Zajímavé...

Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost

manželství, prstýnky, Public Domain CCO, www. pixabay.com Jelikož v červencovém čísle německého katolického žurnálu Stimmen der Zeit (Hlasy doby) nedávno vydali rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem týkající se problematiky rozvedených a znovu sezdaných osob a jejich možného přístupu ke svátostem, mohlo by být užitečné zmínit knihu publikovanou letos, a to v němčině i italštině. Knihu s názvem Das Evangelium der ehelichen Treue (Evangelium manželské věrnosti) napsal laik Rainer Beckmann a publikovali ji ve Fe-Medienverlag v německém městě Kisslegg.

Sám Rainer Beckmann je rozvedený se svou manželkou, katoličkou, která se pak civilně provdala s jiným mužem. Říká, že se nachází přesně v takové situaci, o níž se kardinál Kasper vyjadřuje, že ji chce vyřešit. Právník Beckmann najednou po letech v manželství a rodinném životě zjistil, že je osamělý a smutný. Skrze jeho vlastní silnou katolickou víru mu však netrvalo dlouho - a bylo to jen krátce poté, co ho opustila manželka - pevně se rozhodnout, že zůstane věrný manželskému slibu, který vyslovil. Nyní tedy žije jako svobodný, přestože před očima Boha je stále ženatý. Doufá, že jeho kniha přispěje ke změně smýšlení jeho vlastní manželky a dokonce doufá, že se možná k němu vrátí.

V knize Beckmann s klidem reaguje na Kasperův návrh. V různých částech knihy uvádí Kardinálovy argumenty za účelem jejich vyvrácení. Kardinál Paul Josef Cordes, který napsal předmluva knihy, se vyjádřil:

Není to kardinál, kdo v této knize zvedá svůj hlas, ale někdo, kdo musel podstoupit své vlastní drama rozvodu v katolické církvi - a proto by ho měli poslouchat. [...] Autor této publikace si zaslouží především mimořádnou pozornost, protože uprostřed ruchu vyjádření biskupů a médií v rámci synody nese důležitou pravdu a tedy: znovu sezdání není pro rozvedené nutností. Je třeba to mít vyjasněné. Je to sice nepříjemné pro ty, kteří tvrdí, že jsou skutečně milosrdní (čím vlastně paradoxně "milosrdenství" totalizujú), ale je to nezbytné.

Kardinál Cordes nám také připomíná, že "v 1500-leté historii Církve se dosud nenašel přijatelný koncept toho, jak zajistit znovu sezdaným rozvedeným přístup ke svátosti smíření a Eucharistii. Opatrní pastýři nejsou lhostejnými ,paličáky' nebo ,puritány'." Německý kardinál, který se podobně vyjádřil i v rozhovorech z března tohoto roku, zároveň připomíná čtenáři, že Církev je vázána Písmem svatým: "Kdo se řídí Písmem svatým, ten rychle zpozoruje hranice, které jsou církevní reformě dány." Ve třech evangeliích je nerozlučnost manželství jasně prezentována. Proto by, podle Cordese, člověk toto učení neměl přehlížet:

Evangelia od církevní autority vyžadují respekt. Boží slovo jí není podřízené nebo jí kontrolované. Znovu oddaní rozvedení lidé jasně ignorují jednoznačné Ježíšovo přikázání. Žijí způsobem, který objektivně odporuje Božímu přikázání a tudíž jim není dovoleno "přistupovat k svatému přijímání."

Rainer Beckmann přesvědčivě prezentuje svou vlastní, srozumitelnou argumentaci, bránící morální učení Církve, a zároveň uplatňuje svůj argumentační a odůvodňující přístup právního experta (v současnosti pracuje jako soudce) v morálním učení týkající se pro-life záležitostí. Cituje kardinála Kaspera a zejména jeho knihu The Gospel of the Family, která obsahuje Kasperův návrh prezentovaný na konzistoři kardinálů v únoru 2014, Beckmann poukazuje na klíčový bod - a to skutečnost, že znovu oddaní rozvedení nejsou ochotni vystoupit ze svého hříchu, z hříchu cizoložství, protože se rozhodnou zůstat v tom stavu, v němž jsou. Dokud to tak bude, nemohou přijímat Eucharistii. Nápad stanovit těmto lidem období konání pokání a rozlišování, který by vedl k jejich přístupu ke svátostem, by podle Beckmanna nezměnil jejich stav. Pouze jejich obrácení a přizpůsobení života Božím přikázáním může pomoci k záchraně jejich duší.

Po prezentování skutečnosti, že mnoho německých katolíků žije takovým způsobem, Beckmann poukazuje na to, že v tomto kontextu je velmi náročné odvolávat se na sensus fidelium, jak to častokrát dělá kardinál Kasper. Beckmann se ptá, zda má Kasper na mysli pouze ty katolické páry, které ignorují Boží učení nebo k nim patří i ty, které zůstaly věrné svým manželským slibům přesto, že se jeden od druhého oddělili. Říká:

"Věřící," o kterých se kardinál [Kasper] vyjadřuje, zjevně nejsou ti, kteří navzdory odluce zůstali svému manželovi / manželce věrní, ale ti, kteří požadují přístup ke svátostem pro znovu sezdané rozvedené. A to je už ve své podstatě jednostranné, předpojaté stanovisko. Mají sensus fidei pouze ti ["znovu sezdaní" rozvedení] "věřící," kteří si přejí změnu současných norem Církve? Nebo to závisí na tom, která z těch dvou skupin věřících je větší nebo schopnější stát si za svými požadavky a být úspěšnější?

Nesprávné chápání katolické víry mezi mnoha věřícími v Německu je podle Beckmanna způsobeno nesprávným "sensus fidei v řadách mnoha pastýřů," kteří jsou stále méně ochotni prezentovat věřícím morální učení Církve.

Rainer Beckmann potvrzuje svátost manželství tím, že nese břemeno žití v samotě. Tvrdí, že to je proveditelné:

Život bez partnera určitě není lehký; od osoby, které se to týká, vyžaduje vysokou osobní participaci a taková osoba si zaslouží podporu společnosti a lidí. Objektivně však nelze hovořit o "potřebě" a "opoře" dalšího manželství.

Autor zároveň poukazuje na to, že je často přítomné falešné slitování, v případě, pokud někdo neřekne hříšníkovi pravdu, ačkoli to někdy může být náročné. Připomíná nám, že jednou z duchovních realizací milosrdenství je "poučovat nevědomé a hříšníky." Dodává: "Tam, kde soused chybí, je třeba ,bratrské napomenutí.'" Beckmann také říká, že "to ne Církev odnímá znovu sezdaným rozvedeným svátost smíření; dělají to oni sami."

Má pravdu, když zdůrazňuje, že dát rozhřešení člověku, který neplánuje změnit své jednání, není vůbec pomocí nebo skutkem milosrdenství, ale "povzbuzením ke konání zla." Autor také trvá na tom, že Kasperův návrh koneckonců stejně křivdí těm opuštěným manželům nebo manželkám, kteří zůstali věrní svým partnerům, i když se oni podruhé oženili / vdaly. Kardinálův návrh by umožnil těm, kteří přerušili své manželství a "znovu se vzali," mít stejný přístup ke svátostem a životu Církve jako mají lidé, kteří zůstali věrní Kristovým zákonům. Beckmann se zároveň ptá:

Pokud by byl v novém partnerství neomezený přístup ke svátostem, nemohl by pak člověk považovat takové nové partnerství nejen za atraktivní řešení, ale dokonce za "lepší alternativu?"

Rainer Beckmann se opakovaně vrací k problematice "levného milosrdenství." "Milosrdenství, které nepožaduje změnu chování, si nezaslouží takové pojmenování. Pouze povzbudí hříšníky k tomu, aby pokračovali ve svém hříšném jednání, a to není pomoc." Změna života a návrat k manželce / manželovi ze svátosti manželství by byly činy hodnými skutečného milosrdenství a ne "levného milosrdenství"

Na závěr krátké recenze knihy - Beckmann také poukazuje na to, že Kasperův návrh povede k morálnímu relativismu. Od začátku do konce autor následuje svou argumentaci a zvažuje několik důsledků; k povolení přijímat svátosti nekajícím se znovu sezdaným osobám se s respektem vyjadřuje: "Pak by se mohlo odpustit i podvodníkům a zlodějům, kteří chtějí pokračovat v kradení majetku jiných, a dovolit jim přijímat Eucharistii."

Kniha Rainera Beckmanna je napsána velmi dobře a prezentuje několik důležitých argumentů na obranu tradičního učení Církve o manželství. (Jednou z věcí, které v knize chyběly, je ohled na děti, zejména důsledky rozvodu na malé děti. Pro mě je to značné opomenutí.) Pro anglicky mluvící svět by bylo přínosem najít vydavatele, který by knihu publikoval v angličtině.

Zbývá jen doufat, že argumenty muže, který trpí ztrátou své manželky a který hájí posvátnost manželství a svědčí o ní každodenním životem, nezůstanou nepovšimnuty. Ať je tato kniha dalším základem věrné obrany Kristova učení, přinášejícím ovoce. A ať je silnějším důkazem závadnosti Kasperová návrhu.


Zdroj: www.lifesitenews.com, 8. 7. 2015

Převzato z www.lifenews.s, článek naleznete zde.svatba- prstýnek, Bible, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 07. 2015 | 5534 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace