Zajímavé...

Obhajoba studu

Michaela Freiová
Lámat u dětí stud znamená lámat jim charakter
„Moderně“ pojatá sexuální výchova je postavená na odbourávání přirozeného studu a intimity. Co lze od takového sociálního experimentu očekávat?

Kde je ostych, kam se poděl stud,
kde ctnost ještě může odolat,
když nestoudnost všude vládne,
když má bezpráví nad právem moc
a lidé už nebojují,
aby odvrátili hněv bohů?
(Euripidés, Ifigenie v Aulidě)


Někdy okolo roku 405 př. Kr. byla v Aténách uvedena Euripidova tragédie o králi Agamemnonovi, který obětoval vlastní dceru, aby změnil směr větru a lodě řeckého vojska mohly vyplout proti Tróji. Vyznění dramatu je k jeho rozhodnutí kritické, a – jak víme – Agamemnon byl za ně po návratu potrestán: zavražděn vlastní manželkou, Ifigeniinou matkou.

Chór, který vyjadřuje komentář k ději, přednáší slova, jež cituji v úvodu. Poukazuje na to, že má-li člověk jednat spravedlivě, musí být schopen studu, a že nespravedlnost je nestoudností.

Nestoudnost všude vládne

Před několika lety v debatě o sexuální výchově vyjádřil jeden z našich sexuálních byznysmenů, Radim Uzel, názor, že je skandální, když se v dnešní době ještě někdo stydí. Vlastně měl v jistém smyslu pravdu: za léta komunistického tlaku spáchali mnozí z nás činy, za které by se měli stydět, protože se pod tím tlakem prostě zlomili. Trval příliš dlouho.

Není divu, že v nynější popřevratové době narážíme – zejména v ekonomické oblasti – na jevy, jež nám dovolují říci, že „nestoudnost všude vládne“. Souvisí to se sexuální výchovou, kolem níž média rozpoutala menší bouři? Domnívám se, že ano.

Kritika náboženství

I když jde v kauze sexuálního průmyslu na prvém místě o peníze, má i své vzdálenější, ale přednější cíle. Hlavním cílem je náboženství, přesněji řečeno křesťanství. Jak už před několika lety řekl ve své pražské přednášce profesor Krzystof Legutko, byla pro nás na „Východě“ spojitost mezi kritikou náboženství a sexuální morálkou nová. Freudovský moment v kritice náboženství naši komunisté nepoužívali. Církev byla kritizována pro své údajné bohatství, zištnost a podobně. Argument, podle něhož je náboženství sexuálně represivní, se objevil nejdříve na Západě v souvislosti s revolucemi 60. let.

Ale v okamžiku, kdy padla železná opona, se proticírkevní agitátoři freudovského argumentu rychle chopili a protikřesťanská propaganda se na obou stranách Evropy propojila, řekl tehdy Legutko. Neměl tak docela pravdu. Agilní komunisté „chytili vítr“ dříve. Pracovala jsem před převratem v pražském Endokrinologickém ústavu, kde lékaři dostávali od nakladatelství Avicenum rukopisy k recenzi, a tehdy jsem si toho všimla. Tak komunista, který působil jako závodní lékař ÚV KSČ, sepsal příručku o sexu pro starší lidi, kde vřele doporučoval pornografii. Nevím, zda knížka skutečně vyšla, protože recenzující lékař ji vysloveně strhal, ale nová linie proticírkevního boje už byla tady.

Potlačování přirozeného studu

Podnětem k současné debatě se stala příručka o sexuální výchově, kterou vydalo ministerstvo školství.

Vyjádřila se k ní i řada lidí, kteří konzervativci, tím méně katolíky, nejsou. Například advokát Tomáš Sokol poukázal na to, že nutit děti, aby v přítomnosti ostatních vypovídaly o svých intimních záležitostech, je porušením jejich lidských práv – žádný dospělý by si to nenechal líbit.

Požadavky sexuální výchovy znamenají právě prolomení studu. Na dětech základní školy se požaduje, aby uvedly sprosté výrazy v oblasti sexu a aby je společně recitovaly. Já sama znám řadu sprostých slov týkajících se sexu a vím, co znamenají, ale nikdy jsem je sama nepoužila. Bránil mi v tom právě stud. Jakým právem se požaduje na dospívajících dětech, aby potlačovaly svůj přirozený stud a učily se sprostým výrazům? Sexuální byznysman Radim Uzel se ale rodičovským postojům vysmívá s tím, že oni se bojí „morální zkázy mládeže“. Rodičovské postoje zesměšňuje, protože děti považuje za materiál sloužící k sociálnímu experimentu. Vyhrožuje, že v nejbližší době bude vydána ještě drsnější publikace, která bude např. prosazovat pozitivní přístup k homosexualitě a transsexualitě. Dále se mají děti seznamovat s problematikou lesbických Co se stane, bude-li se v dětech stud násilně lámat, například právě cestou sexuální výchovy? Pietro Perugino: Boj lásky a čistoty, detail (1505) Foto: Wikimedia Commons 8 res.claritatis.cz – svět katolickýma očima Res Claritatis MONITOR ze života spol ečnosti 4. prosinec 2011 rodin. Mají přijmout tvrzení, že lesbická žena může být dobrou matkou. Proto je třeba umožnit rodičovství i homosexuálním párům atd.

Útok na důstojnost člověka

Celá koncepce sexuální výchovy, jak ji přinášejí obchodníci se sexem, útočí na důstojnost člověka, na jeho sebeúctu. Tak říká Euripidův chór:

Byť každý z lidí byl jiný
a každý choval se jinak,
ryzí člověk se pozná.
I ten, kdo se poučit nechal,
v sobě utuží ctnost.
Moudrost ví, co je stud,
dá nám nahlédnout pravdu –
odměnou za to je radost,
že víme, jak máme jednat.

To všecko životu dává
jeho trvalou slávu –
je veliké důstojně žít. …

Vztah k ženám

Do obhajoby lidské, zejména ženské důstojnosti se odvážně pustila paní učitelka Arjana Shameti a novináři se do ní obuli s arogancí, kterou si rezervují pro ženy „politicky nesprávných“ názorů. (Moje vlastní zkušenost…)

Tento aspekt debaty ukazuje na další otazník nad „sexuální výchovou“. I když její petrnouškovské pojetí útočí na stud každého normálně cítícího dítěte, jsou dívky postiženy mnohem více. Řekla bych, že vlastně celá tradiční sexuální morálka je uzpůsobena především k ochraně žen a že odbourávání tradičních pravidel chování k ženám je útokem na jejich důstojnost. Stalo-li se v posledních letech na univerzitních kampusech pravidlem, že se nerespektuje rozdělení umýváren na mužské a ženské, pak není ponižující jen to, že se mladé ženy musejí svlékat před cizími muži, ale ještě více to, že jsou zmanipulovaným hlasováním nuceny s tímto uspořádáním „souhlasit“.

Místo studu nestydatost

Stud, jak naznačuje Euripidés, je poměrně široký pojem a nevztahuje se jen k sexualitě. Stud pociťujeme, kdykoli se naše chování odchýlí od normy, se kterou se ztotožňujeme. Někdy nám tuto odchylku signalizuje dřív, než si svou chybu uvědomíme. Co se stane, bude-li se v dětech stud násilně lámat, například právě cestou sexuální výchovy? Procedura je to ponižující, jak právem řekla paní Shameti, a dopady mohou být různé. Jemnější povahy se stáhnou do sebe a budou se vyhýbat určitým situacím resp. určitým lidem, ale robustnější nátury mohou přijmout představu, že stud je zbytečný a netřeba se jím řídit. A tak se naučí bez mrknutí oka vyslovit lež a s přátelským úsměvem vám budou tvrdit do očí, že černé je bílé – a bílé, pravda, je černé. Tuto schopnost využívají například politici, ale hotovými mistry v ní jsou bývalí estébáci: dodnes vám neposkytnou skutečnou informaci, ale říkají vám vždycky to, co si myslí, že chcete slyšet. Tvrdím-li, že sexuální výchova v petrnouškovském pojetí může vést k nestydatosti, mám na mysli právě ony širší dopady.

Křesťanská výchova hájí přirozené hodnoty lidskosti

Lámat u dětí stud znamená lámat jim charakter. Naopak křesťanská výchova, která respektuje stud dětí, jejich charakter posiluje. Křesťanská výchova tak hájí přirozené hodnoty lidskosti, přirozenou důstojnost člověka. Zdůrazňují-li novináři, že pouze křesťané, resp. katolická církev, odporují sexuální výchově v petrnouškovském pojetí, dávají naší společnosti problematické hodnocení: jsou to opravdu jen křesťané, kteří ještě hájí lidskou důstojnost? Byli bychom jen rádi, kdybychom v této obraně lidskosti nebyli sami.

Michaela Freiová
(Mezititulky redakce)
Michaela Freiová, publicistka a překladatelka, spolupracovnice Občanského institutu a Res Claritatis

Převzato z RC MONITORu číslo 23/2011 -> toto číslo naleznete zde.


Sdílet

Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 06. 2012 | 10773 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC MONITOR 23
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace