Zajímavé...

Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými!

Kaz, CC0 1.0, pixabay.com/cs Velmi mě potěšilo, že GQ magazín se přidal k rostoucímu počtu sekulárních periodik, které začínají bolestivý proces zkoumání posedlosti naší kultury pornografií, která se nám vymkla kontrole. Nedávno na toto téma publikovali článek s názvem 10 důvodů, proč byste se měli přestat dívat porno.

I když několik prominentních feministek (včetně Naomi Wolfové) otevřeně odsoudilo pornografii, muži se do této debaty z pochopitelných důvodů zapojují jen pomalu. Nedávno jsem se rozhodl, že pro svoji relaci v rádiu chci mužský pohled na pornografickou pohromu. Tak jsem si zavolal předního mužského odborníka na toto téma. Dr. Robert Jensen je autorem knih "Dostat se ven: Pornografie a konec mužskosti" a "Pornografie: Produkování a konzumování nerovnosti," kterou napsal spolu s Dr. Gail Dinesovou.

Dr. Jensen, který je považován za radikálního feministu, přistupuje k debatě o pornografii s pragmatismem. Tím odbourává většinu křiku a hněvu, který jinde tvoří převážnou část debaty. Myslí si, že muži často skutečně neuvažují o tom, co dělají, když se dívají pornografii.

Řekl mi: "Podle mě je to výzva pro všechny muže. Původně to byla výzva pouze pro mě samého, ale postupně jsem se stal částí hnutí [proti pornu]. Tou širší výzvou je:, Je tohle to, čím chceme být? Je to konzistentní s našimi vlastními morálními a politickými principy? 'A na ještě nižší úrovni, činí nás takové nastavení šťastnými? Cítíme se naplněni?"


-----------------------------
A to je jeden ze způsobů, jak o tom mluvit.
Nejen o sexuálním vykořisťování
v tomto odvětví a jakým způsobem ubližují
ženám. I když jim skutečně ubližují
všemi způsoby. Ale mluvit také o způsobu,
jakým nám mužům ponechává jen
velmi křečovité, omezené a v konečném důsledku
neskutečné role. Důsledky průmyslu
žijícího ze sexuálního vykořisťování a násilí
na ženách obecně jsou zcela zjevné. Ale myslím,
že muži musí myslet i na to, co to způsobuje
nám samým jako lidským bytostem.
-----------------------------


Hodně z toho se nakonec nevyhnutelně přetaví do formování vztahů, které ve skutečném životě mají muži se ženami. Dr. Jensen se nenechá přesvědčit mužskou chvástavostí o intenzitě užívání pornografie. Když jsou muži posedlí pornografií, často se pak dívají, jak se zbytek jejich života rozpadá.


-----------------------------
Během let jsem mluvil s řadou mužů a žen. Formálně během interview, i neformálně v diskusích nebo prezentacích. A je jasné, že opakované návykové sledování pornografie, zvláště jejich nejkrutějších a nejvíce degradujících forem, návykové koukání mužů na takové druhy pornografie má přímé důsledky na vztahy.

Takže jsem od mnoha mužů a žen slyšel, jak mužovo sledování pornografie zdeformuje to, co dříve bylo zdravým, intimním a sexuálním vztahem. Tyto příběhy se hromadí odevšad. Často říkám, zčásti ze žertu, ale ve skutečnosti je to velmi přesné, že pokud chcete poznat důsledky opakovaného užívání pornografie na mužsko-ženské vztahy v naší kultuře, můžete se zeptat dvou skupin lidí. První jsou manželé terapeuti a druhou jsou rozvodoví právníci. Protože tyto věci vycházejí napovrch, když se vztahy rozpadají.
-----------------------------


Dr. Robert Jensen vnímá pornografii jako velkou hrozbu pro práva žen, protože systematická dehumanizace žen skrze pornografii proniká do kultury nebezpečnými způsoby.

"Společnost se stala méně sexistickou," řekl mi. "Ženy mají větší přístup k vyššímu vzdělání, mají více možností jak se zapojit do politiky a vlády ..., ale také jsme ztratili půdu. Myslím, že problematika znásilnění, pornografie a trivializace sexuálního násilí je právě jedním z těch důvodů,, proč jsme ztratili půdu. Myslím, že to je ve skutečnosti jeden z důvodů, proč mají lidé takový problém mluvit o pornografii. To jsem vždycky tvrdil, ale lidé jsou zvyklí říkat:, No, důvod proč nechceme mluvit o pornu je protože máme problém mluvit o sexu! A já jim vždycky řeknu:,Podívejte se na tuto kulturu. Lidé mluví o sexu po celý čas!'"

Kulturní debata ohledně pornografie, jak poukázal Dr. Jens, je vlastně velmi dobrá příležitost, aby feministky a náboženští konzervativci našli společnou řeč. Obě skupiny jsou v konečném důsledku proti dehumanizáci žen.


-----------------------------
Myslím, že toto je opravdu jedno z témat, kde je reálná možnost pro dialog mezi konzervativci, kteří často pevně vycházejí z konkrétní náboženské perspektivy, a alespoň částí feministického hnutí. Jak jste poukázali, některé segmenty feministického hnutí oslavují pornografii a nazývají ji osvobozením, v takových případech je dialog mnohem těžší. Ale já jsem vždy ochoten angažovat se v těchto záležitostech. Jako někdo, kdo se považuje za levičáka a radikálního feministu, ale zároveň chodím do církevního sboru a považuji církevní prostor pro tyto účely za velmi důležitý. Protože, i když i v mé křesťanské komunitě jsou mezi lidmi výrazné rozdíly v teologickém přístupu, stále se dá najít společná půda na dialog, a to je mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
-----------------------------


Dr. Jensen říká, že muži nesnášejí, když jsou v něčem poučováni. To je jeden z důvodů, proč muži dokáží promluvit k druhým mužem o pornografii působivou cestou.


-----------------------------
Když o tom mluvím s muži, nepředstírám, že jsem někdo mocný na trůnu nahoru a říkám lidem, jak se mají chovat. Vyrostl jsem jako muž v USA po druhé světové válce, ve světě, který bych nazval Svět Playboye. Měl jsem s tím problémy a do jisté míry dosud mám, proto se zdržuji od pornografie jakéhokoli druhu, protože cítím, že mě to dává do stádia, ve kterém se mi nelíbí osobnost, kterou se stávám. Pravda, je často obtížné mluvit s muži, kteří jsou vytrénovaní být tvrdí, stoický a neodhalovat emoce, ale myslím, že takové diskuse bychom měli mít, a myslím, že je můžeme mít.
-----------------------------


A Dr. Jensen si myslí, že tyto konverzace jsou nezbytné, aby se diskuse pohnula dopředu. Neexistuje žádná magická hůlka, ani žádná specifická strategie, kterou by se dalo bojovat proti vlivu pornografie v naší kultuře. Ale otevření dialogu s mužskými uživateli je neodmyslitelnou součástí strategie samotné.

"Naučil jsem se jednu věc. Pokud jste muž a chcete se odříznout od pornografického světa vlastními silami, pokud to chcete udělat sám, mohu vám garantovat, že selžete," řekl mi. "Protože jsou to náročné věci a pro člověka je velmi těžké vypořádat se s nimi sám."


-----------------------------
Musíme tedy najít takový druh prostoru, kde muži budou moci mezi sebou mluvit a pojetí pornografie jako závislosti je, myslím si, velmi komplexní. Nezdá se mi přirovnat sledování nebo jakékoliv užívání pornografie k závislosti, kterou obvykle způsobují drogy nebo alkohol. Ale určitě jsou v tom prvky návykového užívání, které lidé zapojeni v těchto aktivitách uznávají jako kontraproduktivní, které jsou pro ně škodlivé, a zároveň se cítí nuceni to dělat. Jestli nazveme toto nutkání závislostí nebo nějak jinak, muži si to stále více a více uvědomují.

Když jsem před 25 lety začal tuto práci, mohl jsem si být jistý, že muži budou velmi odmítaví. Co jsem si však všiml a o čem s Gail Dinesovou hovoříme už léta je, že muže trápí přesně to, co popisujeme. Ve smyslu, že pociťují, že to není nesprávné pouze v nějakém politickém nebo morálním smyslu, ale že to ovlivňuje způsob, jakým jsou schopni být se svou partnerkou. Muži jsou o tom nuceni přemýšlet téměř výhradně z vlastního zájmu, protože cítí, co to s nimi dělá. Myslím, že součástí řešení problému je udělat přitažlivějšími taková místa, kde o tom muži mohou mluvit.
-----------------------------


Jeden z mých přátel v proti-pornografickém hnutí říká, že muži jsou často problémem, když přijde na porno, ale že zároveň musí být i řešením. Když si muži začnou plně uvědomovat, co s nimi pornografie dělá:

* ničí zdravé vztahy s přítelkyněmi, kamarádkami a členkami rodiny,

* škodlivým způsobem mění mozkové pochody a překrucuje jejich pohled na sexualitu,

* způsobuje fyzické výpadky, včetně erektilní disfunkce,

uznají, že jim pornografie za to nestojí. Pornografie je fantazie, ne skutečný život, ale má sílu zničit tolik skutečného štěstí.


Zdroj: www.lifesitenews.com, 3. 2. 2015

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

smutek, foto: George Hodan, PublicDomainPictures, CC0 1.0

Sdílet

Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 02. 2015 | 9059 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace