Zajímavé...

Můj půst a 21 popravených křesťanů

vězeň, otroctví, obchod s lidmi, Public Domain CCO, pixabay.com Je tu postní období a jako obvykle se usilovně snažím přijít na to, čeho bych se měl zříci. Mnoho křesťanů se rozhoduje, zda se vzdá sladkostí, nadávek nebo něčeho jiného. Na co to všechno? Proto, abychom se alespoň trochu pokořili a spojili naše utrpení s tím, které prožíval Kristus na kříži?

Cukr? Nadávky? To je vše, co zvládneme? Naše současné oběti se zdají nedostatečné, když je porovnáme s neuvěřitelnými oběťmi, které se dějí po celém světě.

Jen před více než týdnem svět sledoval, jak bojovníci ISIS sťali křesťanské oběti, které měly ruce spoutané za zády. Egyptští představitelé uvedli, že jsou přesvědčení, že v ten den bylo zabito 21 křesťanů. Říká se také, že několik rukojmích před svou předčasnou smrtí vykřiklo: "Ó, Bože" a "Ó, Ježíši".

Svatý otec František se k této hrozné události vyjádřil: "Krev našich křesťanských bratří je svědectvím, které křičí." Dále pokračoval: "Není důležité, zda jsou to katolíci, pravoslavní, Koptové, luteráni: jsou to křesťané. Ta krev je stejná. Je to krev, která vyznává Krista. "

V únoru 2015, téměř 2000 let po Kristově smrti a vzkříšení, ztratilo svůj život 21 mučedníků ve jménu Boha, jehož nebyli ochotni se vzdát.

Přemýšlím o svém každodenním životě v Americe, kde svobodně praktikuji svoji katolickou víru a přemýšlím, zda vzdát se cukru nebude na půst příliš velká oběť a jestli to vydržím 40 dní. Když jsem se díval na to, jak těchto 21 mužů dává své životy jako tu nejvyšší oběť, uvědomil jsem si svou vlastní slabost.

Jen si dávám věci do souvislostí. Můj přítel a řečník Patrick Madrid na své stránce na Facebooku po tomto útoku ISIS na křesťany minulý týden napsal:"Myslím na tyto bratry v Kristu, když se připravuji na vlastní ubohé a bezvýznamné postní "oběti". Pochválen buď Ježíš Kristus nyní i navěky. Vpřed křesťanští vojáci! "

Právě tato slova asi nejlépe vystihují to, co cítím ohledně svých vlastních postních obětí, které se zdají být spíše nepříjemnostmi než skutečnými oběťmi.

Tato tragická ztráta života by měla být pro nás všechny připomínkou toho, k čemu půst opravdu vede. Není to jen o zříkání se cukru nebo nadávek, je to i větší závazek prostřednictvím půstu, dávání almužny a modlitby, znovu se sjednotit s Kristem. Vzdát se těch věcí, které nás odvádějí a odrazují od toho, abychom se Mu zcela odevzdali. Je čas zaměřit se na život a smrt Ježíše Krista a přemýšlet o nich během této 40 denní doby v rámci příprav na oslavu Velikonoc, která nám připomíná, že Kristus byl přesně tím, co o sobě zjevil, že je - Synem Božím, který vítězí nad hříchem a smrtí a milovníkem našich duší.

Katolická biskupská konference USA uvádí: "Klíčem k plodnému dodržování těchto praktik je rozpoznat jejich spojení s obnovou křtu. Jako následovníci Krista v postní době jsme povoláni nejen k tomu, abychom se zdrželi hříchu, ale jsme povoláni ke skutečné přeměně našich srdcí a myslí. Připomínáme si ty vody, ve kterých jsme byli pokřtěni (ponoření) do Kristovy smrti, ve kterých jsme zemřeli hříchu a zlu a začali nový život v Kristu. "

Když letos na Popoleční středu dostanu znamení kříže tmavým, prašným popelem, bude to jiné. Letos se budu snažit obětovat způsobem, který mě přivede blíž ke Kristu. Temný prach tohoto popela mi bude připomínat nejen Kristovu smrt, ale i smrt mnohých, kteří přišli o život kvůli náboženství, které občas považuji za samozřejmost.

Ať je postní období časem, ve kterém skutečný půst, dávání almužny a modlitba nebudou prováděny jako nějaký žalostný pokus o splnění určité povinnosti, ale spíše jako něco, co je třeba udělat, abychom se spojili s Kristovým utrpením, odvrátili se od hříchu a byli věrní evangeliu. Stejnému Evangeliu, za které právě zemřelo 21 mužů.

Zdroj: LifeSiteNews.com

Převzato z lifenews.sk, 17. února 2015, článek naleznete zde.

kříž ze dřeva, Ježíš Kristus, Public Domain CCO, www.pixabay.com


Boží Slovo, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQSdílet

Související články:
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 23. 02. 2015 | 6139 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace