Zajímavé...

Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů

stux, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Zrod modlitby Anděl Páně sahá až do roku 1456, kdy se Mohamed II. chystal zasadit smrtelný úder křesťanským zemím. Tehdejší papež Kalist III. reagoval k hrozbu stále agresivnějšího islámu výzvou k jednotě ve společné modlitbě. Byla to modlitba Anděl Páně, která tehdy zachránila Evropu.
I dnes se křesťané v Evropě, i ve světě ocitli v kritické situaci. Nadešla doba, kdy modlitba Anděl Páně opět nabývá svůj nesmírně důležitý význam. Modleme se ji všichni, je to naše záchrana!

Anděl Páně (Angelus Domini)


K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria …

K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria …

K: A Slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria …

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

K: Angelus Domini nuntiavit Mariae
L: et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria ...

K: Ecce ancilla Domini,
L: fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria ...

K: Et Verbum caro factum est
L: et habitavit in nobis.
Ave Maria ...

K: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
L: ut digni efficiamur promissionibus Christi.

K: Orémus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
L: Amen.


Vyzvánění zvonů - výzva k modlitbě


3x denně, ráno, v poledne a večer se z našich kostelních věží ozývá hlas zvonů. Vybízejí, svolávají k modlitbě Anděl Páně. Vnímáme ještě, že je to výzva k modlitbě, výzva k andělskému pozdravu? K pozdravu té, která je Boží i naší matkou, té, které Bůh svěřil celý řád milosrdenství, která je prostřednicí všech milostí a také tou, která zničí moc zla, před níž se třesou pekelné mocnosti...!?

Nebo nám, mnohdy, to zvonění ani nepřijde...?

Nebo nás dokonce ruší, ráno budí ze spaní... Slyšel jsem o více případech, kdy si lidé stěžovali, kdy chtěli, snažili se, aby zvony přestaly vyzvánět, aby umlkly, aby byl klid a ticho...

A byl by skutečně klid? Bylo by skutečně ticho?

V Hamburgu už mají nové, jiné výzvy....

https://www.youtube.com/watch?v=Orl_veE-Vm4

A je dost pravděpodobné, že brzy se budou rozléhat nad krajinou, možná i nad naší krajinou, ne 3x, ale 5x denně a naše zvony utichnou docela...

Kéž si uvědomíme, na jakých základech je vystavena Evropa, z jakých kořenů vyrůstá. Nejsou to idee Francouzské revoluce, která přinesla pronásledování, zmar, gilotinu a potoky krve... Jsou to křesťanské kořeny. A Evropa je odmítá. A bez nich bezradně tápe, trpí a umírá...

Jeden kněz prý před nějakou dobou řekl ve svém kázání tuto větu:

Jednou přijde den, kdy si lidé budou muset vybrat mezi sebezničením nebo padnutím na kolena...

Co si vybereme?


Z našich chrámů nás stále 3x denně zvony vybízejí k modlitbě. K modlitbě k té, která dala světu Vykupitele, Ježíše Krista. A Ona, Panna Maria, nás vybízí k návratu k Němu, k obrácení, k pokání, ke smíření, k pokoji, k lásce....

Bůh je Láska..., nám napsal sv. Jan. A Ježíš o sobě řekl, že je cesta, pravda a život. ... Maria, jeho Matka, ho zná ze všech lidí nejlépe. Pod křížem, v nejtěžší chvíli Ježíšova i svého života se stala i naší maminkou. A je maminkou milující, laskavou. Chce nás přivést k Ježíši, chce nás zachránit, chce, abychom byli šťastni, nyní i na věčnosti...

Poslechněme to, co nám říká, obraťme se, svěřme se její mateřské péči, nechme se jí vést. Skryjme se pod ochranu jejího mateřského pláště, buďme skryti v jejím neposkvrněném srdci... a budeme v bezpečí...

3x denně Magnificat!


"Bůh má Slovensko pro jeho mariánskou úctu rád a zachrání ho od mnoha zel, pokud se lidé budou každý den třikrát denně modlit Magnificat. To je nejkrásnější modlitba, jaká kdy vyšla k Bohu z úst lidského stvoření."
(Biskup Pavol M. Hnilica)

...a u nás na Moravě:

Velehrad náš ten rozkvétá vždy znova
a žádná moc už nám jej nerozboří,
pokud náš národ v hloubi srdce chová
důvěru k Matce, která divy tvoří.

[:Maria za nás prosit neustane:
Dědictví otců, zachovej nám, Pane!:]


(Kancionál, 828/5)

@@@


V článku jsem použil část ze souboru článků:
Posolstvá Panny Márie: Dôverujte Otcovi! Modlite sa a postite, Viktor Orbán: Európania, bráňme svoju slobodu!, www.magnificat.sk, 21. 3. 2016

Modlitba Anděl Páně převzata z
www.vojtechkodet.cz/modlitby

@@@


Na Fatym com vyšlo:

Anděl Páně za křesťanskou Evropu (vydáno 19. 12. 2008)

MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem
a další díly tohoto cyklu....

Zásvětné modlitby k Panně Marii a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení

Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile

Rue du Bac, foto z http:// immaculata.minorite.cz


Rue du Bac, foto z http://immaculata.minorite.cz

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 03. 2016 | 5576 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace