Zajímavé...

Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak...

Adorace, foto:RT Komentář k evangeliu podle Lukáše 21. kapitoly od velkého svatého kněze dona Dolinda Ruotola, známého jako autora Novény odevzdanosti:

MY, OČEKÁVAJÍCE VELKÁ SOUŽENÍ,
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ A BOŽÍ SOUD


Po hrozném oznámení o zničení Jeruzaléma a konci světa se Ježíš Kristus obrací na své posluchače a na všechny lidi světa, aby jim naznačil, jaký postoj musí zaujmout ve velkých souženích, kterých budou svědky. První, co bude třeba udělat, je pozvednout oči k nebi a důvěřovat Bohu očekávajíc jeho duchovní milosrdenství: Pozdvihněte hlavy a nasměrujte svůj pohled na nebe, protože se blíží vaše vykoupení. Na Božích cestách cílem každého trestu je milosrdenství. Poslední trest bude předcházet vládě Páně a plnému vítězství Církve; proto, když se začnou naplňovat Boží slova Ježíše Krista, duše se musí utěšit a doufat v království Boží.

Když fíkovník vyklíčí a přinese své ovoce a když jsou stromy plné květů, víme, že léto je blízko, a teď, když na zem přicházejí předpovězená velká soužení, je to znamení, že se blíží Boží království.

Zničení Jeruzaléma bylo předzvěstí šíření Evangelia ve světě, první etapou Božího království;
strašná soužení jsou předzvěstí vítězné Boží vlády v národech; soužení konce světa budou předzvěstí slavné a věčné vlády Boha s jeho vyvolenými v ráji.

Ježíš se tedy promluvil zejména k těm, kteří budou trpět ve velkých souženích světa, a těm, kteří budou v souženích v posledních časech před Božím soudem, a říkal i Židům, kteří ho poslouchali, a dodal: Dávejte si na sebe pozor, aby se vaše srdce nezkazila a nezatvrdila pro obžerství, opilství a starosti současného života, a aby vás ten den nepřekvapil a nezastihl náhle, protože jako osidlo zasáhne ty, kteří žijí povrchně.

Hledání požitků a trápení současného života, jak to už vidíme v naší generaci, bude charakteristické pro dobu, která bude předcházet velkým soužením. Svět se změnil na hospodu, divadlo a staveniště; požitek smyslů se vyhledá s největšími rafinacemi a důvtipem; život je rozptýlen opojením zábavy přinášené do domácností přes rádio a televizi; člověk pracuje a pracuje... v takovém otravném zaujetí současným životem, aby si zajistil důstojný materiální život, že zcela zapomene na ten duchovní. Pro ty, kteří žijí tímto nehodným způsobem, bude soužení překvapením, stejně jako past pro chycené ptáky.

Nerozpoznají Boží hlas, ani jim na mysl nepřijde, že musí změnit svůj život a otřesy přírody budou připisovat čistě přírodním příčinám.

Ty časy budou muset být časy intenzivní bdělosti a modliteb, protože nepůjde o běžná soužení, ale o výjimečné pohromy, ze kterých nám pomůže uniknout jen modlitba. Velkými souženími posledních dob budou kataklizmy, které budou předzvěstí soudu. Pokud někdo věří, že musí předstoupit před věčného Soudce, jak se pak může povrchně dívat na hrozné jevy ohlašující Jeho příchod a vystavit se nebezpečí, že zůstane nepřipraven k setkání s Ním?

Sám Ježíš Kristus nám chtěl dát příklad o tom, jak je třeba být bdělý v modlitbě a starat se o náš duchovní život. Písmo svaté nám o tom mluví, jistě s určitým záměrem, když popisuje, jak Ježíš během dne vyučoval v chrámu, aby vedl duše k dosažení věčného života a v noci se utáhl, aby se modlil na Olivové hoře. Jeho horlivost v poučování lidí a jeho Boží Slovo přilákaly zástupy natolik, že každý den už brzy ráno chodili do chrámu, aby ho poslouchali.

Takto máme žít svůj život ve chvílích velkých soužení, která se již chystají na zemi v posledních časech a která nastanou na konci světa: musíme pozvednout svůj zrak k Bohu, toužíce po Jeho království; musíme horlit za slávu Páně a dobro duší. Aniž bychom se nechali unášet smysly, musíme se umrtvovat a modlit.

Člověk nemůže zůstat lhostejný, když Bůh volá. A jak řekl Ježíš, je-li třeba se modlit v každé době, tak pak v době soužení je to třeba dělat bez přestání pro své vlastní dobro a dobro druhých.

Pán Ježíš řekl, abychom bděli a modlili se, a tak byli hodni vyhnout se hrozným věcem, které musí přijít; to znamená, že je možné odvrátit některá soužení nebo je alespoň zmírnit modlitbou.

Kdyby by ve chvílích velkých převratů národy využívaly podporu veřejné modlitby, o kolik víc by jim to pomohlo! Mnohem víc než jejich materiální a bezpečnostní opatření, výzbroj či jejich tyranská disciplína!

A kdyby duše zasvěcené Bohu zvlášť myslely na svou zodpovědnost za lid, s jakou horlivostí by se staraly o to, aby byly svaté, umrtvované a v neustálé modlitbě!

O společné dobro se nestaráme pomlouváním, ale zvedáním rukou k Bohu v modlitbě prosíc o Jeho milosrdenství.

Don Dolindo Ruotolo


Převzato z FC - Andrea Galková, článek ze 16. 5. 2022 naleznete zde.

P Dolindo Ruotolo, www.megaknihy.czSdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2022 | 584 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Andrea Galkova
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace