Zajímavé...

Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli!

Catedrales e Iglesias, CC BY 2.0, flickr.com Nenechte si ujít tuto mocnou příležitost získat milosti! Neděle Božího milosrdenství připadá v tomto roce na 19. dubna. Jak můžeme získat nadpřirozené milosti spojené s tímto zvláštním dnem v uzavřených rodinných církvích?

Otcové milosrdenství vysvětlují, jak získat úplné odpustky, i když jste v karanténě.

Ježíšův slib

Ježíš slibuje v deníku Sv. Faustiny, 699: "Má dcero, říkej celému světu o mém nepochopitelném milosrdenství. Toužím, aby Svátek milosrdenství byl úkrytem a útočištěm pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství. Vylévám celé moře milostí na duše, které se přiblíží k prameni mého milosrdenství. Která duše přistoupí ke sv. zpovědi a sv. přijímání, dosáhne úplné odpuštění vín a trestů. V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, přes které plynou milosti. Ať se nebojí přiblížit ke mně žádná duše, přestože by její hříchy byly jako šarlat. Mé milosrdenství je tak velké, že za celou věčnost ho nepochopí žádný rozum, lidský ani andělský. Vše, co existuje, vyšlo zevnitř mého milosrdenství. Každá duše ve vztahu ke mně bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a o mém milosrdenství. Svátek milosrdenství vyšel z mého nitra. Toužím, aby se slavnostně slavil v první neděli po Velikonocích. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se nevrátí k prameni mého milosrdenství."

Jak mohu získat úplné odpustky v karanténě?

V paragrafu 1451-1452 Katechismu Katolické církve uvádí: "Mezi úkony kajícníka je na prvním místě lítost. Je to "bolest duše nad spáchaným hříchem a jeho zavržení s předsevzetím více nehřešit."

"Když lítost pochází z lásky k Bohu milovanému nade vše, jmenuje se "dokonalá" (je to lítost z lásky - caritatis contritio). Taková lítost odpouští všední hříchy; dosáhne i odpuštění smrtelných hříchů, pokud zahrnuje pevné předsevzetí přistoupit ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné."

S úmyslem přistoupit ke zpovědi a přijmout přijímání co nejdříve, učiňte následující kroky:

Krok č. 1. – Vzbuďte si dokonalou lítost i pomocí této modlitby:

Ó, můj Bože,
je mi líto, že jsem tě urazil.
Nenávidím všechny své hříchy,
protože se bojím ztráty nebe a bolesti pekla;
ale především proto, že tě urážejí, můj Bože,
který jsi dobrý a zasloužíš si všechnu mou lásku. Jsem pevně odhodlán pomocí tvé milosti,
vyznat se ze všech hříchů, činit pokání,
a změnit svůj život. Amen.

Krok č. 2. - Přijměte duchovní svaté přijímání slovy modlitby:

Můj Ježíši, věřím, že si v Nejsvětější oltářní svátosti skutečně přítomen.
Klaním se ti a miluji tě nadevše.
Z lásky k tobě lituji všechny své hříchy.
Slibuji, že se budu vyhýbat každé hříšné příležitosti.
Má duše touží po tobě, ale protože tě teď svátostně nemohu přijmout,
přijď alespoň duchovně se svou milostí do mého srdce.
Dej, abych vždy žil v tvé milosti, a tak plnil tvou vůli.
Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Krok č. 3 - Pomodlete se na úmysl Svatého otce

V neděli Božího milosrdenství se modlete na úmysly Svatého otce. Pomodlete se modlitbu Páně - Otče náš a Vyznání víry - Krédo, jakož i jakoukoli krátkou modlitbu, například "Milosrdný Ježíši, důvěřuji Ti."
Přijetí úplných odpustků vyžaduje také, abyste vyloučili jakoukoliv zalíbenost k hříchu, i k všednímu. Někteří kněží doporučují i tuto krátkou modlitbu:

"Pane Ježíši Kriste, tys slíbil sv. Faustine,
že duše, která přistoupí ke svátosti smíření
[nyní nemohu, ale učinil jsem dokonalou lítost]
a duše, která přijme svaté přijímání
[nyní nemohu, ale udělala tak přes duchovního přijímání]
získá úplné odpuštění všech hříchů a trestů.
Prosím, Pane Ježíši Kriste, uděl mi tuto milost.
"


Ježíši, důvěřuji Ti.

Převzato z www.verim.sk/, článek z 18. 4. 2020 naleznete zde.

H. Kounice, foto RT


Adorace, foto:RT

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 04. 2020 | 2775 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace