Zajímavé...

Někdy je těžké přijmout vlastní dítě

holčička s medvídkem, zdroj: www.pixabay.com Licence: CC0 Public Domain / FAQ Já jsem extrovert, miluji společnost, moje dítě má problém i pozdravit a těžko navazuje vztahy. Toužil bych mít sportovního parťáka, ale můj syn či dcera neumí trefit míč, bojí se vody, raději sedí v knihách ... Jak přijmout vlastní dítě a netrápit jeho i sebe očekáváním?

Lucia Drábiková

Je ředitelkou pobočky Centra pomoci pro rodinu v Piešťanech. Vystudovala psychologii, dlouhodobě se věnuje poradenství, o manželských a rodinných tématech také přednáší a publikuje na různých fórech.

Mnozí z nás máme sklony s dobrým úmyslem formovat dítě ke své podobě a realizovat přes něj své nenaplněné sny o hře na klavír, fotbale, studiu a pod. Dokážeme pochopit a přijmout povahu, vlastnosti a chování, které jsou nám podobné. Přijmout odlišnost je obtížnější. Je to vidět už v manželství, kde rozdíly vytvářejí třecí plochy ... Nezapomínejme na předsudky a stereotypy - například o podivínství těch, kteří hodně čtou, o zbytečnosti umělecké tvorby.

Dítě není divné, je jen jiné než my. Možná je podobnější druhému rodiči, možná se zcela liší svou povahou i zájmy. To není chyba a může to být náročná výzva. Dítě však velmi potřebuje přijetí rodičů. Nepřijetí, porovnávání, hodnocení a odsuzování mohou být velkou brzdou jeho rozvoje, zdrojem nízkého sebevědomí a sebedůvěry, rebelie v období dospívání.

  Reakce na nepřijetí jedinečnosti mohou být u dětí různé. Některé děti reagují pasivním podřízením se a naplňováním představ rodičů ve snaze zalíbit se a být přijaty, jiné se uzavřou do sebe a některé reagují negativismem a vzdorem. Ani jedna z těchto reakcí však není zdravá a neprospívá ke spokojenosti dítěte a jeho zdravému rozvoji.

Uvažujme o dítěti, jeho povaze, snech, reálných možnostech. Přečtěme si knihu, která ho oslovila, prohlédněme si s ním jeho fotky, video oblíbeného YouTubera ... Je dobré si najít pravidelně čas, kdy budeme pouze s dítětem, lépe se poznáme, přes společné aktivity si najdeme cestu k němu a dříve pochopíme a přijmeme jeho odlišný svět a nahlížení na něj. I tím, že bude mít možnost vymyslet společný program, že budeme poslouchat jeho úvahy o světě, diskutovat s ním při vzájemném respektu a bez výsměchu.

Ve výchově je nutná velká trpělivost a pokora, vědomí, že dítě není mým majetkem, bylo mi jen svěřeno a je jedinečnou bytostí. Přijmout originalitu a jedinečnost dítěte je nezbytné, pokud mu chceme nabídnout ty nejlepší možnosti rozvoje. Je to i cesta k obohacení rodiny a nás jako rodičů.

Poskytněte mu svobodu tvořit a rozvíjet talenty, které má a které jsou někdy zcela odlišné od těch našich, případně od našich představ o něm. Rodinu můžeme přirovnat k malé kapele. Zpěvák nemusí umět hrát na bicí, kytarista nemusí zpívat. Ale pokud hraje každý na nástroji, se kterým to ví, pak jim to může spolu pěkně ladit.


Martina Vagačová

Poradkyně a lektorka, věnuje se vzdělávání a poradenství ve výchově. Především pro rodiče vede Kurzy efektivního rodičovství.

Jednou z hlavních radostí rodičovství může být objevování, kdo je naše dítě. Současně umí přinést i velké zklamání, že nebude mým "pokračovatelem". Tehdy změna úhlu pohledu na odlišnost dítěte pomůže. Vnímejte jeho jedinečnost jako příležitost k obohacení vlastní zkušenosti a posunutí se z vyšlapaných kolejí životního stereotypu.

Postoje jako zvědavost, žasnutí, úcta a důvěra, že život funguje v různých podobách, také mohou podpořit v překonání vlastních očekávání a předsudků.

Pokud je dítě skutečným protipólem rodiče, jak zvládat propastnou odlišnost?

Rozličný temperament je jedním z faktorů, který přináší do vzájemné interakce náročnou výzvu až turbulenci. Vzniklé konflikty vyžadují od rodiče hodně flexibility, taktizování a nápaditosti k nalezení fungujícího a uspokojivého řešení pro obě strany. Uveďme si příklad:

Dítě má uklízet a místo toho běhá po pokoji s helikoptérou v ruce a baví se. Připomínání, že je třeba začít dělat, jsou neúčinné. Proto rodič empaticky vstoupí do synovy hry a řekne mu: "Aby helikoptéra uměla přistát a naložit si náklad, je třeba vyčistit přistávací plochu." Tím, že rodič flexibilně upravil svou představu o úklidu a použil hru, dítě získalo vnitřní smysl pro úklid a nastává větší šance pro zapojení.

Co ještě rodič může udělat pro přijetí dítěte?

• Průběžně sledovat svá očekávání. Jsou realistická nebo očekávám více, než je přiměřené vývoji dítěte a dané situaci?

• Snažit se změnit nerealistické očekávání. Například místo toho, abych se cítil odpovědným za štěstí svého dítěte, vytvořím mu prostor a možnosti na to, aby hledalo, co ho dělá spokojeným a šťastným.

• Mluvit o svých očekáváních s dítětem, které už je schopné komunikovat na takové úrovni. Otevřená komunikace je projevem lásky a úcty.

• Být ochoten vyslechnout dítě, když mluví o tom, co ho trápí.

Přijetí a pochopení dítěte výrazně přispívá k jeho sebejistotě, pocitu důležitosti a radosti. Vynikající výbava do života.


Ivan Vyskočil

Psycholog, pracuje zejména s rodiči, kteří podle něj pro děti umí udělat více než výborní terapeuti. Zkušenosti má také s prací s dětmi s poruchami chování a učení. Je lektorem kurzů Respektovat a být respektován.

Myslím, že tato rodičovská výzva se týká každého dítěte, které je jakkoli specifické či odchýlené od normy, kterou uznáváme. První krok je uvědomit si, že jde o jinakost dítěte ode mě, ne o lenost, divokost, hloupost, "vychcanost", neposlušnost, poruchu dítěte apod.

Důležité je "prorámcování", že dítě není špatné, problémové. Tak totiž často vnímáme odlišnost druhých, která je nám nepohodlná. Hledáme "viníka", chybnou charakterovou vlastnost (dítě je líné, padavka, špatné, zlobivé, agresivní, lhář). Je třeba si uvědomit, že naše emoce jsou naše. Je to můj strach, že z něho nic nebude, když bude věčně hrát fotbal, nebo že onemocní, když bude věčně jen u knih.

Nejčastěji nás asi ruší temperamentové věci: introverta ruší aktivita a potřeba pozornosti a extroverta nudí a otravuje péče a ohledy na pocity melancholického nebo úzkostnějšího introverta. Je to ale moje podrážděná a otrávená reakce na dítě, nezpůsobilo ji dítě. Je fajn neztratit ze zřetele své vlastní emoce, ale učit se je řešit dospěle. A to namísto snahy změnit dítě tak, aby ve mně ty emoce nevyvolávalo. Nedovolme nepříjemným pocitům diktovat nám chování vůči dítěti.

Potřebujeme si připomínat, že dítě je, jaké je, a naše úloha je být při něm, doprovázet ho. Neboť každé dítě potřebuje cítit u sebe sebejistého, pevného, ​​ale přijímajícího rodiče. Vyžaduje to naše vědomé úsilí a ochotu poznávat svět dítěte a jeho prožívání. Naše automatická reakce je chybná a potřebujeme ji přebudovat na zcela nový návyk.

Tím, že dítě je jiné či náročnější, se nijak nemění jeho potřeba milujícího a chápajícího prostředí a pokud mu ho nedokážeme dát, bude to mít stejné či horší následky jako u "obyčejných" dětí. Přitom je se ale třeba pečovat o sebe (jíst, spát, mít své hobby) a nepodřídit vše snaze "nic nezanedbat".

Velmi důležité je být tu pro dítě v rámci našich hranic: Dítěti mohu nabízet to, co baví mě, a získávat ho pro to s respektem k tomu, že ho to baví jen krátce. Není třeba to brát osobně. A zároveň se zajímat o svět dítěte, přidat se k jeho hobby, nechat si vysvětlit nebo dovolit, aby se s námi dítě podělilo o své prožívání a úvahy, obsah knihy, situaci ve sportovním týmu, nové vlajky, které poznalo ... Najít v sobě prostor pro společný čas, který je blízký našemu dítěti, ale s respektem k mezím, ve kterých nás to ještě zajímá. Můžeme na to mít vyhrazený čas například půlhodinu za týden.

Účinné je najít to, kde je nám dobře společně, společné hry, výlety, filmy, rozhovory, vaření, neverbální projevy jako objetí, poležení si spolu, blbnutí, škrábání ... a načerpat dostatek příjemných chvil, které nás podrží při těch, kde to skřípe a dře. Nenechat se znechutit odlišností.

Dá se to brát jako příležitost pro rozvoj a růst sebe, protože pokud se na to dáme, budeme bohatší o zážitky, zkušenosti a emoce, o kterých bychom v životě jinak nezavadili. Rozšíření obzorů a vlastní flexibility přinese spíše pozitivní změny do života.


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 14. 8. 2019 naleznete zde.

logo- postoy.skSdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 10. 2019 | 3448 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace