Zajímavé...

Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství

prstynkySvatba v Káni nás uvádí do tajemství svátosti manželství. Neznáme jména svatebčanů na oné svatbě, zato se zde zmiňuje, že tam byla Marie, tak jako Ježíš a jeho učedníci. Přihodila se zde trapná a pro vinařský kraj atypická situace, totiž, že došlo víno.Mariina přímluva je rozhodující pro zázrak, rovněž tak práce služebníků, kteří projevují Ježíši slepou důvěru. Ačkoli by vlastně nemuseli, protože Ježíš není jejich představený. Ježíš mluví o tom, aby naplnili šest džbánů, každý po 100 litrech vodou. V té době plnění džbánů byla dost náročná práce. S patnáctilitrovým vědrem se muselo jít čtyřicetkrát ke studni, aby se oněch šest džbánu naplnilo po okraj. Služebníci tak učinili. A zaručeně se u toho zapotili. Kdy se proměna vody ve vínu skutečně udála, to nevíme. Ale výsledek uvádí v úžas. Nové víno je lepší.
Svatba v Káni tak navozuje existenční situaci člověka, zvláště v manželství. Nacházíme se mezi nedostatkem a hojností, mezi křehkostí a nádherou. Především s ohledem na lásku. Evangelium zdůrazňuje důležitost těchto džbánů. Pán činí tyto džbány natolik důležité, protože skrze ně všednodenní vchází do zázraku. Zázrak v Káni je proměna, řádné stvoření z ničeho. Ježíš ale potřeboval lidské spolupůsobení. Pro manžele platí: Pán žehná vodu vaší dobré vůle, vašeho ustavičného lidského snažení. Mocí svátosti manželství Pán proměňuje toto blahoslavené snažení ve víno Boží lásky.
Manželé, můžeme naplnit vaše džbány vodou? Jak to konkrétně probíhá? Nazývám to velmi dobrými zvyklostmi šťastného manželství. Když se v nich manželé vycvičí, potom budou stále růst v lásce, Pán jim bude zaručeně hojně žehnat a obveselovat je vínem své Božské lásky.

nase_tlapky


1. Připravit druhému radost
Šťastní manželé jsou si navzájem darem a obdarováním se, aby si navzájem připravili malé a velké radosti , ne strach nebo bolest. Zní to snadno, ale v praxi se to dělá těžko. Je to, co říkám a dělám, radostí toho druhého? V tom se konkretizuje "amor benevolentiae." Pozornost k druhému je klíčem k jeho srdci.
Jeden mladý muž měl tento nápad: Když byla jeho snoubenka na měsíc na druhém konci světa, na Světovém dni mládeže, zařídil to tak, že od něho dostávala každý den jeden dopis a dárek. Od potřebných kapesníků a bonbónů na kašel, až k duchovní četbě. Každý den jeden dárek. Zde je možno dát své fantazii a kreativitě volný průběh. Kdo vydrží s touto pozorností až do konce života, dosáhne lásky v plné míře.

2. Blahodárné rituály a zvyky
Lásku a přátelství posilují zvyky, rituály a gesta, neboť gesta všeobecně probouzejí city a utvrzují úmysly. To se již projevuje na způsobu, jak se zdravíme. Když někdo příjde večer domů, pozdraví nejdřív psa, pak zapne počítač a televizi a svoji ženě řekne: "Co bude dnes k jídlu? Spěchám, protože mám ještě schůzi." Toto zajisté nepovede k většímu přátelství. Manželé odkoukali svůj pozdrav od svého psa, který je vždy zdravil tak, že na ně radostí skákal. Rovněž tak manželé, začali se v "poskoku" zdravit, aby své radosti dodali výraz, k radosti jejich dětí.
Vytváření světa symbolů se projevuje tak, že viditelná gesta přecházejí k vnitřní lásce a té dávají výraz. K tomu patří také rituály jako třeba komplimenty. Každý den spolu telefonovat, slavit narozeniny a výročí…

3. Hovořit spolu otevřeně a čestně
Šťastní manželé tvoří jistý prostor, kde smějí být takoví, jací skutečně jsou. Kde beze strachu můžou vyslovovat svoje pocity, přání, očekávání, problémy, frustrace a všechno, co mají na srdci. Jaká je to milost být přijat od druhého ve své slabosti a křehkosti.
Jeden stříbrný svatební pár se mi jednou svěřil, co bylo nejkrásnější a co nejtěžší ze 25 let manželství. To nejkrásnější, že jeden skrze druhého našel sám sebe a stal se více sám sebou. A to nejtěžší byla askeze, nepoužít znalosti o slabosti a zranitelnosti toho druhého, abych ho zranil(a). To charakterizuje velice dobře manželství. Sem také patří sliby, které se dávají a dodržují, a které působí důvěru.

4. V obtížných situacích být šikovný v komunikaci
Právě v ožehavých tématech nacházejí manželské páry šikovné cesty, kdy si mohou v rozhovoru vše říct, aby to pak společně řešily. Při ožehavých tématech může jeden vzít symbolicky do ruky předmět, což znamená: "Teď mluví jeden a druhý poslouchá." Za stanovený čas se mezi sebou vymění.
Vím o jednom manželském páru, který na své noční stolky staví svíčky. V případě, že se objeví něco, co lze jen těžko vyslovit, zapalují svíčku toho druhého. Ten druhý před spaním ví, že je něco mezi nimi, o čemž je potřeba mluvit. Nenásilná komunikace je pravá duchovní cesta k obratu.

5. Věnovat tomu druhému stále pozornost
Abychom použili současného přirovnání, je možné říct: "Být pro sebe stále online a neodvracet se od sebe." Šťastní manželé nacházejí stále nové prostředky, aby spolu zůstali emocionálně spojeni. To vytváří opravdovou intimitu. Pohledy, gesta a činy ukazují, že ten druhý je vnímán.
Jde o kvalitu přítomnosti: "Ty jsi mezi všemi viditelnými věcmi prioritou číslo jedna!" Z toho už samo od sebe vychází přání podnikat věci společně, připravovat si vzájemně radost, společně vařit, jíst, pít kávu, skleničku vína (piva) večer, společné procházky, poslouchání hudby, filosofování, četba Písma svatého,… Tak se projevuje vzájemná pozornost. Dobrý skutek vede k dalšímu dobrému skutku. Jedno opomenutí přivozuje další opomenutí. Proti tomu svoboda, která váže k vzájemné náklonnosti k druhému, vytváří svazek a v tom spočívá podstata manželské lásky.

6. Inspirovat se společnou vizí
Šťastní manželé obohacují svůj vztah tím, že mají společné plány a zaměřují se na společné cíle. Na ikoně Boží Trojice Andreje Rubleva vidíme trojici bytostí, jak si věnují vzájemnou pozornost, jako kdyby se společně radily. Rozhovor u stolu Boží Trojice je záchranou světa.
Také rozhovor křesťanských manželů by se mohl týkat záchrany světa s následnými konkrétními činy. V tomto duchu lze konat skutky milosrdenství. Nemocné navštěvovat, pomáhat postiženým rodinám, či vařit pro matku po narození prvního dítěte… Když si manželé navzájem sdělují silné zkušenosti, zvláště ve službě Božímu Království, stává se také silné jejich vnitřní pouto. S Titem je to možné shrnout takto: „Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.“ (Tit 2,11-14) Kultura nedělí a svátků je důležitým volným prostorem vytvářet stále nově a konkrétně velké vize. S Marií chtěl bych říct: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5)

7. Dodržovat společnou modlitbu
Modlitba spojuje s Bohem a mezi sebou navzájem. V modlitbě se člověk otevírá stále většímu Bohu a zakouší, že vzájemný vztah není všechno. Šťastní lidé umí tuto transcendenci žít, a to činí omezenost toho světa a též jejich vztah snesitelným.
Zkušenost hranic v lásce se potom může stát odrazovým můstkem, aby se ona láska odkryla a byla ta, která je neohraničená, která stále dává, stále odpouští, vše snáší, která je věčná.
Kniha Tobiáš nám ukazuje, že Tobiáš a Sára se společně modlili dříve, než se sobě tělesně oddali. (Tób 8,1-9) Je to obdivuhodná modlitba díků za geniální Boží nápad, že stvořil muže a ženu. Vnitřní vztah k Bohu vede k docela novému vnitřnímu vztahu k srdci toho druhého, který se znovu vyjadřuje v sexuálním odevzdání se. To je opravdové spojení spirituality a sexuality v manželství. Bůh není rivalem, nýbrž zdrojem radosti a také základem plodnosti. Manželský pár, který se společně modlí, zůstává spojen a přijímá od Boha všechny potřebné milosti.

Tato praktická moudrost sedmi dobrých zvyků, zdá se být jako voda, které je málo a je vzácná. Kdo učiní z těchto dosažitelných rad zvyk, uvidí, jak "manželské džbány" zůstávají stále naplněny po okraj a Ježíš promění vodu v ušlechtilé víno své milosti, své lásky a svého života v hojnosti. "Manželských džbánů" nezůstane nikdo ušetřen. Občas se zapotíme jako služebníci na svatbě v Káni, kteří museli stále běhat ke studni nabírat vodu. Ale chuť nového vína, které Ježíš daruje, kompenzuje tuto námahu a dává za ni hluboké štěstí. Chtěl bych všem hlásat: "Naplňte džbány; Pán vás naplní milostí!"

časopis Leben, Nr. 161, 23. Jahrgang

holubi

Sdílet

Související články:
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 28. 01. 2019 | 3543 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace