Zajímavé...

P. James Manjackal a P. George Biju v Medžugorje + Poselství pro Evropu

Nejdříve byla v Medžugorji zaznamenána přítomnost Otce JAMESE MANJACKALA
Otec James Manjackal, zakladatel MSFS centra pro duchovní obnovu Charis Bhavan v Kerale se momentálně angažuje pro programy duchovní obnovy v Evropě. Jeho kázání na duchovních seminářích se hluboce vrylo do srdcí mnohých, a zvláště mladých.

Provincie umožnila, že se poslání otce Jamesa stane globální misií. Talent, který mu byl darován k hlásání Božího slova, je ve službě lidem celého světa. Před patnácti roky navštívil Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu, kde vykonal desítku duchovních obnov, při nichž došlo k mnoha obrácením a uzdravením.

P. James dostal podnět, aby putoval do Medžugorje

Před několika dny pocítil potřebu navštívit Medžugorje, kde byl před patnácti roky. V Medžugorji pobyl dva dny. Přišel poděkovat Panně Marii za všechny milosti, které dostal i za milosti, které dostávají mnozí na jeho duchovních seminářích a vyprosit si od Boha sílu k další evangelizaci ke které je povolán.

Otec James se svojí věrnou přítelkyní Gabi navštívil hrob svého přítele, zesnulého fra Slavka Barbariće. Fra Slavko Barbarić před mnoha roky pozval otce Jamese, aby v Medžugorji uspořádal duchovní seminář , kterého se zúčastnilo více než 100 000 lidí.

J. Manjackal v Medžugorje, foto z www.medzugorje-dve-srdce


Na oficiálních stránkách otce Jamese je uveřejněno poselství pro Evropu a evropské národy, které dostal od Pána. Toto píše otec James Manjackal:

Pán nám říká: ‘Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám’.

Je čas, aby se Evropa probudila a vrátila k Pánu Ježíši, který je jediné útočiště a pomoc.

Začalo docházet k teroristickým útokům v evropských zemích, Francii, Německu, Belgii,… Měli byste vědět, že to donedávna byly katolické a křesťanské země. Nyní v těch zemích na nedělní mši nechodí ani 4% obyvatelstva, a to je minimální požadavek pro křesťanskou identitu. Mnoho dětí není pokřtěných, velký počet mužů a žen žije společně mimo manželství, malý počet lidí chodí ke zpovědi nebo přijímá další svátosti, rodinná modlitba neexistuje!

Je pravda co prorok Jeremiáš řekl “opustili Boha, pramen života“. Rozvody, svazky stejného pohlaví, potraty, eutanazie a všechny ostatní formy nemorálního života jsou legalizovány v těchto zemích! Ony jsou jako Sodoma a Gomora! Mezi jejich obyvateli není strach z Boha ani z člověka. Pán jistě není spokojený ani s těmito ani s jinými podobnými zeměmi. Myslím, že přichází Boží trest a odplata.

Nyní je čas, aby vládní činitelé a veškeré obyvatelstvo těch států obrátili pohled k Pánu a začali vzývat Jeho jméno; protože každý kdo bude vzývat Boží jméno bude spasen.

Je čas na kajícnost a změnu jednání a rozhodnutí se pro život v souladu s vůlí Boží.

Pán říká: Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám “- Náš Bůh, Ježíš, je milosrdný a dobrotivý.

Když obyvatelé Ninive na Noeho výzvu začali konat pokání i Bůh litoval a proměnil svůj plán, že je zničí.

Je čas, aby se křesťanská Evropa probudila a vrátila ke kořenům svého života a kultury, a to je KRISTUS a křesťanství.

Ona se potřebuje zříci chladu, vlažnosti a lhostejnosti ke Kristu a Církvi, kde jedině je možné najít odpovědi a řešení na problémy současnosti.

Jestli Evropa přizná svoji víru v Krista vítěze, On se postaví za Evropany a odrovná jejich současné nepřátele.

Také je čas, aby se politické vedení Evropy sjednotilo v Kristu k boji proti nepříteli. Je smutné, že je Evropa rozdělená; nepřítel využívá to rozdělení. Modlím se, aby se Evropa sjednotila ve víře v Krista a Církev a rostla v míru a blahobytu. Přeji si a modlím se, aby evropští křesťané poznali sílu Krista, jejich Spasitele a Pána. Ať Maria, Matka Kristova a Královna Evropy, prosí za spásu Evropy
, řekl otec James Manjackal lidem.
(Překlad použitého textu z Portálu „Rastimo u Vjeri“)


A potom do Medžugorje na svoji první pouť přijel i P. George Biju se svojí českou tlumočnicí Stanislavou.

P. George byl na kněze vysvěcen v roce 2007, působil v Tanzánii jako farář. V letech 2012-14 studoval v Římě morální teologii a po návratu do Afriky působil v exercičním centru Thika. Od roku 2015 navíc vede jako nástupce otce Billa a otce Anthonyho exercicie v různých zemích Evropy. Přijeli přímo z České Republiky, kde otec George pravidelně každým rokem pořádá duchovní cvičení, zejména pro mladé lidi. Letos jste se s ním mohli setkat v květnu ve Štěkni u Strakonic, v srpnu v Koclířově a v Hrotovicích, kde duchovní cvičení ukončil 28. října.

Do Medžugorje přicestoval 31. 10., kde se podle plánu po večerním modlitebním programu setkal s průvodkyní a tlumočnicí Monikou /agentura Dvě Srdce/ a ubytoval se v penzionu Panna Maria.

Po seznámení s hlavními medžugorskými událostmi a poselstvími vystoupil v modlitbě na medžugorské modlitební hory Križevac a Podbrdo, kde se 2. listopadu také zúčastnil modlitebního shromáždění při příležitosti zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně Soldo. Dále se v Medžugorji věnoval hluboké osobní modlitbě, zpovídání poutníků a účastnil se koncelebrovaných mší svatých pro anglicky mluvící i při večerním modlitebním programu. Z Medžugorje odjížděl 4. 11.

S informacemi o dalších exerciciích otce George se můžete seznámit na internetových stránkách www.frbill.net.cz. (autor Ancila)


Převzato z www.medzugorje-dve-srdce...,
článek s názvem Medžugorje v minulých týdnech navštívili význační světoví misionáři otec James a otec George ze 14. 11. 2017 naleznete zde.

Medžugorje , foto: RT

Sdílet

Související články:
Misionář Božího milosrdenství P. James Manjackal přijede na Slovensko tisková zpráva (24.05.2016)
* Pozvánka na mši svatou za P. Jamese ve Zlíně
* Info o duchovní obnově v Košicích
(05.05.2016)
DUCHOVNÍ OBNOVA NA PODPORU NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM (04.10.2015)
P. George Biju VC přijede do Staré Bělé (08.04.2015)
Obnovený ráj křesťanská rodina je nebe na zemi (16.12.2014)
Patříš do Božího království nebo satanovi? - ohlédnutí za Duchovní obnovou za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem 6. – 8. 6. 2014 v Brně + FOTOGALE (21.06.2014)
Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno (27.05.2014)
Video: Otec James Manjackal - Půst (2014) (19.03.2014)
Nanebevzetí 2013 od Otce Jamese Manjackala (15.10.2013)
Otec James Manjackal - Letnice a křest ohněm Ducha svatého (2013) (23.05.2013)
ČR pro Ježíše - Samopše 2012 - P. Patrick Collins CM (02.08.2012)
ČR pro Ježíše 2012 - aktuální informace (16.06.2012)
P. Manjackal ve Slavkově, byl jsem tam (22.10.2011)
P. James Manjackal přijede do Slavkova u Brna (02.10.2011)
Svědectví o. Dokládala o evangelizaci o Jamese Manjackala v České republice (03.07.2011)
Ohlédnutí za akcí Česká republika pro Ježíše (22.06.2011)
Program Modlitebního festivalu ČR pro Ježíše 2011 (14.06.2011)
P. James Manjackal: Mše svatá za obrácení ČR - Kácov 2010 (03.05.2011)
Seminář Kácov 2010 (01.05.2011)
ČR pro Ježíše - změna místa konání! (23.04.2011)
Poselství o. Jamese Manjackala pro ČR (20.04.2011)
Modlitební festival Česká republika pro Ježíše 2011 (27.03.2011)
Exercicie P. Jamese Manjackala na TV- MIS (02.03.2011)
Česká republika pro Ježíše 2011 (06.01.2011)
Velký evangelizační den - video (01.10.2010)
Velký evangelizační den v Koclířově u Svitav (28.08.2010)
Jaké byly a co přinesly červnové exercicie v Kácově Česká republika pro Ježíše 2010 (28.08.2010)
Česká republika pro Ježíše 2010 aneb evangelizační dny "Jirsíkův Kácov" (04.06.2010)
Autobus na exercicie otce Jamese Manjackala (28.05.2010)
Exercicie Koclířov 2009 - P. Manjackal - na TV-MIS (31.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 11. 2017 | 5571 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace