Zajímavé...

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí

Margherita Maria Alacoque, CC BY-SA 4.0, it.wikipedia.org Červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ve kterém si můžeme uctít lásku Ježíše Krista. Předmětem této krásné oddanosti je Srdce vtěleného Slova, a to jak v jeho fyzickém aspektu, tak i jako symbolu božské lásky.

První apoštolka lásky k Srdci Ježíšovu, významná světice Markéta Maria Alacoque, měla velký dar. Díky mystické milosti byla požehnaná poznáním tajemství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ve zjeveních jí Pán Ježíš dával pokyny, jak šířit kult jeho Nejsvětějšího Srdce. Její vroucí vyznání popsalo Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako nejúčinnější lék na všechny obtíže, které prožíváme ve svých životech. Ježíšovo Srdce je plné milosrdenství. Neustále ohlašovala, že v každé nemoci a hříchu se uchylte do Nejsvětějšího Srdce Ježíše, tam je útočiště pokoje a naděje.

Svatá Faustína Kowalská se ve svém Deníčku na mnoha místech vyjádřila, že se každodenně ukrývá v Nejsvětějším Srdci Ježíšově. Jeho Srdce je jediné mocné útočiště před každým zlem. Do Srdce Ježíše vkládala mnohé, za které se modlila.

Zjevení těchto dvou světic mají stejné paralely. Mají v sobě touhu ohlašovat milosrdenství pro hříšníky a poukazují na nevděčnost lidí, protože urážky, které zakusil náš Spasitel, nejsou odčiněny.

Pouze Srdce Ježíše probodnuté na kříži nás může vysvobodit z každé naší bídy, nemoci a trápení. Naše pochybnosti, nevěra vůči Bohu či časté vnitřní bolesti nás mnohdy vedou k představě, že Pán na nás zapomněl. Proto vše vložme do Ježíšova Srdce. Podobně jako apoštol Tomáš, který pochyboval až do té chvíle, dojkud mu Kristus nenabídl vložit ruku do svého boku. Ježíš měl pět ran, a přece mu nabídl ránu u srdce. A dnes ji nabízí i vám.

Kontemplace probodnutého Srdce Ježíšova nás vede k objevení jeho velké lásky. Ježíš, náš Pán a Spasitel, nás miloval až tak, že zemřel za nás na kříži, nechal si probodnout své svaté srdce, abychom my byli spaseni.

Tento měsíc je zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, proto ho využijme k jeho oslavě. Umístěme si obraz Ježíšova Nejsvětějšího Srdce do svých příbytků. Začněme každé ráno modlitbou:
Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie ti obětuji své modlitby, skutky, radosti a utrpení tohoto dne a vkládám je do tvého Neposkvrněného Srdce.“

Obětujme čas adorace v kostele, abychom si uctili Ježíšovo Nejsvětější Srdce. Připomeňme si hodinu Božího milosrdenství v 15:00. Tento čas je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci, protože nám připomíná Ježíšovu lásku:
Ó, Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího Ježíšova Srdce jako pramen milosrdenství pro nás, důvěřujeme Ti!

Jezuita sv. Claudius la Colombière, zpovědník sv. Markéty Marie Alacoque, složil krásnou modlitbu svěření se Ježíšovi:

Ó, Ježíši! Jsi můj skutečný přítel, můj jediný přítel. Účastníš se všech mých trápení, běd, bolestí, vidíš všechny mé neúspěchy, selhání – bereš je na sebe, posloucháš mě s největší laskavostí, když ti svěřuji všechno to, co mám, neboť jen ty máš vždycky něco k zahojení mých ran.

Není krásnější, věrnější, obětavější lásky, než je láska našeho milujícího, věčného Boha. Ta živá láska je jeho Srdce v Eucharistii. Pokaždé, když přistupujeme k Eucharistii, přistupujeme k této nekonečné lásce plné milosrdenství. A pouze v této lásce, v tajemství jeho Neposkvrněného Srdce, nacházíme smysl našeho života.

PhDr. Lenka Bednárová

Převzato z https://blog.zachej.sk/, článek z 8. 6. 2022 naleznete zde.

Margareta Maria Alacoque, public domain, commons...


Svaté srdce Ježíšovo s sv. Ignácem z Loyoly a sv. Luigi Gonzaga, José de Páez, volné dílo, it.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (24.06.2021)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque (10.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
8 úžasných faktů o Božském srdci, (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.10.2019)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (05.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu (03.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 06. 2022 | 323 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://blog.zachej.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace