Zajímavé...

P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux

strecosa, CC0 Public Domain, pixabay.com Každý rok se na Velký pátek čtou pašije, tzn. popis Pánova umučení vždy z Janova evangelia. Evangelista Jan vidí v kříži naplnění hodiny, pro kterou přišel Boží Syn na svět.

Když žalobce se stává obžalovaným

Ježíšova smrt je oslavením, je naplněním Ježíšovy hodiny, kterou evangelista ohlásil při prvním znamení - zázraku v Káně Galilejské, kde Ježíš ohlásil: "ještě nepřišla má hodina." Kristus nepřišel na svět, aby konal zázraky, byl léčitelem a divotvůrcem.

Když je před umučením s apoštoly ve večeřadle, evangelista řekne: "Ježíš věděl, že nadešla jeho hodina ..." Proto poslední Ježíšova slova na kříži v Janově evangeliu zní: "Je dokonáno." Hodina, pro kterou přišel na svět, se naplnila. Jan se od začátku svého evangelia soustředí na utrpení a smrt. Ježíš vystupuje jako král, je oslaven, jeho království není z tohoto světa. Jan zaměňuje úlohy hlavních postav. Ježíš, který stojí před Pilátem jako obžalovaný, stává se žalobcem. Pilát se může domnívat, že má moc soudit Ježíše, ale Ježíš mu odpovídá klidně, že nemá nad ním žádnou moc a Pilát má z něj strach. Proto otázka není to, co se stane s Ježíšem, neboť ten má svůj život pevně v rukou, ale zda Pilát zradí sám sebe tím, že podlehne výkřikům lidu venku.

Důvěryhodné svědectví milovaného učedníka

Jan vykresluje Ježíšovo umučení jako hodinu oslavení. V umučení se dostává tak Synu i Otci největší slávy. Od začátku se vše děje se souhlasem Ježíše. Nepřátelé, kteří chtějí zajmout Ježíše, padnou před ním na zem. Ježíš propustí své učedníky, neutíkají, jako v jiných evangeliích. Sám vykročí k Jidášovi, kterého očekává a jde mu vstříc. Nepotřebuje, aby mu někdo nesl kříž, ale sám si ho nese. Vše, co se děje s Ježíšem během pašijí, není výsledkem náhody, ale koná se s Ježíšovým svobodným souhlasem jako naplnění Božího plánu záchrany lidstva. V Janových pašiích je důležitou postavou milovaný učedník, který je přítomen v rozhodujících scénách - při procesu před veleradou, při ukřižování, při prázdném hrobě, při zjevení se zmrtvýchvstalého Ježíše. Právě osoba milovaného učedníka se stává důvěryhodnou a výjimečnou autoritou, od které pochází spolehlivé svědectví pro všechno, co uvádí čtvrté evangelium.

Pravý velikonoční Beránek

Už na začátku evangelia zaznívá svědectví Jana Křtitele o Ježíši: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa." Tento starozákonní obraz dosahuje svého vrcholu naplnění v popisu Pánova umučení. Tento Beránek zemře v době, kdy v jeruzalémském chrámu zabíjeli beránky na židovskou velikonoční večeři. Yzopová tyč, na kterou nabodli houbu s octem, kterou dávají pít Ježíšovi, se zmiňuje v starozákonní knize Exodus 12,22, když za její pomoci pomazali Izraelité na svých dveřích krev beránka. Dodatek, že Ježíšovi na kříži nepolámaly žádnou kost, je odkazem na beránka v Ex 12,46 před odchodem Izraele z egyptského otroctví: "Musí se sníst v jednom a témže domě a nic z masa nesmíš vynést ven z domu, ani mu nesmíte polámat žádnou kost." Ježíš Kristus je tedy skutečným velikonočním beránkem, jehož krev zachraňuje lidstvo.

Klaníme se ti, Krista, a dobrořečíme ti, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět!


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 30. 3. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 30. 3. 2018; 2. 4. 2021 - 2765 přečtení)

nidan, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 04. 2021 | 3792 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace