Zajímavé...

Nevěra nezačíná v posteli

ptáci-osamocení, www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ Věrnost bývá médii a liberálními psychology zesměšňována a bagatelizována. Setkáváme se s tvrzením, že věrné manželství je přežitkem a že nevěra je velmi běžná, že jsme od přírody polygamní. Jeden známý psycholog tvrdí, že až 90 procent manželství nevěru zažije, což považuji za dost přehnané tvrzení.

Na vysoké škole jsme měli předmět Manželské a párové poradenství. Polemizovala jsem s přednášejícím, který hovořil o tom, jak někdy nevěra pomáhá. Byla jsem osamocená, možná s tichou podporou spolužačky, ale téměř sama v tom názoru, že nevěra nemůže pomáhat a že je sama o sobě špatná. Ostatní na to zřejmě hleděli relativistickou logikou, že někdy je nevěra dobrá, jindy špatná, závisí na okolnostech.

Nevěra je zradou slibu

Je věrnost přirozená? Je v souladu s našimi sklony? Ani ranní vstávání nebo cvičení není v souladu s našimi sklony. Zachovat věrnost nemusí být jednoduché, zvláště pokud v manželství ochladly vztahy, partneři se nesdílejí, je mezi nimi mnoho nevyřešených problémů a ran, které si zasadili. Tehdy je těžké zůstat věrným, zvláště pokud přijde pokušení. Věrnost není snadná, možná ani přirozená, ale je to hodnota, ke které jsme povoláni, pro kterou jsme se rozhodli. "K tomu ať mi pomáhá Bůh!" Zní závěrečná část manželské přísahy. Bez Boží pomoci člověk nic nedokáže, o to méně být věrným sobě či partnerovi.

Nevěra je zradou manželského slibu, ačkoli může být pochopitelná, může být nečekaná, můžeme ji odpustit. Věrnost je v praxi žitým slibem. Je naplňováním zlatého pravidla: co chcete aby dělali vám, dělejte i vy druhým. Věrnost je projevem lásky k druhému, kterému nechceme ublížit i proto, že si umíme představit, jak by byť i malý flirt ublížil nám. Věrnost je zárukou toho, že se umíme podívat tomu druhému do očí a že se umíme, obrazně řečeno, podívat do očí sobě.

Příčin, pro které k nevěře dochází, je několik. Můžeme uvažovat o třech rovinách pohledu na nevěru a její předcházení. V první rovině můžeme uvažovat o osobnosti člověka, jeho myšlení, potřebách, psychohygieně. Druhou tvoří okolnosti - tedy příležitost. Třetí je oblast vztahu mezi manželi, jejich komunikace, dynamika, spokojenost obou manželů, volný čas, jak řeší problémy a konflikty, intimita. Na všech úrovních platí jisté principy, jejichž porušení může ohrozit manželskou věrnost. Na všech úrovních však je možné pracovat na prevenci.

Utéct před pokušením

Je dobré, aby si partneři vyjasnili pravidla o chování v některých situacích. Aby byli před sebou transparentní. Je třeba si říct, co je pro mně v pořádku, v souladu se svědomím, a co už ne. Ježíš nastavil laťku velmi přísně. Kdo se žádostivě dívá, ten již zcizoložil ve svém srdci. Co to znamená žádostivě hledět? Nemusí to být hned o sexuální touze, ale například i o porovnávání se, závisti či podvědomém přání strávit s tím druhým příjemný večer. Klidně to může začínat už úvahami na téma: Kdyby ten můj muž mě uměl takto vyslechnout! Kdyby mě ta moje žena uměla takto ocenit!

Je rozumné nevystavovat se pokušení a utéct před ním. Pokušení je to, co nás láká, co je navenek příjemné a v prvním dějství to vůbec nemusí zavánět nevěrou. Známá šla na konferenci spolu s jedním kamarádem a protože on měl v těch končinách chatu, nabídl jí nocleh, abys nemusela platit hotel. Původně tam měla přespat ještě jedna osoba, ale ta se rozhodla jinak. Moje známá proto nabídku odmítla. Nešlo v tomto případě o to, že by mezi nimi byla nějaká jiskra. Oba byli v šťastných manželstvích a byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Šlo o to, že se spolu s manželem dohodli na takovém pravidle. Oba se shodli, že není ok přespat u kamaráda nebo kolegy opačného pohlaví, pokud tam není někdo jiný. I její muž podobně dostal nabídku přenocovat u kolegyně, jejíž manžel byl právě odcestovaný. Rovněž odmítl. Je dobré si společně vyjasnit a nastavit pravidla. Možná v těchto konkrétních případech nešlo ani o skutečné riziko, ale už by byl vytvořen precedens, který by mohl ohrozit manželství za jiných okolností.

Jiná kamarádka má bývalého spolužáka, kterého z času na čas potká. Kdysi do něho byla zamilovaná a on to ví. Oba mají rodiny. Rozhodla se mu vyhýbat a neprohlubovat jejich vztah, protože si uvědomuje, že ten muž ji stále přitahuje, ačkoli svého manžela miluje a určitě by mu nechtěla "zahnout". Uvědomila si, že častější kontakt s ním by jí mohl narušit klid v srdci a přinést myšlenky, které by při nějaké krizi v manželství mohly vést k nevěře.

Tato kamarádka mě oslovila svou upřímností v tom, že si uměla přiznat vlastní slabost. To je někdy obtížné. Někdy si člověk řekne, že jemu to nehrozí. Ale i svatý Pavel varuje, aby si ti, kteří si myslí, že stojí, dávali pozor, aby nepadli. Upřímnost před sebou a před Bohem je účinnou pomocí a prevencí při úsilí o vytrvání ve věrnosti. O pokušeních či přešlapech v myšlenkách se nemusíme sdílet s partnerem. Mohlo by ho to zraňovat a vést k rozvoji žárlivosti. Určitě je však namístě modlit se společně za požehnání pro manželský vztah. Velkou posilou může být i duchovní doprovázení, kdy své boje sdílíme s knězem a společně hledáme způsoby zvládání.

Vojna probíhá v mysli

Rozvíjet přátelství s člověkem opačného pohlaví může být riskantní. Pro manžele je přínosné a zdravé rozvíjení vztahů s jinými manželi podobných hodnot, se kterými se mohou navzájem povzbuzovat. Je fajn, když má každý svého kamaráda, kamarádku stejného pohlaví. Jsou témata, o kterých si dokážeme lépe promluvit s kámoškou nebo kámošem. I přátelé nás však svými postoji ovlivňují a je dobré si uvědomit, že skutečný přítel dokáže člověka upozornit, pokud nedělá dobrou věc.

Merlin Carothers v knize "Co nosíš ve své mysli" tvrdí, že skutečná válka probíhá v naší mysli. Popisuje příklad pastora, který nečekaně podvedl svou manželku s mladou farnicí. Nezakázal si pohrávat s myšlenkami erotického charakteru a přestože je nikdy nechtěl uvést do praxe, dal svým představám vnitřní souhlas. To zmenšilo jeho obranu vůči pokušení. Když mladá žena v emotivní situaci projevila zájem, neodolal. Jiný muž, vedoucí Společenství, rovněž podlehl pokušení. Jednou z příčin jeho pádu byla pýcha, která ho udržovala v přesvědčení, že on je dost silný, aby odolal pokušení.

Nevěra se nezačíná v posteli, ale mnohem dříve. Tito muži přehlíželi signály, které jim to mohly říct. Každý z nás může a měl by tyto signály sledovat. Být pozorný k sobě, vlastním emocím a být upřímný k sobě i k Bohu. Uvědomit si, že mě někdo přitahuje, není hřích, ale je to informace, která by nás měla upozornit, abychom upravili své chování a abychom si dávali pozor. Lepší je dávat si pozor, než padnout. Lepší je zříci se posezení u kávy ve dvojici nebo společné procházky, pokud je zde riziko, že nás zradí naše srdce nebo i tělo. Musíme chránit svá srdce a dar manželství. O věrnost je třeba bojovat a v tomto boji se i posilovat. Každý z nás tu posilu potřebuje. Žijeme v přesexualizované době, kdy na muže útočí množství vizuálních podnětů z internetu, bilboardů, časopisů ve výlohách, vulgárních e-mailů od kolegů ale i spoře oblečených žen, které si možná ani neuvědomují, co způsobují. Na ženy zase útočí sladké romány, seriály a množství hloupých časopisů, které vytvářejí iluze o vztahu, o tom, jací mají muži být a jak se k nim mají chovat ženy. Identifikovat tyto hrozby je také zapotřebí. Naše sexualita je darem, velmi vzácným darem, ale i velmi křehkým. Je to náročné, ale stojí za to tento dar chránit a užívat v požehnaní manželského vztahu.

Okolnosti, které nevěře nahrávají, jsou zranění a neřešené konflikty ve vztahu, ochladnutí, porovnávání partnera s jinými muži - ženami, rozvíjení intenzivnějších vztahů s osobami opačného pohlaví, neuspokojené potřeby manželů, neřešené problémy, nedostatek komunikace, virtuální vztahy přes sociální sítě a únik prostřednictvím knih či seriálů. Jistou roli hraje i minulost partnerů, výchova v rodině a to, jak se v rodině k věrnosti a nevěře přistupovalo. V rodině se formuje naše osobnost. I když jsme schopni mnoho věcí korigovat, je dobré si uvědomovat, co všechno nás ovlivnilo a umět si z toho vybrat nebo se od toho distancovat.

Účinnou prevencí nevěry jsou jasné hranice, pravidelné sdílení se, naplněný sexuální život, ocenění a přijetí. Zajímat se o potřeby druhého a naplňovat je. Řešit problémy a mluvit o nich s partnerem. V případě potřeby vyhledat pomoc. Projevovat si navzájem lásku způsobem, kterému ten druhý rozumí - slovy, objetím, suvenýry, pozorným poslechem, pomocí v domácnosti ... Posilovat vzájemnou přitažlivost i tím, že si dáme záležet na zevnějšku i doma a nechodíme v trenkách nebo vytahaných teplákách. To, co přináší věrnost, stojí za to - je to vzájemná láska, důvěra a vytváření domova, ve kterém se cítíme dobře, jsme milováni a respektování.

autor: Lucia Drábiková


Převzato z zastolom.sk, 19. ledna 2015
článek naleznete zde.

Nemo, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 27. 01. 2015 | 9517 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace