Mimo oblast FATYMu

Na Dny důvěry přijedou stovky mladých

Společná večerní modlitba 15.–17. 11. 2013 pořádají mladí křesťané z různých církví ve spolupráci s komunitou Taizé víkendové setkání mladých s názvem Dny důvěry. Na tento víkend se sjedou mladí křesťané a hledající z celé České republiky. Ubytováni budou v domovech pražských rodin nebo jednotlivců.

„Před více než třiceti lety zahájil bratr Roger „pouť důvěry“, jejíž součástí jsou velká evropská setkání, kterých se účastní desetitisíce mladých lidí z celé Evropy včetně České republiky. Letošní setkání proběhne na konci roku ve Štrasburku. Rádi bychom však podobné menší setkání uspořádali i v Praze,“ říká jeden z členů ekumenické komunity Taizé bratr Wojtek, který při příležitosti Dnů důvěry přijede do Prahy. Na otázku, proč se akce jmenuje Dny důvěry, odpovídá: „Důvěra nás otevírá ostatním. Umožňuje nám podělit se o to, co je pro nás důležité, a objevovat nečekané. V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi a kontinenty, ale i uvnitř nás, v každém lidském srdci,“ vysvětluje bratr Wojtek.

Program zahájí večerní modlitba s meditativními zpěvy z Taizé, čtením z Písma a chvílí ticha. Bude se konat v pátek 15. 11. od 19,30 v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech a je přístupná všem. Organizátoři očekávají účast několika stovek lidí. V sobotu se mladí lidé zúčastní biblických zamyšlení s následnou diskusí ve skupinkách. Odpoledne si mohou vybrat z mnoha workshopů s duchovními a sociálními tématy.

V sobotu v devět hodin ráno, v poledne a večer v osm se opět konají modlitby se zpěvy, které jsou také otevřeny široké veřejnosti. Součástí sobotní večerní modlitby je tzv. slavnost světla, při které si účastníci navzájem zapálí svíce jako připomenutí světla, kterým je vzkříšený Kristus. Na modlitby jsou zváni i ti, kteří se za křesťany nepovažují, ale rádi by si odpočinuli od svých každodenních starostí a na chvíli se zklidnili v meditativní atmosféře krásné hudby v doprovodu sboru a orchestru. V neděli pak účastníci setkání navštíví bohoslužby se svými hostiteli a v poledne se v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně rozloučí.

Komunity Taizé a jejích modliteb za jednotu křesťanů a smíření mezi národy si vážil i prezident Václav Havel. Když byl bratr Roger Schutz, zakladatel a první představený komunity, v roce 2005 zabit, Václav Havel o něm řekl: „Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjednocující se Evropy.“

Kontaktní osoba pro novináře:
Vlaďka Jelínková
mobil: 776 393 717
e-mail: dnyduvery2013@gmail.com, www.dnyduvery.cz

Poznámka pro editory: 1. Komunita Taizé se nachází ve francouzském Burgundsku. Patří do ní přes sto bratří z různých zemí a křesťanských tradic. Část z nich žije v malých skupinkách v různých částech světa mezi nejchudšími obyvateli.

Komunitu založil v roce 1940 švýcarský protestant Roger Schutz. Do Taizé přijíždějí od padesátých let mladí z celé Evropy i ostatních světadílů, aby se účastnili každodenních modliteb a života komunity. Počet návštěvníků od padesátých let velmi vzrostl – v některých týdnech se nyní v Taizé shromáždí až 6000 lidí.


Rozhovor s bratrem Wojtkem z komunity Taizé

Důvěra nám otevírá nové horizonty


Jak vznikly Dny důvěry?

Již více než 30 let zvou bratři z komunity Taizé k účasti na „pouti důvěry“, která vrcholí na konci každého roku setkáním v jednom z velkých evropských měst. Na těchto setkáních se shromažďují desetitisíce mladých z celé Evropy, včetně mladých z České republiky. Přicházejí, aby se společně modlili a aby hledali smysl svého života. Pouť během roku pokračuje. V naší komunitě v Taizé, malé vesničce ve francouzském Burgundsku, vítáme týden co týden stovky, často tisíce mladých lidí. Před několika lety nám několik mladých Čechů navrhlo, abychom podobné setkání uskutečnili i ve Zlíně. A tak jsme v roce 2007 pozvali mladé lidi na víkend nazvaný „Dny důvěry“. Přijelo jich několik stovek. Od té doby v této malé české pouti důvěry pokračujeme a jednou za dva roky organizujeme tato víkendová setkání v různých městech (v roce 2009 v Brně, v roce 2011 v Olomouci, letos v Praze).

Proč se akce jmenuje zrovna „Dny důvěry“?

Proč je slovo „důvěra“ pro nás tak důležité? Je to klíčové slovo. Důvěra nás i přes naše rozdíly otevírá druhým, díky ní se dělíme o to, co je v životě důležité a objevujeme nečekané. V našich životech potřebujeme mnoho důvěry, abychom překonali zdi, které existují nejen mezi lidmi a kontinenty, ale i uvnitř našich srdcí. S pomocí důvěry můžeme všichni přispět k otevření nových cest smíření a pokoje. Důvěra nám otevírá nové horizonty…

Kolikrát jste byl v České republice?

Již několikrát; tuším, že čtyřikrát. Byl jsem v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně a několika dalších městech. Byl jsem velmi dojat vřelým přijetím a pohostinností, které se mi dostalo. Bylo velmi zajímavé objevovat, kolik hlubokých vazeb existuje mezi naší komunitou v Taizé a Českou republikou. Bratři z Taizé začali navštěvovat Československo v 60. letech. Od té doby mezi námi existuje mnoho drahých přátelství a tyto vztahy se i dnes prohlubují.

O České republice se tvrdí, že to je ateistická země. Jaký je váš dojem z ní?
Česká republika je stejně jako mnoho dalších zemí poznamenaná svou historií. Možná i to je důvod, proč je zde vyjadřování víry diskrétnější než jinde. Je ale neuvěřitelné, že víra byla dál předávána i v těchto těžkých časech. Pro dnešní mladé lidi není víra pouhou tradicí či rituálem, ale je to vědomá, vážně činěná životní volba. Taková víra je mnohem zralejší, pevná, je integrální součástí života. Od českých křesťanů se toho můžeme mnoho učit. A mladí lidé z Česka se ptají na stejné otázky jako mladí z jiných zemí, mají podobné touhy a naděje. Také hledají odpovědi na podstatné otázky o významu a smyslu svého života.

Mohou na Dny důvěry přijít i lidé, kteří se nepovažují za křesťany?

V Taizé vítáme všechny mladé lidi, kteří přicházejí. Neptáme se jich, z jaké jsou církve, neptáme se jich, jestli věří, nebo ne. Všichni, kdo přicházejí, hledají něco důležitého, a v té velké různorodosti objevujeme bohatství. Můžeme se učit jeden od druhého, naslouchat si a zjišťovat, že všichni svým způsobem hledáme pravdu. Přítomnost těch, kteří křesťanskou víru nesdílejí, je pro křesťany důležitá, protože tito lidé se někdy ptají na základní, podstatné otázky, které si někteří věřící vůbec nepokládají. Tyto otázky v nás mohou něco probudit, zvou nás na hlubinu naší víry.

Čím mohou Dny důvěry zaujmout nevěřícího člověka?

Například malými diskusními skupinkami, ve kterých se jedni nesnaží přesvědčit druhé, ale snaží se spíš druhým naslouchat. V těchto skupinkách se budeme společně zamýšlet, jak bychom mohli být v dnešní době znamením naděje v našem městě, zemi, společnosti. Jak bychom mohli konkrétně uskutečňovat gesta solidarity vůči lidem v nouzi. Myslím, že i lidé, kteří do kostela nechodí, mohou ocenit meditativní ticho a modlitbu ve formě zpěvů…

Proč se komunita Taizé orientuje převážně na mladé lidi?
Byli to mladí lidé, kteří začali přicházet do Taizé. Zpočátku to bylo pro bratry velmi překvapující. Komunita prostě nebyla připravena přijmout tolik návštěvníků, kteří od ní očividně mnoho očekávali. Trvalo nějaký čas, než bratři pochopili, že skrze mladé lidi se jim Bůh snaží něco sdělit a že by je měli přijmout jako dar. Ano, komunita se tomuto daru musela přizpůsobit. I po tolika letech jsme stále ještě udiveni, že tolik, tolik mladých lidí nám důvěřuje a přichází k nám po celý rok. Je to veliká odpovědnost, která nám zároveň přináší radost. Mladí lidé se s námi dělí o své nadšení a to nás stimuluje. Mnoho z nich také po návratu domů na sebe bere rozličné odpovědnosti vůči druhým a snaží se velmi konkrétním způsobem žít to, co pochopili z evangelia. Přinášejí mnoho naděje, protože připravují budoucnost.

Vlaďka Jelínková

Kontaktní osoba pro novináře:

Vlaďka Jelínková
mobil: 776 393 717

e-mail: dnyduvery2013@gmail.com, www.dnyduvery.cz
Pouť důvěry Montreal

Sdílet

Související články:
Zpěvy z Taizé v Třebíči (17.10.2018)
Taizé se připravuje na léto (21.06.2018)
Modlitba se zpěvy z Taizé - březen 2018 (01.03.2018)
Modlitba se zpěvy z Taizé - 26. 11. 2017 (25.11.2017)
Modlitba se zpěvy z Taizé - 15. 10. 2017 (07.10.2017)
Modlitby se zpěvy z Taizé 2017 (30.01.2017)
Evropské setkání mladých v Lotyšsku (19.12.2016)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (03.12.2016)
Taizé v Třebíči (07.10.2016)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (23.11.2015)
Slavnost Světla v Praze (14.11.2015)
Dny důvěry v Ostravě (14.11.2015)
Modlitba Taizé v Třebíči (24.09.2015)
Příští evropské setkání Taizé se bude konat ve španělské Valencii (04.01.2015)
Pro každého účastníka setkání Taizé se konečně našlo místo (27.12.2014)
Poslední výzva před setkáním Taizé v Praze: stále se hledá 2 500 míst v hostitelských rodinách (23.12.2014)
Evropské setkání mladých Taizé v Praze (14.12.2014)
Květen 2014: Modlitby a informační schůzky s bratry z Taizé (09.05.2014)
Setkání Taizé v Praze 2014 (15.03.2014)
Příští pouť evropské mládeže bude v Praze (01.01.2014)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (23.11.2013)
Dny důvěry - dokument České televize (14.11.2013)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (04.10.2013)
Dny důvěry v Praze: listopad 2013 (02.10.2013)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (06.05.2013)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (29.11.2012)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (29.09.2012)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (12.05.2012)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (23.02.2012)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (15.11.2011)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (02.05.2011)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (11.11.2010)
Modlitba se zpěvy z Taizé v Brně (07.09.2010)
Cesta do Taizé (17.06.2010)
Pozvánka na Taizé modlitbu (06.04.2010)
Ekumenické setkání Dny důvěry (07.08.2009)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 31. 10. 2013 | 6915 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace