Zajímavé...

Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě

Velerad, foto: J.Dočekal Evangelijní úryvek slavnosti svatých Cyrila a Metoděje (Mt 28, 16 - 20) předkládá poslední čtyři verše z Matoušova evangelia. Zmrtvýchvstalý Ježíš krátce před svým nanebevstoupením vyzývá své učedníky k misionářskému úsilí. Apoštolové Slovanů jsou vynikajícím příkladem naplnění těchto Ježíšových slov.

Na památku evangelizačního díla svatých soluňských bratří vydal svatý Jan Pavel II. v roce 1988 encykliku Slavorum apostoli - Apoštolové Slovanů. Už o osm let dříve 31. prosince 1980 tentýž papež prohlásil tyto světce spolupatrony Evropy. Jeho úmyslem bylo představit Cyrila a Metoděje jako konkrétní příklady a duchovní opory zvláště pro národy evropského světadílu (srov. 2. bod).

Dobře poznat

Papež v encyklice vyzdvihuje úsilí svatých bratří dobře znát vnitřní svět těch, kterým chtěli hlásat Boží slovo. Dělali to důvěrně známými obrazy a pojmy. Snažili se proniknout do mentality nových národů. Dokázali se přizpůsobit jejich požadavkům, ztotožnili se s jejich životem a tradicí, které očistili Božím zjevením. V té době šlo o novou metodu katecheze. (11. bod). Položili tím základy misionářské činnosti, kterou Církev dnes předává na všech světadílech. I v současnosti se očekává od Církve, že bude mluvit srozumitelným způsobem. Je to skutečně velmi důležité. Srozumitelnost neznamená přizpůsobení se době. Je to právě věrnost Božímu zjevení, která dokáže povznést a zušlechtit ryzí a přirozené lidské city. Kde se však tyto city odtrhnou od Božího zjevení a ponechají se na vlastní subjektivní přístup, tam hrozí, že společnost a vztahy se "zvlčí".

Jedna Církev a jedno evangelium

Soluňští bratři pocházeli z byzantského prostředí, patřili k řecké kultuře a k tradici křesťanského Východu. Nevnucovali však našim národům řecký jazyk, ani byzantskou kulturu a zvyky, ačkoli z lidského hlediska jim byly blíž a důvěrně je znali, neboť v nich vyrostli. Na prvním místě jejich cílem bylo spojit věřící v Kristu. Proto v případě potíží se neobrátili na cařihradský patriarchát, ale na římského papeže, kterého vnímali jako viditelný znak jednoty Církve. Každé místní společenství má obohacovat celou Církev. Nemá to však dělat podle vlastních pravidel. Nemůže se přitom vymlouvat na odlišné životní podmínky. Platí zásada, kterou říká apoštol Pavel: "Dary jsou rozličné, ale Duch je tentýž. I služby jsou rozličné, ale Pán je tentýž. A jsou různé účinky, ale Bůh, který působí všechno ve všech, je tentýž." (1 Kor 12, 4 - 6)

Ze života svatých bratří víme, že čelili mnoha obtížím, pomluvám, dokonce fyzickým útokům a pronásledování. Nikdy však nezanechali věrnost Církvi V dnešní době jsou patrné hlasy, které volají po Církvi bez biskupů, po Církvi bez kněží. Argumentuje se tím, že Církev poznamenaná skandály se zdiskreditovala a ztratila morální právo se vyjadřovat. Řešením však není jakási "jiná", "nová" Církev s "novými" pravidly, které by byly vstřícné k této době. Řešením vždy bylo, je a zůstane pokání, což znamená návrat k Bohu, ke Kristovu evangeliu. Neexistuje ani progresivní evangelium, neexistuje evangelium pro obyčejné nebo vyvolené křesťany. Existuje jediné evangelium Ježíše Krista.  

Ušlechtilost

V Evropě jakoby existoval strach před křesťanstvím. Zapomíná se, že Ježíšovo evangelium neochuzuje kulturu národa, ale vyzdvihuje ji a zušlechťuje. Proto potřebujeme ve společnosti rozvíjet křesťanské hodnoty, neboť ony zušlechťují naše vztahy. Když dovolíme, aby Kristovo evangelium prozářilo ekonomiku, politiku, právní systém, kulturu, umění, zušlechťuje tím celou společnost, což bude ve prospěch obecného dobra všech obyvatel.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 4. 7. 2019 naleznete zde

Jano Köhler - Cyril a Metoděj, volné dílo, cs.wiki..

Sdílet

Související články:
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2023 (30.04.2023)
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 (23.09.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 07. 2019 | 2989 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace