Zajímavé...

P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství

strecosa, CC0 Public Domain, pixabay.com Všechny čtyři evangelia se jednoznačně shodují v tom, že Ježíš zemřel v pátek a večer před svým utrpením slavil večeři, která měla výjimečný charakter z několika důvodů.

Výjimečnost Poslední večeře

Na žádném jiném místě v evangeliích se nezmiňuje, že Ježíš stoloval v noční hodině, pouze při Poslední večeři. Ačkoli Ježíš během svého veřejného působení byl často ve společnosti mnoha stolujících, v případě Poslední večeře je počet stolujících ohraničený. Evangelisté shodně hovoří jen o úzkém okruhu Ježíšových apoštolů.

,br> Mezi Pánovou večeří a jeho umučením ve Svatém městě během svátků Velké Noci je zřejmá souvislost. Pán Ježíš při Poslední večeři neřekl jen "toto je moje tělo", "toto je má krev", ale dodal: "které se obětuje za vás ..., která se vylévá za vás," čímž založil svátost, která zpřítomňuje jeho oběť, kterou o několik hodin později uskutečnil na dřevě kříže. V židovském prostředí se den počítal od jednoho západu slunce po druhý. Proto z liturgického hlediska čas od obřadů Zeleného čtvrtku večer až po skončení obřadů na Velký pátek zahrnuje všechny události jednoho dne Ježiše Krista od Poslední večeře přes modlitbu a zatčení v Getsemanech, výslech před židovskou veleradou, Pilátovo odsouzení až po ukřižování a pohřbení.

Podíl na Ježíšově osudu

Podle biblické mentality jídlo během stolování sjednocuje spolusedící navzájem mezi sebou. Vytvoření jednoty během stolování je naznačeno lámáním a rozdáváním chleba. Každý, kdo jí z tohoto chleba, přijímá i požehnání, které Ježíš vyslovil nad chlebem. Podobně to platí pro slova požehnání nad kalichem, který následně Ježíš podal všem přítomným. Každý, kdo pije z tohoto kalicha, přijímá požehnání vyslovené nad kalichem. Když tedy Ježíš vyslovil slova nad chlebem a nad vínem, které jsou jeho tělem a krví, která se obětuje za všechny, tím předává učedníkům podíl na svém vlastním osudu, dává jim podíl na vlastní vykupitelské smrti. Eucharistie nás uschopňuje mít podíl na Ježíšově životě v jeho nejintimnější formě. Eucharistie nás sjednocuje navzájem mezi sebou a vytváří z nás skutečné společenství bratří a sester.

Když Ježíš na konci večeře vyřkl slova "To čiňte na mou památku", nejde o nostalgické vzpomínání na minulost. Pán Ježíš pozval své učedníky, aby vstoupili do Boží přítomnosti, do Božího "teď", když ti, kteří slaví Eucharistii, zpřítomňují živého Krista, který učí a koná ve společenství věřících. Chrám se stává večeřadlech a mše stolováním Pána se svými apoštoly. Eucharistie se zrodila v jeruzalémském večeřadle před 2000 lety a my si připomínáme tuto skutečnost zvláštním způsobem každý Zelený čtvrtek večer. Rozvíjejme v sobě vědomí reálné Kristovy přítomnosti ve Svátosti Oltářní.

Centrální význam Eucharistie

Svatý papež Jana Pavel II. připomíná, že "Eucharistie je základní a ústřední důvod existence svátosti kněžství, která se skutečně zrodila ve chvíli ustanovení Eucharistie a spolu s ní." (Ecclesia de Eucharistia, 31. bod) Proto navzdory různým aktivitám, sociálním projektům a angažovanosti ve společnosti, pro kněze zůstává Eucharistie centrálním významem jeho života, služby a povolání. Ať je to vždy i první a hlavní očekávání všech laických bratří od nás kněží. Každá farnost a každé společenství se buduje a roste v první řadě kolem stolu Eucharistie. Proto naše duchovní akvitity musí vycházet, směřovat a vrcholit ve slavení mše svaté.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 29. 3. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 30. 3. 2018; 31. 3. 2021 - 2601 přečtení)

Public Domain, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 31. 03. 2021 | 3784 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace