Zajímavé...

Nová kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

pohled z druhého kůru Přinášíme informace ohledně novostavby nesvačilské kaple. Farnost Moutnice prosí o pomoc duchovní (modlitba, oběť), materiální (i malý dar má smysl a je lepší než nic), propagací (můžete šířit dále)...

INFORMATIKUM O PRACÍCH NA PROJEKTU CHARITATIVNÍHO, VZDĚLÁVACÍHO A DUCHOVNÍHO CENTRA S KAPLÍ PANNY MARIE BOLESTNÉ V NESVAČILCE

Úvodník

Vážení spoluobčané! Rádi bychom Vás čas od času informovali o průběhu prací na projektu spojených s novostavbou nesvačilské kaple s přilehlým relaxačně-meditativním parkem, kterou pro Vás systematicky připravujeme, byť o tomto díle průběžně referují média jako Český rozhlas, Deník Rovnost, Týdeník 5plus2 dny a další.

K zdárné práci na tomto díle byl ustanoven realizační tým sestávající ze zástupců farnosti, spoluobčanů a odborníků, kteří pro svoje zkušenosti, erudovanost a fundovanost mají co nabídnout.

Pro toto krásné dílo byla vytvořena internetová prezentace:
www.kaplenesvacilka.cz

Projekt je nejen krásný a přínosný, ale také finančně velmi náročný. Je na něj možno přispět na účet veřejné sbírky (povolené a osvědčené Úřadem Jihomoravského kraje): 2300338440/2010.

S přáním všeho dobrého Mgr. René Strouhal, váš duchovní správce

Z hlediska inženýringu:

Bylo vyřízeno
- vynětí ze zemědělského půdního fondu na plochu pod kaplí a cestou,
- územní souhlas na vodovodní přípojku (O2, RWE. E.ON, VAS, souhlasy sousedů, smlouva o právu provést stavbu).
- rozhodnutí o sjezdu (Policie ČR, SÚS Jmk),
- byla podána žádost na SÚS o zřízení věcného břemene v krajském pozemku na vedení kanalizace, veřejného osvětlení a el. energie (půjde to do rady kraje)
- dále máme vyjádření O2, VAS, SÚS JmK, OD MěÚ Židldochovice, smlouvu o právu provést stavbu a souhlas Obce s napojením na vodovod a kanalizaci a se zjednodušeným územním řízením a veřejnoprávní smlouvou nahrazující stavební povolení.
ING.ARCH. HELENA JAKUBCOVÁ, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Z hlediska projektové dokumentace

1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení před dokončením. Dopracování do konce měsíce 07/2013.
2. Zvlášť je zpracovaná dokumentace pro povolení ke sjezdu. Dále je zvlášť zpracovaná dokumentace pro vodovodní přípojku a přípojku elektro (NN).
3. Ještě je zpracována a projednávána přípojka na splaškovou kanalizaci

ING. ARCH. MICHAEL ŘÍČNÝ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Z hlediska právní legislativy

Po jednání s obcí Nesvačilka bylo provedeno oddělení pozemku pro stavbu kaple. Zastupitelstvo obce pak schválilo darovací smlouvu, která by měla být v nejbližší době uzavřena mezi obcí jako dárcem a farností jako obdarovaným. Jakmile budou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemku, je možné vydat stavební povolení, aby mohla již být zahájena samotná stavba kaple.

Vedle toho probíhají jednání o získání podpory hmotné i morální pro stavbu kaple Panny Marie Bolestné. Bylo podáno i několik žádostí o podporu formou dotace. Zatím čekáme na vyjádření o tom, zda dotace bude schválena, či nikoliv.

MGR. JAN VALOUŠEK, PRÁVNÍK

Z hlediska jednání s obcí Nesvačilka

"Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.2.2011 navrhlo darovat pozemek pod celou užitnou plochou, včetně zázemí a přístupové cesty, parkovacích míst apod. Dále poskytne příspěvek ve výši 400.000,- Kč. Tato částka bude vložena do rezerv po dobu dvou let. Pokud v průběhu této doby nebude stavba zahájena, navrhuje zastupitelstvo přesunout tuto částku na opravu stávající zvonice a úpravu jejího okolí. Částka 400.000,-Kč je částka konečná a stávající zastupitelstvo nebude částku navyšovat. Na tomtéž zasedání zastupitelstvo navrhlo, že obec bude hradit po vybudování kaple výdaje za veřejné osvětlení, údržbu zeleně, úklid sněhu.

Na zasedání 3.7.2013 pak zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu na pozemek pod kaplí a navrhlo úpravu, že o vegetaci v okolí kaple se bude starat farnost.

Z hlediska investora

- byla zřízena veřejná sbírka na celé dílo – byl otevřen transparentní účet 2300338440/2010

- výpočtem dle kubatury odborným odhadem se výše nákladů pohybuje kolem 13,5 miliónu

- cena se může ponížit brigádnickými pracemi, slevami v pracovních činnostech a slevami v materiálových položkách, patrně ne radikálně (sponzorsky byl získán materiál soklového kamene na spodní část stavby a řezivo pro horní část stavby, sponzorsky jsou darovány vodovodní přípojky, je přislíben materiál dřevěných trámů, je k dispozici technika pro terénní úpravy a jsou přislíbeny k dispozici CNC stroje pro opracování dřevěných dílců)

- dosavadní příjmy činily 823.920,- Kč a výdaje 278.620,- Kč (od 10.9. 2009 do 22.7. 2013)

MGR. RENÉ STROUHAL, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE FARNOSTI

ING. ZDENĚK ŽÁČEK, EKONOM

Z hlediska propagace a medializace

Dosavadní mediální příspěvky:
- Týdeník 5+2 dny, 31.1. 2013
- Český rozhlas, 9.2. 2013
- Biskupství brněnské, oficiální stránky brněnské diecéze, 10.2. 2013
- Deník Rovnost, 18.2. 2013

Chystané mediální vstupy:
- Česká televize
- Best of
- Katolický týdeník

MGR. RENÉ STROUHAL, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE FARNOSTI

Na závěr něco pro obveselení z benefičního koncertu pro kapli v Telnici 21.4. 2013

KOSTEL A HOSPODA

Včera pan farář v ohláškách říkal, že se v Nesvačilce bude stavět novej kostel. Já jsem teda vůbec nechápal, proč potřebují dva kostely, tak jsem se na to zeptal maminky a představte si, co mi řekla. Oni tam, normálně, vůbec žádnej kostel nemají! Teď to nechápu ještě víc. Táta vždycky říká, že napřed se postaví kostel a hospoda, a až potom se kolem začnou stavět baráky, nastěhují se tam nějací lidi a vznikne tak nová dědina. A než se postaví, bydlí asi pan farář v té hospodě, protože lavice v kostele bývají dost nepohodlný a vůbec se na nich nedá spát. Proč se teda nějací lidi do té Nesvačilky stěhovali? Já to prostě nechápu.

Pan farář taky říkal, že postavit kostel stojí hodně peněz a že teda musíme jako správní křesťané všichni začít šetřit. Tak teda šetřím. Akorát nevím, kolik takovej kostel může stát. No rozhodně se ušetří na tom, že tam není koupelna a záchod, a taky kuchyně a postele. Je to vlastně takovej jeden velkej obývák, tak by to nemuselo být tak drahý. Jenom doufám, že až ten kostel postaví, nepřijdou s tím, že tam nemají ani tu hospodu. Protože to už bych nešetřil, ale řekl bych jim, ať se přestěhujou.

Kateřina Rožnovská


lešení u kostela

Sdílet

Související články:
Dobrovolníci odkrývají základy kostela Valkeřice (23.07.2021)
Oprava varhan v Jablonném v Podještědí (18.02.2020)
Hlasujte pro kostel svaté Terezie v Lesné v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje (18.03.2019)
Fara Vranov vyhrála v soutěži Jihomoravského kraje o nejlepší opravenou památku kraje (29.05.2018)
Podpořte projekt osvětlení sloupu Panny Marie v Brně na náměstí Svobody (10.03.2018)
Vítězná madona ve Vranově nad Dyjí zachráněna - zveme na slavnostní požehnání (16.03.2017)
Věnujte papírové padesátikoruny na stavbu kostela (20.02.2017)
Žehnání památníku sv. Zdislavy - foto (03.10.2015)
Slavnostní odhalení památníku sv. Zdislavy v Křižanově (04.09.2015)
Oprava zvonů v Moravských Budějovicích (24.06.2015)
Hlasujte pro kostel ve Valtrovicích v soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje 2013 (01.04.2014)
Žehnání opraveného obrázku Panny Marie v Budkově (14.11.2013)
Žehnání varhan v Doubravníku (09.05.2013)
Prosíme, podpořte v soutěži JMK opravený kostel
Panny Marie Nanebevzaté ve Stálkách
(01.05.2013)
Situace v Trmicích (09.11.2012)
Mýty a fakta o vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem (28.08.2012)
Jeníkov - jsme o kus dál... (16.08.2011)
Prosba o pomoc farnosti Trmice v severních Čechách (04.08.2011)
Podpořte kostel sv. Jiří v Kobylí na Moravě (20.04.2011)
Podpořte, prosím, formou sehnání hlasů SMS pohraniční farnost Slup (07.03.2011)
Zlatá Jeřabina - cena kraje Vysočina (03.03.2011)
Pomozme zachránit kostel a faru v Trmicích (19.02.2011)
Obnova kostela - Těšetice (18.11.2010)
Mše svatá na poděkování a koncert k poctě básníka Jana Zahradníčka v Horních Kounicích (16.11.2010)
Bazilika na Svatém Hostýně se opravuje (26.10.2010)
Upgrade of Jeníkov aneb uvádíme Jeníkov na "vyšší level" (24.09.2009)
Co s padesátníky? Věnujte je pro Jeníkov! (12.10.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 08. 2013 | 8781 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace