Zajímavé...

P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní úryvek Třetí velikonoční neděle (Lk 24,35-48) uvádí další z povelikonoční zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše svým učedníkům. Obsahem setkání s učedníky je posílení jejich víry ve skutečnost Pánova vzkříšení a předání poslání.

Pokoj a poslání

Evangelijní vyprávění o zjevení se vzkříšeného Pána učedníkům se obvykle rozdělují do dvou skupin. První skupinu tvoří texty, jejichž úkolem je rozptýlit pochybnosti o skutečnosti Ježíšova vzkříšení. Tato vyprávění ukazují, že učedníci nejsou naivními lidmi, kteří všemu ihned uvěří. Právě opačně. Zápasí s pochybnostmi, ovládá je strach a odmítají slepě přijmout svědectví o zmrtvýchvstání. Ženy utíkají ze strachu od prázdného hrobu a zpočátku nikomu nic neříkají; Marie Magdaléna si nejprve myslí, že před ní stojí zahradník; emauzské učedníky doprovází jediný cizinec, který neví, co se stalo v Jeruzalémě; Tomášovi nestačí svědectví jeho kolegů, ale potřebuje se přesvědčit na vlastní oči atd. Je to útěcha a povzbuzení i pro nás, když přicházejí i do našeho života krize a potíže víry.

Druhou skupinu tvoří vyprávění, které dávají odpověď na otázku, v čem spočívá úloha povelikonoční společenství Kristových učedníků. Vzkříšený Pán předává svým následovníkům poslání - odpouštět hříchy, jít do celého světa a hlásat evangelium celému stvoření.

Jak tomu bylo v případě uplynulé neděle, i tento úryvek spojuje obě zaměření. Ježíš nejprve zbavuje své učedníky strachu a nevěry. Přináší do jejich srdcí pokoj. Ukazuje jim rány po umučení a přikazuje jim, aby se ho dotkli. Není výplodem jejich představivosti. Nemají před sebou ducha. Proto Ježíš požádal o jídlo, aby dokázal svou tělesnost. Nemluvíme jen o nesmrtelnosti duše. Vzkříšení se dotýká celého člověka, tedy i našeho těla. Víra ve věčný život je pro nás výzvou, abychom se "nepřivázali" k této zemi, protože jsme na ní poutníky.

Trpící a vítězný Mesiáš

Jedna z největších potíží prvních křesťanů bylo přijmout obraz ukřižovaného Mesiáše. V židovské tradici bylo "zavěšení na dřevo" projevem až prokletí od samotného Boha: "protože je prokletý od Boha ten, co visí na dřevě ..." (Dt 21,23) Tato potíž s přijetím "vítězství" kříže se dotýkala i křesťanů pocházejících z pohanství, neboť ukřižování bylo trestem pro spodinu společnosti a pro zločince. Proto apoštol Pavel, který znal tyto výhrady, říká: "My kážeme Krista ukřižovaného, pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství." (1 Kor 1,23) Výraz "Mojžíšův zákon, Proroci, Žalmy," který používá Lukášovo evangelium, označuje texty Starého zákona, kterým zmrtvýchvstalý Kristus dává naplnění. Odteď se klíčem k interpretaci celého Starého zákona stává pro křesťany osoba Ježíše Krista. Ježíšovi učedníci dostávají od svého Pána poslání. Mají ohlašovat trpícího a umučeného Mesiáše, který na třetí den vstal z mrtvých. Je to projev nekonečné Boží lásky, na kterou má člověk odpovědět pokáním, kterým získá odpuštění hříchů.

Vy jste toho svědky

Výraz "svědek" řecky "martyr" pochází původně z právní terminologie. Označuje člověka, který podává veřejné prohlášení při soudním procesu. Křesťan je ten, kdo se veřejně hlásí ke Kristu. I v dnešní společnosti, která k poselství o ukřižovaném Kristu přistupuje spíše na římský způsob pohrdání a výsměchu, jsme povoláni i vnějším stylem života vydávat svědectví o své víře v Krista a jeho evangelium.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 13. 4. 2018 naleznete

(Na Fatym.com vydáno 13. 4. 2018; 17. 4. 2021 - 2756 přečtení)

zde.

apoštol Tomáš, volné dílo, cs.wikipediaSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 04. 2021 | 3848 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace