Zajímavé...

O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době

svatební pár, lavička, květiny, Public Domain CCO, pixabay.com Manželství je posvátným svazkem muže a ženy, děti jsou radostí rodičů. V tomto článku se dozvíte: Jaká je skutečná a pravá radost? Jak je to s manželstvím v dnešní době a proč vzrostla rozvodovost? Proč Satan tak bojuje o manželství a o rodinu, a nechce nám dovolit přijímat Eucharistii? Proč je vůbec Eucharistie tak potřebná?

Je možné v dnešní době navštěvovat denně chrám a přijímat Eucharistii? Jaké jsou pilíře osobní svatosti, které nám pomáhají být ve sjednocení s Bohem?

Zveme vás vyslechnout si přednášku otce Dominika Chmielewského, v níž odpovídá na všechny tyto otázky. V přednášce také zmiňuje 3 silné skutečné příběhy o síle mše svaté a Eucharistie.

,,Poslední boj mezi Bohem a Satanem
bude boj o manželství a rodinu.“


SKUTEČNÁ RADOST

My, křesťané, jsme lidé, ze kterých má vyzařovat radost. Být radostný znamená vyzařovat Boží pokoj. Bůh je radostí života. To je pravá radost, správný způsob opravdové radosti. Když Ježíš mluví o Otci, říká s takovou láskou a radostí, že apoštolové říkají: ,,Ukaž nám Otce, a to nám stačí.“ Ježíš říká: ,,Já a Otec jsme jedno. Kdo vidí Mne, vidí i Otce.“ Láska Boha a to, že můžeme přijímat tuto lásku do našeho srdce a dýchat Jeho láskou, je spojeno s Jeho jménem. EMANUEL – Bůh s námi. Ježíš objevuje jméno Otce, ve kterém my začínáme žít radostí, která není z tohoto světa. Je to jedním ze základních darů Ducha Svatého – žít radostí z toho, že mým Bohem je Abba, Otec a Bůh Všemohoucí. Objevení Jeho jména je naprosto klíčové pro růst v pokoji srdce a radosti, která není z tohoto světa. Když odkryjeme totožnost Boha, která vyplývá z Jeho jména, můžeme odkrýt vlastní totožnost – to, kým jsme. Pokud odkryjeme, že On je Abba, v Jeho jménu můžeme odkrýt to, že jsme Jeho milované děti. Bůh nazývá svého Syna milovaným Synem a chce takto nazývat i nás – své všechny děti.

DNEŠNÍ ČASY

Časy, ve kterých žijeme, od nás budou vyžadovat neskutečné spojení s Bohem, který je naším Abba. S Bohem Všemohoucím, který nás vezme na zcela novou úroveň bezpečí, neboť dnes mnoho lidí žije ve strachu. Skutečnost, která nás obklopuje je plná nepokoje a strachu. To, co se dnes děje, může v našich srdcích vytvářet velkou obavu z toho, co přijde a zároveň nás může vytrhnout z úrovně bezpečí. Potřebujeme nově objevit Boží lásku.

BOJ O MANŽELSTVÍ A RODINU

Všude kolem můžeme vidět pohromu rozvodů. Rozvod je velmi dramatický a traumatizující pro děti. Statistiky říkají, že děti rozvedených rodičů si až v 80 % případů nejsou schopny založit trvalé manželské vztahy. Rozvod je katastrofálním zničením lásky. Je třeba si uvědomovat, že rozhodneme-li se pro manželství, znamená to, že zároveň vcházíme do jednoty. Největším vzorem jednoty je samotná Nejsvětější trojice. Otec, Syn a Duch Svatý jsou jedno, a jeden bez druhého nemohou fungovat. Nejsvětější trojici potřebujeme, abychom manželskou jednotu opatrovali každý den.

Je mnoho lidí, kteří chtějí pomoc, ale není jim možné pomoci, protože nejsou rozhodnuti zaplatit cenu za to, aby obdrželi Boží odpověď. Musíme si odpovědět na otázku Jsi schopen/a zaplatit cenu za to, že by se Bůh postavil na tvou stranu, když zachraňuješ své manželství? Lidé si neuvědomují, že pokud mají problémy v manželství, nestačí, že na ně kněz položí ruce a řekne krátkou modlitbu, a stanou se zázraky. Zázraky se stanou, ale na ně je nutná jednota a pochopení mezi mužem a ženou. Je třeba obrácení na cestu lásky. Tehdy Bůh v jednom momentě promění srdce manželů.

,,Co tedy Bůh spojil,
ať člověk nerozlučuje.“
Mt 19,6


COVID SITUACE

V momentální Covid situaci vzrostla v Polsku rozvodovost 3-násobně. Je to spojeno s tím, že mnoho lidí přestalo přijímat Eucharistii – zdroj lásky. Zavřely se kostely a mnozí už netouží po lásce. A ti, co po lásce stále touží, nemají odkud čerpat sílu lásky. Nezbývá nám nic jiného, než se modlit za politiky a ty, co spravují stát.

V době pandemie také vzrostlo domácí násilí. Lidé nerozumí těmto dramatům a tragédiím. Nerozumí, že když odcházíme od toho, který je LÁSKA, nebudeme mít sílu milovat. Zde se opět ukazuje ďábelský plán – odpoutat nás od zdroje lásky. Nepodlehněme mu, ale mějme důvěru a vytrvale se modleme.

Ježíš je jako žebrák lásky, který je u nás 24 hodin denně a klepe na srdce, dívajíc se na to, zda otevřeme dveře svého srdce pro Něho. Nikdy se nenechá znechutit a bude o nás bojovat do našeho posledního dechu. Chceme-li Ho mít neustále ve svém srdci, dosáhneme toho jedině každodenní účastí na sv. mši a Eucharistii. Každodenní Eucharistie nám dá touhu nově zdobit srdce naší manželky či manžela. Věrnost manželské přísaze je věrností a silou k vyznávání lásky.

ECCLESIA de EUCHARISTIA – CÍRKEV Z EUCHARISTIE (Sv. Jan Pavel II.)

Eucharistie je tím nejlepším způsobem, jak každodenně objevovat Boží lásku. Svatý Jan Pavel II. ve své encyklice píše o důležitosti Eucharistie a spolu s Božím Slovem se dívá na její podstatu.

1. ,,Církev žije díky Eucharistii. – bez Eucharistie nebudeme žít

2. ,,Eucharistie je zdrojem svatosti. – bez Eucharistie nemůžeme žít

3. ,,Eucharistie je příliš velký dar, než aby mohla snášet nejasnosti a zužování jejího významu. – Eucharistie se musí začít dávat na hlavní příčky, lidské vztahy se musí dát do pozadí

4. ,,Amen, amen, říkám vám, nebudete-li jíst Tělo Syna člověka a pít Jeho Krev, nebudete mít v sobě život. Mé Tělo je pravý pokrm a moje Krev je pravý nápoj.

5. ,,Pokud je církev odříznuta od eucharistie, umírá.“ (D. Chmielewski)

DÁ SE BÝT KAŽDÝ DEN NA MŠI SVATÉ?

Dnes mají lidé řadu povinností. Nemají čas na modlitbu, nechce se jim při tom všem navštěvovat chrámy. Říkáme, že je to již normální a běžné, ale není to správné. Ve skutečných příbězích, které vypráví o. Chmielewski se neuvěřitelným způsobem prokazuje síla a důležitost dennodenní Eucharistie. Někdy na nás Bůh sešle zkoušky, trápení, ale to jen proto, aby nám ještě více prokázal svou lásku a to zejména přes Eucharistii. Pokud nás postihnou útrapy, Bůh v nás vzbudí touhu po každodenní mši svaté a přijímání Eucharistie. Zda bude snadno nebo těžko, nechme se neustále živit Bohem - Tělem a Krví. Musíme si uvědomit, že bez Eucharistie nemáme sílu každý den znovu začít milovat. Dá se to zrealizovat jen tehdy, když si uvědomíme, že Eucharistie je skutečným zdrojem lásky. Neboť bez Eucharistie přestaneme mít dříve či později sílu milovat.

www.pexels.com


JISTÉ PILÍŘE OSOBNÍ SVATOSTI

* manželství (,,Bez oběti není vítězství.“)
* rodina
* Eucharistie ( ,,Eucharistie je síla, která se nikdy neznechutí, a která tě miluje do konce tvého života.“)
* Panna Maria
* modlitba a oběť - vzdát se všeho, co bere čas na lásku. Modlitba a oběť bez sebe neumí existovat. Skutečná modlitba je živena obětí a skutečná oběť je živena modlitbou. (,,Pokud v modlitbě přidáme oběť z lásky, tehdy se stáváme podobný Ježíšovi.“)

,,Manželství ať mají všichni v úctě a manželské lůžko neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Vaše chování ať je bez lakomství, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on sám řekl: „Nezanechám tě, ani neopustím.“ (Žid 13,5)

Zpracovala: Dominika Knapováhttps://www.youtube.com/watch?v=D-IhwSD2VeM&t=1s


Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/, článek z 19. 12. 2022 naleznete zde.

rodina, květy, barvy, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 12. 2022 | 313 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace