Zajímavé...

Nejskvostnější klenot lidské civilizace

Bible Bible, Kniha knih, je bezesporu nejskvostnějším klenotem lidské civilizace. Patří jí mnoho prvenství. Je nejčtenější knihou v celých dějinách lidstva. Zároveň je nejvíce vydávanou knihou. Žádná jiná kniha nebyla vydána v takovém počtu kusů, jako právě Bible. Odhaduje se, že v roce 2014 bylo v oběhu na celém světě asi 5-6 miliard kusů Bible nebo jejich různých částí, tedy samostatných Starých zákonů, Nových zákonů, evangelií, atd.

Bible je nejdéle psanou knihou světa. Tvořila se více jak 1 600 let (od 16. století před Kristem do 1. století po Kristu). Na jejím psaní se podílelo cca 40 lidí různých profesí (drobní řemeslníci, rybáři, ale i lékař, králové David a Šalomoun, atd.). Starý zákon byl původně napsaný převážně v hebrejštině, částečně i v aramejštině, Nový zákon v řečtině. Po staletí byla přepisována ručně. Když Johannes Gutenberg v 15. století vynalezl mechanický knihtisk pomocí samostatně stojících a volně kombinovatelných matic písma, jeho nejvýznamnější vytištěnou knihou byla Bible, takzvaná Gutenbergova Bible. Díky knihtisku se stala Bible nejrozšířenější knihou všech dob.

Tisk v 16.stol, volné dílo, cs.wikipedia.


Bible je také nejvíce překládanou knihou na světě. Podle nejnovějších údajů organizace United Bible Societies (Spojené biblické společnosti), je v současné době kompletní Bible, tedy Starý a Nový zákon, přeložena do 674 jazyků světa. Tím se počet jazyků, do nichž byla celá Bible přeložena, zvýšil za posledních 12 měsíců o dalších 26. Díky tomu má dnes přibližně 5,4 miliardy lidí na celém světě přístup ke všem textům Starého a Nového zákona ve svém mateřském jazyce. Samostatný Nový zákon byl k 1. lednu 2018 přeložen do 1 515 jazyků, což je o 85 více než rok předtím. Minimálně 1 kniha z celkově 66 knih Bible byla přeložena do 3 324 jazyků z celkového počtu přibližně 7 100 živých jazyků lidstva.

Naši předkové se poprvé mohli seznámit s obsahem Bible v pro ně srozumitelném jazyce díky slovanským věrozvěstům, sv. Cyrilovi a Metodějovi, už v 9. století po Kristu. První české překlady se objevily mnohem později, ve 14. století. První kompletní slovenský překlad Bible spatřil světlo světa až v 18. století.

Bible je Božím poselstvím pro člověka. Je to skutečná kniha zázraků. Její nadpřirozený původ potvrzuje mnoho skutečností. Všech 66 knih, které již v roce 100 po Kristu tvořily Bibli, se dochovalo do dnešních dnů. Přitom například ze 142 knih římské historie od Lívia zůstalo dodnes zachováno pouze 5 neúplných knih. Mnoho jiných knižných děl té doby se beznadějně ztratilo. I když se opisovači dopouštěli chyb při přepisování Bible, textové chyby nezměnily smysl textu. Podle vyjádření odborníků, srovnávajících současný text Bible s jeho originálním zněním, se text Bible navzdory častému ručnímu opisování za několik tisíciletí existence Knihy knih vůbec nezměnil.

Mnoho skeptiků zpochybňovalo a dodnes zpochybňuje hodnověrnost Bible. Neuvěřitelný vědecký pokrok však stále více dokazuje pravdivost Bible. Moderní věda už potvrdila pravdivost biblické zkázy Sodomy a Gomory, přechod Židů přes Rudé moře a následné utopení faraónova vojska v něm, existenci potopy světa či jiné, dříve zdánlivě neuvěřitelné skutečnosti z Bible.

Všechny uvedené skutečnosti dokazují, že sám božský Autor Bible zařídil, aby Kniha knih přežila všechna pronásledování, výsměch i znevažování a aby mluvila stejnou, božskou řečí k lidem minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Karol Dučák

Bible, foto: RT

Sdílet

Související články:
Hledáme slečnu katechetku do Jeníkova! (19.11.2021)
Fotografie z prvních slibů sestry M. Heleny (11.02.2021)
Informace Diecézního katechetického centra - červen (11.06.2020)
Jistá paní katechetka nás povzbudila svědectvím ze školy. (10.06.2020)
Hledá se spolupracovnice FATYMu (21.05.2020)
Přestaňte učit naše děti antikatolické mýty (14.01.2019)
Stránky Studia Vox - MP3 nahrávky z knihy P. Čeňka Tomíška Dětským duším. (28.03.2018)
Poslouchat Boha spolu s dětmi (19.07.2017)
V Lucembursku se nebude vyučovat náboženství, nýbrž hodnoty (15.07.2017)
X. celostátní katechetický kongres (28.09.2016)
Slečna katechetka Kamila Staňková bude skládat věčné sliby (04.08.2016)
FATYM má novou slečnu katechetku (04.09.2015)
Učitel, který má Ducha (04.06.2015)
Sestra Luisa Ščotková píše o svém povolání (16.03.2015)
Námět, jak prožívat postní dobu ve farnosti + prosba o spolupráci (16.02.2015)
Zemřela slečna Marie Votoupalová (21.07.2014)
Kněz učil o pekle. Propustili ho! (15.07.2014)
O KATECHETICKÉ SLUŽBĚ S katechetkou Markétou Matlochovou (17.12.2013)
František katechetům: Neobávejte se vyjít ze zavedených schémat (02.10.2013)
Věčné sliby s. M. Luisy Ščotkové (03.08.2013)
Život s nevěstami Kristovými - článek o klariskách (12.04.2013)
První sliby sestry Marie Kláry (s.k. Petry Vaňkové) (24.01.2013)
Časné sliby sestry Kláry (10.12.2012)
Diecézní setkání katechetů (12.11.2012)
Diecézní setkání katechetů (10.10.2012)
Bible hrou (18.06.2012)
Jakým jazykem mají křesťané mluvit s těmi, kdo jsou víře vzdáleni, (26.05.2012)
Teolog Bux : Dospělost ve víře neznačí emancipaci od učení církve (20.05.2012)
Pastorace musí být kreativní a hledět kupředu (12.03.2012)
Kongres katechetů na Velehradě (27.10.2011)
RADIO PROGLAS: Katecheze v dějinách a současnosti (12.10.2011)
Zemřela Anna Pospíšilová (27.09.2011)
Kurz Katecheta 2011/2012 (23.09.2011)
Ozvala se nám slečna katechetka Markéta z pobytu v USA (14.08.2011)
Beseda o Švýcarsku na faře ve Štítarech (20.02.2011)
Projekt Vstupy do škol seznamuje děti s křesťanským poselstvím (09.12.2010)
Volná chvíle (30.07.2010)
Petra vstupuje do kláštera - prezentace (18.05.2010)
Teologický kurz (14.05.2010)
Důvěra v Mariinu přímluvu (01.05.2010)
Narozeniny (29.04.2010)
Veronika vstoupila do manželství (29.03.2010)
72 hodin v klášteře (09.02.2010)
Naděje - věčný život (07.02.2010)
Slečna katechetka Petra vstupuje do kláštera klarisek (06.02.2010)
Loučíme se se slečnou katechetkou Petrou Vaňkovou (02.02.2010)
Radujte se spolu s námi: naše slečna katechetka Magdaléna se vdala. (02.11.2009)
Máme novou katechetku... (13.10.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 03. 2018 | 3292 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace