prodeje dětí na objednávku, dětí získaných umělým oplodněním; Druhou skutečnost rozšiřujující se propagace transgenderismu, a to formami přednášek hnutí LGBT na středních školách.

Vážení spoluobčané, chci vás oslovit jen zřídka. Nepatřím k těm, kdo komentují skoro všechno a trpí potřebou se zviditelňovat. V poslední době však došlo k řadě zásadních událostí a psal jsem vám několikrát brzy po sobě.
Minulý týden se objevila zpráva, která upozorňovala na skutečnost, že Praha je logistickým centrem prodeje umělým oplodněním získaných dětí. Zde mlčet nesmím.
Protože souběžně proběhla aféra s přednáškou o transgenderismu na pražském Arcibiskupském gymnáziu, pojednám o obou problémech. Jejich společným jmenovatelem je nepřirozený zásah do lidského těla. U druhé záležitosti vím bezpečně, že proběhla a jak. U prvé, jak dobře vím, může být vše nebo zčásti výmyslem novináře. Při dnešním stavu médií to tak může být. Ověřit uvedená tvrzení není v mých silách. Zpráva ovšem vyšla a nelze než s ní pracovat.


miminko


Zpráva oznamovala toto: Naši detektivové (nutně šlo o členy BIS) již před dvěma roky upozorňovali, že na východní Ukrajině odborník, po mém soudu ruského jména, organizuje na své klinice prodej zmíněných dětí. Nejprve přijde zakázka. Následně je získána chudá, zdravá Ukrajinka, s níž je uzavřena smlouva. Dotyčná neví, kdo stojí na druhé straně smlouvy, protože ji podepisuje zprostředkovatel. Tím je výše uvedený odborník, který je šéfem soukromé kliniky zaměřené na reprodukci. Klinika běží přesto, že její majitel je na Ukrajině trestně stíhán. Zmíněná nemocnice zajistí, aby těhotná žena porodila v Praze nebo v ČR. V krátké době po porodu, kdy je zjištěno, zda je dítě zdravé, přijede objednatel a převezme si je. Kam je dítě odvezeno, není jasné, ale ví se o destinacích v Norsku, Švédsku, Británii, USA a často v Číně. Zato je bezpečně jisté, kdo jsou kupci. Jde výhradně o mužské homosexuální páry a občas o osamělé muže. Lze se oprávněně domnívat, že to jsou pedofilové. Důvodem, pro který bylo ohlášení předáno Ministerstvu vnitra byl fakt, že ČR nemá legislativu, podle níž by mohla být tato činnost kriminalizována. Naštěstí se článek z minulého týdne dostal na stůl současného ministra vnitra Víta Rakušana, který oznámil, že se bude rychle a usilovně zajišťovat potřebné. Další postup je věcí kriminalistů. Bylo by si přát, aby vyšetřování nebylo narušeno nebo dokonce skončeno tím, že v této kauze budou figurovat významné veřejné osobnosti jak u nás, tak v zahraničí.

CC0, pixabay.com


Tak leží fakta. Nyní bych se zabýval zvrhlým zločinem jako takovým. Jde o celou řadu nepopiratelných skutečností. Všichni vědí, že jsem katolický kněz. Právě proto budu usilovat o jasné odlišení obecně platných věcí a náboženského postoje k nim. Jedná se o tyto momenty:

1. Ještě před začátkem akce je rozhodnuto, že dítě nebude mít matku. Je to tvrdý celoživotní trest. Všichni známe osudy dětí, které v nejútlejším dětství nějakou osudovou ranou o svou maminku přišly.

2. Je nutné připomenout, že manželství není dáno jen náboženskými předpisy, ale vyplývá z biologické podstaty pohlavního vztahu, který lidská společnost kultivovala a posléze ho právně určila. V manželství musí nutně vystupovat žena a muž. Latinský název pro manželství, totiž matrimonium, mluví výslovně o ženě-matce. To dotvrzuje 1. bod.

3. Objednatelem je žádáno zdravé dítě určitého pohlaví, je však možno žádat i o určitou rasu a barvu vlasů. Pokud se zjistí, že je i jen pravděpodobné, že by dítě mohlo být sebeméně poškozeno, je odstraněno umělým potratem. Totéž je provedeno také u zcela zdravých jedinců, kteří nesplňují určené podmínky. Je přitom jedno, zda ke zjištění dojde ještě před usazením embrya nebo těsně po něm (obojí se v legálních případech dělá na výslovnou žádost matky), nebo běžnými metodami cca na konci třetího měsíce těhotenství. Nadbytečná embrya jsou zamražena a použita k výzkumům eticky sporným, nebo pro tyto účely prodána.

4. Za zvrhlé je třeba označit dále to, že o celém procesu je sepsána smlouva, za jejíž nedodržení může být náhradní matka postihnuta. Ve smlouvě se zavazuje zboží dodat, přijmout všechna zdravotní nebezpečí v době těhotenství i po něm. Mezi nimi je i možnost sterility. Sterilita by jí pak znemožnila přirozené otěhotnění po založení vlastní rodiny.

5. U dítěte nebude známo nic o jeho genetickém základu, což mu znemožní důležitou cestu k sebepoznání a negativně ovlivní jeho osobnostní růst. Může tak z něho vyrůst např. člověk s trvalou poruchou osobnosti, popř. zločinec.

6. Námitku, kterou vznesl JUDr. Eichler, že umělé oplodnění se běžně provádí u rodin, které jiným způsobem nemohou získat dítě, je nepřijatelná drzost. V takovém případě má dítě oba rodiče, kteří žijí ve spořádané rodině. Vajíčko je z matky a sperma z otce daného dítěte. Jedná se o pochopitelný způsob, který také nikomu nevadí, kromě snad pár jedinců, kteří se striktně drží učení církve. Není však znám případ, že by někdo veřejně kritizoval nějaký manželský pár. Co ovšem je nutné říct, je, že v žádném případě nelze mluvit o právu rodičů mít děti. Dítě jednoduše nelze vlastnit. V dané oblasti mají práva pouze děti, které mají právo na matku a otce. To, že se toto právo při tragické události nenaplní, je jiná věc. Rozvod rodičů samozřejmě spadá mezi tragické události.

7. Konečně je třeba zásadně odmítnout obchod s lidmi. Jde o novodobý trh s otroky. U nás se proti němu v 11. stol. nesmlouvavě postavil sv. Vojtěch, když byl upozorněn, že v Praze je nejzápadnější trh tohoto typu, a již v 10. stol. sv. Václav, který křesťanské otroky vykupoval.

Druhým problémem jsou stále častější přednášky aktivistů LGBT na středních školách o výhodách transgenderismu. Před nebezpečím tohoto hnutí jsem varoval vícekrát. Dnes především na adresu obětí nátlaku a jejich okolí uvedu několik poznámek:

CC0, pixabay.com


1. Po provedení změny se muži nestanou opravdu ženami a obráceně. Mnohé zůstane. Především danost původního pohlaví vepsaná do každé buňky. Při změně na ženu zůstává původní postava, vyšší svalová síla, velikost srdce atd. Aféry z toho vzniklé ve sportu jsou všeobecně známy. Pokud se někdo necítí být ve správném těle, je třeba změnit jeho vnímání, nikoli zmrzačit mu tělo. Jde o známé sebepřijetí, které je v daném případě významně obtížnější.

2. Při propagaci transgenderismu se vůbec nemluví o jeho velké nákladnosti, zdravotních rizicích a psychologických změnách, které způsobují závažnou, až i úplnou izolaci a zmatek v otázce identity. A pak hlavně o tom, že téměř u 40% končí změna pokusem o sebevraždu a v 15% z celého počtu se pacientům podaří.

3. Velké nebezpečí je v tom, že transgenderismus je považován za všelék na různé poruchy, které téměř všechny vznikají z traumat v dětství, jako jsou deprese, autismus, poruchy osobnosti a také jako obrana proti zneužívání. Všechny zmíněné problémy je třeba řešit jinak, neboť se nezmění, ale naopak narostou. Zneužívání ovšem není dále možné. Nicméně i zde je třeba postupovat jinak. Jde o trestný čin, který je nutno ohlásit policii a ne couvnout do sebepoškozujícího činu.

4. Transgenderismus nesporně působí vytlačování a postupnou marginalizaci biologických žen, což je podstatně závažnější než u mužů.

5. Naše zákonodárné sbory by si měly uvědomit, že školy a další veřejné instituce nemají právní možnost se proti přednáškám LGBT bránit. Nebezpečí je přitom velké, protože mladiství posluchači o věci nejsou poučeni.

6. Konečně je třeba upozornit, že LGBT je rozvratnou pátou kolonou a v době řešení problémů spjatých s válkou na Ukrajině prožívá zlaté časy, kdy se o ně nikdo nezajímá, a plně jich využívají.

Na závěr vám poděkuji za pozornost, a zvláště za to, když o textu budete uvažovat. Sám nevstoupím do žádných debat, protože jsem udělal, co považuji za svou povinnost. Když z textu něco přijmete a budete z něho mít užitek, budu jistě rád. Pokud ne a navíc vás rozčílí, nemohu nic dělat.

S úctou a pozdravem

Prof. PhDr. Petr Piťha

Převzato ze stránky https://echo24.cz/, článek najdete zde

kellierae, CC0 Public Domain / FAQ,  pixabay.com

Sdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 06. 2022 | 514 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace