Zajímavé...

Ne méně, ale více katolické sexuální morálky

Pochod pro život 2010 Mons. Andreas Laun, světící biskup ze Salcburku, se zamýšlí nad tím, proč jsou útoky proti Církvi v otázce zneužívání dětí tak jednostranné a intenzivní.

Katolická církev stojí, alespoň v Evropě a v USA, jako v šoku tváří v tvář takřka denním hlášením o zneužívání dětí kněžími a jinými pracovníky církve. S tím je spojeno tvrzení, že až na malé výjimky to chce církev jen „ututlat“.
Je zklamáním, co se stalo, ať už šlo o zneužití nebo o snahu „to ututlat“. Papež Benedikt XVI. se sám kvůli obzvlášť otřesnému případu Irska setkal s tamními biskupy. A sotva někdo věřil, že církev bude nějak hájit to, co je neobhajitelné. To nemůže a také nesmí být, jenže hlubší analýza problému je něco jiného.
V tomto smyslu tedy: Nemálo těch, kteří církev kvůli zneužívání pranýřují, jsou pokrytci. Využívají toho, aby církev obvinili, o obětech není vůbec řeč, konkrétně o tom, jak jim účinně pomoci a jak by měla fungovat dobrá prevence. Nápadné také je, že se mluví prakticky pouze o katolických pachatelích a vůbec ne o těch, kteří pocházejí z jiných náboženských komunit a o těch, kteří se rekrutují ze všech jiných vrstev společnosti.
Postupuje se tak, jako by se nevědělo, že sexuální zneužívání existovalo ve všech dobách dějin křížem krážem všemi vrstvami společnosti a existuje i dnes. Proto je na místě otázka: Proč jsou zajímaví jenom katoličtí pachatelé? Co s těmi jinými a především: Co s obětmi těch jiných než katolických pachatelů? Ty si zaslouží menší nebo vůbec žádný soucit?
Před lety odhalila policie tři pachatele, kteří rozšiřovali na internetu dětskou pornografii: jeden byl kněz, druhý soudce, třetí úředník nějaké instituce. V novinách psali jenom o knězi. Proč asi? Jen výjimečně se objevují zprávy jako např. tato: V USA jeden dětský lékař zneužil více než 100 dětí a nahrál to na video. Především je třeba napadnout „strategii“, z níž je zřejmé, že jistí lidé jsou zainteresováni nikoli na odstranění tohoto zločinu, ale na pošpinění církve. Tím nechávají oběti na holičkách. V jednom prominentním rakouském časopise stálo v těchto dnech na první straně: „Zamyslete se konečně už jednou nad svojí sexuální morálkou!“ Celé to zneužívání je po dle autora výzvou katolické církvi: Jejím „obrovským“ problémem je prý „potlačování pudu“. A jaké by mělo být řešení? Uvolnění všech pudů? „Kdyby sexuální revoluce zasáhla také církev, nebylo by v ní snad tolik sexuálně narušených jedinců, kteří zneužívají důvěřivé děti a tak ventilují svůj potlačený pud.“ Dále je autor „otřesen, s jakou tvrdošíjností se mužové v Římě brání názoru, že sexualita patří do konceptu stvoření, a proto je pozitivní“. Nad utrpením, které tím vzniká, by měl prý Vatikán podle autora konečně vážně uvažovat. Ví autor skutečně tak málo o nauce církve, nedal si námahu aspoň trochu ji poznat? A tolik vábivá „sexuální revoluce“ – jak vypadá její „morálka“? V tak zvaném „sexuálním kufru“, kte- rý je dnes předkládán v rakouských školách mládeži v hodinách „sexuální výchovy“, jsou obsaženy tři základní „normy sexuální morálky“: Nepočít žádné nechtěné dítě; nedostat žádnou sexuálně přenosnou nemoc; nespáchat žádný trestný sexuální čin. To je všechno, jinak je vše v pořádku, to znamená dovolené, a dokonce i doporučované – snad jako „pudový ventil“ k uspokojení „přirozených pudů“. O tom, jak je zvládnout, se nesmí vůbec mluvit. Vystačí pouze motivace strachu: nechtěné dítě, nemoc, trest? Je toto základ nějaké obdivuhodné morálky jako plodu sexuální revoluce? Jak neúčinná je morálka motivovaná čistě strachem, by mělo být dostatečně známo. Bylo by třeba rozlišit ovládání pudů a jejich potlačení. To není jedno a totéž. Otázka zní: Co by měla církev ve smyslu sexuální revoluce „změnit“? Své Ne k sexuálnímu životu s různými partnery, své Ne k pornografii? A dále: Mohla by církev svou morálku „změnit“, kdyby se nad ní podle citovaného autora „nově zamyslela“? Věří snad vážně někdo, že by tím na světě ubylo sexuálního zneužívání?
Aby bylo jasno: Církev učí Boží přikázání, nemá proto žádnou kompetenci je měnit, protože to jsou Boží přikázání, ne její. A jestliže se někdo domnívá, že tato přikázání Boží, vložená každému člověku do srdce, jsou od Církve falešně intepretována, tak by musel doložit, že církevní nauku opravdu zná, všechno ostatní není seriózní.
Proto má pravdu augsburský biskup Mixa, když říká, že tato od sexuální revoluce přesexualizovaná společnost zlo sexuálního zneužívání nejenom nepotlačuje, nýbrž naopak ještě posiluje a rozmnožuje, a to i v církvi, kam pronikl tento duch a infikoval též křesťany.
Co potřebujeme, není méně katolické sexuální morálky, ale naopak více: Na jedné straně ve formě jejího lepšího zprostředkování, na druhé straně ve snaze pomoci lidem, kteří v dětech vidí sexuální objekt, ovládnout své pudy, jejich zvrácený sklon včas rozpoznat a držet je zpovzdálí od povolání, která nabízejí „příležitost“: Chránit před nimi děti a také je před sebou samými. Napadání nauky církve kvůli případům zneužívání se podobá požadavku zrušit hasičský sbor proto, poněvadž jeden z jeho členů založil požár nebo proto, že hasiči na hlášení o požáru nereagovali. Ne, co my potřebujeme, to je hluboká analýza problému, při níž je třeba se ptát po příčinách, po nebezpečných skupinách pachatelů, po nebezpečných ideologiích, po možnostech prevence, po pomoci obětem a také jak s pachateli naložit.
Jednostranný útok na církev žádnému dítěti nepomůže, nota bene když katolická církev jako snad žádná jiná instituce nebo náboženství se k tomuto problému staví čelem: s hlubokým studem nad tím, co někteří její členové spáchali nebo kryli, ale také s rozhodnou vůlí postarat se o lepší budoucnost. Kdo mluví jen o katolících a odvádí pozornost pouze k nim, ten odvádí pozornost od mnoha jiných hanebných skutků a jejich pachatelů v řadách nekatolíků a ateistů, napomáhá jejich tutlání a krytí. Nutno sáhnout ke strategii „Zastavte zloděje!“. Nikdo, žádné náboženství, žádný stát, a žádná jiná lidská zařízení nejsou schopna zabránit, aby se nevyskytovali v populaci lidé s pedofilními sklony a také ne, aby si své pudy neukájeli na dětech. Cílem všech lidí jasného vědomí a dobré vůle musí ale být, aby toto zlo, jakož i všechny ostatní hříchy a zločiny, byly výrazně umenšeny prevencí, hrozbou trestu a pravdivou morální naukou. To je sice méně, než by si mnozí přáli, ale též jediné v rámci možností a také jediné, co je naší povinností vůči Bohu a našemu svědomí.

www.kath.net 28. 2. 2010,
přeložil -rm-


Pochod pro život 2010

Sdílet

Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 21. 01. 2011 | 9407 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 15/2010
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace