Zajímavé...

Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Změňte katechismus. Pokud jeho nauka nekoresponduje s novým vytouženým přesvědčením, souvisejícím s homosexualitou, bude lepší, když použijete metodu Alexandra Velikého, který jediným švihem meče "rozmotal" pověstný gordický uzel - přeťal ho na dvě části.

Stejně tedy i na to, aby se akceptovala a definitivně uvolnila cesta pro homoerotickou praxi, je nezbytné zaútočit přímo na základy, a potom už bude všechno jednodušší. Nyní, když se k homosexualitě přistupuje laxně a když se akceptuje jako přirozená varianta lidské sexuality, tak v cestě úplnému potvrzení práv LGBT jako přísady do "křesťanské salsy" stojí už jen poslední překážka, kterou je třeba překonat - Katechismus katolické církve.

Boj se tedy přesouvá na úroveň nauky Církve; vše se musí připravit strojeným a uklidňujícím stylem, který však zná jen určitý okruh kleriků. Jako první je třeba poslat do terénu průkopníky, kteří budou vystupovat v roli tlumočníků a mluvčích této nové linie myšlení. Budou to malé týmy teologů a kněží, několika biskupů a takzvaných pastoračních pracovníků, kteří povedou sice osamělý boj bez jakéhokoliv omezování (ze strany Magisteria Církve), ale zároveň budou na očích celé diecéze, zatímco mlčící většina bude jen pochrupovat.

Poslední rána, podle časové posloupnosti, dopadne na vytypované laiky, přesně podle naplánovaného divadélka se srdcervúcimi příběhy lidí.

Deník La Repubblica například v tomto duchu přišel s příběhem dvou rodičů, kteří akceptují svou lesbickou dceru, a kteří se připojili k týmu biskupa z Civitavecchia, Luigiho Marruccia, který sám patří k takzvanému křesťanskému LGBT hnutí.

"Nejprve jsme byli přesvědčeni, že homosexualita je hřích", říkají tito rodiče. A teď? "Modlíme se a čteme si podobenství o marnotratném synovi a konečně jsme přišli na to, že Pán akceptuje všechny bez posuzování. Martina žije v pravdě a my ji milujeme takovou, jaká je."

O jaké pravdě hovoří tito rodiče?!

Určitě ne o pravdě evangelia nebo příběhu Sodomy z Bible, a ani o pravdě podle Katechismu, na konto kterého na závěr svého příběhu prohodili pár slov: "Problém je v Katechismu, ve kterém se píše, že homosexualita je svou vnitřní povahou nezřízená orientace."

To je ten kámen úrazu. Klíčová překážka, kterou je třeba nutně odstranit z cesty homohereze v katolickém duchu. Ty věty v předchozím příběhu ohlásili náhodně, spíše byly úmyslně naaranžované. Aby se potvrdila neslučitelnost Katechismu, to jest katolické nauky, se světem, ve kterém musíme žít, aby se vytvářel názor na svět, založený na prožité zkušenosti, a nikoli na Božím zákoně.

Časová posloupnost pokračuje, (ti, co chtějí katolickou revoluci) musí nyní zpochybnit pravdu o homosexualitě, jak ji učí Katechismus a jak si všiml i deník Avvenire tady, s dobře načasovaným úvodníkem od Luciana Moiu:

"Existují takoví, kteří uznávají
katolickou tradici,
obsaženou v Katechismu,
která trvá na potřebě
prožívat život v lásce a čistotě.
Ale jsou i tací,
včetně některých biskupů a teologů,
kteří požadují,
aby se Církev důkladně zamyslela
nad smyslem
a významem sexuality,
přičemž nevylučují
ani (tolerantní) reformu
morální teologie."


Kdo má v tomto koketování s morálním relativismem pravdu? Ti druzí se v tom zjevně vyznají. Podívejte se, jak si hloubí základy k tomu, aby mohli tvrdit, že Katechismus již není nedotknutelný; jak lidi infikují virem reformy, jakoby pravda o člověku a o Božím plánu pro lidstvo byla jen společenským výtvorem, podléhajícím názorovým změnám.

Po článku v Avvenire (květen 2017) se konal přísně tajný minikoncil, jehož úkolem bylo položit základy takříkajíc budoucího odstranění článků 2357, 2358 a 2359 z Katechismu katolické církve, v nichž se říká:

"Tradice, opírajíc se o Písmo,
které představuje homosexuální vztahy
jako velmi závažnou zvrácenost,
vždy hlásala,
že homosexuální úkony
jsou svou vnitřní povahou nezřízené.
"


Toto setkání uspořádal jeden z jezuitů, který je dost úzce spjat s prací na uvolňování cesty pro homosexualitu, jistý páter Pino Piva, který měl svého času nejvíce "posluchačů" - alespoň v Itálii - mezi homosexuály, kteří se sice přiznávali ke katolicismu, ale odmítali cestu čistoty, požadovanou v takovém případě Katechismem, jakož i dopisem o Pastorační péči o homosexuální osoby, který napsal v roce 1986 tehdejší kardinál Joseph Ratzinger.

Páter Piva, nejnověji přestěhován do jezuitského domu v Bologni, shromažďuje skupiny LGBT křesťanů a "specialistů", kteří poslední roky pracovali v různých diecézích a plnili specifické programy, pomocí kterých se snažili zajistit, aby se nikdo nezúčastnil modlitby, nabízené týmem Courage (Odvaha) nebo skupinou s názvem "Lot", pod vedením Lucu di Tolva, kteří se věrně přidržují nauky o homosexualitě podle Magisteria Církve.

Na těchto setkáních vypomáhá i biskup, ale nezasahuje do nich. Mohou se jich účastnit LGBT věřící a kněží, kteří se k nim připojili v prožívání těch "nejrozmanitějších" životních stylů aniž by se jejich usilovali napravit.

Namísto toho se snaží zavést motiv homosexuality do života Církve. Znají pouze jednoho společného jmenovatele: být kritický vůči Katechismu, který se nyní považuje za hlavní překážku plnému otevření se gayům a homoerotické praxi.

Výrazy jako "hřích"? Zastaralé.
"Přijetí"? Pouze pokud akceptujete homosexualitu jako přirozenou variantu sexuality.
"Láska"? Pouze jako směs pocitů, a ne jako plán, který má pro náš život připraven Bůh.

O tom, co se na těchto setkáních odehrává, víme jen málo, něco však přece proniklo ven prostřednictvím blogu pátra Maura Leonardiho, dalšího podporovatele homoerotických kauz, který byl dlouho ve hře; až do rozhovoru s Vladimirem Luxuriem (italskou "transgender" celebritou, která jako komunistický politik, byl prvním "transgender" členem parlamentu v Evropě), přičemž vůbec neprodiskutoval, ani nezpochybnil její (jeho ??) smýšlení. Leonardi na svém blogu trousí samé perly, jako například:

"Pokud je i jen jeden
z množství homosexuálů přesvědčen,
že jeho homosexualita je
přirozená a Bohem chtěná,
může jedinou odpovědí Církve být:
'Když se nepřidržíte Katechismu
(a mimochodem Katechismus není evangelium),
nemůžete přijímat svátosti?'
Je vůbec možné vyznat hříchy,
o kterých je svědomí dotyčného člověka
přesvědčeno, že hříchy nejsou?
"


Suma sumárum, pokud eliminujeme všechny objektivní údaje o lidské přirozenosti a o Božím pořádku, vyjde nám, že homosexualita není ničím jiným, než záležitostí názoru jedince. A jako taková musí být akceptována a podporována. Leonardi cituje biskupa ze setkání v Boloni, když říká: "Neříkám vám, abyste drželi Katechismu. Říkám: Církev stále nemá odpověď."

Objektivně je třeba říci, že je alarmující, když biskup podporuje vzpouru proti Katechismu, který nereprezentuje jen obyčejné zákony posbírané kdesi z ulice, ale vytváří přímo architektonickou stavbu, na níž je založena víra. Stejně znepokojující je i to, když biskup tvrdí, že 'Cirkev stále nemá odpoveď'. Ve skutečnosti však odpověď existuje, je jí jednota milosrdné lásky a pravdy, s úctou k čistotě, ke které jsou povoláni i homosexuálové, jak dokazuje i zkušenost týmu Courage. Rukavice je však již hozen a křížová výprava proti Katechismu musí pokračovat.

Jak chtějí pokračovat? Brousí si zbraně, aby mohli použít svou strategii: inspirují se z "reformy" Katechismu, navrhované papežem Františkem kvůli trestu smrti, jakož i jeho prohlášeními k nauce Církve v minulosti, týkající se zrušení otroctví. Jsou to sice absolutně odlišné argumenty, ale užitečné pro posouzení metody "rozkladu" Katechismu, které se mohou hodit pro zmíněné homoerotické kauzy.

autorka: Andrea Zambrano

Zdroj: https://onepeterfive.com, 24. 1. 2018

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 11. 2. 2018 naleznete zde.

Logo z vazby KKC, volné díloSdílet

Související články:
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 02. 2018 | 3833 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace