Bylo

Několik myšlenek nejen pro dyjáky

Při chaloupce pro dyjáky 2013 byla probírána témata o sv. Cyrilu a Metodějovi, a to jako zamyšlení nad tím, co vše přispělo a ovlivnilo jejich velký úspěch na Velké Moravě. Přednášející zmínil určitý výsek z celé problematiky a zároveň tím inspiroval dyjáky, aby přemýšleli nad vším dalším, co přispělo k tomuto cyrilometodějskému úspěchu. Zde přinášíme několik myšlenek, které v této souvislosti zazněly.

1. Využili dětství
Zvlášť u Konstantina je patrné, jak využil dobu dětství a mládí ke studiu. Snažil si osvojit veškeré dostupné informace a najít si dobrého učitele. Byl ochoten dát učiteli i celé své dědictví po otci, jen když ho bude dobře učit. Podobně intenzivně využil možnost na císařském dvoře, kde studoval s budoucím císařem Michalem III. Nepromeškal tedy nabídnuté příležitosti a osvojil si vše, co bylo možné. Netušil, že se mu to pak bude velmi hodit v jeho poslání a také na Velké Moravě.
Závěr: Dyják by se měl zajímat o učení a nepromeškat možnost nastudovat i něco navíc. Vše se totiž může jednou hodit a i s každým dyjákem má Bůh záměr, který je realizovatelný, jen když se nepromeškají šance, kde má člověk načerpat.


2. Svatí Cyril a Metoděj byli důvěryhodní
Všechno, co konali, všechny své životní postoje utvářeli sv. Cyril a Metoděj tak, že se shodovaly se vším, co hlásají. Bylo na ně spolehnutí a stále pracovali na tom, aby pronikli co nejvýš k pravdě.
Závěr: Má-li dyják v životě vykonat něco dobrého pro druhé, musí být důvěryhodný a na tom je třeba pracovat už teď.


3. Svatí Cyril a Metoděj byli osobně zbožní
V životopise Cyrila a Metoděje se častěji připomíná, že se obraceli k Bohu v modlitbě. Často se modlili jaksi navíc, u obou byla touha po klášterním životě plném modlitby. Jejich osobní zbožnost přesahovala do jejich jednání a konání.
Závěr: Ať si nikdo nemyslí, že dosáhne něčeho trvale velkého bez osobní zbožnosti a modlitby.

4. Vše připravili
Úspěch cyrilometodějské mise je možno vidět i v souvislosti s tím, že Cyril a Metoděj předem vše nachystali tak, aby nebyli zaskočeni. nejen, že Konstantin sestavil nové písmo, ale vzali s sebou na Moravu i ty, kteří pomohou Moravanům posunout každodenní život na kvalitativně vyšší úroveň.
Závěr: Ani dyják nemá zanedbávat přípravu na jednotlivé úkoly do školy, na manželství, případně zasvěcený život.


5. Nevzdávali se
Každý jiný by se na místě Cyrila a Metoděje už nejednou vzdal, ale oni v těžkostech prosili Pána Boha o pomoc a vytrvali.
Závěr: To, že se nevzdávali, je velký příklad a výzva i pro každého Dháka. Problémy nejsou na to, aby nás zastavily, ale abychom je s pomocí Boží postupně řešili a vytrvali v započaté cestě v boji o dobro.


6. Správná volba kamarádů a přátel
V životopise sv. Cyrila čteme, že se už jako mladík rozhodl svůj čas trávit jen s těmi, kteří žijí dobrým životem a tak mu pomáhají upevňovat v sobě ctnosti. Naopak se rozhodl vyhýbat se všem, kteří žijí prázdným životem, nebo kteří by ho chtěli kazit.
Závěr: To, s kým se kamarádíme, může ovlivnit každý z nás. I nás velmi ovlivňuje okruh našich přátel, proto bychom měli, podobně jako Cyril, udělat ve svém životě stejný pořádek, tzn. vyhledávat jenom ty, díky kterým se v nás probouzí ještě větší dobro a vyhnout se těm, v jejichž blízkosti bychom se stávali horšími.


7. Pravá moudrost
Už jako dítě si Konstantin mezi nejkrásnějšími děvčaty z celé říše ve snu vybral moudrost. Pravá moudrost spočívá v tom dostat se do nebe a dostat tam i další. Této pravé moudrosti podřídil Konstantin veškeré rozhodování a učil jí také všechny ostatní.


8. Motivace
Konstantin a Metoděj měli motivaci nejvyšší. Z lásky k Bohu a k lidem šli na Velkou Moravu. Proto byli nepodplatitelní a nezastrašitelní. Vše dělali pouze pro Krista a pro dobro svěřených duší. To samozřejmě Moravané rozpoznali, a proto je s vděčností přijímali.
Závěr: Takovouto motivaci má mít i každý dyják. Ve světě, který je plný strachu a honby za poctami, má být nezastrašitelný a nepodplatitelný, protože všechno dělá pro Krista.


9. Vytrvalost
U Konstantina a Metoděje obdivujeme jejich vytrvalost a trpělivost, s jakou se stavěli ke všem úkolům. Např. trpělivost Konstantina při rozluštění knihy v samaritánském jazyce, při sestavování písma, vytrvalost Metoděje i přes věznění, atd.
Závěr: Ten, kdo s vytrvalostí a trpělivostí rozsévá, tomu Bůh žehná. Tyto dvě vlastnosti jsou pro dyjáky zvláště důležité.


Faktorů, které ovlivnily úspěch sv. Cyrila a Metoděje na Moravě, je samozřejmě mnohem více, ale zvlášť s ohledem na dyjáky a pro jejich osobní růst je vhodné častěji je připomenout. Proto ať se k nim dyjáci častěji vrací, počítají s nimi a uvádí je do svého života.

Sdílet

Související články:
Dyjácká chaloupka 2022 (22.05.2022)
Chaloupka Dyjáci 2021 (24.06.2021)
Dyjácká chaloupka (28.05.2019)
Dyjácká chaloupka 2018 - poslední volná místa (04.06.2018)
Dyjácká chaloupka 2017 (07.07.2017)
Dyjácká chaloupka 2017 (12.05.2017)
Dyjácká chaloupka 2016 (09.07.2016)
Dyjácká chaloupka 2015 (26.05.2015)
Dyjácká chaloupka 2014 - čtvrtek (11.07.2014)
Dyjácká chaloupka 2014 - úterý, středa (09.07.2014)
Dyjácká chaloupka 2014 - pondělí (07.07.2014)
Dyjácká chaloupka 2014 (04.07.2014)
Kdo jsou to dyjáci? (29.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2014 (29.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 - sobota (13.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 - čtvrtek a pátek (12.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 - středa (11.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 - úterý (10.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 - neděle a pondělí (09.07.2013)
Dyjácká chaloupka 2013 (01.07.2013)
VIII. Cyklopouť z Přímětic do Jeníkova (29.05.2013)
Další příprava na biřmování bude dnes 5. 2. 2013 ve Štítarech (31.01.2013)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2012 - IV. (16.07.2012)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2012 - III. (15.07.2012)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2012 - II. (15.07.2012)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2012 - I. (10.07.2012)
Dyjácká chaloupka 2012 (13.06.2012)
Zakončení chaloupky dyjáků (23.07.2011)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2011 - pátek (16.07.2011)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2011 - čtvrtek (15.07.2011)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2011 - středa (15.07.2011)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2011 - úterý (13.07.2011)
Dyjácká chaloupka ve Štítarech 2011 - pondělí (12.07.2011)
Dyjácká chaloupka na faře ve Štítarech 2011 (06.07.2011)
Dyjácká chaloupka na faře ve Štítarech (25.06.2011)
Dyjáci (25.09.2010)
Právě probíhá chaloupka dyjáků ve Štítarech 2010 (13.07.2010)
Chaloupka pro dyjáky (10.07.2010)
Dyjáci prožili mši svatou na místě tragedie (15.07.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 29. 07. 2013 | 5558 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace