Zajímavé...

Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4.

foto: slovenskydohovor zarodinu.sk/ Každý den od 19 hod. na
https://slovenskydohovorzarodinu.sk a youtube


Zveme Vás na 30 denní přípravu odevzdání se Bohu prostřednictvím Marie. Jediným skutečně účinným způsobem jak přežít čas zkoušky je odevzdat se Bohu. CO TO ZNAMENÁ odevzdat se BOHU?

Je to zkušenost, která v sobě ukrývá dva postoje, které se navzájem doplňují: DŮVĚRA A ODEVZDANOST.Odevzdat se Bohu znamená důvěřovat mu. Věřit, že je dobrý, že mě miluje a že chce pro mě dobro. Pokud mu důvěřuji, svěřuji se mu. Svěřit se Bohu znamená odevzdat se do Božích rukou. "Bože můj, jsem Tvůj. Vím a věřím, že se o mě postaráš. Chci abys byl mým jediným Pánem a Bohem. Aby se Tvůj plán zrealizoval v mém životě."

Proč se můžeme s takovou důvěrou odevzdat Bohu? Jednoduše proto, že je Bůh, je věrný a miluje nás. "Jsem Láska a Milosrdenství samo" (Den. 1273), řekl Ježíš sv. sestře Faustyně.

"Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se neobrátí s důvěrou k mému milosrdenství" (Den 300).

V Božím milosrdenství nacházíme skutečný pokoj a štěstí. Svatá sestra Faustyna je pro nás příkladem, že to můžeme zakusit i uprostřed zkoušek, a právě z jejích duchovních zápisků zde budeme čerpat.

Osoba, která se během bolestivých životních událostí dokonale svěřila Bohu, je Maria, Ježíšova matka. To ona vedla a vychovávala sv. sestru Faustynu, aby se zcela odevzdala Bohu. Ona je také naší Matkou, miluje nás a chce nás doprovázet v našem každodenním životě, zejména při nejrozličnějších potížích a problémech.

Touto 30 denní přípravou vám chceme nabídnout způsob, jak se prostřednictvím Marie svěřit milosrdnému Bohu. Spolu s ní budeme poslouchat Boží slovo a rozjímat nad Božím milosrdenstvím, abychom se mu mohli s důvěrou odevzdat. Věříme, že tato cesta nás také přivede k uzdravení a obrácení našich srdcí, abychom byli stále více milosrdní. Pokud se pro ni rozhodnete, budete pozváni, abyste každý den odevzdávali Bohu skrze Marii nějakou konkrétní oblast svého života.

Na konci této třicetidenní cesty odevzdání budete pozváni, abyste se prostřednictvím Marie osobně svěřili milosrdnému Bohu.

VŠECHNY INFORMACE
I KAŽDODENNÍ ZAMYŠLENÍ
NAJDETE NA STRÁNKÁCH

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/


90 let obrazu Božího milosrdenství - z FC Saletini RozkvetProgram odevzdání se:


Úvod

1. týden - ODEVZDÁM SE MILOSRDNÉMU OTCI

1. Den - Odevzdávám Bohu okamžik svého početí
2. Den - Odevzdávám Bohu Otci den svého narození
3. Den - Odevzdávám Bohu Otci den mého křtu
4. Den - Odevzdávám Bohu moje závazky a sliby
5. Den - Odevzdávám a zříkám se každého hříchu a všeho, co k němu vede
6. Den - Odevzdávám Bohu svůj duchovní rozvoj
7. Den - Odevzdávám se jako dítě do rukou milosrdného Otce

2. týden - ODEVZDÁM SE MILOSRDNÉMU JEŽÍŠOVI

8. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své blízké
9. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své oči
10. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své uši a jazyk
11. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své ruce a nohy
12. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své srdce
13. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši své slabosti
14. Den - Odevzdám se milosrdnému Ježíšovi a vyberu si ho za Pána svého života

3. týden - ODEVZDÁM SE MILOSRDNÉMU DUCHU SVATÉMU

15. Den - Duchu Svatému odevzdám svůj rozum
16. Den - Duchu Svatému odevzdám své myšlenky
17. Den - Duchu Svatému odevzdám svou vůli
18. Den - Duchu Svatému odevzdám své duchovní boje
19. Den - Duchu Svatému odevzdám své pocity
20. Den - Duchu Svatému odevzdám své dary a charismata
21. Den - Duchu Svatému odevzdám sebe sama s láskou

4. týden - ODEVZDAT SE MILOSRDNÉ MATCE

22. Den - Marii svěřím moje životní povolání
23. Den - Marii svěřím svůj duchovní život
24. Den - Marii svěřím svůj modlitební život
25. Den - Marii svěřím svá dočasná dobrodiní
26. Den - Marii svěřím svou duši i tělo
27. Den - Marii svěřím své utrpení
28. Den - Marii svěřím svou práci a povinnosti
29. Den - Svěřím Marii svůj život a vezmu si ji k sobě jako Matku
30. Den - Marii svěřím celý svět

Odevzdám se milosrdnému Boha skrze Marii

Článek naleznete nahttps://slovenskydohovorzarodinu.sk/odovzdat-sa-boziemu-milosrdenstvu-30-dnova-priprava/

(Na Fatym.com vydáno 26. 4. 2021; 26. 5. - 679 shlédnutí)

Medžugorje

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 05. 2021 | 1691 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://slovenskydohovorzarodinu.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace