Zajímavé...

Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry - I.

Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry je název dokumentu ze XIII. řádného generálního shromáždění synody biskupů. Postupně zde z něj budou vycházet některé myšlenky o nové evangelizaci.

Ježíš Kristus poslal své učedníky, aby hlásali radostnou zvěst celému světu. Tvořili jen malou skupinu. I když se zdálo, že je to úkol nesplnitelný, Pán Ježíš je povzbuzoval a přislíbil jim dar Utěšitele.

Dokud bude Církev ve světě existovat, musí hlásat evangelium.

Slovem „evangelium“, τò εύαγγέλιον, svatý Pavel často označoval naprostou novost ekonomie spásy.

V současnosti označuje pojem „evangelizace“ všechny aspekty činnosti Církve. Evangelii nuntiandi, zveřejněná 8. prosince 1975, prohlašuje, že evangelizace v sobě zahrnuje kázání, katechezi, liturgii, svátostný život, lidovou zbožnost a svědectví křesťanského života (srov. Evangelii nuntiandi, č. 17, 21, 48nn).

V širším kontextu evangelizace je zvláštní pozornost věnována hlásání radostné zvěsti lidem a národům, kteří se dosud s Kristovým evangeliem nesetkali.

Křesťané mají misionáře podporovat, nejen modlitbou a hmotnými prostředky, ale sami jsou povoláni, aby přispívali k šíření Božího království ve světě, každý podle svého vlastního povolání a svých možností.

Starost o hlásání evangelia přísluší především sboru biskupů. Má věnovat zvláštní pozornost misijní činnosti jako nejdůležitějšímu a nejsvětějšímu úkolu Církve.Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 05. 08. 2013 | 5845 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Synoda biskupů - XIII. řádné generální shromáždění
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace