Zajímavé...

O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista

Thomas Hawk Follow Planned Parenthood, CC BY-NC 2.0, flickr Jednou z obvyklých témat démonologie je způsob, jakým se satan angažuje v zesměšňováni svatých věcí.

Nejznámějším způsobem je satanistická "černá mše". Podobně se vysmívá i svátku Všech svatých, když se v jeho předvečer koná Halloween, během kterého se předvádějí lidé v ďábelských, ošklivých, násilnických, nemravných kostýmech a maskách a šíří čisté zlo. V poslední době si výrobci těchto kostýmů dělají posměch z řeholnic předváděním kostýmů znázorňujících těhotné jeptišky nebo přešívají řeholní hábity na necudné a smyslné oblečení, vykreslující tak řeholní život jako obscénní a plný neřesti. Této formě posměchu nepodléhá žádná jiná náboženská skupina. Antikatolicizmus je téměř trvalou formou "přípustné" náboženské nesnášenlivosti.

Satan však mnohem zákeřněji zesměšňuje svaté věci tím, že překrucuje a deformuje křesťanské ctnosti. Používá například falešný soucit při propagování asistované sebevraždy nebo při potratu miminek s abnormálními prenatálními diagnózami. Neúměrně přehání a nesprávně vysvětluje pojem tolerance, který zneužívá na nezpochybnitelnost morálky vždy takového chování, jaké se mu hodí. Satan zesměšňuje naši svobodu tím, že záměrně prezentuje její falešnou verzi. Svoboda totiž ve skutečnosti umožňuje křesťanovi přizpůsobit se Boží vůli. Nemravnost, údajně vedoucí ke svobodě, satan posměšně vykresluje jako právo člověka dělat si co chce.

Zejména před Vánocemi satan nesmírně rád zesměšňuje Vtělení. Podle tradice a mnoha církevních otců je důvodem pádu satana a ostatních zlých duchů jejich kategorické odmítnutí Vtělení. Proč by se měl chtít Bůh sjednotit s námi, obyčejnými lidmi, když může vytvořit jednotu s vyššími bytostmi jako jsou andělé? Ve své pýše a závisti ("Smrt přišla na svět ze závisti ďábla; zakusí ji ti, kteří mu patří" (Mdr 2, 24), jakož i po boji proti takovému smýšlení byl satan a jeho andělé svrženi a stali se zlými duchy, kterými i stále jsou ("Na nebi se strhl boj: Michal a jeho andělé bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho andělé, ale neobstáli a už nebylo pro ně místo v nebi. A ten veliký drak, ten starý had, který se jmenuje ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen; svržen byl na zem a s ním byli svrženi i jeho andělé"(Zj 12, 7-9).

Ano, satanova touha ovládat těla posedlých lidí je formou jeho zesměšňování Vtělení. Když si Věčný Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, satan ho absurdním způsobem napodobil; také bere na sebe lidskou podobu a svou přítomnost dokazuje rozličnými tělesnými schopnostmi. Satan nemůže samozřejmě vzít na sebe plnou lidskou přirozenost. Nemůže mít duši člověka, pouze tělo. Nemůže tedy vytvořit hypostatickou unii, sjednocující v jeho jedné osobě zároveň ďábelskou i lidskou přirozenost (hypostatické unie - učení, které říká, že božská a lidská přirozenost Ježíše Krista jsou spojeny v jedné osobě - Druhé Božské osobě). Satan si sice dělá posměch z vtělení, které "ukradl" z plánu stvoření, ale nikdy se ani nepřiblíží k jeho opravdové slávě.

Pochopte, že satan se vysmívá všemu, a paroduje všechno, co nám je svaté; touží pokřivit a zdeformovat všechno dobré a správné. Těsně v mém sousedství se však tento satanův výsměch z vtělení, bohužel, projevuje v plné síle. Planned Parenthood totiž nedávno otevřelo své 'megacentrum', které umožní ročně zabít tisíce nenarozených dětí. Jeho adresa je Fourth Street 1225; je to jen jiný způsob zápisu data Narození Ježíše Krista: 25.12. Číslice jsou na budově výrazně označené, jakoby se satan posmíval: "Tady máte své Vánoce!"

Všechny další důvody, pro které máme v úctě pravé Vánoce a pravé vtělení. Jelikož zlo je likvidace, či nedostatek dobra, satan může dělat jen jedno - krást nápady z toho, co je dobré, a překrucovat je nebo zesměšnit. Je zloděj a vrah, lhář a podvodník; pohrdá všemi a zesměšňuje všechny. Nevšímejte si tohoto antikrista, ale hledejte vždy jen pravého Krista. Kéž bychom každé Vánoce, které liturgicky slavíme 25.12., prožívali jako Narození opravdového Krista!


Zdroj: www.lifesitenews.com, 20. 12. 2017

Převzato z http://d8.lifenews.sk/spravy, článek z 2. 2. 2018 naleznete zde.

Baphomet, volné dílo, it.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 02. 2018 | 3634 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://d8.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace