Zajímavé...

P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat

vztah, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Desetina až čtvrtina párů je bezdětných - to znamená, že tento problém se týká i Církve. Pokud dítě nepřichází, kněz Ján Viglaš nabízí řešení: "Udělat dar ze sebe, stát se darem pro druhé. Neboť otcovství a mateřství nejsou výlučně biologickou záležitostí."

V rozhovoru pro ZaStolom.sk rektor banskobystrického semináře ale jasně říká, že dar dítěte dává Bůh a měl by to být On, kdo má poslední slovo: "Jakoby i při technikách, které jsou někdy až drastické při snaze mít dítě, dával najevo, že v konečném důsledku je to vždy on, kdo dává nebo nedává život."

Pastorace bezdětných manželských párů asi patří mezi nejtěžší typy pastorace, že?

To asi ne, například taková pastorace Romů nebo vězňů, nebo i rozvedených a civilně znovu sezdaných je určitě těžší. Obecně se však dá říci, že všude tam, kde se člověk setkává s neúspěchem, tak se setkává s obtížemi. V případě bezdětných manželů tím neúspěchem je neschopnost počít nebo donosit dítě. A s tím přichází i vnitřní bolest, která možná není až tak viditelná, ale někdy se zvládá velmi těžko.

Jak velký nebo rozsáhlý je problém bezdětnosti manželů? Odkud se tato bezdětnost bere? Jak to zasahuje církevní společenství?

Statistiky se různí, údaje hovoří o 10% až 25% párů, které mají nějaký problém s plodností. Vždy byli manželé, kterým se nedařilo mít dítě, ale dnes je ten problém určitě větší. Faktorů, které mají na tom podíl, je mnoho: rodičovství plánovaně odkládané na později, když zejména u žen plodnost začíná přirozeně klesat, používání hormonální antikoncepce, rychlé tempo života, nezdravé stravování, nevhodné oblečení, stres ... Je toho hodně a těžko určit hlavního "viníka". A věřící to zasahuje stejně jako nevěřící. Někdy i zcela bez zjevné příčiny.

V čem je pastorace bezdětných manželů specifická?

Nemyslím si, že je to až natolik specifická pastorace, stále je to především součást normální farní pastorace, případně pastorace rodin a manželů. Ani si nemyslím, že by bylo třeba specificky na to vyčlenit kněze, který by se věnoval pouze tomuto problému, jak je tomu v případě jiných typů speciální pastorace, řekněme neslyšících nebo v nemocnicích. V případě bezdětných manželů je však třeba rozumět, že takoví manželé se tížeji budou zapojovat do farních aktivit, kde jsou například rodiny s dětmi.

Vnímají všechny bezdětné páry, že bezdětnost je problém, nebo se najdou i tací, pro které to není zásadní problém?

Ano, jsou i manželé, kteří se s bezdětností dokázali vyrovnat velmi dobře. To je ta nádherná různorodost manželských párů. A těžko říct, čím to je. Někdy se prostě setkali dva zralí lidé, kteří se vzájemně dokázali podporovat tak, že je to nejen nezlomilo, ale o svou vzájemnou lásku se začali dělit s jinými. Ale bylo by velmi zjednodušené, ba až troufalé říci, že ti ostatní jsou nezralí nebo méně duchovní nebo méně schopní. Touha po dětech je přece něco přirozeného a velmi silného a manželství ze své samotné podstaty je určeno k tomu, aby láska manželů našla své vyjádření v dětech.

Manželský slib spočívá i v přijetí dětí jako daru. Jak se má katolík zachovat, když tento dar nepřichází?

Udělat dar ze sebe, stát se darem pro druhé. Neboť otcovství a mateřství nejsou výlučně jen biologickou záležitostí, jak to připomíná i papež František v Amoris laetitia (č. 178). Když se dáváme jiným a učíme se osvobozovat od toho, co je nám drahé, stáváme se skutečně svobodnými. Tím prvním krokem je však přijmout tuto skutečnost. A to nebývá snadné. A není to ani jednorázová záležitost.

Je možné použít všechny prostředky k získání tohoto daru?Dar je proto darem, že si ho nelze nárokovat ani vynutit nebo vydupat. Dar se dá jen přijmout, neboť darování je vždy svobodná iniciativa dárce. Je však možné se lépe disponovat k přijetí daru, neboť u dětí jde vlastně o spolupráci s tím, který je původcem i dárcem života - Bohem. Takže všechna vyšetření nebo zákroky, které směřují k odstranění zdravotních problémů, pro které se manželé zatím nemohli přirozeným způsobem stát také rodiči, jsou v pořádku, neboť konečné slovo o možném početí dítěte přenechávají Bohu.

Je pro bezdětné katolíky řešení v umělém oplodnění?

Zde je problém právě v tom, kdo chce mít to poslední slovo: ne Bůh, ale pár, který podstupuje nějakou techniku umělého oplodnění, nebo lékař, který jim v tom asistuje. A je zajímavé, že ani tak to vždy nevyjde. Jakoby Bůh i při technikách, které jsou někdy až drastické při snaze mít dítě, dával najevo, že v konečném důsledku je to vždy on, kdo dává nebo nedává život.

V čem jsou kříže manželů, kteří nemají děti?

Takovou bolestí jsou například akce, kde se vyskytují děti. Bezdětní manželé si nebudou cíleně vybírat účast na dětských mších. Zvláště ženám způsobuje bolest pohled na rodinky s dětmi, maminky s kočárky, těhotné ženy. Rovněž nezavítají na mateřské diskusní fóra. Ale tou největší bolestí u žen je zejména každoměsíční připomenutí, že zase nic ... Snaží se, hledají pomoc, navštěvují lékaře, modlí se, povzbuzují - a naděje, kterou do toho vkládají, se může stát takovým zklamáním, že už raději přestanou doufat a něco očekávat. A pokud se k tomu přidá nepochopení rodiny nebo okolí nějakou nevhodnou poznámkou, tak je to zraňuje na tom nejcitlivějším místě.

A lék? Jediný lék, který dokáže všechno vyléčit, je láska. Evangelista Jan řekl, že Bůh je láska (1 Jan 4, 8). Je zajímavé, že poslední dva papežové udělali z lásky téma svých důležitých dokumentů - Benedikt XVI. napsal encykliku Deus caritas est (Bůh je láska) a František exhortaci Amoris laetitia (Radost z lásky), kde zmiňuje i problém neplodnosti (č. 178 - 184).

Setkal jste se s tím, že manželé si navzájem vyčítají, že nezplodili dítě?

S tím přímo ne, ale setkal jsem se s tím, že manželé tento problém neunesli. Až natolik, že se nakonec rozvedli. A přitom to byl pár, o kterém bych řekl, že měl všechny lidské předpoklady na to, aby to unesl, oba byli charakterově nádherní lidé, vedli pravidelný svátostný život ... Při hledání příčin však mysl začne pracovat s mnoha kombinacemi a často se začne vyskytovat slůvko kdyby. Kdybychom byli zkusili to nebo ono, kdybychom nebyli zanedbali tamto, kdybychom ještě navštívili toho lékaře, kdyby ... A začnou trýznit sebe nebo zraňovat druhého.

Když však mluvíme o výtkách, tak ty se mohou vyskytnout tehdy, když si například muž nechce připustit, že by problém mohl být i u něj, a vyhýbá se vyšetřením. Nebo když jeden z manželů ještě chce zkusit nějakou medicínskou pomoc, ale ten druhý to už vzdá, nebo to prostě považuje za signál, že už se je třeba soustředit na jiné než na snahu mít dítě.

Je dítě završením manželské lásky? Co pak završuje lásku bezdětných manželů?

Jistě, dítě je viditelným plodem lásky manželů, ale pokud není biologické dítě, může to být i adoptované dítě. Jediným skutečným naplněním života je Bůh. A bezdětnost je jeden ze způsobů, jak prostřednictvím kříže objevit na kříži i Ukřižovaného.

Najdou se lidé, kteří nechtějí mít děti, ale nechtěně otěhotní, a zas ti, kteří děti vítají a těší se z nich, je nemohou zplodit. Není to nespravedlivé?

Je. Určitě. Ale bohužel nežijeme ve spravedlivém světě. Proto sv. Pavel říká, že celé stvoření toužebně očekává, až se zjeví Boží synové (srov. Řím 8, 19). My tedy můžeme přispívat k tomu, že tento svět bude spravedlivější, laskavější, a tím i více Boží.

Setkal jsem se s názorem, že je těžší udržet si bezdětné manželství. Je to vskutku pochopitelné, když uvážíme, že děti často spojují rodiče, jsou tmelem rodinného života a vytváří se pro ně mnoho aktivit. Proto i mnozí rodiče zažívají krizi, když děti vyletí z hnízda - zvláště když neinvestovali i do svého osobního vztahu. Jsou tedy bezdětní vystaveni vyššímu riziku rozpadu manželství?

Každá krize může být rizikem pro manželství. Někdy jsou to děti, u kterých se nepodaří výchova, nebo se narodí s nějakým postižením. Někdy může být příčinou i stav bez dětí, nebo i to, co zmiňujete - že neinvestují do vzájemného vztahu. Muž a žena fungují jako rodiče, možná přímo ukázkově, ale přestanou rozvíjet svůj vztah jako manželé a milenci, a když jsou děti pryč, najednou jakoby si už neměli co říct. Mohlo by se tedy zdát, že bezdětní manželé mají v tomto výhodu. Ale jak jsem zmínil, někteří neunesou to prázdno, o kterém si myslí, že ho mohou vyplnit pouze děti. A některé páry se rozpadly poté, co se rozhodly pro asistovanou reprodukci - protože ani to není bez zásahů do organismu, do psychiky a zejména do jejich intimity. Na druhé straně, jsou páry, které právě problém bezdětnosti ještě více stmelil. Spíše je tedy důležité to, jestli dokáží pojmenovat příčinu krize a jak ji řeší.

Když dítě nepřichází, mohou páry najít řešení v předání života jiným způsobem, např. v adopci nebo v péči o jiné děti? Případně o staré nebo nemocné? Ale vlastní dítě to nenahradí, nebo?

Adopce je jedním z řešení, a velmi šlechetným. Ale ne každý manželský pár se na to cítí. Někdy se na to cítí jen jeden z manželů a není dobré, aby toho druhého do toho tlačil. Musí to být jejich společné a svobodné rozhodnutí. Důležité je však to, aby se se svou bolestí neuzavřely do sebe. Tak, jak je dítě viditelným plodem lásky manželů, tak se může stát viditelnou i jejich společná služba jiným. Tím, že nechají svou vzájemnou lásku rozšířit se z nich dvou na ty, kteří to potřebují.

Jaké jsou nejvážnější duchovní potřeby bezdětných? Naplňují se dostatečně v církevním prostředí?

Tou nejdůležitější potřebou je společenství. Člověk nemůže zůstat sám. A i z lidského hlediska je velmi užitečné, když se setkají lidé se stejným problémem. Tam se zcela přirozeně vytvoří prostor pro sdílení, najde se povzbudivé slovo nebo rada, objeví se souzvuk, začnou se vytvářet nové vztahy ...

Z duchovního hlediska je důležité objevit, jak Bůh kráčí s nimi, že skrz svátosti chce být přítomen v každém okamžiku jejich života, že v dějinách spásy i bolest bezdětných manželů má své místo a úlohu. Bible má na to ne málo příkladů. A Církev není třeba vnímat jen jako prostředí, které mi má něco nabídnout tehdy, když mám problém, ale i jako prostředí, ve kterém já mohu vytvořit místo pro ty, kteří potřebují pomoc. Církev obecně má dost prostředků na duchovní pomoc, ale potřebuje konkrétní lidi, kteří ji začnou zprostředkovávat.

Všiml jsem si, že se uskutečňují duchovní obnovy pro bezdětné. Proč?
,br> Především právě proto, aby objevili své místo v Církvi a v Božím plánu spásy. Aby rostli v duchovním životě. A pak i proto, abychom společně hledali, jak můžeme pomoci dalším. Abychom ukázali, že Církev se svým morálním učením nemá zálibu v zákazech, ale právě naopak - že stojí na straně ochrany života a důstojnosti dětí i manželů, jejich intimity.

Kde mohou bezdětní najít pomoc v té které diecézi?

Nevím o jiné diecézi, která by dělala podobná víkendová setkání a duchovní obnovy tak, jak je to v Banskobystrické diecézi. Vím, že v Košické arcidiecézi uvažují o něčem podobném. Jsme však otevřeni pro páry z celého Slovenska a jsme uprostřed, takže odnikud k nám není až tak daleko.
Třeba jen sledovat stránky našeho Diecézního centra pro rodinu. Musím však říci i to, že celá tato iniciativa nevznikla z podnětu diecéze nebo nás kněží, ale z podnětu laiků - manželů Svitanových, kteří nakonec ani nepocházejí z naší diecéze. Je to jeden z dalších krásných příkladů, jak v kterékoli diecézi může vzniknout něco užitečného, co bude pomocí nebo inspirací pro ostatní.

Matúš Demko

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 10. 10. 2017 naleznete zde.

ingerr, CCO Creative Commons, pixabay.comSdílet

Související články:
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 10. 2017 | 4622 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace