Zajímavé...

O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan

Přinášíme zajímavé zamyšlení Mons. Jana Peňáze o Janu Husovi.


Karel IV. studoval a své knihy psal latinsky. Přesto je plným právem nazýván otcem vlasti, naší české vlasti. Na jejím prospěchu mu záleželo a pracoval na tom celý život: Arcibiskupství přenesl z Mohuče do Prahy. Celou zem očistil od lapků a hrady loupeživých rytířů vypálil, aby lidé žili v bezpečí. Založil první univerzitu na sever od Alp, aby lidé mohli získat vzdělání doma. Stavěl kostely a sháněl do nich ostatky svatých, aby to bylo co nejzajímavější. Zakládal města a spojoval je mosty, aby lidé mohli snadněji cestovat, pracovat i prodávat. A hlavně tím nastavil laťku hodně vysoko. Proto za jeho nástupce Václava IV. došlo ke krizi. Její příznaky viděli někteří vzdělanci už dříve. Celý ten rozmach totiž stál mnoho peněz a vznikl dojem, že peníze jsou to hlavní. A že se za ně dá všechno pořídit. Vidíme to i na příkladu odpustků. Ty původně znamenaly, že hříšník má po upřímné lítosti a poctivě vykonané svaté zpovědi udělat ještě nějaký kající nebo dobrý skutek: postit se, jít na pouť anebo na jít zadarmo na „brigádu“ na stavbu kostela anebo jako dobrovolník do nějakého lazaretu. Postupně byly ty „brigády“ nahrazovány peněžními dary a tak vznikl svůdný dojem, že se i odpuštění dá koupit. A mnozí na tuto poptávku odpovídali až divokou nabídkou, takže byly vyhlašovány odpustky i na pomoc válčícím králům, příbuzným papeže. Vadilo to všem. Jedny to vedlo k zvnitřnění života a třeba k větě, kterou po léta měly hospodyňky vyšitou krásnými stehy na těch plátnech v kuchyni: „Marně v světě štěstí hledá, kdo ho doma nemá.“ Celé se to nazývalo „moderní zbožnost“ a jména jako Matěj z Janova a Tomáš ze Štítného jsou nám celkem známa. V dobrém, protože se snažili o ten směr vnitřní a způsob nenásilný.

Je však i druhá možnost, směrem opačným - viditelné spory a ostré hádky. Právě takto vystoupil Mistr Jan Hus v době, kdy už trvaly spory mezi králem Václavem a pražským arcibiskupem. Doplatil na to i pobočník dřívějšího arcibiskupa Jana z Jenštejna, generální vikář Jan z Nepomuka (někdy také z Pomuka). V roce 1393 byl pro odmítnutí králových proticírkevních plánů při mučení zabit a jeho mrtvé tělo bylo shozeno do Vltavy. Sám Jan z Jenštejna zemřel ve vyhnanství. Protože by se univerzita asi přiklonila k arcibiskupovi, král změnil hlasovací řád a cizí profesoři i žáci odešli. My tomu říkáme dekret kutnohorský, ale byl to první úpadek první univerzity za Alpami. Tím pádem zde vznikly školy další, které tu nejstarší překonaly. Byly také skryté spory mezi bohatými Pražany, kteří se často přistěhovali z ciziny - tzv. náplavy - a češtinu moc dobře neznali, a českými místními starousedlíky. Jan Hus byl populární kazatel, protože mluvil česky a stavěl se na stranu lidí na okraji společnosti.

Ve sporu s arcibiskupem však stál na straně krále, což pro kněze nebylo šťastné řešení. A hlavně šel naprosto samostatnou cestou. Nestaral se o to, jak to vidí nadřízení, ani jak to učí kolegové, ale podle hesla „Padni komu padni“ kázal tak, jak to viděl sám. To mu přineslo mnoho trápení. Nelze jednoduše říci, že si za to mohl sám, protože svědomí je to hlavní, podle čeho budeme jednou souzeni. Přesto však pořád platí pohled Písma svatého, že víra je společenství, že individualismus v ní nemá místo.

To prosazovaní sebe ze strany tehdejších králů, především francouzského, vedlo už předtím k tomu, že nakonec byli tři papeži místo jednoho. Každý z nich však tvrdil, že je zvolen právoplatně, což nebylo možné. Tento velký problém chtěl vyřešit císař Zikmund, starší bratr našeho krále Václava, který byl pro opilství odvolán z funkce cídaře, a případný dědic Zemí koruny české. Proto svolal koncil do Kostnice. Tam se dostal i pražský Mistr Jan Hus - takto se to píše a říká a zapomíná se, že ve Slově Božím je jasná výzva ať nikomu na zemi neříkáme Mistře (s velkým M). Začalo to debatami s ostatními mistry, při kterých byl přehlasován. Byl usvědčen, že se při kázání dopustil věroučných omylů, i když se dodnes můžeme ptát, jestli někteří svědkové nebyli podplacení, aby potvrdili, co se více hodilo. Celou věc ještě zhoršovalo, že Češi, kteří přijeli na koncil a vše viděli přímo, to Husovi spíše rozmlouvali a nabádali k mírnosti, zatímco Češi doma mu vzkazovali, ať jim to tam pěkně ukáže. Císař Zikmund viděl hlavní cíl v odstranění trojpapežství a navíc mu bylo členy koncilu řečeno, že jim musí nechat svobodu hlasování ve všem. Z těchto pro něho vyšších důvodů ustoupil od Jana Husa. Ten však nebyl úplně osamocen, protože někteří jeho kolegové mu šli na ruku a stále hledali smírné řešení. On však měl dojem, že by zradil sám sebe a zklamal své stoupence v Čechách. Proto trval na svém, situace se vyhrotila a před 600 lety skončil tak smutně. Smutné byly i následky, které sice nemůžeme Janu Husovi přímo přičítat, ale oprávněně jim říkáme husitské války. Ty způsobily kulturní i hospodářský pokles našich zemí, dějiny každé památky nás o tom poučují. Když byli husitští radikálové u Lipan poraženi, česká země si upřímně oddechla. V sousedních zemích jsou živá poutní místa, kde dodnes děkují Panně Marii, že tenkrát jejich předky její přímluva uchránila před pohromou takzvaných „spanilých jízd“. Dokonce se tvrdí, že před začátkem těchto válek byly české země a polské země početně stejně silné, takže byla naděje, že ve této oblasti Evropy budou oba národy mít své důležité místo a vliv. A víme, jak to početně s námi dopadá dnes. Upálení Mistra Jana je tragédie pro něj, ale i pro náš národ i církev. Nepomůže nám tvrdit, že podle tehdejších zákonů koncil neodsoudil Jana Husa k smrti, že jen vyhlásil škodlivost jeho učení a tím pádem světský soud jaksi automaticky rozhodl, že pro ochranu společnosti musí takový člověk zemřít. Proto musíme souhlasit s názorem jedné věřící ženy (Olga Valeská), která ve 20. století napsala, že jiskry z kostnické hranice pálí každého poctivého katolíka dodnes.

Papež svatý Jan Pavel II. měl (jako mnozí Poláci) k Janu Husovi příznivý postoj. Proto se před koncem 2. tisíciletí snažil celou věc v klidu posoudit a urovnat. Mnozí tenkrát čekali Husovu rehabilitaci. K ní nedošlo a ani asi nedojde, protože mistr Jan hlásal názory svého anglického kolegy Jana Viklefa, které byly už dříve jasně označeny jako nepřijatelné pro společenství věřících, tedy bludařské. On to věděl, vždyť sám už dříve prohlásil: „Viklef Viklef, nejednomu hlavu zvikleš.“ Pak se však tímto učením nechal až příliš ovlivnit. Byla však uznána Husova upřímná snaha o reformu církve. Konec konců Jan umíral jako katolický kněz a přesně podle příkladu svého ukřižovaného Pána odpustil svým nepřátelům a modlil se za ně.

Bolest způsobená kostnickou tragédií však trvá a způsobila v našem národě velké rozdělení a mnoho trápení. Víme, že je nutné stále své pohledy spojovat a proto i pořád odpouštět a prosit o Boží milosrdenství. Vážím si obou umučených Janů, i Nepomuckého, do jehož kostela postaveného Janem Blažejem Santinim na Zelené Hoře jsme od nás pravidelně putovali, i Husa, který upřímně chtěl věci obnovovat ve světle Písma a podle pravdy. To bych si přál taky. Kéž by k tomu přispěl i tento článek o mém jmenovci a kolegovi psaný z pohledu katolického kněze. A pokud se vám zdá, že je to trochu jinak, než nás to dříve učili ve škole, prosím, odpusťte mi, že to píšu tak upřímně, jak to vidím.

katolický kněz Jan PSdílet

Související články:
Na našich farách zavlály černé prapory (02.01.2023)
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 03. 07. 2018 | 2783 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace