Zajímavé...

Nové důkazy o tom, že Turínské plátno pochází ze Svaté země a není podvrhem

File:Replika calunu 2.jpg, CC BY-SA 3.0, wikipedia.org Turínské plátno, které je věřícími katolíky považováno za plátno, do kterého byl po svém bolestivém umučení zabalen a pohřben Náš Pán Ježíš Kristus, bylo nepřáteli Katolické církve po celá staletí považováno za středověký padělek.

Avšak mnohá vědecká zkoumání, která provedly na plátně i týmy složené z ateistických či nekatolických vědců prokázala, že plátno je autentické a otisk podoby muže, který plátno obsahuje, nelze zcela vysvětlit prostředky exaktní vědy.

Portál Catholic Herald dnes přináší zprávu, která ještě důrazněji potvrzuje oprávněnost víry, že v případě Turínského plátna můžeme mít co do činění s autentickým plátnem, do kterého byl při svém pohřbení zabalen Pán Ježíš. Nové vědecké testy na něm provedené totiž odhalily, že len používaný k výrobě plátna byl vypěstován na Blízkém východě.

Výsledky izotopových testů tedy poskytují nový důkaz, že plášť je skutečným oděvem, který byl použit k zakrytí těla Ježíše Krista po jeho ukřižování – a není padělkem vytvořeným ve středověké Evropě. Fragmenty látky odebrané z rubáše ukazují, že jeho len pochází ze západní Levanty, oblasti, která se dnes nachází na území Izraele, Libanonu, západní části Jordánska a Sýrie.

William Meacham, americký archeolog, který si studii objednal, uvedl:

Vzhledem k pravděpodobnému blízkovýchodnímu původu musíme připustit nové zpochybnění té interpretace, která tvrdila, že rubáš je prostě falešná relikvie vyrobená ve středověké Evropě. Vyvstávají také nové otázky o tom, jak se obraz na plátno dostal.
Archeolog dodává:

Možnost, že toto plátno je skutečně Ježíšovým pohřebním rubášem, je posílena tímto novým důkazem. Podle mého názoru to zůstává nejlepším vysvětlením původu rubáše.

Jako člen představenstva Vzdělávací a výzkumné asociace Turínského plátna (STERA) získal Meacham povolení k testování pěti ze sedmi vláken, které skupina vlastní. Vlákna pocházela ze vzorku známého jako „Raesův kus“, který byl odstraněn z rubáše v roce 1973 kvůli textilnímu výzkumu.

Turínská arcidiecéze z něj poskytla čtrnáct vláken fyzikovi Rayovi Rogersovi, členovi amerického vědeckého týmu, který v roce 1978 provedl výzkum plátna přímo na místě a která byla později předaná společnosti STERA. Testování se nyní uskutečnilo v laboratoři stabilních izotopů Hongkongské univerzity, která je schopna testovat velmi malé vzorky s hmotností dokonce menší než 1 mg.

Meacham řekl, že východní původ rubáše je důležitý, protože „posiluje jiné důkazy, které ukazují tímto směrem“.

A dále vysvětluje:

Nejpozoruhodnější byl pyl. I když mnohé identifikace byly od té doby zrušeny, některé druhy stále naznačují přítomnost východního Středomoří.

Tato nová zjištění spojuje s dalšími důkazy lokalizujícími původ plátna na Blízký východ a do období na přelomu letopočtů. Je to podle něj uložení trnové koruny na hlavě, které má charakteristické znaky Malé Asie a Levanty. Dalším důkazem jsou mince na očích, které se shodují s dokumentovaným případem z pohřbu ve druhém století v římské provincii Judea.

Turínské plátno se poprvé zmiňuje ve 14. století, kdy se nacházelo ve francouzském Chambery. Podle některých teorií se z Orientu dostalo na Západ během křižáckých výprav. Od roku 1578 se nachází v Turíně. Populárním se stalo v roce 1898, kdy byly zveřejněny první fotografie, které ukazovaly realistický obraz tváře na černobílém fotografickém negativu. Plátno zkoumal v polovině 20. století francouzský chirurg Pierre Barbet, který o svém výzkumu publikoval knihu o Kristově umučení s názvem Doktor na Kalvárii.

Turínské plátno, foto z: Res.claritatis


V roce 1978 bylo týmu amerických vědců umožněno týden přímo zkoumat látku na místě a bylo mu dovoleno odebrat vzorky lepicí pásky. Po podrobném zkoumání nakonec nebyli schopni vysvětlit, co způsobilo tento otisk, takže zůstal tajemstvím, které přetrvává dodnes, ale jejich závěrečná zpráva tvrdila, že pochází z lidského těla.

V roce 1988 však byl odebrán vzorek, rozdělený na kousky a datovaný třemi předními laboratořemi do let 1260 – 1390, což byly výsledky, které vážně zpochybnily pravost plátna.

Ale studie provedené v letech 2012 a 2015 na vzorcích odebraných dříve opětovně zjistily, že plátno pravděpodobně pochází z Ježíšových dob. V roce 2017 tým z Nemocniční univerzity v Padově v Itálii pod vedením Mattea Bevilacqua provedl forenzní studii otisku a zjistil, že jde o osobu, která trpěla a zemřela přesně stejným způsobem jako Kristus, čili tak jak je to zaznamenáno v Evangeliu.

Zatímco nejnovější zjištění vyvracejí obvinění, že plátno je pouze padělek, záhada zůstává a Meacham připouští, že ohledně datování plátna pomocí uhlíkové (radio-karbonové) metody budou zapotřebí ještě další výzkumy a testování.

K tomu mohu jen skromně dodat, že radiokarbonová metoda, kterou rádi a masově používají jak archeologové, tak paleontologové, vykazuje při jejich „vědeckých“ datováních, v jejichž rámci jsou schopni se přít při určování evolučních stadií života na Zemi o odchylky zahrnující řádově desetitisíce let, určité nedostatky. Papír samozřejmě snese všechno, podobně jako klima, a připisovat nuly nahoru-dolů nic nestojí. Dokud budou granty, tak bude i věda, evoluce, klima a také datování.

BM

Zdroj: The Catholic Herald

Převzato z https://christianitas.sk/, článek z 27. 3. 2024 naleznete zde.

Turínské plátno, autor: Secundo Pia, volné dílo
"
Sdílet

Související články:
VELIKONOČNÍ SVÍCE - PAŠKÁL (07.04.2024)
FOTO: Velikonoční vigilie ve Vranově nad Dyjí (01.04.2024)
Velikonoční symboly (01.04.2024)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (30.03.2024)
KŘÍŽ - HROB - SVOBODA - JEŽÍŠ (29.03.2024)
ROZJÍMÁNÍ O VÝČITKÁCH NAŠEHO PÁNA VŮČI SVÉMU LIDU (III): (28.03.2024)
Zelený čtvrtek: PROMĚNA "KOUSKU CHLEBA" (28.03.2024)
Podmínky k získání plnomocných odpustků na Velikonoce 2024 (28.03.2024)
ROZJÍMÁNÍ O VÝČITKÁCH NAŠEHO PÁNA VŮČI SVÉMU LIDU (II): (27.03.2024)
Středa Svatého týdne: Co mi dáte? (27.03.2024)
Úterý Svatého týdne: Večeradlo sa naplnilo dusnou atmosférou. (26.03.2024)
ROZJÍMÁNÍ O VÝČITKÁCH NAŠEHO PÁNA VŮČI SVÉMU LIDU (I) (26.03.2024)
Pondělí Svatého týdne: Pohleď na Marii, která si kleká k Ježíšovým nohám a pohleď na Jidáše, (25.03.2024)
“PROSTŘÍT SEBE SAMÉHO POD KRISTOVY NOHY” (24.03.2024)
Ježíš už zvítězil (02.03.2024)
Ó, PŘEBOLESTNÁ MATKO MARIA, ty jsi byla dokonale sjednocena s trpícím Kristem, nauč nás nést náš každodenní kříž (22.04.2023)
Modlitba svaté Gemmy Galgani před Božím hrobem (08.04.2023)
LIDE MŮJ, CO JSEM TI UČINIL ? NEBO ČÍM JSEM TĚ ZARMOUTIL? ODPOVĚZ MI! (07.04.2023)
Trpíme s Ježíšem Kristem na Zelený čtvrtek (06.04.2023)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (06.04.2023)
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 04. 2024 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://christianitas.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace