Zajímavé...

Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny

Rodina nabízející milosrdnou lásku je v podstatě taková, která má "dohodu milosrdenství" s Ježíšem. Jinými slovy, žádají Ježíše, aby na ně vyléval "odmítané" milosrdenství, které jiné rodiny odmítají, a tak se ho snaží přijmout a sdílet s ostatními. V současnosti, kdy je rodina tak napadána a bohužel hodně rodin odmítá Boží milosrdenství, je Ježíšovo Srdce obzvlášť zraněné. Rodina obětující se milosrdné lásce má poskytnout Ježíši útěchu rodiny, která se rozhodne přijmout odmítanou milostivou lásku od Něho.

To neznamená, že rodina musí být dokonalá. Ve skutečnosti, čím více jsou členové rodiny nedokonalí, tím více Ježíš touží, aby na ně vyléval své milosrdenství. Musí být jednoduše otevření přijetí a sdílení jeho milosrdné lásky. Nabízíme toto rozjímání a modlitby pro požehnání rodiny nabízející milosrdnou lásku počínaje Ježíšovými slovy sv. Faustyně:

Z deníčku;

Pán Ježíš řekl sestře Faustyně: Pálí mě plameny milosrdenství, toužím je vylévat na lidské duše. Ó, jakou bolest mi způsobují, když je nechtějí přijmout. (D1074)
Alespoň ty přicházej ke mně co nejčastěji a přijmi ty milosti, které ony nechtějí přijmout. Tím potěšíš mé srdce. Ó, jak je velká lhostejnost duší vůči toliké dobrotě, vůči tolika důkazům lásky. Mé srdce je nasycováno samou nevděčností. Duše, žijící ve světě, na mě zapomínají; na všechno mají čas, jen ne na to, aby přišly ke mně pro milosti. (D367)
Má dcero, ber milosti, kterými lidé pohrdají, ber, kolik můžeš unést. (D454)
Toužím se dávat duším a naplňovat je svou láskou, ale málo je duší, které by chtěly přijmout všechny milosti, které jim moje láska předurčila. Moje milost se neztrácí. Když ji duše, pro kterou je určena, nepřijme, dostává ji jiná duše. (D1017)

Modlitba pro rodiny


Pane Ježíši, Ty chceš vylévat své milosti na všechny duše. O co víc ji toužíš vylévat na celé rodiny, zejména v době, kdy tě jich tolik odmítá. Proto se my rodina ________jméno rodiny______ nabízíme tvé milosrdné lásce a prosíme o milosti a milosrdenství pro jiné rodiny, které ho odmítají. Prosím o ně, abychom potěšili tvé srdce a proto, že potřebujeme tvé milosrdenství. Naplň nás svou milostí, Pane. Odpusť nám naše hříchy a dej nám milost, abychom si byli milosrdní navzájem ve skutcích, slovech a modlitbách. Ať paprsky milosrdenství, které vycházejí z tvého Srdce, působí v našem domě a v našich srdcích. Prosíme, udělej z našeho domu místo, kde všichni najdou pokoj v Tvém milosrdenství. Požehnej nás svým milosrdenstvím, když opouštíme náš domov a přijmi nás s požehnáním, když se do něj vrátíme. Požehnej milosrdenstvím všechny, se kterými se setkáme a vlej ho do našich srdcí. Zvláště požehnej ty, kteří navštíví náš dům, aby v něm zažili tvé milosrdenství.

Maria, Matko milosrdenství, pomáhej nám věrně žít naše povolání v milosrdné Boží lásce. Předáváme se Tvému Neposkvrněnému srdci. Pomoz nám přijmout milosti Božího Syna s tou otevřeností srdce, kterou jsi prokázala při zvěstování. Pomoz nám být vděčnými za Boží milosrdenství s takovou radostí, kterou jsi prožívala při návštěvě Alžběty. Pomoz nám důvěřovat Božímu milosrdenství zejména v době temnoty s neochvějnou, pevnou vírou, jakou jsi projevila na Kalvárii. Panno Maria, ochraň nás a zachovej naši rodinu v lásce, abychom se jednoho dne mohli radovat s tebou a všemi svatými ve společenství věčné rodiny Lásky, Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.


Sv. Panno Maria, oroduj za nás.

Sv. Josefe, oroduj za nás.

Sv. Faustyno, oroduj za nás.

Sv. Terezie, oroduj za nás.


Medžugorje


Doporučujeme rodinám modlit se tuto modlitbu zejména ve dnech jejich oblíbených mariánských svátků, na svátek svatého Josefa (19. března) nebo na jeden ze "svátků milosrdenství", jakými jsou např. svátek svaté Terezie z Lisieux (1. říjen) nebo sv. sestry Faustiny (5. října), zvláště na neděli Božího milosrdenství (druhá neděle Velikonoc) nebo neděle Nejsvětější Trojice, což je den, kdy Svatá Terezie z Lisieux poprvé přinesla svou oběť milosrdné lásce. Povzbuzujeme rodiny, aby ve svém příbytku umístili obraz Božího milosrdenství, pokud jej ještě v nemají, a prosili Pána Ježíše, aby byl v rodině neustále přítomen.

Modlitba odevzdání rodiny
Božímu milosrdenství


Pane Ježíši, řekl jsi sestře Faustyně: Dávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet k prameni milosrdenství pro milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: "Ježíši, důvěřuji ti. (D327)

Přes tento obraz budu udělovat duším mnoho milostí, proto ať má k němu přístup každá duše. (D570)

Pane Ježíši, skrze tento obraz tvého milosrdenství, dej nám, prosíme, své milosti. Kdykoliv se na něj podíváme, pomoz nám rozpomenout se na tvou lásku a milosrdenství a naplň naše srdce neochvějnou důvěrou. Tak jako je tvé milosrdenství zobrazené na tomto obraze a vychází z tvého probodeného Srdce, obklop náš dům paprsky svého milosrdenství. Ať je krev a voda, která vytéká z tvého srdce, vždy při nás! Ježíši, důvěřujeme v tebe ..


Doporučuji ukončit tuto modlitbu tím, že se pomodlíme Korunku Božího milosrdenství. Také by bylo dobré pozvat kněze, aby požehnal Váš domov a Váš obraz Božího milosrdenství.

Převzato z http://modlitba.sk/, článek ze 6. 4. 2018 naleznete zde.

Samopše 2011

Sdílet

Související články:
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (14.09.2023)
Zjevovala se mi sv. Faustina – Silvano Tosso – exkluzivní svědectví, které dosud nezaznělo (video) (08.06.2023)
Dar víry a 9 prvních pátků - skutečný příběh (06.05.2023)
Pobožnost k Božímu milosrdenství (17.04.2023)
Boží Milosrdenství - svátek (16.04.2023)
Boží milosrdenství (16.04.2023)
Přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (+ další videa) (14.04.2023)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (12.04.2023)
Postní výzva 40x40 (19.02.2023)
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 04. 2018 | 4628 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace