Zajímavé...

Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém...

soumrak, Public Domain CCO, pixabay.com Prorocká literatura je na první pohled nudná. Fakt. Kolikrát i na druhý nebo na třetí. Je třeba znát různé historické souvislosti, aby člověku došlo, o co vlastně kráčí. Ale někdy, někdy je tam prostě něco, co vás nenechá klidné.

Líbil se mi příměr naší paní děkanky Vlkové: prorok Izaiáš "je" klasicismus, prorok Ezechiel "je" baroko a prorok Jeremiáš "je" romantismus. Vzhledem k tomu, že má bloudící duše je rozervaně romantická, není divu, že mě zaujalo následující Jeremiášovo vyznání:

Sváděl jsi mě, Hospodine

a já se nechal svést.

Zmocnil ses mě

a zdolas mě.

Vysmívají se mi celé dny,

každý má ze mě legraci.

Křičím, kdykoli promluvím,

vykřikuji: "Zkáza!Násilí!"

Slovo Hospodinovo mi přináší

celé dny hanbu a posměšky.

Říkám si:

"Už se o něm ani nezmíním,

jeho jménem už nepromluvím!

Jeho slovo mi ale hoří v srdci,

je jako oheň v mých kostech zavřený;

nemohu ho v sobě zadržet,

neovládnu se!,

Od tolika lidí slyším nařčení :

"Hrůza všude kolem, Magor-misaviv!

"Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!"

Všichni mí přátelé čekají na můj pád:

"Třeba se nechá nachytat-

pak se ho zmocníme

pak se mu pomstíme!"

Hospodin je ale se mnou,

ten udatný bojovník,

a tak ti, kteří mě pronásledují,

padnou a nic nezmohou.

Pro jejich neúspěch je stihne hanba,

věčná nezapomenutelná potupa.

Hospodine zástupů,

jenž spravedlivé zkoušíš

a vidíš do srdce i svědomí,

kéž uvidím tvou pomstu nad nimi-

vždyť jsem ti svěřil svoji při.

Zpívejte Hospodinu,

vzdejte mu chválu!

On zachraňuje život ubohému

z rukou zločinců.

Ať je zlořečený den,

kdy jsem byl narozen!

Den, kdy mě matka rodila,

ať není požehnán!

Ať je zlořečený ten,

kdo mému otci oznámil:

"Narodil se ti chlapec",

a naplnil ho radostí.

Ať ten muž skončí tak jako města,

jež Hospodin bez lítosti vyvrátil.

Ať zrána slyší naříkavý pláč

a v poledne bojový pokřik!

Proč mě nezabil ještě v lůně,

aby se mi matka stala hrobem

a břicho jí zůstalo navždy těhotné?

Proč jen jsem vyšel z lůna matčina?

Abych zakoušel jen trápení a žal?

Aby mi život v hanbě vyprchal?Prorok Jeremiáš nebyl ve své době moc oblíbený. Říkal, co lidi nechtěli slyšet. A tak je to asi v každé době - jakmile někdo říká něco, co se nelíbí, je vystaven kritice. Kór v případě, když mluví o pravdě. Protože pravda nemusí být vždycky příjemná. Je přece jednodušší se vyhnout konfrontaci a zůstávat ve své komfortní zóně, v níž není rozdílu mezi lží a pravdou; "hlavně že se máme rádi". Relativismus téměř všeho je šíleně znepokojující. Mám obavy, že raz kdosi řekne o bílé: "To je černá." ... a druhý odvětí: "No, já vidím bílou, ale v pohodě, to je tvůj názor.:)"

Nicméně, ten Jeremiáš. Vypadá to vlastně, že rouhá! Pohrdá svým životem! Naříká na svůj úkol! Cítí se Hospodinem zrazen! ... Když jsem to poprvé četla, říkala jsem si, že to je jednoznačné rouhání. Ale... (aneb jak je důležité nesoudit dle prvního dojmu)... Jeremiáš cítí něco typicky lidského - cítí se opuštěný, dělal všecko proto, aby naplnil Boží vůli a má z toho jenom problémy.... Jenže, neřeší to tak, že by si řek': "Tak Bůh se na mě vykašlal, tak já se vykašlu na něho." Jde s tím problémem za Bohem. Řeší to s ním, je upřímný!

Kolikrát se člověk setká s takovou situací, kdy žehrá na Boha, na to že mu poslal do cesty zrovna tohle "náročné něco." Ale místo toho, aby na Něj nadával někde za rohem, nebo aby v sobě tutlal, co mu vadí, jde Jeremiáš přímo za Ním.

Nelže sám sobě, nelže Bohu, ... jde a svěřuje svou věc upřímně a bezprostředně Lásce plné Pravdy.

Autor: Magdaléna Faustyna Frňková

Převzato z signaly.cz, 2. června 2014 článek naleznete zde.

květiny, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
Na našich farách zavlály černé prapory (02.01.2023)
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 06. 2014 | 4927 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.signaly.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace