Zajímavé...

P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit

Boulad,Foto Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, fr.wikipedia.org Řím. Papež František se v Egyptě pokusil prolomit stagnaci, k níž je od samého počátku odsouzen křesťansko-muslimský dialog, říká P. Henri Boulad SJ. Tento egyptský jezuita, mnohaletý rektor káhirské koleje a zakladatel tamní charity, reflektuje papežskou návštěvu ve své vlasti z perspektivy křesťanů, kteří žijí v muslimských zemích. Krásná slova nemohou zakrýt skutečnost, že k pravému dialogu chybí společný základ, dodává a připomíná, že Chartu lidských práv podepsaly všechny země světa, s vyjímkou 57 muslimských států.

Nerovností zakódovaných v islámu je totiž celá řada. Křesťané jsou vnímani jako obyvatelé druhé kategorie, protože Korán mluví o povýšenosti muslima nad křesťanem. To je také hlavní problém ve vzájemných vztazích – zdůrazňuje P. Henri Boulad.

Už ve výchozím bodě existuje diskriminace, která se projevuje na všech úrovních společnosti. Ačkoliv samotný dialog křesťanství s islámem je čímsi krásným, je ve skutečnosti je zcela pochybený, protože skutečný problém se zametá pod koberec. Žijeme ve strachu a tedy v klamu. Zakořenili jsme se v klamu, bojíme se vést dialog. Pokud se má něco změnit, je potřeba poukázat na skutečný problém a pokusit se ho řešit. Jinak se nehneme z místa. A právě to se děje s muslimsko-křesťanským dialogem už 50 let. Od chvíle, kdy ho v roce 1965 zahájila deklarace II. vatikánského koncilu Nostra aetate, nikam nepostoupil. Jsme stále ve výchozím bodě. Je to naprosto patová situace. Proč? Protože odborníci na dialog na katolické straně nechtějí poslouchat to, co říkají východní křesťané, kteří mají jiný jazyk, jiný přístup, jinou vnímavost a jinou zkušenost. Západní experti, kterým se říká islamologové, nemají často žádnou zkušenost s islámem. Znají islám akademický, teoretický a abstraktní. Proto jim říkám: skutečnost islámu je jiná než to, co čtete v knihách, nebo co vám vyprávějí vaši protějšci v dialogu. Papež František měl odvahu dotknout se tohoto problému ve své promluvě v Káhiře
– říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas P. Boulad.

Pokud jde o kroky ze strany univerzity Al-Azhar, je egyptský jezuita značně kritiký. Tato instituce podle něj nese odpovědnost za šíření násilí, intolerance a nenávisti vůči jiným. Přestože egyptský prezident požadoval, aby z učebnic odstranila obsahy podněcující k nenávisti, imám Al-Tajíb nic takového neudělal – dodává P. Boulad.

Na dotaz, zda se nikdy nebál, že by ho otevřená řeč o islámu mohla stát život, odpovídá:

Nikdy mi nikdo nevyhrožoval. Nikdy. Ani v Egyptě ani mimo Egypt. Nemám strach, protože ten, kdo by mne zabil, by pouze potvrzoval, že mám pravdu. Potvrdil by, že jediným argumentem proti pravdě, je nůž.

Egyptský jezuita nepopírá, že dialog každodenního života a bratrské pomoci, o kterém často mluví papež František, mezi křesťany a muslimy funguje. Projevuje se v sousedských vztazích, ale také v působení Charity, z jejíž práce těží z devadesáti procent muslimové, nebo v katolickém školství, kterého využívají ze 70% žáci z islámských rodin. V tom není žádný problém, říká o. Boulad. Jakmile se však dostaneme na teologickou rovinu a na rovinu rozumového dialogu, rozpoutá se konflikt:

Pokud závěr rozhovoru vede k tvrzení, které je v rozporu s texty Koránu, nastoupí absolutní odmítnutí. Nelze tedy postoupit kupředu. Rozumový dialog, jaký si přál papež Benedikt XVI., neexistuje, protože racionalita funguje pouze do chvíle, kdy závěry narazí na rozpor se základními texty islámu. V tu chvíli dojde k jeho odmítnutí a ve sféře rozumu není možné postoupit dále. Rozum byl potlačen dekretem z 10. století, který prohlásil, že cesta k reflexi nad interpretací základních islámských textů je uzavřená.

Jak tedy vést dialog? Dialog se musí zakládat na pravdě, na upřímnosti. Jinak nejde o dialog.
K dialogu není možné nikoho nutit.

Kde ovšem hledat společný základ k pravému dialogu? Tím je buď pravda, nebo skutečnost společného lidství.
Zakládá ovšem společné lidství rovnost s druhým člověkem?
Nebo jsou si někteří rovnější než jiní?
Jsou si žena muž rovni? Ne.
Je si muslim roven s nemuslimem? Ne.
Jak tedy chcete vést dialog?


Konstatuje O. Boulad. Sám se však nepoddává této neutěšené situaci. Jak říká, jeho oporou je mu víra v konečné a definitivní Kristovo vítězství:

Věřím v nádhernou budoucnost člověka a lidstva, protože Kristus již vyhrál svou bitvu. Má naděje je založena v konečném vítězství Krista nad světem, nad hříchem a nad zlem. „Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33) – to jsou jedna z posledních slov ze závěru tří let Ježíšova apoštolského života. Kristus již přemohl svět. Svět je přemožen, zlo je přemoženo, hřích je přemožen...

Apokalypsa nebude ničím jiným než historickým projevem skutečnosti, která už nyní existuje v hloubi dějin a v hloubi člověka. Jinými slovy, moje naděje je v tomto. Právě proto sv. Pavel říká: „naděje neklame“, naší garancí je to, že Kristus již přemohl zlo. Základem mé naděje je tedy má víra.


Uzavírá své svědectví egyptský jezuita P. Henri Boulad, který poprvé přicestoval do Říma se svým zbrusu novým maďarským pasem. V polovině března totiž na vlastní žádost získal maďarské občanství, mimo jiné proto, že si váží odvahy Maďarů v obraně křesťanských hodnot i jejich realitického pohledu na problematiku dnešních migračních přesunů.


@@@@@@@@

Můžete si též přečíst:

O islámu, křesťanství a globalizaci
s egyptským jezuitou Henri Bouladem


http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=o-islamu-krestanstvi-a-globalizaci-s-egyptskym-jezuitou-henri-bouladem&cisloclanku=2017040105

@@@@@Převzato z www.radiovaticana.cz, článek z 23. 5. 2017 naleznete zde.

Boulad,Foto Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, fr.wikipedia.orgSdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 05. 2017 | 4457 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace